Pokyny pro autory článků na Inflow

Obecně

Časopis Inflow existuje již od ledna 2008 jako elektronický magazín při Kabinetu informačních studií a knihovnictví na FF MU. Mezi čtenářskou obec patří studenti a vyučující kabinetu, knihovníci a jiní informační profesionálové. Autoři se v článcích zabývají nejčastěji problematikou informační společnosti a všemi jejími aspekty, technologiemi, knihovnami či studentskými projekty. Přijaty budou ty příspěvky, které mají alespoň částečný průnik s tématy informačních studií. V případě, že si nejste jistý/a, zda váš příspěvek spadá do obsahového plánu, obraťte se prosím na redakci.

Časopis vychází neperiodicky. Ta také rozhoduje o konečném publikování příspěvku. Názory redakce nemusí být totožné s názory autorů.

Příspěvky zasílejte na e-mail redakce@inflow.cz nebo vkládejte na web sami http://www.inflow.cz/chci-zverejnit-svuj-text

Pravidla přispívání a nároky

Před publikováním či vstupem do diskuze je doporučeno vzít na vědomí Etický kodex. Přispívání není podmíněno registrací na Inflow.cz. Po registraci si autor může založit vlastní blog.

Příspěvky by měly být napsány nejlépe populárně-naučným stylem.  Rozsah příspěvku není omezen. Délka textu však může být v průběhu publikačního procesu s autorem konzultována. V případě, že text přesahuje 10 normostran (18 000 znaků), může vycházet po domluvě jako seriál (několik částí).

Za obsahovou správnost příspěvku odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo na drobné korektorské úpravy textu či vrácení příspěvku autorovi k přepracování (po konzultaci).

Autor publikuje na Inflow bez nároku na finanční odměnu, nebylo-li jednáním mezi autorem a redakcí stanoveno jinak.  Pro studenty KISKu  Inflow nabízí speciální fond pro výjezdy na konference. Obdržení příspěvku na náklady je podmíněno psaným výstupem (reportáž, rozhovor, fotoreportáž…) z konference. Dále je možné za svou účast na konferenci a následnou zprávu z ní získat kredity v rámci předmětu Účast na konferencích VIKBB15 (studenti Bc.) či VIKBM01 (studenti Mgr.). Obě výše uvedené možnosti nelze kombinovat.

Autorská práva náleží přispěvateli. V případě, že chce autor vydat svůj příspěvek pod specifickou licencí (např. Creative Commons), je v jeho zájmu, aby to sdělil redakci.

V rámci seriózní spolupráce je po autorovi požadováno oznámení, pokud chce na Inflow publikovaný článek vydat i v dalším periodiku. Totéž platí, pokud autorův článek vyšel již dříve v jiném zdroji.

Poskytnutím příspěvku autor souhlasí s výše uvedenými pravidly.

Autor dle svého uvážení sdělí redakci stručnou informaci o své osobě (max. 600 zn.) V medailonku uveďte informace, které vás charakterizují a vztahují se k oblastem, které v příspěvku řešíte, např. název a umístění aktuálního pracoviště či navštěvované školy, vzdělání, profesní zájmy atp. Redakce tuto informaci zařadí pod článek. Podívejte se, jak váš medailon může vypadat:
http://www.inflow.cz/patri-elektronicke-knihy-do-knihoven

Formální úprava a požadavky

Dokument obsahující příspěvek zasílejte ve formátu .doc, .docx či .rtf. Pamatujte, že vaše dílo musí mít název. Společně s článkem zašlete anotaci v délce max. 400 zn. a klíčová slova či slovní spojení, která vystihují obsah textu (max. 8 pojmů).

Text článku by měl být zarovnán doleva. Vyžadovaný font je Times New Roman ve velikosti 12. Nadpisy musí být svým formátováním odlišeny od těla textu. Odkazy vkládejte do textu (v závorkách) a barevně vyznačte, k jaké části textu se vztahují. Všechny použité zdroje i obrázky je nutné citovat pomocí aktuální citační normy ČSN ISO 690. Pro citování lze použít např. generátor Citace.com.

Pokud váš článek obsahuje fotografie, grafy či jiné obrazové přílohy, nevkládejte je do dokumentu s textem, ale přiložte je zvlášť do e-mailu nejlépe ve formátu .jpg či .png. V článku poté přesně zaznačte, na jaké místo patří a jaký k nim má být uveden popisek.


Nevíte si při psaní s něčím rady? Chcete se na něco zeptat? Napište nám na e-mail redakce@inflow.cz.

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback