Open space konference o e-learningu v ISu očima praktikantek z knihárny

V rámci naší nabyté praxe v Knihovně univerzitního kampusu Masarykovy univerzity jsme měly možnost zúčastnit se Open space konference o e-learningu IS MU. Ta se konala při příležitosti desátého výročí e-learningu v Informačním systému ve středu 12. 2. 2014 na Fakultě sociálních studií MU. Konference byla určena pedagogům Masarykovy univerzity, z nichž se někteří ve třech tematických blocích podělili s ostatními o svoje zkušenosti s e-learningem, který umí, jak z některých příspěvků vyplynulo, rozesmát i rozplakat.

Na konferenci účastníky přivítala prorektorka Masarykovy univerzity Ivana Černá. První blok s názvem E-learning jako řešení konkrétních situací zahájil Jiří Kratochvíl z Knihovny univerzitního kampusu s příspěvkem o kurzu informační gramotnosti na lékařské fakultě.  Ve svém příspěvku nás seznámil s důvody, proč si vybral k výuce e-learningovou formu (úspora času, možnost účasti více studentů než u klasické formy výuky) a jak ji realizuje. Také nás informoval o tom, co studenti oceňují na e-learningu, šlo především o časoprostorovou flexibilitu, stálou dostupnost studijních materiálů či možnost vytvoření vlastního studijního plánu. Kromě pozitiv zmínil Kratochvíl také negativum e-learningu, a to nespokojenost studentů s nutností komunikovat s ním a ostatními studenty pouze online formou.

Další příspěvek Nadi Štachové z Právnické fakulty se týkal kurzu probíhajícího na Právnické fakultě. Tento kurz se věnuje českým právním dějinám, a protože byl jako předmět vyškrtnut z akreditace, je nabízen studentům alespoň formou e-learningu. Záměrem Štachové bylo nabídnout kurz co největšímu počtu studentů, nahradit pasivitu aktivní účastí a naučit studenty pracovat s e-learningovým prostředím.

První blok zakončil Robert Helán z Lékařské fakulty. Jeho program zahrnoval různé typy cvičení na doplňování slov, vybírání správného slova a tvoření výrazu. Studenti si tato cvičení oblíbili, ale občas se setkávali s problémem, že pro Helánem očekávaný výraz použili jiný pojem (například jeho synonymum), který byl ve skutečnosti také správný. To vyučujícímu přineslo práci navíc, protože musel procházet každý test zvlášť, namísto toho aby vyhodnocení provedl IS automaticky. Nakonec mu ale kreativita studentů pomohla zdokonalit možnosti testů. 

 

Po menším občerstvení ve formě koláčků, tyčinek, kávy a čaje, následoval druhý blok - Názorový e-learning. Zahájila jej Eva Malenová z Pedagogické fakulty s příspěvkem o přípravě výukového videa. Nahrát jednu hodinu videa s odborníkem je složité a pracné. Vyžaduje to hodně času, technických příprav a často se objeví překážky – hluk z ulice, pauzy mezi nahráváním nebo jazyková bariéra mezi zahraničními přednášejícími a českými techniky.

Druhé vystoupení Jany Dumkové z Lékařské fakulty o vzniku Interaktivního embryologického atlasu člověka nás nadchnulo. Atlas byl vytvořen ve spolupráci s lékařskými fakultami Univerzity Palackého a Univerzity Komenského v Bratislavě a je velice propracovaný. Je plný fotografií embryí s popisky a obsahuje interaktivní cvičení, která spočívají v určení názvu příslušné části nebo jejím správným označením. V souvislosti s přípravou atlasu Dumková zmínila časovou náročnost při skenování řezů embryí. I přesto mělo vynaložené úsilí smysl a přínos nejen pro Masarykovu univerzitu, protože atlas je volně dostupný odborné i laické veřejnosti na stránkách Elportálu MU.

Jako další vystoupila Kateřina Čechová z Fakulty sociálních studií, která ukázala animace rozhodovacích procesů v Evropském parlamentu, které jsou poměrně těžké na představení a následné pochopení. Pomocí animace si však student může tento proces snáze představit, a proto nám tato forma zpracování e-learningu přišla zajímavá.

Další příspěvek Ondřeje Klímy z Přírodovědecké fakulty se týkal řešení matematických úloh pomocí videopříkladů. A nám nezbylo nic jiného než tiše závidět. Videopříklady demonstrovaly postup při řešení matematických zadání, přičemž vizualizace byly doplněny slovním komentářem. Kde byly videopříklady, když jsme se my mučily s matematikou?!

 

Po obědě začal třetí, poslední blok s názvem E-learning a studenti, ve kterém se hovořilo zejména o roli studentů v e-learningu. V prvním vystoupení se Šárka Maleňáková z Fakulty sportovních studií podělila o zkušenosti se zapojením diskusního fóra ve výuce. Každý student má v rámci předmětu Úvod do pedagogické praxe povinnost pořídit videozáznam jejich výuky tělocviku, vložit jej do ISu, načež jej vyučující v diskusním fóru zpřístupní ostatním studentům k okomentování. Cílem tohoto úkolu bylo motivovat studenty, aby si navzájem poradili v otázce koncepce výuky. Přestože však byli studenti ke komentování motivováni i bodovým ohodnocením jejich komentářů, výsledek bohužel nesplnil očekávání a studenti se příliš do diskuse nezapojovali.

Hana Cídlová z Pedagogické fakulty informovala o spolupráci s její studentkou na tvorbě testovacích otázek ve výuce chemie. Protože v ISu chybí nástroje pro snadnou tvorbu chemických vzorců, byla potřeba otázky vytvářet formou zdrojového kódu, k čemuž Cídlová již potřebovala výpomoc IS technika (označení osob poskytujících učitelům MU technickou podporu). Ačkoliv příprava byla opravdu náročná a zdlouhavá, výsledek byl studentům přínosem, neboť preferují elektronickou formu procvičování znalostí chemických vzorců než studium z klasických skript.

Ondřej Zahradníček z Lékařské fakulty, který se zabývá klinickou mikrobiologií, nás seznámil s odpovědníky, které vytvořil pro své studenty v rámci e-learningu. Kromě textových otázek používá i interaktivní, v nichž například studenti přiřazují názvy k částem virů, mikrobů apod. Studenti si tak každý týden procvičují nabyté znalosti a dostávají zpětnou vazbu při správné i špatné odpovědi. Co nám bohužel Zahradníček neřekl, bylo, jestli tento typ interaktivních otázek studentům vyhovuje. My bychom třeba raději pracovaly s textovými otázkami, protože kupříkladu s otázkami typu slepá mapa míváme problémy.

Konferenci zakončila Jitka Brandejsová z Fakulty informatiky se svým příspěvkem 10 let e-learningu v ISu, v němž shrnula vývoj a proměny e-learningového prostředí v ISu. V souvislosti s tím neopomenula pro pobavení přítomných rovněž zmínit obohacení českého jazyka o neologismy, jako jsou například slova odpovědník pro aplikaci na testování, procvičování, tvorbu dotazníků aj., podnětovna pro diskusní fórum, v němž vyučující i studenti mohou vznést podněty ke zlepšení aplikací v ISu, či drill pro aplikaci umožňující intenzivní studium slovíček, termínů apod.  Své vystoupení zakončila pozváním na chystané překvapení, které, jak od některých účastníků zaslechla, měl být pánský striptýz, ale ve skutečnosti se jednalo o krájení dortu na počest desetiletého výročí.

 

Co jsme si z konference odnesly? E-learning jako takový se nám jeví úsporný na čas jak studentů, tak i pedagogů. Dalším pozitivem je jeho dostupnost odkudkoliv. Negativem může být ale  technika - když nefunguje internet, k e-learningu se nedostanete. Největším přínosem konference bylo to, že se přednášející mohli poučit ze svých chyb a posluchači načerpat nové nápady. Z anket, které dostávají studenti po absolvování jednotlivých e-learningových kurzů, vyplývá, že i přes menší problémy, jako je moc klikání, e-learning preferují. Nebylo by však od věci, příště oslovit nějaké studenty, aby se i oni mohli podělit o svoje zkušenosti a názory. Od studentů by nás kupříkladu zajímalo (a mohlo by zajímat i vyučující), jaké typy otázek mají raději, jestli vždy rozumějí jejich formulaci, nebo jestli nenarazili na problémy s technikou kvůli starší verzi softwaru na svém počítači, nefungujícímu internetu nebo absenci počítače doma. Bylo by také dobré, aby studenti vyjádřili svůj názor na to, jaké předměty by chtěli mít formou e-learningu.

Poznámka: V případě zájmu je možné najít více informací o konferenci včetně prezentací na  webových stránkách konference

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback