Při studiu si přivydělává 77 % studentů, 14 % podniká

Podle aktuálního průzkumu uskutečněného při zahájení soutěže Vodafone Nápad roku 2013 si dnes nějakým způsobem přivydělává přes 77 procent vysokoškolských studentů. Nejčastější formou přivýdělku je brigáda formou dohody (42,3 procenta) a zaměstnání formou hlavního či vedlejšího úvazku (32 procenta). 14 procent studentů při škole podniká. Po škole by jich však chtělo podnikat třikrát více, přes 38 procent. Průzkum se uskutečnil v březnu 2013 formou online dotazníku. Zúčastnilo se ho 1337 studentů vysokých škol ekonomického, technického i humanitního zaměření z celé České republiky.

O aktuálním průzkumu mezi studenty vysokých škol:

Šetření proběhlo: 4. 3. - 16. 3. 2013

Počet respondentů: 1337

Respondenti dotazníkového šetření jsou:

 • Studenti ekonomických, technických, humanitních a přírodovědných fakult VŠ
 • Studenti bakalářského i magisterského stupně studia
 • Studenti v rámci denní i kombinované formy studia
 • Studenti veřejných škol i soukromých škol
 • Zahrnuty veškeré kraje v ČRPodle průzkumu je mezi studenty, kteří si při škole přivydělávají, zhruba stejný podíl mužů i žen. Zajímavostí proto je, že zatímco ženy častěji než muži využívají například formu brigády, muži naopak častěji podnikají. Při studiu tak podniká 23 procent mužů, ale jen 7 procent žen. Stejně tak po škole chce podnikat 50 procent mužů, ale jen 30 procent žen.

 „Ženy bývají stejně dobrými podnikatelkami jako muži, rozdíl je však v tom, že muži mají v praxi větší odvahu svůj podnikatelský sen uskutečnit. Do podnikání se však nakonec nepustí ani řada mužů. Nejčastěji se studenti bojí neúspěchu, ztráty vlastních či rodinných financí nebo jim chybějí zkušenosti. Proto každý rok pořádáme soutěž Vodafone Nápad roku, která umožňuje studentům, ale i lidem z řad široké veřejnosti, přivést své podnikatelské nápady k životu," říká Martin Kešner, zakladatel soutěže Nápad roku, která právě startuje na webu www.napadroku.cz.

Podle výsledků průzkumu považují studenti za vůbec největší překážku pro podnikání nedostatek finančních prostředků. V začátcích podnikání by však 40 procent z nich ještě více než finance ocenilo mentoring od zkušeného podnikatele či investora. Finanční prostředky by nejvíce ocenilo 22 procent z nich, 15 procentům by pomohlo hlavně zviditelnění a medializaci jejich projektů, 10 procentům pak cenově zvýhodněné poradenství a služby. Naopak například fyzické prostory pro podnikání jsou nejvíce důležité jen pro 4,3 procenta z nich.


„Studenti si často myslí, že ideální doba pro zahájení podnikání nastává až po ukončení studia. V praxi je však tomu přesně naopak. Převážná část úspěšných podnikatelů začala realizovat své nápady již během studia na škole, kdy ještě nebyli tolik zatíženi finančními či jinými závazky a mohli si dovolit snáze podstoupit různá rizika," říká Martin Kešner

Podle průzkumu je malý podíl studentů, kteří své podnikatelské nápady a sny uvedou během školy nebo po škole do praxe, dán i slabou podporou podnikání ze strany samotných škol. Podporu ze strany školy cítí 29 procent studentů, dalších 35 procent si však naopak myslí, že školy podnikání nepodporují vůbec. Vliv má i obor. Nejvíce zájemců o podnikání po škole je mezi studenty technických fakult (46 procent), následují studenti ekonomických (38 procent) a humanitních (32 procent) oborů.


Podívejte se na shrnutí hlavních zjištění, která výzkum přinesl.

Přivýdělek při studiu
 • Při studiu si nějakým způsobem přivydělává přes 77 procent vysokoškolských studentů (to je o patnáct procentních bodů více, než vroce 2012, kdy si při studiu přivydělávalo 62 procent všech studentů) - 81 procent účastníků průzkumu přitom absolvuje klasické denní studium na vysoké škole
 • Nejčastější formou přivýdělků je brigáda formou dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (42,3 procenta), zaměstnáním formou hlavního či vedlejšího úvazku si přivydělává 32 procent.
 • 14 procent studentů uvedlo, že si přivydělává podnikáním, a to buď jako osoba samostatně výdělečně činná nebo jako právnická osoba

Finanční situace studentů

 • Vporovnání sloňským rokem považuje 37,8 procenta studentů svou finanční situaci za lepší. 21,7 procentům studentů se finanční situace vporovnání sloňským rokem zhoršila a 36,6 procenta studentů jí považuje za stejnou.

Podnikání vs. zaměstnání po studiu

 • Po studiích by chtělo podnikat 38,7 procenta studentů (v porovnání srokem 2012 je to o 7 procentního bodu méně, ještě vroce 2010 to byla více jak polovina všech studentů)
  • Ze studentů, kteří chtějí po studiu podnikat, má již 71,3 procenta vhlavě nějaký podnikatelský nápad.
  • Mezi obory, vkterých by studenti chtěli podnikat, patří služby (29,4 procenta), IT (19 procent), Finance (10 procent), Obchod (10 procent), gastronomie (8,5 procenta) nebo reklama (7,4 procenta)
  • 24,6 procenta znich má vypracovaný nějaký podnikatelský záměr (v porovnání srokem 2012 téměř 8 procentní body nárůst).
  • Pro třetinu znich (36,2 procenta) představuje největší překážku vpodnikání nedostatek finančních prostředků, další necelou čtvrtinu (22,7 procenta) pak nejvíce omezuje nedostatek zkušeností. (to je podobné dlouhodobě)
  • Vzačátcích podnikání by tito studenti, kteří chtějí po studiu podnikat, přitom ještě o něco více než finanční prostředky uvítali mentoring od zkušeného podnikatele či investora (39,8 procenta), finanční prostředky nejvíce využilo 22 procent. 15 procent by nejvíce ocenilo zviditelnění a medializaci svého projektu, 10 procent pak cenově zvýhodněné poradenství a služby. Naopak například fyzické prostory pro podnikání jsou nejvíce důležité jen pro 4,3 procenta znich.
  • Při zahájení podnikání by zpohledu finančních prostředků spoléhalo 39,5 procenta samo na sebe, 26,9 procenta na rodinu, 14,7 procenta znich by hledalo pomoc u banky a 9,5 procenta znich u investora. 4 procenta by se pokusili využít dotací zEU.
  • 74 procent studentů, kteří chtějí po škole podnikat, uvedlo, že by je vpodnikání jejich rodina podpořila - 13 procent naopak uvedlo, že podporu rodiny vtomto směru necítí
  • Naopak podporu vpodnikání ze strany školy cítí jen 29 procent studentů. Podporu od školy necítí 35 procent studentů.
  • Ze všech studentů si pak 54 procent studentů myslí, že český stát začínající podnikatele nepodporuje. Podporu ze strany státu vzačátcích podnikání cítí jen 16 procent studentů.

Studenti i lidé z řad široké veřejnosti, kteří mají na papíře nebo ve fázi rozjezdu zajímavý nápad na podnikání a chtějí pomoci s jeho uvedením do praxe, se letos mohou již pošesté zapojit do soutěže Vodafone Nápad roku 2013. Ta právě startuje a vedle finančních i věcných odměn ve výši 1 milionu korun nabízí každému možnost získat investici až pět milionů korun a rovněž mentoring a rady od zkušených podnikatelů a investorů. Šanci uspět má každý bez ohledu na dosavadní zkušenosti. Přihlášky je možné posílat až do 5. května 2013 přes web www.napadroku.cz. V loňském ročníku soutěže vyhrál Michal Zwinger s online aplikací pro výuku rychlého čtení Rozečti.se. Druhý se umístil Tomáš Berger se systémem Leady.cz pro identifikaci firemních návštěvníků webů a na třetím místě skončil David Spáčil s projektem Videoflot, který sbližuje nezávislé video tvůrce se zákazníky i herci.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback