Popularita e-knižních formátů

Článek dokládá popularitu e-knižních formátů na příkladech Spojených států a České republiky. Je zároveň pokračováním první části - Formáty elektronických knih: specifika a popularita http://www.inflow.cz/formaty-elektronickych-knih-jejich-specifika-popularita.

Popularita e-knižních formátů ve Spojených státech

Trh s elektronickou literaturou je dnes nejvyspělejší v USA a mnoho fenoménů se ze Spojených států přenáší do dalších zemí. Proto se podívejme na rozšíření jednotlivých formátů právě v Americe.

Popularita formátů je dnes dána popularitou jednotlivých hardwarových čteček, ale také množstvím již publikované literatury v tom kterém formátu. Vydavatelé se (naprosto pochopitelně) přiklánějí k publikování titulů v takových formátech, které si na svém zařízení otevře největší množství lidí, a výrobci čteček produkují taková zařízení, na nichž lze otevřít nejčastěji používané typy souborů. Stejně tak sami čtenáři, kteří převádí zakoupené papírové knihy do elektronické podoby, si přednostně volí takový formát, v němž bude kniha dostupná co nejvíce lidem.

Celosvětově nejrozšířenějšími z e-knižních formátů nezávislých na platformě jsou EPUB, PDF a MOBI; do značné míry je tomu tak právě proto, že je podporuje nejvíce hardwarových čteček.

Některé společnosti se snaží prosazovat proprietární formáty, ale jejich popularita je většinou poměrně nízká. Výjimku představuje Amazon se svými formáty AZW a KF8. AZW je jedním z nejrozšířenějších formátů ve Spojených státech a KF8 má ambici dostat se v průběhu krátké doby na podobnou úroveň.

Další z hlavních hráčů na americkém trhu, knihkupectví Barnes & Noble, nejdříve podporovalo formát PDB, ale v roce 2010 přešlo na EPUB. Tento krok zvýšil popularitu tohoto již dříve rozšířeného formátu a přispěl k faktu, že se EPUB začal stávat standardem.

Situace s rozšířením formátu PDF je poměrně zajímavá. Jak jsem zmiňoval výše, tento formát často není vhodný pro čtení elektronických knih na dedikovaných čtečkách: lidé, kteří si stáhnou knihu v PDF, „protože jsou na tento formát zvyklí", a čtou si takovou knihu na počítači, mohou být později zklamáni z horšího čtenářského zážitku při čtení na e-readeru. Přesto z různých průzkumů a statistik vychází PDF v poměru k ostatním formátům jako jeden z favoritů, a co je zajímavé, jeho popularita s časem neklesá. S ohledem na stále větší rozšíření hardwarových čteček bychom mohli předpokládat, že počet elektronických knih pořízených v PDF se bude snižovat. Ve skutečnosti se zdá, že zůstává na stejné úrovni jako např. v letech 2009 či 2010 či dokonce mírně roste. Některé zahraniční e-shopy dokonce udávají větší počet stažených knih ve formátu PDF nežli v EPUBu či jiných vhodnějších formátech.

Průzkumy popularity často ukazují další překvapivé informace. Např. statistika knihkupectví Smashwords uváděla za leden roku 2010 poměrně překvapivých 9 % knih stažených ve formátu TXT a 7 % ve formátu RTF. Neupadající popularita PDF a přítomnost „obskurních" formátů jako TXT ve statistikách je často překvapením i pro samotné knihkupce a další lidi pohybující se v e-knižní sféře.

Tři možná vysvětlení popularity formátu PDF nabídl Mark Coker ze společnosti Smashwords. PDF je podle něj oblíbené z těchto důvodů:

 

 • Je jedním z nejlepších formátů pro knihy, u nichž je důležité, aby se zobrazily jedním (a pouze jedním) způsobem bez ohledu na zobrazovací zařízení.
 • PDF podporují počítače a většina hardwarových čteček. „I když může čtenářský zážitek utrpět (...), tak přinejmenším víte, že to bude fungovat", říká Coker.
 • PDF je známý formát. Hodně čtenářů stále věří, že „PDF = e-kniha". [1]

 

Neexistuje bohužel žádný souhrnný průzkum, kde bychom viděli podíl formátů na trhu v průběhu několika posledních let v celých Spojených státech dohromady. Veškeré průzkumy a statistiky pocházejí z jednotlivých obchodů či sdružení; mnoho obchodů ani žádné statistiky nezveřejňuje. Přesto zde můžu zopakovat a shrnout to, co jsem na různých místech v tomto článku uvedl již dříve: různé prameny a statistiky se shodují na tom, že nejpopulárnější jsou tyto formáty:

 

 • PDF (.pdf),
 • EPUB (.epub),
 • Mobipocket (.mobi),
 • BroadBand eBooks (.lrf, .lrx),
 • AZW (.azw),
 • KF8 (.kf8). [2]

 

Pro vydavatele z toho vyplývá jednoznačný závěr: chtějí-li na trhu uspět, musí nabízet knihy v jednom z těchto formátů, případně rovnou v několika z nich (a případně v některém z méně rozšířených, ale nikoli pouze v něm). To stejné platí pro různé iniciativy a sdružení nabízející např. bezplatné elektronické verze knih, které jsou ve volné doméně. A v neposlední řadě by si to měli uvědomit jednotlivci, kteří převádějí do elektronické podoby papírové knihy „na vlastní pěst".

Tyto skutečnosti se netýkají pouze USA či dalších západních zemí, ale také České republiky. I zde se vyprofilovalo relativně malé množství populárních formátů, které se z velké části shodují s výčtem uvedeným výše.

Jak je vidět, populární tvrzení o „elektronické babylonské věži" je postaveno na vratkých základech. Jakkoli je pravda, že existuje - a používá se - nepřeberné množství formátů, těch skutečně standardních a široce rozšířených není příliš mnoho. Můžeme to formulovat ještě jinak: autoři, vydavatelé a obchodníci nemusí počítat se všemi formáty, ale měli by následovat nastolené trendy.

Situace v České republice

Popularita formátů je v Česku (stejně jako ve světě) z velké míry daná právě rozšířením té které platformy a také tím, v jakých formátech nabízejí literaturu e-shopy. Jejich nabídka opět souvisí s rozšířením jednotlivých hardwarových čteček, kterým se obchodníci do jisté míry přizpůsobují (i když ne vždy: příkladem budiž projekt Wooky).

Méně čtenářů e-knih a celkově malý trh v České republice s sebou nese menší rozšíření „alternativních" formátů. Jinak je situace u nás odrazem stavu ve světě. Je zde velmi rozšířen formát PDF, ale setkáme se (většinou z historických důvodů) i s literaturou v DOC, RTF či TXT. Z formátů určených přímo pro publikování e-knih je u nás běžný EPUB a MOBI. Právě MOBI bez DRM je zde stále populárnější, a to i kvůli rozšíření čteček Kindle. Popularita těchto čteček byla některými českými nakladateli a knižními e-shopy vnímána jako značný problém. Rozšíření platformy Kindle, pro kterou není možné distribuovat chráněný obsah jiným způsobem než prostřednictvím Amazonu, znamená, že e-shopy musí pro majitele Kindle nabízet knihy bez DRM. Toto se zpočátku jevilo jako problematické, avšak dnes najdeme na českém trhu poměrně rozsáhlou nabídku e-knih v MOBI pro Kindle.[3]

Z mého průzkumu napříč českými e-knižními obchody vyplývá, že nejčastějšími formáty v nabídce jsou tyto:

 

 • EPUB (.epub),
 • PDF (.pdf),
 • Mobipocket (.mobi)

 

Některé e-shopy mají v nabídce výběr mezi PDF pro počítače a PDF pro (hardwarové) čtečky, což je stejný formát, ale obsah je přizpůsobený velkým či malým displejům. Mezi rozšířené formáty je třeba zařadit také Wooky, což je EPUB pozměněný tak, že ho lze číst pouze na hardwarových či softwarových čtečkách Wooky. Je to tedy formát uzavřený; společnost Mobilbonus s ním přenesla do českého prostředí podobný koncept, jaký používá například Amazon. Knihy Wooky jsou chráněny DRM a je možné je otevřít na hardwarovém e-readeru či na softwarové čtečce Wooky, která je dostupná pro počítače, tablety, iPhone a iPad.

Prvními široce rozšířenými formáty, v nichž české obchody prodávaly e-knihy, byly PDF a PDB.  Jedním z prodejců knih v tomto formátu byl např. dříve známý obchod Vltava.cz. Dalšími populárními formáty byly MOBI, LIT, HTML, RTF či OPF. Postupem času (a do velké míry díky rozšíření hardwarových čteček a tabletů) se situace ustálila na dnešních standardních formátech EPUB, PDF a MOBI. Zde je vsak nutno říci, že ve sféře amatérsky skenovaných, konvertovaných a šířených e-knih je množství používaných formátů vyšší; stále se tak můžeme setkat s novými knihami v RTF, TXT či v některém z méně standardních e-knižních formátů.

Jinou perspektivu nabízí údaje o tom, co hledají lidé na českém internetu. Z analýzy klíčových slov, kterou jsem provedl v srpnu 2012 ve vyhledávačích Google a Seznam, vyplývá, že čtenáři cíleně hledají knihy v těchto formátech:

 • PDF
 • EPUB
 • MOBI
 • Wooky
 • TXT
 • AZW

V souvislosti s těmito údaji se však nabízí otázka, jak je správně interpretovat. Přikláním se k tomu, že lidé hledající konkrétní formáty (případně ve spojení s názvem knihy či s dalšími slovy) hledají zdarma dostupné e-knihy, nikoli ty, které lze koupit v online knihkupectví.

Na závěr ke standardizaci 

V průběhu posledních 15 let je vidět znatelný posun směrem ke standardizaci formátů. Dnes je tento proces, zdá se, dovršen, což ulehčuje situaci jak z hlediska čtenářů, tak nakladatelů a ostatních skupin, které produkují elektronickou literaturu. Je to proces přirozený a pravděpodobně nezvratný; počet globálně nejrozšířenějších formátů dnes nedosahuje ani desítky. Většina prodávaných hardwarových čteček dokáže otevřít většinu rozšířených formátů; v případech, kdy to není možné, vždy existuje nástroj na převedení e-knihy z jednoho formátu do druhého (i když se přitom často změní formátování).

Nový formát by se mohl prosadit jedině tehdy, kdyby byl masivně podporován silnou společností. Samostatnou skupinou jsou lokální formáty (v Česku Wooky), které mohou vznikat bez univerzálních ambicí a se zaměřením na místně či jazykově omezený trh, na kterém nabídnou atraktivní řešení, které jim zajistí dostatečný počet uživatelů.

Tabulka s přehledem formátů a hardwarových čteček

Tabulka (umístěná v příloze pod článkem) obsahuje přehled rozšířených formátů, které se v současnosti běžně používají, a základních modelů hardwarových čteček. Tabulka odráží situaci v polovině roku 2012, která se může měnit s tím, jak budou společnosti updatovat firmware svých čteček. Kromě toho existují pro většinu čteček různé „hacky", po kterých na nich lze číst i jiné formáty, než které dovoluje oficiální firmware.

Také je potřeba připomenout, že např. Amazon či Wooky nabízejí konverzi z nepodporovaných formátů do podporovaných. Přestože např. na eWooky není možné otevřít soubory v HTML, lze je jednoduše konvertovat.[1]              COKER, Mark. The Most Popular Ebook Formats Revealed.  Smashwords Blog [online]. 16.7.2011 [cit. 10.8.2012]. Dostupné z: http://blog.smashwords.com/2010/02/most-popular-ebook-formats-revealed.html

[2]              MARKOVIC, Peter. What are the Most Popular Digital Ebook File Formats? In: Audio Books Resources and Reviews [online]. 2011 [cit. 12.8.2012]. http://audioforbooks.com/2011/11/digital-ebook-file-formats/

[3]              E-knihy dobývají trh. Problémem čteček jsou zatím různé formáty. Rádio Česko [online]. [cit. 14.8.2012]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/kultura/_zprava/892650

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

4 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2014

Článek popisuje jak to skutečně je. U nás tři formáty stačí, přidávám k tomu (ne můj výmysl) pdf pro čtečku a mobil, ve kterém jsem také svou knihu dal k dispozici. Jak je to s formáty za mořem, jestli tam obstojí jen pdf,epub a mobi, to bude můj další problém. Napsal jsem eknihu, pochopitelně nejlepší mezi všema, co jiného by autor asi měl napsat o svém dítěti. Na domácí scéně je to zatím takové, no znáte to, i když jeden e-shop ji dal, jako svou stěžejní, za co jsem vděčen. Ale po pravdě trh, ten pořádný, ten je za mořem, nebo spíš v angl. mluvících zemích. Jasně že i čínských, ale do čínštiny to nepřeložím. Být mi o 40 méně, tak si koupím lístek za moře a nastoupím třeba i na Titanik. 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2014

Zapomněl jste uvést název vašeho dílka.  Nikdy nevíte koho by mohlo zajímat. aid@eznam.cz 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2014

Utajený odposlech. Najitelný podle názvu nebo třeba na www.necteme.cz

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019

Have you already setup a fan page on Facebook ?:–”, buy backlinks

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback