Platformy pro elektronický self-publishing: charakteristiky a srovnání (2. část)

Přinášíme vám druhý díl článku o publikačních platformách pro nezávislé vydávání e-knih. Zatímco první díl byl zaměřený na informace o tom, co to publikační platformy jsou, k čemu slouží a jaké jsou jejich charakteristiky, druhý díl se věnuje platformám konkrétních společností. Článek odráží situaci z poloviny roku 2014.

Nezávislé platformy

Smashwords

Smashwords je v současnosti jedním z největších globálních vydavatelů a distributorů e-knih nezávislých autorů. Založil ho Mark Coker, známý podnikatel a vizionář na poli nezávislého publikování v roce 2008. Smashwords v současné době představuje po Kindle Direct Publishing pravděpodobně druhou nejznámější publikační platformu.

Smashwords se soustředí pouze na vydávání e-knih; nenabízí tedy možnost vydání papírového výtisku (jako to umožňují např. BookBaby nebo CreateSpace od Amazonu). Je publikační platformou v nejčistším smyslu slova: přes webové rozhraní umožňuje konverzi rukopisu do některého z e-knižních formátů; vydané e-knihy jsou poté dostupné jak ve Smashwords knihkupectví, tak v prominentních e-shopech. Smashwords autorům nenabízí žádné přídavné služby ve smyslu editace, tvorby obálky a grafiky či úpravy výchozího souboru do pro bezchybnou konverzi. Veškeré potřebné práce musí autoři provést sami, přičemž jim Smashwords pomáhá podrobným návodem s názvem The Smashwords Style Guide. Tento průvodce podává velmi dobré informace o tom, z jakých kroků sestává příprava elektronického rukopisu pro optimální transformaci v e-knihu. Spolu s podobným průvodcem pro Kindle Direct Publishing by měl patřit mezi základní literaturu každého autora, který zamýšlí publikovat své e-knihy bez pomoci nakladatelství.

Vstupním formátem, ve kterém je potřeba knihu nahrát, je doc či epub, výstupními formáty jsou epub, mobi, pdf, rtf, txt, pdb a další.[1] Pro některé autory může být Smashwords poněkud kontroverzní z toho důvodu, že neposkytuje možnost ochrany díla pomocí DRM. Společnost se v tomto ohledu projevuje velmi striktně a hlasitě proklamuje škodlivost a nepotřebnost protipirátských ochran.[2] Smashwords podobně jako např. KDP poskytuje kontakty na odborníky, kteří mohou autorům pomoci s přípravou rukopisu, s editací či grafikou; sám tyto služby však neposkytuje, a to ani za poplatek.

Podle různých recenzí a ohlasů je Smashwords poměrně přísný pokud jde o správné naformátování výchozího souboru. Nesplňuje-li rukopis dané požadavky, výsledná e-kniha může obsahovat poměrně velké chyby ve formátování, což (krom pravděpodobně nespokojeného autora a čtenářů) brání distribuci takových knih do dalších e-shopů.

Jak jsem již zmínil, Smashwords nabízí vydané knihy na vlastním webu, ale při splnění určitých podmínek také v Apple iBookstore, Baker & Taylor, Kobo, Diesel a dalších velkých knihkupectvích. Každá kniha, kterou Smashwords posílá do jiných obchodů, je ručně kontrolována a celý proces zabere jeden až dva dny. Když je kniha schválena, může se v konkrétním knihkupectví objevit ihned, ale často také za několik týdnů. Tyto průtahy nejsou způsobeny Smashwords, ale cílovým e-shopem.[3]

Upload ze Smashowrds na Amazon je také možný, ale celý proces je složitý a není prováděn automaticky s každou knihou, která se dostane do ostatních knihkupectví. O zaslání knihy na Amazon mohou požádat pouze autoři, jejichž obrat z knížek vydaných přes Smashwords přesáhl 2000 amerických dolarů. Ostatní autoři musí svá díla na Amazon nahrát sami, což v praxi znamená, že je znovu vydají na platformě Kindle Direct Publishing.

Koncem roku 2013 navázal Smashwords spolupráci se službou Scribd. Ta poskytuje svým předplatitelům přístup do mnoha e-knižních obchodů a funguje jako svého druhu výpůjční platforma, a nikoli pouze jako prodejce.

Smashwords si ponechává 15 % z částky za knihy prodané na vlastním e-shopu. Z částky za knihy prodané v obchodech, kam Smashwords knihy distribuuje, si ponechává 40 %. Autor tedy dostává 85, respektive 60 % z obratu. Autor může stanovit cenu publikace dle vlastního uvážení; částka ovšem nesmí být nižší než 0,99 dolaru. Pokud chce spisovatel nabízet své knihy zdarma, je to také možné.

Stejně jako u jiných podobných služeb, autor platí za pohodlí při vydávání a distribuci knih: kdyby vydával na každé platformě či e-shopu (který to umožňuje) zvlášť, obdržel by z prodejů větší částku. Musel by ale projít celým procesem vícekrát. Díky Smashwords a dalším podobně fungujícím platformám je vydávání a šíření knih snazší a rychlejší.

Patrně největším přínosem Smashwords je množství e-shopů, s nimiž má navázány smluvní vztahy, a do nichž jsou knihy automaticky rozesílány. Pokud autor vydá publikaci ještě na Amazonu, pokryje většinu amerických, a do jisté míry také globálních knihkupectví, aniž by musel svůj rukopis opakovaně konvertovat.

Lulu

Společnost Lulu byla založena v roce 2002 a do současnosti vydala přes milion 700 tisíc titulů. Je tedy jednou z nejstarších publikačních platforem vůbec. S přibývající konkurencí její popularita klesá, stále však patří mezi nejčastěji využívané nástroje pro nezávislé autory.

Stejně jako většina jiných publikačních platforem, také Lulu působí globálně: v roce 2008 uváděla, že jejích služeb využívají autoři z 200 zemí světa. Na rozdíl od dalších zde uváděných společností se Lulu nespecializuje na vydávání e-knih. Vydává též papírové knihy, kalendáře, fotoknihy, DVD a další typy obsahu, respektive nosičů.

Lulu je často využívána autory, kteří nedokáží či nechtějí publikovat své e-knihy bez odborného vedení. Tato služba poskytuje jak bezplatné nástroje, tak placený asistovaný self-publishing. Odlišuje se tak od velkého množství jiných platforem, které poskytují pouze nástroje, ne však pomoc během vydávání. Při self-publishingu s pomocí Lulu je možné využít jeho placené podpory při editaci, tvorbě obálky (či jakékoli grafiky), marketingu, globální distribuci a dalších činnostech. V současné době nabízí Lulu čtyři cenové plány:

 • prémiový v ceně 799 dolarů; tato možnost obsahuje veškeré činnosti spojené s konverzí e-knihy, přípravou obálky, grafiky a dalších prací, které autor požaduje,
 • vydání knihy spolu s rozsáhlými marketingovými a distribučními možnostmi v ceně 139 dolarů,
 • vydání knihy s omezenějšími marketingovými a distribučními možnostmi v ceně 99 dolarů,
 • vydání knihy zdarma. Lulu v tomto případě funguje stejně jako většina dalších publikačních platforem; autor dostane k dispozici technologii, ale celým procesem musí projít sám.[4]

Lulu si  ponechává 10 % z ceny knihy a 90 % dostává spisovatel. Ten knihu nabízí buď zdarma nebo za jakoukoli cenu nad 0,99 dolaru.[5] Knihy vydané na Lulu je možné prodávat jak v jeho vlastním obchodě, tak na Amazonu, Barnes & Noble, Kobo a mnoha dalších velkých online knihkupectvích. Spojení asistovaného self-publishingu a rozsáhlé distribuční sítě profiluje Lulu jako jako jednu z nejlépe použitelných publikačních platforem vůbec.

Autoři mohou nahrávat soubory ve formátech doc, docx, pdf, epub, rtf a odt; výstupním formátem pro hotovou e-knihu je epub.[6] Rukopis je nutné optimálně naformátovat podle požadavků Lulu; pro konverzi knih se složitou grafickou úpravou, fotografiemi či nestandardními fonty je nejlépe použít jako vstupní formát pdf. Autor, který vydává knihu bez asistence, může využít velmi rozsáhlého průvodce, který popisuje veškeré aspekty práce a možnosti platformy Lulu.

BookBaby

Služba BookBaby byla založena roku 2011 a od počátků v sobě spojovala funkce publikační platformy, distributora e-knih a do jisté míry také e-shop. V současné době je propojena s mnoha velkými i menšími knižními obchody (včetně Amazonu, Apple iBooks, Kobo, Barnes & Noble a dalšími) ve 170 zemích světa. BookBaby si ponechává 15 % z ceny e-knih; 85 % připadá autorovi. Pokud si autor vydání své knihy na platformě BookBaby sám zaplatí, dostává z prodejů plnou částku a BookBaby si v takovém případě neponechává nic. BookBaby autorům nabízí také vydání tištěné knihy, nejedná se tedy pouze o službu pro tvorbu e-knih.

Hlavní konkurenční výhodou oproti platformám jako jsou Smashwords či Kindle Direct Publishing je velmi snadná konverze rukopisu do e-knižního formátu. Smashwords ani KDP nenabízejí žádné nástroje, v nichž by bylo možné upravovat design či layout e-knihy. Nemají k dispozici ani konzultanty, kteří by (byť za poplatek) tuto práci provedli. Je pravda, že existují velmi podrobné a obsáhlé návody pro přípravu výchozího souboru pro konverzi - celý proces však vyžaduje určité technické znalosti, který každý autor nemá, nebo není ochotný je získat. BookBaby takovým autorům poskytuje celou řadu (placených) služeb, které jim vydání e-knihy usnadní, nebo za ně tuto práci přímo provedou. K tomu je možné využít profesionální tvorbu obálky e-knihy i p-knihy nebo korekturu textu prostřednictvím FirstEditing.com.

Kromě distribuce e-knih do jednotlivých obchodů nabízí BookBaby také svého druhu vlastní e-shop (nazývaný BookShop). Nejedná se však o klasické rozhraní, kde si čtenář vybere či vyhledá knihu z předložené nabídky, ale o jednotlivé produktové stránky, kdy jedna stránka patří vždy jedné publikaci a dostat se na ni je možné pouze přes odkaz, nikoli přes web BookBaby. Příkladem je např. stránka knihy Vietnam Redemption. Odkaz na knihu autor používá na sociálních sítích, blozích či jakýchkoli jiných webech a BookBaby zajišťuje proces prodeje.

Na BookBaby jsou autorovi k dispozici tři typy registrace: bezplatná, standardní a prémiová.

Bezplatná registrace obsahuje:

 • Distribuci knih do následujících e-shopů: Apple iBooks, Amazon, Barnes & Noble, Kobo, Copia, Gardners a dalších,
 • Zařazení do BookShopu
 • 85 % z ceny e-knihy pro autora
 • BookPromo - sada nástrojů, které slouží k propagaci e-knihy na Goodreads a jiných webových místech
 • další benefity

Standardní registrace za cenu 99 dolarů obsahuje:

 • vše, co nabízí bezplatná registrace,
 • formátování pro epub a konverzi do mobi (pro čtečky Kindle),
 • kontrolu čitelnosti hotových e-knih na nejrozšířenějších zařízeních,
 • konverzi pěti grafických prvků tak, aby byly správně zobrazeny na rozšířených čtečkách,
 • další pomoc a poradenství při vydávání.

Standardní registrace je určena pro autory, kteří jsou ochotni provést většinu potřebných prací sami, ale zároveň potřebují technickou podporu, poradenství a kontrolu.

Prémiová registrace za cenu 249 dolarů nabízí:

 • bezplatný prodej (u přechozích registrací si BookBaby ponechává 15 % z ceny e-knih),
 • veškeré práce spojené s úpravou rukopisů, jejich konverzí a distribucí,
 • kontrolu výsledných souborů v tom smyslu, aby byly čitelné na většině zařízení,
 • konverzi do pdf,
 • tvorbu metadat pro BookShop,
 • další pomoc a poradenství při vydávání.[7]

Na rozdíl od mnoha jiných platforem, v případě BookBaby je každá úprava výsledného souboru placená. Pro srovnání: vydává-li autor knihu na KDP, může ji upravovat jak často potřebuje, a to bez jakýchkoli nákladů.

Stejně jako většina jiných publikačních platforem, i BookBaby poskytuje základní přehledy o počtech prodejů, o obratu a dalších datech.

Sellfy

Sellfy je platforma pro distribuci digitálního obsahu; e-knihy jsou tedy jen jedním z více druhů médií, které lze s pomocí Sellfy poskytovat zákazníkům. Mezi službami, které v tomto článku představuji, je Sellfy výjimečná a poněkud odlišná. Není to typická platforma pro tvorbu e-knih, ale spíše nástroj, který zjednodušuje celý proces vydání, distribuce, plateb, marketingu a dalších prvků, z nichž poskytování e-knih sestává.[8]

Sellfy je dílem lotyškých programátorů se sídlem v Rize, není to tedy americká společnost. Jejími zákazníky jsou však převážně tvůrci ze západní Evropy a USA. V únoru 2013 službu využívalo 9000 autorů, kteří přes ni nabízeli 16 000 produktů (převážně e-knih, ale i videí, pluginů, her a dalších typů obsahu).[9]

Hlavní funkcí platformy je zjednodušení prodeje. Autor se do Sellfy zaregistruje, nahraje knihy, a ty poté propaguje jinde na internetu. Sellfy poskytuje "nákupní tlačítko", které lze umístit na jakýkoli web. Jako svého druhu e-shop potom může fungovat Facebook, Twitter, blog či osobní web. Při nákupu zákazník klikne na tlačítko a celý proces (tj. platbu a stažení e-knihy) zprostředkuje Sellfy. To si ponechává 5 % z ceny souboru; 95 % tedy připadá autorovi.[10] Kromě přímého nákupu je možné zákazníka nasměrovat na produktovou stránku na Sellfy, kde získá více informací o knize.

Z výše uvedeného je patrné, že Sellfy v sobě nespojuje funkci publikační platformy a obchodu. Jedná se o službu, která poskytuje background pro snazší šíření a prodej obsahu. Představuje tedy velmi účinný doplněk pro autory, kteří již vydali svá díla na dominantních platformách (Amazon, Smashwords apod.) a chtějí je propagovat na sociálních sítích, blozích a dalších místech - aniž by linkovali na e-shopy. Připoměňme, že Sellfy si na rozdíl např. od Amazonu ponechává pouze 5 % z ceny knihy. Bez Sellfy či jiné podobné služby by autoři nemohli svoje díla jednoduše nabízet mimo e-shopy - nebo jen za cenu neodpovídající práce či investic. Je samozřejmě možné (a jednoduché) nabídnout zákazníkům odkaz ke stažení poté, co pošlou peníze převodem na účet, přes PayPal či jinou službu, ale Sellfy poskytuje rychlost a komfort e-shopu.

Služba poskytuje také základní data o transakcích - množství nákupů, obrat či počet zhlédnutí.

Platformy velkých společností

Kindle Direct Publishing

Kindle Direct Publishing (KDP) je dnes pravděpodobně nejpoužívanějším systémem pro elektronické vydávání bez nakladatelů. Pochází od společnosti Amazon, která ho spustila v roce 2007 - tedy ve stejném roce, kdy se začal vyrábět Kindle první generace. KDP je díky svému rozšíření a účinnému marketingu pro americké nezávislé autory často první volbou při vydávání e-knihy. Stojí-li autor o komerční úspěch nebo o rozšíření knihy mezi co nejširší skupinu čtenářů, musí - minimálně na americkém trhu - kromě jiných platforem použít právě Kindle Direct Publishing.

KDP se však s postupem času soustřeďuje také na jiné země. Nyní je oficiálně možné jeho služeb využívat např. ve Velké Británii, Japonsku, Kanadě, Brazílii, Francii a dalších státech.

Přes značnou popularitu představuje KDP pro některé autory velmi kontroverzní platformu, a to primárně kvůli uzavřenosti svého ekosystému: Amazon neumožňuje vydat knihy v jiném formátu než v jeho vlastním kf8, který je čitelný pouze na hardwarových a softwarových čtečkách Kindle.[11] Aby mohl autor nabízet svá díla také v jiných knihkupectvích, respektive čtenářům s jinými čtečkami, musí je vydat nejen na Amazonu, ale také prostřednictvím dalších služeb, typicky ve formátu epub.

Amazon si z ceny prodaných e-knih zpočátku ponechával 65 %, zatímco autorům vyplácel 35 %. Oproti částkám, které obvykle dostávají autoři od nakladatelů, bylo toto číslo vysoké. Avšak ve srovnání s App Store, který nabízel 70 %, již tak výhodné nebylo. Po kritice na internetu a v tisku proto Amazon autorský podíl zvýšil. V současné době tedy většina autorů dostává od Amazonu 70 % z ceny prodané e-knihy. Zde je potřeba říci, že spisovatelé musí souhlasit s určitými podmínkami, jako je například zařazení jejich knih do výpůjčního programu Kindle Book Lending. Ten umožňuje lidem, aby zakoupené knihy na 14 dnů poslali - půjčili - na jiné zařízení Kindle. Pokud autor s těmito podmínkami nesouhlasí, obdrží od Amazonu opět jen 35 % z ceny. Faktorů pro dosažení 70 % z utržené částky je ovšem více:

 • e-kniha musí být minimálně o 20 % levnější než její papírové vydání,
 • její cena se musí pohybovat mezi 2,99 a 9,99 dolaru (dle statistik Amazonu jsou e-knihy v tomto rozsahu komerčně nejúspěšnější),
 • e-kniha musí splňovat určitou datovou velikost (za větší e-knihu si Amazon ponechává větší částku, zatímco autor obdrží méně),
 • záleží také na zemi, v níž je kniha prodána - v různých národních mutacích Amazonu platí poněkud odlišná pravidla.[12]

Celý výčet podmínek a různých metod odměňování je autorům k dispozici na stránce, která se věnuje tomuto tématu.

Obecně lze e-knihu vydanou přes Kindle Direct Publishing nacenit částkou mezi 0.99 a 200 dolary. Je možné ji nabízet také zdarma, ale pouze po omezenou dobu. Amazon nabízí autorům propagační program s názvem Kindle Select, jehož délka je omezena na tři měsíce (lze ho však využít opakovaně), a v jehož rámci lze cenu knihy nastavit na nulu - ovšem pouze po dobu pěti dnů. Podle Amazonu je tento krok funkční součástí reklamy. V době, kdy je kniha součástí programu Kindle Select a využívá jeho výhod, ji autor nesmí prodávat na žádném jiném knihkupectví, ani nabízet ke stažení (zdarma či za úplatu) na vlastním webu.[13] Toto představuje jednu z nejzávažnějších nevýhod self-publishingu na Amazonu.Pokud se autor nedostane (či nechce dostat) do programu Kindle Select, nemůže nacenit knihu nižší částkou nežli 2,99 dolaru.

Stejně jako většina jiných platforem, i KDP vyžaduje od autorů pečlivou přípravu zdrojového souboru. Amazon o tomto tématu poskytuje informace ve specializovaném průvodci a na vlastním webu také uvádí přehled společností, které se specializují na přípravu rukopisů pro převod do formátu kf8. Amazon KDP tedy nenabízí asistovaný, placený self-publishing (na rozdíl např. od Lulu či BookBaby). Chce-li autor využít výhod, které zveřejnění e-knihy na Amazonu přináší, a není-li schopen zvládnout technickou stránku věci, musí využít služeb třetích stran.

KDP v současnosti podporuje nsledující vstupní formáty: doc, docx, mobi, prc, epub, pdf, txt a zazipované html. Podle různých zdrojů[14] bývá nejlepších výsledků dosaženo při převodu z html nebo mobi; čím složitější je obsah vstupního souboru, tím spíše může při konverzi dojít k chybám. Toto se týká především složité grafiky a náročného formátování. Velmi užitečným nástrojem pro kontrolu kvality je program Calibre, kde je možné provést testovací konverzi z různých typů souborů a ověřit, zda má výsledná e-kniha stejnou podobu, jakou jí dal autor ve vstupním formátu. Amazon sice poskytuje preview tool, v němž je možné knihu zkontrolovat před zveřejněním v e-shopu, ale jeho výsledky z tohoto nástroje nejsou vždy uspokojivé. Alternativou k programu Calibre pak mohou být KindleGen v kombinaci s Kindle Previewer, v němž se vytvořená e-kniha zobrazuje přesně tak, jako na zařízeních Kindle.

Dle některých ohlasů je uživatelské rozhraní KDP jedním z nejlepších v této oblasti a neklade na autory vysoké nároky. Konverzní aplikace, která je součástí KDP, dokáže vytvořit správně formátovanou a čitelnou e-knihu i ze souborů, které obsahují určité chyby (na rozdíl např. od Smashwords, který je v tomto ohleu náročnější).

Kindle Direct Publishing poskytuje také základní přehledy zaměřené na počet prodejů a získané částky; Amazon je však známý tím, že podrobnější analytická data není ochotný zveřejňovat či předávat autorům, nakladatelům, ani čtenářům.

Kobo Writing Life

Kobo je kanadsko-japonská společnost, mezi jejíž aktivity patří výroba čteček e-knih, provozování online knihkupectví a od roku 2009 také vývoj publikační platformy Writing Life. Ač není společnost Kobo v České republice známá, jedná se o jednoho z největšího prodejce hardwarových čteček; v Kanadě drží čtečky Kobo v počtu prodejů první místo, v Japonsku jsou na místě druhém. V katalogu Kobo se v současnosti nachází 4 miliony e-knih jak od nakladatelů, tak od nezávislých spisovatelů.

V červenci 2014 uvádělo Kobo o platformě Writing Life následující data:

 • použilo ji 30 000 autorů,
 • vydáno bylo 250 000 titulů,
 • autoři pocházeli ze 157 zemí,
 • knihy byly vydány v 69 různých jazycích[15]

Kobo Writing Life (KDP) je poměrně otevřeným systémem; bylo by možné ho zařadit mezi Smashwords (značná otevřenost) a Kindle Direct Publishing (uzavřenost). KWL usiluje o to, aby ji používali autoři z celého světa a neklade jim v tom zbytečné administrativní překážky.[16] E-knihy vydané na KWL jsou nabízeny ve formátech epub a pdf. Kobo tedy nepoužívá vlastní formát - na rozdíl např. od Amazonu. Autor se při konverzi může rozhodnout, zda použije či nepoužije DRM; své knihy tedy může na KWL vydávat bez jakékoli protipirátské ochrany.

Kobo si za použití své publikační platformy neúčtuje žádné poplatky. Jak je v této oblasti zvykem, ponechává si určité procento z částky za prodané knihy. Možnosti jsou dvě: nacení-li autor svoji knihu v rámci doporučeného rozsahu, obdrží 70 % z částky. Pokud si zvolí cenu mimo doporučený rámec, obdrží 45 %. Tato čísla mohou být ovlivněna také lokalitou, v níž je kniha prodána (Kobo dává autorům možnost nacenit knihy různě v různých měnách). Pokud kniha existuje v papírovém vydání, cena elektronické verze na KWL musí být alespoň o 20 % nižší.[17]

Kobo získává příjmy také z distribuce e-knih do jiných, menších knihkupectví, které se většinou soustředí na určitou lokalitu (Kanada, Nový Zéland, Francie apod.) a díky knihám vydaných přes Kobo mohou značně rozšířit svou nabídku.

Stejně jako pro jiné platformy, i pro KWL je nutné výchozí soubor správně naformátovat. Je to třeba udělat i v případě, že autor již knihu vydal a rukopis tedy adekvátně upravil pro jiné platformy - např. Smashwords či KDP. Výchozí soubory naformátované pro jednu platformu nejsou stoprocentně přenositelné a jejich použití v jiném systému téměř jistě vyústí v chyby ve vydané knize. Kobo proto připravil poměrně jednoduchý návod pro bezchybné formátování vstupních souborů pro KWL. Kromě výše uvedeného návodu však neposkytuje autorům žádnou pomoc s vydáváním, a to ani za úplatu. Není-li autor technicky zdatný do té míry, aby adekvátně upravil svůj rukopis, musí navátat spolupráci s externími odborníky či službami.

Uživatelské rozhraní Kobo Writing Life je v současnosti jedním z nejjednodušších vůbec a celý proces - od zadání osobních údajů přes upload souboru, určení ceny apod.- je uživatelsky velmi přátelský.

KWL přijímá množství různých výchozích formátů: epub, doc, docx, txt, html, opf a další. Nejoptimálnější výsledky jsou dle příručky pro autory dosažitelné s použitím správně upraveného opf souboru.[18] Výstupním formátem je epub. Po nahrátí a kontrole se e-kniha objeví v obchodě Kobo do tří dnů a v partnerských obchodech do čtyř dnů.

Kobo je velmi otevřené v oblasti e-knižní analytiky. Poskytuje přehledy a statistiky o e-knihách jak čtenářům, tak autorům. Autoři mohou vidět nejen základní informace o tom, kolik knih si lidé koupili (což se dozví na každé platformě), ale také to, z jakých zemí jejich čtenáři nakupovali, v jakém období se nákupy uskutečnily (lze se dostat ke statistikám na úrovni dnů) a kolik lidí si jejich knihy stáhlo zdarma (pokud tuto možnost autoři nabízí).

NOOK Press

NOOK Press je publikační platforma vyvíjená společností Barnes & Noble od roku 2013; je nástupkyní zrušené platformy PubIt!, ale v různých ohledech na ni navazuje. Při vývoji NOOK Press byly zohledněny názory a připomínky autorů publikujících na PubIt!; byly také využity některé funkce poskytované publikační platformou FastPencil, s níž Barnes & Noble spolupracuje. Záměrem B&N je vytvořit nástroj jak pro americký, tak mezinárodní trh: v současnosti je NOOK Press oficiálně použitelný a podporovaný také v několika evropských zemích.[19]

Barnes & Noble je spolu s Amazonem, App Storem, Smashwords a dalšími velkými společnostmi jedním z globálně nejúspěšnějších obchodů s e-knihami. Mnoho autorů proto po vydání knihy na KDP volí NOOK Press jako další logický krok při self-publishingu.

NOOK Press je určen pro nezávislé spisovatele, kteří chtějí celým publikačním procesem projít sami. Mohou přitom využít velmi podrobných návodů na stránce podpory. Neobvyklou, ale velmi užitečnou funkcí je přítomnost live chatu, na němž mohou autoři konzultovat své problémy s týmem odborníků přímo z NOOK Pressu.

Barnes & Noble poskytuje autorům 40 %, respektive 65 % z utržené částky. Samotné použití platformy je zdarma. Autorům, kteří nacení svá díla mezi 2,99 a 9,99 dolary přísluší 65 %, zatímco při ceně pod 2,99, respektive nad 10 dolarů obdrží autoři 40 % z ceny knihy. Na rozdíl např. od Amazonu si NOOK Press neúčtuje poplatky na základě datové velikosti e-knihy.

NOOK Press pracuje s formáty doc, docx, txt, html, epub a rtf, přičemž výchozí soubory jsou konvertovány do formátu epub. Soubor stačí nahrát pouze jednou a případné nepřesnosti ve formátování lze napravovat online, bez nutnosti opakovaných změn a uploadů výchozích verzí.[20] Tato funkce je mezi publikačními platformami poměrně výjimečná a pro NOOK Press představuje silnou konkurenční výhodu. Po konverzi se knihy objeví v obchodě Barnes & Noble do 2-3 dnů.

V jednoduchém nástroji pro sledování prodejů, respektive tržeb, může autor sledovat denní a měsíční data.

Shrnutí

Výše uvedené publikační platformy představují služby, které jsou široce používané nebo nějakým způsobem významné. Jejich výčet však rozhodně není úplný. Elektronický self-publishing, tedy vydávání bez nakladatelů, se v současnosti velmi rychle vyvíjí a nové aplikace a nástroje v této oblasti rychle přibývají. Platformy zastoupené v tomto článku nicméně reprezentují všeobecně respektovaný základ, s nímž se nějakým způsobem setkává většina - nejen amerických - nezávislých autorů.[1] How to Create, Publish, and Distribute Ebooks with Smashwords [online]. [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: https://www.smashwords.com/about/how_to_publish_on_smashwords

[2] About Smashwords [online]. [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: https://www.smashwords.com/about

[3] ROONEY, Mick. Smashwords – Reviewed. The Independent Publishing Magazine [online]. 11.11.2013 [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: www.theindependentpublishingmagazine.com/2013/11/smashwords-reviewed.html

[4] Publish your ebook [online]. [cit. 23.8.2014]. Dostupné z: http://www.lulu.com/create/ebooks

[5] WOODWARD, David. Calculate Creator Revenue & Lulu Commission [online]. 9.3.2014 [cit. 23.8.2014]. Dostupné z: http://connect.lulu.com/t5/Creator-Revenues/Calculate-Creator-Revenue-am...

[6] WOODWAR, David. What types of files can I upload? [online]. 3.7.2012 [cit. 23.8.2014]. Dostupné z: http://connect.lulu.com/t5/Publishing-Process/What-types-of-files-can-I-...

[7] eBook Publishing Pricing. [online]. [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: http://www.bookbaby.com/pricing

[8] Sellfy Features [online]. [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: https://sellfy.com/features/

[9] O'HEAR, Steve. Sellfy, The One-Click E-Commerce Platform For Self-Publishers, Adds Stripe, Paymill Credit Card Processing. TechCrunch [online]. 5.2.2013 [cit. 21.8.2014]. Dostupné z http://techcrunch.com/2013/02/05/sellfy-stripe-paymill/

[10] Sellfy Pricing [online]. [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: https://sellfy.com/pricing/

[11] Kindle Format 8. [online]. [cit. 22.8.2014]. Dostupné z: https://kdp.amazon.com/help?topicId=200798080

[12] Sales and Royalties FAQ. [online]. [cit. 22.8.2014]. Dostupné z: https://kdp.amazon.com/help?topicId=A30F3VI2TH1FR8

[13] Amazon KDP Select. [online]. [cit. 22.8.2014]. Dostupné z: https://kdp.amazon.com/select

[14] ROONEY, Mick. Kindle Direct Publishing (KDP) - Reviewed. The Independent Publishing Magazine [online]. 13.2.2014 [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: http://www.theindependentpublishingmagazine.com/2014/02/kindle-direct-pu...

[15] REID, Calvin. Kobo Writing Life Now Carries 250,000 titles by 30,000 Authors . Publishers Weekly [online]. 27.6.2014 [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/retailing/article/63...

[16] KOZLOWSKI, Michael. Interview with Michael Tamblyn on Kobo Writing Life and International Expansion. Good eReader [online]. [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: http://goodereader.com/blog/e-book-news/interview-with-michael-tamblyn-o...

[17] Kobo™ Writing Life User Guide. [online]. [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: http://download.kobobooks.com/writinglife/en-US/KWL-User-Guide.pdf

[18] ROONEY, Mick. Kobo Writing Life – Reviewed. The Independent Publishing Magazine [online]. 15.6.2014 [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: http://www.theindependentpublishingmagazine.com/2014/06/kobo-writing-lif...

[19] Barnes & Noble Launches NOOK Press, Replacing PubIt! Digital Book World [online]. 9.4.2014 [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: http://www.digitalbookworld.com/2013/barnes-noble-launches-nook-press-re...

[20] Welcome to NOOK Press Support [online]. [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: https://www.nookpress.com/support

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback