Přehled dětských akcí Knihovny Na Křižovatce

Pasování na čtenáře a vánoční tvoření očima knihovnic z Křižovatky.

Ve dnech 7. 10. 2015 a 10. 11. 2015 proběhlo Na Křižovatce již tradiční Pasování prvňáčků pro celkem 7 skupin po 20-25 dětech ze ZŠ Křídlovická a ZŠ Bakalova. Časová dotace na třídu se pohybovala kolem 50 minut.

Akce byla sponzorována nakladatelstvím Jota, které nám poskytlo knihy Jo Nesbø - Doktor Proktor a prdící prášek a Doktor Proktor a vana času, na základě kterých jsme koncipovaly celý program.

Po příchodu dětí do knihovny jsme se navzájem představili, přivítali a vysvětlili si základní pravidla pro chování v knihovně a chování ke knihám obecně. Povídali jsme si o zásadách registrace do knihovny, půjčování a vracení knih a o rozdílech mezi knihovnami a knihkupectvími. Učili jsme se v knihovně orientovat a nacházet hledané knihy v regálech. Děti se poté svěřovaly se svými dosavadními zkušenostmi s knihovnami, knihami a čtením. Vzhledem k tomu, že se jednalo o děti prvních tříd a tedy ještě neuměly číst ani psát, program jsme přizpůsobovaly jejich potřebám.

Po tomto úvodu jsme se již věnovali zvolenému tématu, kterým byl Doktor Proktor. Nejprve jsme dětem přečetly ukázku z knihy. K udržení pozornosti dětí jsme využily kontrolní otázky vztahující se k textu, a za správnou odpověď dítě poté obdrželo drobnou odměnu. Společně jsme si vysvětlili základní pojmy vztahující se ke knize a ukázali si místa, kde základní údaje v knize najít (kdo je autor, co je obálka, co to znamená ISBN, jak se kniha na polici řadí, kdo je ilustrátor a co to je ilustrace apod.).

Povídali jsme si o hlavních postavách, se kterými jsme se v přečtené kapitole setkali. Děti poté měly za úkol nějakou z nich nakreslit tak, aby se co nejvíce podobala popisu z knihy.

Dále jsme si pustili trailer k nově natočenému filmu Doktor Proktor a prdící prášek. Na základě toho děti porovnávaly své obrázky s knižním popisem a hraným filmem. Vysvětlovali jsme si funkce fantazie a definovali si tento pojem. Debata se poté stočila i na další knihy, které byly zfilmovány, a na rozdíly mezi knihou a filmem obecně.

Před samotným pasováním měly děti prostor pro individuální dotazy či sdílení svých pocitů a zážitků. Pasování mělo podobu vyvolání jména dítěte ze jmenného seznamu, přistoupení k rytíři, pasování mečem, vyzvednutí odměny a závěrečné fotografování s rytířem a knihami.

Problémy, se kterými jsme se během akce potýkaly, byl zejména čas. Dotace 50 minut se ukázala jako nedostačující, děti byly aktivní a zaujaté probíranými tématy. Domníváme se, že delší časovou dotaci bychom uvítaly nejen my lektorky, ale že by měla pozitivní přínos i pro děti samotné. Dále nás nemile překvapil přístup některých vychovatelek, zejména zamlčení faktu, že mezi dětmi je autista, a při problémech s jeho chováním poukazování na jeho odlišnost před ostatními dětmi. Menší problémy se vyskytly i při nekompletních jmenných seznamech dětí a chybách v nich (špatně formulovaná příjmení, neupozornění na chybějící děti apod.).

Poslední výtku směřujeme k interní komunikaci mezi kolegy, kdy jsme se pouze několik dní před pasováním dozvěděly, že nemáme rytíře a byly nuceny na poslední chvíli sehnat náhradu. Vzhledem k dopoledním hodinám ve všední den to byl poměrně náročný úkol, improvizace se však podařila. Tímto velice děkujeme J. Foralovi za pomoc.

Celkový dojem z akce máme velice dobrý. Z ohlasů od dětí i pedagogů a jejich následné zapojení do dalších akcí usuzujeme, že se naše Pasování povedlo a mezi školami má velmi dobrou pověst.

Vánoční tvoření pro děti

Na začátku listopadu jsme se rozhodly, že bychom rády s dětmi společně oslavily Vánoce, připomněly si vánoční zvyky a zároveň si děti mohly odnést nějaký dáreček domů. Proto jsme začaly přemýšlet nad vánočním tvořením, které se nakonec uskutečnilo ve dnech 8. 12., 10. 12. a 15. 12. 2015. Vzhledem ke kapacitě Křižovatky jsme se zaměřily na odpolední program pro děti, které navštěvují školní družiny. Přišly k nám tři skupinky po 15-20 dětech v rozmezí prvních až třetích tříd ze ZŠ Křídlovická a ZŠ Bakalova.

Program byl věnovaný vánoční tematice včetně tvoření tematických záložek, které si děti mohly odnést na památku domů. Na začátku jsme se představili, napsali si jmenovky, zasoutěžili jsme si a postupně se začali věnovat vánočním zvykům nejenom u nás, ale i v zahraničí. Děti se aktivně zapojovaly a sdílely s námi své zkušenosti. V druhé části programu nás čekalo tvoření vánočních záložek a zdobení stromečku při poslechu koled. Děti měly k dispozici zapůjčená razidla, korálky, bavlnky, barevné papíry, obrázky s vánoční tematikou, razítka a mnoho dalších věcí, s kterými si mohly dle svého vyzdobit svoji záložku do knihy. Až děti dotvořily své záložky, vymalovávaly si baňky, které pak nadšeně i s mašličkami přivazovaly na stromeček. Do tvoření se nadšeně zapojily jak děti, tak i my a paní vychovatelky.

Co se týče financí, vánoční tvoření nebylo vůbec finančně náročné. Razidla a razítka jsme měla zapůjčená, barevné a tvrdé papíry jsme měly k dispozici v knihovně a bavlnky, korálky, samolepky či obrázky jsme posbíraly doma a donesly je do knihovny. Stromeček se zakoupil speciálně pro potřeby Křižovatky, a jednalo se tak o nejdražší položku celého programu (49,- Kč). 

Největší úskalí jsme spatřily především v interní komunikaci mezi kolegy. Problémy se objevily již při domlouvání akcí se školami, kdy se školami komunikovalo více kolegů, aniž by si o tom řekli. Dalším úskalím byla především malá časová dotace, proto byl program upravován i v průběhu samotné akce. Problém se vyskytl i při fotografování dětí ze ZŠ Křídlovická, kdy nám vychovatelky razantně naznačily, že se děti nesmí fotit na základě stížností rodičů dětí. Zaskočilo nás, že jsme se takové informace nedozvěděly mnohem dříve, abychom se takovým situacím mohly vyvarovat.  

Rády bychom  poděkovaly zejména paní vychovatelce Kataríně Ungárové za její pomoc a nadšené zapojení se do vánočního programu. S dětmi u nás Na Křižovatce zůstala přes předem stanovenou časovou dotaci. Jedním z cílů tvoření bylo naladění se na vánoční atmosféru a sdílení pravého ducha Vánoc v rámci Knihovny Na Křižovatce, proto doufáme, že se nám to alespoň částečně povedlo. 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback