Poslední semestr v ACROSSu

5. 6. 2012

V posledním semestru (Jaro 2012), který nabídl kurzy soft skills pod hlavičkou projektu ACROSS, jsme realizovali 5 kurzů a Praxe a stáže. Kurzy byly opět zaměřeny na osobnostní rozvoj studentů v programu Informační studia a knihovnictví na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již podruhé proběhly outdoorové kurzy Kreativní workshop – rozvoj lektorských dovedností a Trénink týmové spolupráce a sociálních dovedností, dále dvoudenní intenzivní kurz Time managementu a dva celosemestrální kurzy Prezentační dovednosti a Rozvoj kreativity. V tomto semestru se projekt ACROSS také chopil inovace předmětu Praxe a stáže pro magisterské studenty, a to ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou, partnerem projektu. Kurzů se celkem zúčastnilo 90 studentů oboru Informační studia a knihovnictví.

Rozvoj kreativity

Rozvoj kreativity probíhal blokovou výukou jednou za 14 dní v pronajatých prostorách Centra volného času Lužánky, a to vzhledem k nedostatku vhodných prostor na půdě FF MU z důvodu rekonstrukce. Pro výuku byl tentokrát získán Karel Červený, MBA. MSc. z pražské firmy Talent Innovations, který se rozvojem kreativity zabývá již dlouhá léta. Tematicky byla výuka zaměřena do pěti bloků. V úvodní hodině lektor vymezil pojmu kreativita, seznámil studenty s druhy tvořivosti a základními principy kreativity. V bloku věnovaném Tvůrčímu psaní a čtení se studenti zabývali literární tvořivostí, technikami a metodami kreativního psaní, kreativního čtení atd. Další hodina byla věnována Tvůrčímu myšlení, kde se studenti seznámili se základními rysy a fázemi kreativního myšlení, rozvojem a stimulací tvůrčího myšlení, laterálním myšlením apod. Při výtvarné kreativitě si studenti vyzkoušeli odblokování zábran a pokusili se prostřednictvím výtvarného jazyka vyjádřit svoje pocity, postoje, vztahy k lidem, ke světu. V rámci tvořivé dramatiky se věnovali účastníci vyzkoušení si jiných rolí, než jsou lidé běžně v týmech zvyklí, snažili se o získání vhledu do uvažování a chování lidí okolo nás a díky tomu se moci naučit lépe komunikovat.  Výuka byla zaměřena především prakticky, kdy si studenti mohli vyzkoušet nejrůznější kreativní techniky přímo na místě výuky. Kurz Rozvoj kreativity se zúčastnilo celkem 19 studentů.

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti probíhaly 1x za čtrnáct dní v prostorách Moravské zemské knihovny, opět z důvodu nedostatků vhodných výukových prostor na FF MU. Lektorkou kurzu byla PhDr. Iva Burešová, Ph.D. z Ústavu psychologie na FF MU, která pro projekt ACROSS vyučuje též Nácvik komunikačních dovedností. Cílem kurzu je rozvinout základní vědomosti, které se vztahují k prezentačním dovednostem, a to především při videotréninku, kdy si student mohl vyzkoušet nabyté teoretické poznatky a díky zpětné vazbě od lektorky i spolužáků si uvědomit svoje klady i zápory při prezentačním vystoupení. Během kurzu tedy měli studenti možnost natočit videozáznam své prezentace a posléze zhodnotit nedostatky a snažit se tak o zkvalitnění svých prezentačních dovedností. Kurzu se zúčastnilo 17 studentů.

Time management

Již podruhé proběhl kurz Time managementu pod taktovkou osvědčené lektorské dvojice Martina Turečková a Aleš Tureček, opět v rodinném centru Měsíční houpačka v Ivančicích, kde se ve dnech 10. - 11. 3. 2012 sešlo 18 studentů, aby se pomocí zážitkové pedagogiky seznámili s principy při práci s časem. Kurz se zaměřuje také na postojovou složku osobnosti a její obohacení ve vztahu k zacházení s časem a osobními prioritami. Cílem kurzu je, aby student byl schopen lépe plánovat svůj čas, snažil se lépe bojovat s časovým stresem ve svém životě, orientoval se v osobních prioritách a snažil se lépe uspořádat povinnosti ve svém pracovním i soukromém životě.

Kreativní workshop – rozvoj lektorských dovedností

Kreativní workshop probíhal ve dnech 17. - 18. 3. 2012 v rekreačním středisku DRAK v Křižanově. Tento kurz je zaměřen především na zážitkovou pedagogiku a její principy při plánování vzdělávacích akcí. Studenti si během vícedenního programu osvojí instruktorské dovednosti a zásady organizace akcí. Letošní kurz se skládal z úvodní teoretické přednášky v prostorách FF MU a následného dvoudenního outdoorového pobytu v přírodě. Studentské týmy si zde vyzkoušely organizaci akce o A do Z a díky zpětné vazbě lektorů si mohli ukotvit teoretické znalosti nabyté během přednášky, proniknout do problematiky lektorství a vedení týmů. Kurz vedl zkušený lektor a pedagog Petr Škyřík ve spolupráci s Ondrou Hloušou ze známé brněnské vzdělávací organizace Instruktoři Brno, dále Martina Huječková, lektorka zabývající se především zážitkovou dramaturgií a divadlem. Kurzu se zúčastnilo 17 studentů.


Trénink týmové spolupráce a sociálních dovedností

Trénink týmové spolupráce a sociálních dovedností proběhl ve dnech 3. - 5. 3. 2012 v rekreačním středisku DRAK v Křižanově. Účastníci si mohli během třídenního pobytu vyzkoušet pomocí nejrůznějších technik, jak spolupracovat v týmu. Účastníci se seznámili s pojmy jako je teambuilding, kooperace, sociální dynamika, týmové role. Na praktických herních technikách si vyzkoušeli, jaké je jejich postavení ve skupině, pronikli do psychologie skupiny, otestovali formování a chování týmu a vyzkoušeli si zařazení jednotlivých účastníků do týmových rolí. Lektorské vedení sestávalo z Petra Škyříka, Honzy Němce a hostujících lektorů z Instruktorů Brno Ondry Hloušy, Lukáše Srnky a Jany Rutrlové. Kurzu se zúčastnilo 22 studentů.

Praxe a stáže

Projekt ACROSS se zaměřil také na uplatnění získaných osobnostních dovedností v kurzech soft skills v praxi, a to pomocí organizace studentských praxí v partnerských institucích. Cílem praxe studenta v partnerské organizaci je uplatnění dosavadních získaných znalostí, a to jak odborných, tak osobnostních. Student je během praxe zapojen do reálného pracovního prostředí organizace, což vede k rozvíjení praktických zkušeností studentů, rozvíjení pracovních návyků, osvojení osobnostních kompetencí (jako např. komunikační dovednosti, time management apod.). Student má během své praxe možnost zmapovat nároky a požadavky budoucí profese a získá tak vlastní zkušenost v přímém kontaktu s potenciálním budoucím zaměstnavatelem.
Projekt ACROSS se snaží inovací předmětu zkvalitnit nabízené praxe zakotvením v metodice, a tak umožněním studentům uplatnit znalosti získané během studia v průběhu kvalitní praxe. V jarním semestru 2012 měli studenti možnost získat praxi v Moravské zemské knihovně, Knihovně Jiřího Mahena, Knihovně univerzitního kampusu MU, Nakladatelství MU a knihovně Přírodovědecké fakulty MU. Na praxe se z magisterských studentů přihlásilo 9 osob, praxe stále probíhají.Projekt ACROSS skončil ke dni 10. 5. 2012 po tříletém běhu, kdy uspořádal celkem 22 kurzů, jichž se zúčastnilo 548 studentů a úspěšně absolvovalo 506 z nich. Kurzy, které byly zcela nově vytvořeny nebo inovovány a podporovány projektem ACROSS jsou: Motivační kurz, Kreativní workshop – rozvoj lektorských dovedností, Time management, Rozvoj kreativity, Trénink týmové spolupráce a sociálních dovedností, Nácvik komunikačních dovedností, Prezentační dovednosti, Řízení organizací a Sebepoznávací kurz.

Ukončením projektu však kurzy soft skills nekončí. Díky zpětným vazbám, které jsme po celé tři roky od studentů pečlivě sbírali, jsme zjistili, že zájem ze strany studentů o kurzy soft skills je velký. Proto se můžete i v dalších semestrech těšit na kurzy soft skills s lektory, s nimiž se podařilo díky projektu ACROSS navázat spolupráci.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback