Poprvé v Polsku – poprvé v Poznani

Fotoreportáž z pracovní cesty do polské Poznaně (18. - 21. 10. 2011), která se konala u příležitosti 45. výročí vzájemné spolupráce měst Brna a Poznaně (1966 – 2011). Zahraniční delegace se z důvodu partnerství knihoven obou měst zúčastnili i zástupci Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Poprvé v Polsku, poprvé v Poznani", odvětila jsem své polské kolegyni z Knihovny Raczyńskich na dotaz, zda jsem již toto město, potažmo Polsko již někdy navštívila. Doposud jsem neměla příležitost, nicméně díky partnerství Knihovny Jiřího Mahena v Brně s tamější městskou knihovnou, které se od r. 2006 rozvíjí v rámci partnerství Brna a Poznaně, se příležitost naskytla.

Poznaň jsem poznala letos na podzim, resp. jen kousek z ní - a k němu bych chtěla něco sdělit. S úmyslem napsat „reportáž" z cesty a naplnit svým obsahem rubriku Knihovníci na cestách jsem takříkajíc vyrážela, nicméně brzy jsem zjistila, že zas tak lehké to asi nebude. Jediným, ale výrazným negativem celé cesty se totiž pro mě stala jazyková bariéra. Ač jsem se snažila soustředit sebevíc, polštině jsem jednoduše nerozuměla (očividně jako jedna z mála zúčastněných ), a tak to celé bylo a zde i bude asi více o dojmech a obrazech než o faktech a údajích. No, uvidíme.

Vyjíždíme!

Při cestě autobusem, která trvá přes osm hodin, přijde člověku na mysl ledacos. Asi není dobré brát si s sebou knížku, která nutí k přemýšlení (a tím nemyslím naučnou literaturu). Udržet pozornost nad tímto kouskem moc nešlo, přestože se ústřední motiv cesty a poznávání s cestou aktuální a reálnou tu a tam sbližoval, až protínal. 

Vždy existuje mnoho lidí, jimž je dáno pociťovat krásu světa s hloubkou a velikostí a nosit v duši vznešené a výsostné obrazy, ale kteří nenacházejí cestu, jak těm obrazům dát výraz a zpodobit a sdělit je pro radost druhým. (Narcis a Goldmund, s. 133)

Pohled za jízdy na polskou krajinu v počátcích podzimu byl jímavý a krásný a takový mi zůstal i v paměti.

Jesień w Stumilowym Lesie

Podzim jako téma se nesl i v dětských odděleních na vybraných pobočkách Knihovny Raczyńskich, které jsme měli možnost v rámci programu navštívit. Interiéry knihoven zdobily výtvarné práce dětí na motivy příběhů Medvídka Pú, který letos knihovnickou Poznaní procházel postupnou literární, hudební a výtvarnou metamorfózou (posledním uchopením tématu bude jeho dramatické ztvárnění). 

K pobočkám by se dalo ještě říci...

V jednotlivých městských částech Poznaně má Knihovna Raczyńskich celkem 49 poboček plnících funkce veřejné městské knihovny. Na pobočkách se mj. půjčují z důvodu odlišné autorskoprávní úpravy i filmy a knihovna používá souborný katalog, který umožňuje prohledávání dokumentů z fondů dalších knihoven ve městě (především se jedná o místní akademické a vědecké knihovny, neboť Poznaň se svými více než 130 tisíci studenty studujícími na cca 20 vysokých školách patří k předním vědeckým a akademických střediskům Polska samého). V současné době je katalog přístupný v ústřední knihovně a na dalších 10 pobočkách. Tolik v kostce k automatizaci. 

Součástí větších poboček je i čítárna

Dětské oddělení v zeleném

Nejnovější pobočka je půlrok stará, resp. nová

Dětské i dospělé oddělení je vybarveno dožluta

Městská knihovna: dvě v jednom

Na rozdíl od poboček plní ústřední knihovna Knihovny Raczyńskich více funkci vědeckou a reprezentační; pobočky si vůči ní udržují jistou míru autonomie. Umístěna je v klasicistní budově a v jejích útrobách se proto najde i oddělení starých tisků (v příruční knihovně). Tisky postupně prochází procesem digitalizace.  

Knihovna Raczyńskich

Příruční knihovna

Prohlídka starých tisků

Husitský kancionál (1541) „Piesně Chwal Božskych"

J. Janssonius, J. Blaeu „Novus Atlas Absolutissimus" (1647-1658)

Prostory Knihovny Raczyńskich čeká rozšíření. Dle projektu se staví nová budova (2012), která pojme hudební fond, který je v současné době soustředěn na jedné specializované pobočce, převedena zde bude i studovna rukopisů a další oddělení ústřední knihovny.

Plány nové budovy

Pro úplnost ještě dodám, že knihovna v rámci vzájemného kulturního obohacení hostila i konferenci „Na křižovatce kultur: dědictví, pokračování a inspirace", na níž k tématu česko-polských vztahů a prolínání jmenovaných kultur vystoupili mj. i přednášející z FF MU v Brně, a autorské čtení Renaty Putzlacher-Buchtové.

Autorské čtení za účasti Romana Madeckého z FF MU (též předseda klubu POLONUS)

Snad že by se ještě slušelo něco podotknout i k tématu Mahen vs. Raczyński. Tak třeba někdy příště

Město stojí za to vidět

Součástí programu polské návštěvy byla i prohlídka tohoto krásného města. Historická část Poznaně je obzvláště působivá na Starém Rynku, který obklopují měšťanské renesanční domy hrající všemi barvami (tyto domy byly za 2. světové války zničeny, poté ale prošly „generální" rekonstrukcí). Za dominantu tohoto místa lze považovat stejně stylovou budovu radnice. Více k architektonickým skvostům viz fotografie níže.

Měšťanské domy na Starém Rynku

Renesanční radnice

Trkající se kozlíci - symbol Poznaně

Nástěnné fresky barokního kostela sv. Stanislava

V okamžiku, kdy náš průvodce zjistil, že má ve skupince i knihovníky, stočil naše kroky do tradiční knihařské dílny, která se má ve městě čile k světu. Knihy zde s pečlivostí a láskou k oboru (přeháním určitě jen trošku) opravuje tým otec-syn (na světě je už i vnuk-pokračovatel).

Knihařská dílna

Novodobý pergamen z vepřové kůže

Dle typu opravované knihy se volí její obal

Kniha o umění dostane „mramorovou fasádu"

A to nejlepší nakonec. Cesta zpátky do mozaiky dojmů přihodila ještě jeden střípek - zastávku na Ostrowě Tumski, kde na místě, v němž takříkajíc vznikalo Polsko, je k vidění gotická katedrála sv. Petra a Pavla, polský klenot, jež se stal místem odpočinu prvních panovníků Polska - a mým posledním poznaňským zážitkem... 

Katedrála sv. Petra a Pavla

Boční Zlatá kaple

Ilustrační fotografie

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback