Příklad dobré praxe aplikace otevřených dat

Tento článek vznikl v rámci předmětu Informační politika, kde jsme dostali za úkol vyhledat příklad dobré praxe aplikace otevřeného přístupu k datům v zahraničí a zamyslet se nad jeho aplikací do českého prostředí. Zabývám se v něm otevřenými daty z oblasti zdravotnictví – operace srdce a porodnictví.

Pro vypracování tohoto úkolu jsem se rozhodla hledat inspiraci na stránce www.otevrenadata.cz a to přímo v sekci Inspirujte se. Zaujalo mne zde několik příkladů a nejvíce ten, který se zabývá daty v souvislosti s operacemi srdce: „Data o operacích srdce: V roce 2005 si britský Guardian vyžádal data o úspěšnosti 400 000 kardiologických operací za posledních pět let. Novináři data zanalyzovali a zveřejnili. Lidé si začali pro své operace vybírat nemocnice se statisticky významnější úspěšností. Obratem klesla úmrtnost během operací o 21 %, resp. u specifických typů zákroků až o třetinu - a to přes to, že pacientů přibylo.[1] Rozhodla jsem se tento příklad prozkoumat hlouběji.

Tento velmi významný, životy zachraňující projekt vznikl na základě toho, že Guardian použil Zákon o svobodě informací a začal zveřejňovat úmrtnost pro jednotlivé chirurgy. V souvislosti s tímto zveřejňováním dat se objevilo i množství různých námitek, které tvrdily, že zveřejnění dat bude mít negativní vliv na chování doktorů - chirurgové nebudou chtít operovat lidi s vyšší pravděpodobností úmrtí, aby se jim veřejně nezvýšilo procento špatně provedených operací (pro běžnou populaci bude dostupné vidět míru úmrtnosti u jednotlivých doktorů, která se s těžkými případy může snáze zvyšovat). Analýza těchto zveřejněných dat však vyvrací tento mýtus.

Zveřejnění těchto informací mělo za následek i skandální odhalení v jedné z nemocnic. U této nemocnice vyšlo najevo, že některé děti, které zemřely po operaci srdce, by v jiné nemocnici měly větší šanci na přežití. Tato událost vedla dokonce k vyškrtnutí z registru dvou seniorních doktorů a k suspendování jednoho mladšího doktora.

Po zveřejnění těchto dat si tak lidé mohli na základě relevantních informací vybrat nemocnici, která bude následně rozhodovat o jejich dalším stavu. Tato možnost volby tudíž zapříčinila častější dobře provedené operace a tím tedy více uzdravených (dobře odoperovaných) pacientů. Velmi zajímavé je to, že k tomuto zlepšení došlo i navzdory tomu, že se obecně u pacientů, kteří podstupují tuto operaci, zvýšil jejich věk a také další okolní podmínky.[2]

O tom, že by byl v ČR proveden podobný projekt (zpřístupnění dat, analýza dat) se mi nepodařilo najít žádné informace. Pouze tento poměrně starý článek (2000), ve kterém se nemocnice k poskytování dat o operacích srdce na základě svobodného přístupu informací stavěly velmi negativně: 

„Výbor České společnosti kardiovaskulární chirurgie se usnesl, že operační výsledky, úmrtnost a komplikace jednotlivých center nebudou zveřejňovány,“ dopověděl ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně profesor Jan Černý. Informace samy o sobě pacientovi prý nic neřeknou.“[3] 

Tento postoj zastával i Bohumil Fišer, ministr zdravotnictví. Z článku lze vyčíst, že zde také panovaly obavy s ohledem na strach ze zhoršení statistiky (doktoři budou odmítat těžké případy), ale také obavy z toho, že běžný občas nebude umět vyhodnotit správně získané informace. Toto riziko je také jistě na místě, avšak v tom článku se lze také dočíst, že samy nemocnice zjišťují svůj stav (vhodné nastavení srovnávaných skupin s ohledem na zaměření střediska). Souhlasím tedy s názorem uvedeným v tomto článku, že by se obdobných stylem mohly tyto informace předávat široké veřejnosti. Největší přínos samozřejmě vidím v očekávaném snížení počtu úmrtí, které je důležitější než to, že ne všichni lidé správně pochopí a vyhodnotí data zveřejněná nemocnicemi a odbornými pracovišti. Od doby vydání toho článku uplynulo již 15 let a tak situace může být už jiná, myslím si, že by stálo za to se této oblasti věnovat (pokusit se získat data, zanalyzovat je a předat v co nejsrozumitelnější a nezavádějící podobě široké veřejnosti).

Z uvedeného článku lze vyčíst, že oproti chirurgiím se k poskytnutí dat stavěly kladně porodnice. Začala jsem tedy zajímat i o zveřejnění dat s ohledem na porodní péči. Bohužel se mi podařilo najít velmi aktuální článek, ve kterém se lze dočíst, že Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že v ČR máme kvalitní porodní péči a že patříme mezi nejvyspělejší zdravotnické systémy světa, avšak odmítá poskytnout data. Daty s ohledem na porodnice se zabývá Jarmila Hnilicová a založila pro to i web - http://jaksekderodi.cz/. Zajímavý je zejména tento zveřejněný článek – Jak se daří získávat data a Někde mají i jména lékařů, my nemáme ani jména porodnic. Zde upozorňuje například na to, že kvalita péče u českých porodnic je velmi rozdílná. „Například existují porodnice, odkud po vaginálním porodu odchází bez zranění pouze 8% žen, a porodnice, kde je bez poranění 80% žen.“  Tato informace je dle mého názoru velmi důležitá a měla by být dostupná pro všechny nastávající matky, aby se mohly rozhodnout, které porodnici svěří svůj život a zejména život svého dítěte. V současné době tedy probíhají různé soudní spory a dosud s neúspěchem s ohledem na zveřejnění dat.[4]

Myslím si, že by se v rámci České republiky mohl uskutečnit podobný projekt s cílem zveřejnění dat o operacích srdce a i o porodnicích. Výsledkem by mohla být zajímavá mapová vizualizace, na které by si každý mohl prohlédnout data z nemocnic, které má v okolí k dispozici. Mohlo by se tak jednat nejen o data ohledně operací srdce a porodnic, ale i o další důležité zákroky. Vzniklá mapa (inspirace př. zde http://www.mapakriminality.cz/) by byla přehledná pro běžné uživatele počítače. S ohledem na pročtení různých výše uvedených zdrojů to však nevypadá příliš nadějně, ale jsem velmi ráda, že existují lidé, kteří se tímto zabývají a snaží se to změnit.

Zdroje

BOSELEY, Sarah. UK heart operation death rates fall after data published. The Guardian. 2009. Dostupné z: http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/jul/30/heart-surgery-death-rates-fall

Inspirujte se: Data o operacích srdce. Otevrenadata.cz. Dostupné z: http://www.otevrenadata.cz/otevrena-data/inspirujte-se/  

Ministerstvo tvrdí, že máme kvalitní porodní péči, ale odmítá poskytnout data. Liga lidských práv ...blíže spravedlnosti. 2015. Dostupné z: http://llp.cz/2015/08/ministerstvo-tvrdi-ze-mame-kvalitni-porodni-peci-ale-odmita-poskytnout-data/

RIEBAUEROVÁ, Martina a Jan LIPOLD. Nemocnice tají údaje o úmrtnosti. IDNES.cz. 2000. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/nemocnice-taji-udaje-o-umrtnosti-do9-/domaci.aspx?c=A001208_231110_domaci_was  


[1]Inspirujte se: Data o operacích srdce. Otevrenadata.cz. Dostupné z: http://www.otevrenadata.cz/otevrena-data/inspirujte-se/

[2] BOSELEY, Sarah. UK heart operation death rates fall after data published. The Guardian. 2009. Dostupné z: http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/jul/30/heart-surgery-death-rates-fall

[3] RIEBAUEROVÁ, Martina a Jan LIPOLD. Nemocnice tají údaje o úmrtnosti. IDNES.cz. 2000. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/nemocnice-taji-udaje-o-umrtnosti-do9-/domaci.aspx?c=A001208_231110_domaci_was

[4]  Ministerstvo tvrdí, že máme kvalitní porodní péči, ale odmítá poskytnout data. Liga lidských práv ...blíže spravedlnosti. 2015. Dostupné z: http://llp.cz/2015/08/ministerstvo-tvrdi-ze-mame-kvalitni-porodni-peci-ale-odmita-poskytnout-data/

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback