Pohled na historii e-readerů s důrazem na jejich funkce. II. část

V prvním díle tohoto článku jsem se věnoval nejstarším dedikovaným čtečkám elektronických knih, které se objevily na trhu v roce 1998, a zaměřil jsem se na popis jejich funkcí. Mým záměrem bylo poukázat na fakt, že e-readery za dobu své existence nezískaly, až na výjimky, žádné nové funkční vybavení. V tomto díle se budu věnovat e-readerům současnosti a porovnám je s prvními modely.

Dedikované readery současnosti

V průběhu posledních let se dedikované e-readery staly běžně dostupnou elektronikou. V celosvětovém měřítku dosahují počty prodaných kusů stovek milionů[1], v České republice maximálně nízkých stovek tisíc (přesná čísla pro Českou republiku nejsou k dispozici).

Čtečky začaly výrazněji zlevňovat, e-ink se stal běžným, hmotnost čteček se počítá ve stovkách gramů. Jak ale uvádím na příkladech níže, funkční vybavení e-readerů se příliš nezměnilo. Co je zajímavé, funkce jsou mnohdy omezenější nežli u prvních modelů, a to především z důvodu značného tlaku na cenu.

Jak jsem uvedl již v prvním dílu tohoto článku, mým cílem není čtečky kompletně popisovat a hodnotit, ale zaměřit se na vývoj, či spíše stagnaci, na poli jejich funkčního vybavení.

Fenomén Kindle

Nechci se zde rozepisovat o popularitě, která díky marketingu, postupně snižované ceně, množství dostupných titulů a dalším faktorům provází tyto čtečky Amazonu již od prvního modelu z roku 2007, ale spíše poukázat na shody a rozdíly mezi Kindle a předchozími e-readery. To, co je z hlediska této studie nejdůležitější, uvedu rovnou: Kindle ve smyslu zařízení jako takového žádné nové funkce či vybavení nepřinesl. Jeho hlavní konkurenční výhodou byla již zmíněná nízká cena (především od třetí generace Kindle), snadný způsob pořizování obsahu a značné množství knih v nabídce Amazonu (na počátku roku 2012 téměř milion titulů včetně audioknih, magazínů, novin a dalšího obsahu).

Podrobněji se zde budu věnovat třem zařízením Kindle - a to první, třetí a čtvrté generaci.

Kindle First Generation

První dedikovaná čtečka Amazonu byla komerčně velice úspěšná a poptávka po ní dlouhou dobu převyšovala nabídku. Zařízení bylo vybaveno hardwarovou klávesnicí, displejem s elektronickým inkoustem[2], a prodávalo se za 399 dolarů - patřilo tedy mezi dražší e-readery.

Čím se Kindle lišil od mnoha (ne však od všech) svých předchůdců byla možnost připojení k internetu a stahování souborů přímo z Amazonu bez nutnosti připojovat čtečku k počítači. Na jednu stranu je třeba uvést, že to pro Kindle v té době znamenalo značnou konkurenční výhodu, avšak na straně druhé nešlo o žádnou přelomovou funkci. Jak jsme si uvedli, připojením k internetu disponoval již SoftBook v roce 1998, tehdy samozřejmě nikoli bezdrátovým. Opět tedy vidíme, že vývoj e-readerů nespočíval v přidávání nových funkcí, ale v jejich přizpůsobování zákazníkům. Kindle této funkce využil naplno v tom smyslu, že přímo zpřístupnil velké množství obsahu, které Amazon pro svou čtečku začal nabízet.

Zajímavá byla možnost a způsob konverze vlastních souborů do formátu čitelného na Kindle. Soubor bylo třeba poslat na emailovou adresu, kterou měl zřízenou každý uživatel Kindle, a po automatické konverzi ho bylo možné obdržet přímo do čtečky nebo stáhnout do počítače a nahrát do Kindlu přes kabel. Tuto funkci je možné využívat u všech dalších modelů Kindle.

Výbava Kindle 1 sestávala z následujících funkcí:

 • fulltextové vyhledávání
 • integrovaný slovník
 • možnost přidávat poznámky
 • možnost vkládat záložky
 • označování vybraného textu
 • změna velikosti písma
 • připojení k internetu
 • nákup přímo v e-shopu
 • zobrazení webových stránek
 • přehrávání audio souborů[3]

Zajímavá je absence změny orientace displeje z vertikální na horizontální, což je běžnou funkcí u většiny čteček. Kindle první generace také nedisponoval funkcí pro převod písma do mluvené řeči. Ostatní modely Kindle funkci text-to-speech ve své výbavě mají (kromě Kindle 4).

Kindle 3 (Kindle Keyboard)

Kindle třetí generace, od roku 2011 nazývaný Kindle Keyboard, je jednou z komerčně nejúspěšnějších a nejrozšířenějších čteček na světě. Na trh se dostal v létě 2010 a byl to právě on, kdo pomohl změnit vnímání e-readerů mezi veřejností, a to nejen v USA, ale také v dalších vyspělých zemích.

K funkčnímu vybavení: samozřejmostí je připojení na internet, respektive možnost přímého nákupu v e-shopu. Kindle 3 je vybaven webovým prohlížečem, funkcí text-to-speech a dalšími standardními funkcemi.[4] Určitou odlišností Kindlu 3 byla hardwarová klávesnice, kterou nemůžeme mezi současnými čtečkami vnímat jako samozřejmost.

Co je vzhledem k zaměření této studie důležité: většinu funkcí, které má populární Kindle 3, měl před více než 10 lety ve své výbavě již Rocket eBook. Kindle 3 je na rozdíl od Rocket eBooku vybaven displejem s elektronickým inkoustem a Rocket eBooku nemůže svou použitelností, hmotností ani cenou konkurovat; tímto porovnáním chci však pouze upozornit na skutečnst, že ani takto populární e-reader, jakým je Kindle 3, nepřinesl novinku v podobě nového vybavení.

Funkce Kindle 3 je možné shrnout takto:

 • fulltextové vyhledávání
 • integrovaný slovník
 • možnost přidávat poznámky
 • možnost vkládat záložky
 • označování vybraného textu
 • text-to-speech
 • změna velikosti písma
 • připojení k internetu
 • nákup přímo v e-shopu
 • změna orientace displeje
 • zobrazení webových stránek
 • přehrávání audio souborů[5]

Vidíme, že Kindle 3 je jedním z nejlépe vybavených e-readerů současnosti. Přirozeně mu chybí funkce spojené s touchscreenem, ale kromě nich plně vyžívá potenciál, který současné technologie nabízejí.

Kindle Touch

Tento představitel čtvrté generace Kindlu je prvním e-readerem od Amazonu s dotykovým displejem. Na trh byl uveden v roce 2011 společně s Kindlem 4, který se začal prodávat také v roce 2011. Kindle Touch je však lépe vybavený a dobře ilustruje současné možnost, kterých se rozhodl Amazon využít (má například funkci text-to-speech a další funkce).[6]

Výčet vybavení Kindle Touch je následující:

 • fulltextové vyhledávání
 • integrovaný slovník
 • možnost přidávat poznámky
 • možnost vkládat záložky
 • označování vybraného textu
 • touchscreen
 • text-to-speech
 • změna velikosti písma
 • připojení k internetu
 • nákup přímo v e-shopu
 • zobrazení webových stránek
 • přehrávání audio souborů

Vidíme, že Kindle Touch disponuje poměrně velkým souborem funkcí. Za zmínku stojí ovšem fakt, že u něj nenajdeme možnost měnit orientaci displeje z vertikální na horizontální. Absence této funkce je někdy interpretována jako snaha o omezení možnosti číst na e-readerech soubory v pdf, což má uživatele přimět k tomu, aby nakupovali literaturu na e-shopech a nestahovali knihy „ilegálně" převedené do pdf, což však veřejnost vnímá velmi negativně.[7] Nutno dodat, že tento nedostatek řeší neoficiální „hacky", které čtení v horizontálním módu umožňují.[8]

Nook jako odpověď Barns & Noble na Kindle od Amazonu

Významnými čtečkami současné doby jsou modely řady Nook od nakladatelství Barnes & Noble. Opět se zde nechci zabývat okolnostmi souvisejícími s popularitou a masivním rozšířením těchto e-readerů, ale zaměřím se na jejich výbavu. Pro úplnost však uvedu, že Barnes & Noble v současnosti nabízí zhruba 2 miliony titulů elektronické literatury, což je dvakrát více, než kolik nabízí Amazon.

Nook 1st  Edition

Tato čtečka byla uvedena na trh v roce 2009, a to s cenou od 149 do 259 dolarů (záleželo na tom, zda se jednalo o verzi s Wi-Fi připojením či s Wi-Fi a 3G).  Funkce Nooku se opět příliš nelišily od ostatních soudobých i starších e-readerů. Můžeme vidět, že Barnes & Noble neměl v úmyslu konkurovat tím, jak bude Nook vybaven, ale použitelností této výbavy.

Nook první generace disponoval připojením k internetu a celkem samozřejmě umožňoval přímý nákup obsahu v e-shopu. Čtečka je vybavena také jednoduchým webovým prohlížečem a najdeme u ní standardní škálu funkcí, které se nijak neliší od jejích předchůdců jiných značek.

Nook 1st Edition má následující výbavu:

 • fulltextové vyhledávání
 • integrovaný slovník
 • možnost přidávat poznámky
 • možnost vkládat záložky
 • označování vybraného textu
 • změna velikosti písma
 • připojení k internetu
 • nákup přímo v e-shopu[9]

Barnes & Noble tedy vydal čtečku, která byla vybavená velmi standardně, a která nemohla, co se funkcí týče, konkurovat e-readerům od mnoha jiných výrobců. Přesto se z ní stala čtečka, která dosáhla mnohem většího rozšíření nežli většina konkurenčních modelů. Za její popularitou stála především velice konkurenceschopná nabídka obsahu v online knihkupectví Barnes & Noble, a samozřejmě také síla a vnímání této značky na trhu.[10] Nook 1st Edition je tedy dalším příkladem toho, že standardně vybavený e-reader, který svými funkcemi nepřekonává (dražší) konkurenci, může být komerčně úspěšný.

Nook Simple Touch

Tato čtečka se stala nástupcem Nooku první generace a v současnosti patří mezi jedny z nejpopulárnějších e-readerů.[11] Jedná o čtečku s dotykovým displejem na bázi elektronického inkoustu.

Nook Simple Touch disponuje následujícími funkcemi:

 • fulltextové vyhledávání
 • integrovaný slovník
 • možnost přidávat poznámky
 • možnost vkládat záložky
 • označování vybraného textu
 • touchscreen
 • změna velikosti písma
 • připojení k internetu
 • nákup přímo v e-shopu
 • zobrazení webových stránek

Za zmínku stojí absence přehrávače audio souborů (první Nook jím byl vybaven) či chybějící možnost čtení dokumentů v horizontálním módu. V nové verzi firmware byl také odstraněn webový prohlížeč. Přes tyto nedostatky je Simple Touch velice rozšířený[12] a zmiňované chybějící funkce nejsou překážkou pozitivních hodnocení[13]. Barnes & Noble se v případě Nooku Simple Touch výrazně soustředil na primární funkce čtečky coby jednoúčelového zařízení určeného ke čtení elektronické literatury a dvě často implementované doplňkové funkce (webový prohlížeč a přehrávač audio souborů) z výbavy cíleně vyřadil. Nook Simple Touch tak ilustruje příklad toho, že i v současné době, kdy je možné čtečku vybavit množstvím různých funkcí, to mnozí výrobci nepovažují za důležité.

Sony Reader Wi-Fi PRS T-1

Tato nejnovější čtečka od firmy Sony se dostala na trh v roce 2011 a stejně jako mnoho jiných e-readerů současnosti má i ona dotykový displej na bázi elektronického inkoustu. Sony od uvedení první čtečky v roce 2004 představil mnoho různých modelů (v čemž se poměrně výrazně odlišuje od většiny jiných výrobců e-readerů) a Reader Wi-Fi PRS T-1 vybavil funkcemi, které na mnoha současných čtečkách schází. Počáteční cena se přitom pohybovala okolo 150 dolarů, čímž se přiblížila cenám čteček od Amazonu a Barnes & Noble. Na rozdíl od těchto a jiných výrobců, kteří uvádějí na trh modely s omezeným funkčním vybavením, nabízí Sony na nejnovějším e-readeru také přehrávač hudebních souborů, webový prohlížeč, ale i možnost psát poznámky od ruky přímo na displej.[14]

Reader Wi-Fi PRS T-1 je vybavený následujícími funkcemi:

 • fulltextové vyhledávání
 • integrovaný slovník
 • možnost přidávat poznámky
 • možnost vkládat záložky
 • označování vybraného textu
 • touchscreen
 • rozpoznání psaní rukou
 • text-to-speech
 • změna velikosti písma
 • připojení k internetu
 • nákup přímo v e-shopu
 • změna orientace displeje
 • zobrazení webových stránek
 • přehrávání audio souborů

Je třeba také uvést, že Sony kromě důrazu na funkční vybavení posiluje také svoje online knihkupectví, které nabízí přes dva miliony titulů.[15]

Interpretace zjištěných údajů

V prvním dílu tohoto článku jsme se zaměřili na základní fakta, která nám ukázalo srovnání různých generací e-readerů. V závěru chci shrnout funkce, které byly součástí čteček od samotného počátku jejich vývoje, a také popíši funkce, které čtečky v průběhu svého vývoje získaly.

Mezi funkce implementované již do prvních modelů (tj. modelů uváděných na trh na přelomu 20. a 21. století) patří:

 • slovník
 • možnost změny velikosti písma
 • fulltextové vyhledávání
 • možnost vytvářet poznámky
 • možnost vkládat záložky
 • touchscreen
 • internetové připojení
 • zobrazení webových stránek (čtečka Alphabook z konce 90. let)
 • možnost přehrávat audio soubory
 • přímý nákup v e-shopu
 • změna orientace displeje

U výše zmíněných funkcí tedy nevidíme jejich postupné implementování v průběhu vývoje e-readerů, ale jednoznačně vidíme jejich úpravy z hlediska použitelnosti.

E-readery byly na přelomu 20. a 21. století často navrhovány jako zařízení pro vysokoškolskou, případně vědeckou sféru, a tak k nim bylo také přistupováno: cílem bylo vybavit čtečku co největším množstvím funkcí, které bylo v té době možné implementovat, a to i přes velmi vysokou prodejní cenu. První čtečky nebyly zamýšleny jako zařízení, které by se mělo masivně rozšířit, a výrobci tedy necítili tlak na snižování ceny a s tím spojené omezování vybavení.

Jednou z funkcí, která je dnes rozšířená a kterou první čtečky ve své výbavě neměly, je tzv. text-to-speech, jinak také převod písma na mluvenou řeč. Zatímco dnes se jedná o poměrně běžnou součást výbavy, u modelů z 90. let ani u mnohých pozdějších se s touto funkcí nesetkáváme. Naopak se dnes začíná vracet možnost psaní poznámek rukou či stylusem přímo na displej, což je funkce, kterou byly vybaveny první dva komerčně dostupné e-readery (Rocket eBook a Softbook).

Co se týče další sledované výbavy e-readerů, tak ta byla minimálně v několika případech vždy implementována již do čteček konce 90. let či do čteček uvedených na trh na samém počátku 21. století. Nelze tedy hovořit o tom, že by tato výbava byla přidávána postupně. Změna spočívá spíše v tom, že můžeme tyto funkce vidět ve stále větším počtu zařízení. Je samozřejmé, že mnoho z funkcí uvedených v tabulce na konci této studie nebylo na přelomu 21. století standardem. Webový prohlížeč byl na čtečce výjimkou, stejně jako přehrávač audio souborů. Nicméně ve výbavě některých typů tyto funkce byly, a my proto nemůžeme vidět jejich adaptaci do pozdějších modelů jako novinku či přelomovou funkci.

Ani u současných e-readerů však neplatí, že by všechny modely měly ve své výbavě všechny běžně rozšířené funkce. Někdy je až překvapivé, že starší model je vybaven lépe než model novější. Příkladem může být Kindle Keyboard se svou funkcí text-to-speech a Kindle 4, který je o rok novější, avšak tuto funkci postrádá. Můžeme zde také uvést první Barnes & Noble Nook, který je vybavený internetovým prohlížečem a mladší Nook Simple Touch, který prohlížeč nemá.

Vidíme tedy, že některé funkce e-readerů jsou ze strany výrobců považovány za základní a další za doplňkové, a tedy se jich mohou vzdát. Výše uvedené příklady s Kindlem a Nookem rozhodně nejsou ojedinělé.

Základní funkce dedikovaných čteček jsou ty, které se přímo pojí se čtením elektronické literatury. V tabulce níže můžeme vidět, že funkce typu přidávání záložek, psaní poznámek, označování textu, integrovaný slovník či zvětšování a zmenšování písma najdeme u většiny e-readerů. V jejich výbavě chybí tyto možnosti jen výjimečně.

Naproti tomu vybavení, které nesouvisí se čtením, na jednom e-readeru najdeme a na jiném ne. Je tomu tak v průběhu celé existence těchto zařízení od konce 90. let až do současnosti. Mezi tyto doplňkové funkce patří například schopnost přehrávat audio soubory, zobrazovat webové stránky, rozpoznávat psaní rukou na displeji nebo převod písma do mluvené řeči. Statistiky prodejnosti přitom ukazují, že uživatelé absenci těchto přídavných funkcí nevnímají jako důvod, proč si danou čtečku nepořídit. Hlavními kritérii pro rozhodování je cena a použitelnost, respektive rozšířenost a pověst čtečky a značky.

Na samý závěr tedy ještě jednou shrnu to, čím jsem tuto studii začínal. Podíváme-li se na e-readery dneška, jsme povětšinou svědky vylepšování funkcí, kterými disponovaly již čtečky z let 1998-99. Další vývoj e-readerů nespočíval v implementaci nových funkcí, ale ve větším důrazu na lepší použitelnost, snižování hmotnosti, snižování ceny a zvyšování množství dostupného obsahu. Současný vývoj napovídá tomu, že se s novými funkcemi u dedikovaných e-readerů pravděpodobně nebudeme setkávat ani v příštích letech, ale budeme svědky dalších snah o větší intuitivnost ovládání a zlepšování uživatelské zkušenosti. Jedním z mála faktorů, které jsou schopny vyvolat tlak na implementaci nových funkcí do dedikovaných čteček, může však být nárůst popularity elektronických knih rozšířených o další typy obsahu. Budou-li je čtenáři nakupovat, výrobci se budou muset přizpůsobit a je otázka, zda se takové knihy budou číst na čtečkách, a ne na tabletech, a zda nedojde (i kvůli těmto knihám) k definitivnímu propojení dedikovaného e-readeru a tabletu.

Příloha: tabulka s přehledem čteček a funkcí

K níže uvedeným údajům je třeba dodat, že některé funkce mohou být do e-readeru přidány s novým firmwarem či pomocí neoficiálního „hacku". V této tabulce si však primárně všímám vlastností, které pro čtečku navrhnul výrobce, a které jsou k dispozici na její první verzi.[1] LAUCHSMANN, Jindřich. Počet majitelů tabletů a čteček se za měsíc zdvojnásobil. In: Tyinternety.cz [online]. 23.1.2012 [cit. 25.1.2012]. http://www.tyinternety.cz/novinky/pocet-majitelu-tabletu-a-ctecek-se-za-...

[2] WILLIAMS, Errol R. Amazon Kindle. The Definitive User's Guide. [online]. [cit. 15.1.2012]. Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/2945277/Amazon-Kindle-1-The-Definitive-Users-G...

[3] Kindle 1st Generation Tips & Assistance. Amazon [online]. [cit. 14.1.2012]. Dostupné z: http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=...

[4] HATTERSLEY, Rosemary. Amazon Kindle 3 review. In: PC Advisor [online]. 2010 [cit. 14.1.2012]. Dostupné z:  http://www.pcadvisor.co.uk/reviews/pc-peripheral/3233672/amazon-kindle-3...

[5] Amazon Kindle User's Guide [online]. Amazon, 2010. [cit. 12.1.2012]. Dostupné z: http://kindle.s3.amazonaws.com/Kindle_User's_Guide_English.pdf

[6] Kindle User's Guide [online]. Amazon, 2011. [cit. 12.1.2012]. Dostupné z:  http://kindle.s3.amazonaws.com/Kindle_Touch_Users_Guide.pdf

[7] Landscape (screen rotate) on the Kindle for PDF's. Amazon.com [online]. [cit. 16.1.2012]. Dostupné z: http://www.amazon.com/forum/kindle?_encoding=UTF8&cdForum=Fx1D7SY3BVSESG...

[8] Kindle Touch landscape mode - Ubuntu / Linux fix. F241vc15' Weblog [online]. [cit. 14.1.2012]. Dostupné z: http://f241vc15.wordpress.com/2011/12/05/kindle-touch-landscape-mode-ubu...

[9] Welcome to your Nook. Read me first. [online]. Barnes & Noble, Inc., 2009. [cit. 16.1.2012]. Dostupné z:h ttp://images.barnesandnoble.com/pimages/nook/download/nook_Quick_Start_Guide.pdf

[10] COSTA, Dan. Barnes & Noble Nook 3G + Wi-Fi. In: PCMag.com [online].  [cit. 13.1.2012]. Dostupné z:   http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2354648,00.asp

[11] HAZARIKA, Palyab Jotee. Nook tablet helps skyrocketing Nook family sales. In: Notebookcheck.com [online].  [cit. 16.1.2012]. http://www.notebookcheck.net/Nook-tablet-helps-skyrocketing-Nook-family-...

[12] Barnes & Noble Nook Touch Review. [online].  Laptop [cit. 16.1.2012].  http://www.laptopmag.com/review/mp3/barnes-and-noble-nook-touch.aspx

[13] LENDINO, Jamie. Barnes & Noble Nook Simple Touch. In: PCMag.com [online].  [cit. 16.1.2012]. Dostupné z:  http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2386227,00.asp

[14] PRS T1 User Guide [online]. Sony Corporation, 2011. [cit. 16.1.2012]. Dostupné z:  http://www.docs.sony.com/reflib/docget.asp?manualid=1147996&template_id=...',600,560,10,10,'Manuals'

[15] LENDINO, Jamie. Sony Reader Wi-Fi (PRS-T1). In: PCMag.com [online].  [cit. 16.1.2012]. Dostupné z:  http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2394573,00.asp

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback