Petr Gongala: Demagog.cz

Demagog.cz prišiel vo štvrtok 14.11. predstaviť Petr Gongala, doktorand politiológie Fakulty sociálnych štúdií MU, ktorý v projekte zastáva funkciu metodológa. Svoju prednášku rozdelil na tri väčšie celky, keď postupne popísal štruktúru, metodiku a výstupy projektu.

 

Organizácia

Demagog.cz je factcheckom (kontrolou faktov) verejnej politickej komunikácie. Jeho úlohou je v prejavoch, diskusiách, či iných vystúpeniach politikov, identifikovať tvrdenia, u ktorých je možno rozumne overiť ich pravdivostnú hodnotu a dané tvrdenia takto analyzovať. Factchecky sú typickým nástrojom verejnej (občianskej) kontroly komunikácie politikov, ktorý má v rôznych demokratických krajinách svoju dlhú tradíciu - americký factcheck.org napr. získal Pullitzerovu cenu. Demagog.cz vznikol v r. 2012 ako prvý český factcheck, nadväzujúc na projekt Demagog.sk, ktorý založili dvaja slovenskí bývalí študenti FSS MU Matej Hruška a Ondrej Lunter.

Organizačná štruktúra Demagog.cz pozostáva zo štvorčlenného vedenia, tímu stážistov a ďalších dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú jeho dennodenný chod. Demagog.cz je tak z veľkej miery dobrovoľníckym projektom, postaveným práve na práci stážistov a expertov, ktorí si za svoju prácu nenárokujú finančnú odmenu. Dizajn ich práce spočíva v trojúrovňovom mechanizme, kde stážisti vyberajú tvrdenia, ďalší stážisti ich overujú a “čistotu” celého procesu na záver kontrolujú experti/metodológovia.

 

Metodika

Tým sa dostávame k metodike projektu. Čo je tvrdenie, ktoré možno overiť? Akými postupmi ho  možno overiť praxi? Čo z overavacieho procesu možno vyvodiť? To sú všetko dôležité otázky, na ktoré potreboval Demagog.cz nájsť poctivú odpoveď, ak mal jeho prácu brať niekto vážne. Projektu pomohlo, že sa mohol inšpirovať už existujúcimi factcheckmi a ich metodológiou výberu a overovania tvrdení.

Otázka výberu má dve dimenzie. Prvá sa týka identifikácie druhov politickej komunikácie, z  ktorých sa budú tvrdenia vyberať. Druhá rieši aký druh tvrdení vyberať zo zvoleného druhu komunikácie. Pôvodný plán Demagog.cz bol analyzovať diskusie v Otázkach Václava Moravca, postupne však do výberu zaradil aj ďalšie relevantné diskusie na národnej aj regionálnej úrovni a to najmä v predvolebnom období. S tým sa spájajú aj predvolebné sľuby, ktoré sa Demagog.cz rozhodol overovať takisto, vzhľadom na skutočnosť, že sľub je tvrdenie o budúcej pravde.

Kritériom pre výber výrokov a tvrdení je ich odkazovanie sa k nejakej faktickej skutočnosti, ktorú možno overiť. Do výberu sú tak zaradené rovnako banálne výroky, kde stačí overiť jednu dimenziu a trvá to minútu, až po komplikované tvrdenia, ktorých overovania trvá aj niekoľko dní. Aj vzhľadom na častú banálnosť výrokov je ich podľa štatistiky projektu až 63% pravdivých. Táto štatistika nám ale nepovie nič o váhe a komplikovanosti výroku.

Proces overovania výroku spočíva v jeho rozložení na logické celky a v následnom dohľadávaní primárnych zdrojov, obsahujúcim skutočnosti, ku ktorým sa dané celky odvolávajú. Stážisti tak hľadajú fakty a kontext a na základe ich zistení formulujú k danému výroku stanovisko. To možno vyjadriť jednak prostredníctvom pridelenia pravdivostnej hodnoty (pravda, nepravda, zavádzanie a neoveriteľnosť) a druhak vysvetlením kontextu, ktorý vysvetľuje k čomu sa daný politik odvolával a prečo sa prípadne mohol pomýliť.  

 

Výstupy

Ako možno efektívne naložiť s informáciami, ktoré projekt generuje? Plány Demagog.cz boli rôzne a vyvíjali sa v čase. Plán A bol stať sa relevatným aktérom verejnej diskusie, ktorého rešpektujú a odvolávajú sa naňho samotní politici, média, verejnosť. Nástrojmi k dosiahnutiu tohto cieľa malo byť vydávanie datablogov, hodnotenie politických kampaní, usporiadávanie konferencií apod. Plán B bol nadviazať spoluprácu s Otázkami Václava Moravca a fungovať v tandeme s týmto projektom. Demagog.cz nevyšiel ani jeden plán úplne, ale to neznamená, že by nemal relevatné výstupy.

Najväčší mediálny “hype” spôsobil samotný štart projektu. V danej dobe to bola inovatívna iniciatíva, existoval priamy link na politiku a na kontrolu klamania v nej. Postupne však nadšenie opadlo a o projekte bolo počuť veľmi málo. Celonárodnú mediálnu pozornosť opäť pritiahli prezidentské voľby v r. 2013, kde sa prejavil dopyt po overovaní množstva výrokov, ktorými kandidáti zaplavovali verejný priestor. Odvtedy sa projekt v médiách objavuje s rôznou intenzitou, no povedomie o ňom sa podarilo vybudovať.

Podľa Petrových slov však je pre Demagog.cz najdôležitejšie udržať si svoj étos profesionality, nezávislosti a hľadania pravdy. Mediálna pozornosť je v tomto kontexte druhoradá. 

Zdroj titulního obrázku: https://twitter.com/demagogcz.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback