Co mi dal kurz Příprava a uvádění programu

Ve dnech 28. – 31. března jsem se zúčastnila kurzu v rámci předmětu VIKBB70 Příprava a uvádění programu. Kde kurz probíhal? Kdo se podílel na jeho utváření? Co všechno jsme se mohli na kurzu dozvědět a vyzkoušet? A co nás ještě čeká, vám prozradím právě v tomto článku.

Počátkem roku přede mnou stála klasicky těžká volba. A to volba předmětů pro jarní semestr. A jak to tak už bývá, došlo na poradu se spolužáky. Když mi spolužačka řekla, že má zapsaný právě tento předmět a že musím taky, protože je nedostatek účastníků, pousmála jsem se. Hlavou mi rychle proletělo, že v žádném případě. Já, abych něco organizovala? Nepřipadá v úvahu. Jsem ráda, když zorganizuji svoji ranní cestu pro kávu. Nakonec jsem si však řekla, proč ne?! Kdybych vždycky dělala jen to, co mám ráda a co mě baví, nikam se pořádně neposunu. Tak jsem výzvu přijala a předmět si zapsala.

Znamenalo to hned několik věcí. Zaprvé se zúčastnit první hodiny. Druhým důležitým bodem byl pak kurz samotný. Do třetice všeho dobrého to znamená vytvořit výstupní úkol. Naším úkolem je po absolvování kurzu vytvořit program na minimálně hodinu a půl. A ukončení předmětu pak proběhne 12. května, kde si představíme všechny naše programy. Zhodnotíme, jak se povedly a uvedeme, co bychom příště udělali jinak.

židle

Počáteční hodina proběhla 28. února, kdy jsme se potkali s instruktory Setem, Petrem, Vlastou a Honzou. Představili jsme se navzájem, pověděli si, proč jsme se vůbec na kurz přihlásili a co si od něj slibujeme.

Dále nás čekal kurz samotný. Ten se odehrál mezi dny 28. – 31. března na Kaprálově mlýně, který se nachází jen několik desítek minut cesty autobusem kousek od Brna.

Program začal prakticky ihned po příjezdu. První aktivita nám dopomohla jednak se navzájem poznat a spolupracovat, ale také jsme měli šanci poznat blízké okolí.

Celý program byl neskutečně obohacující, protože nespočíval v tom, že bychom seděli celý den na jednom místě a poslouchali ledajakou přednášku. Lektoři se navzájem střídali, takže program byl velmi pestrý. Vzhledem k tomu, že nám počasí značně přálo, část programu se dala přesunout ven a nabyla tak úplně jiného rázu.

stíny

Báječné prolnutí hlavního programu bylo to, že jsme sami dostali možnost zkusit si vytvořit kratší aktivitu pro ostatní kolegy. Těm jsme se poté věnovali dál. Hodnotili jsme, co se nám na nich líbilo či nelíbilo a co by se dalo do budoucna zlepšit.

Milým překvapením byli dva hosté. Jednak vzácná návštěva z táborské knihovny, paní ředitelka Eva Měřínská, se kterou jsme vám před časem přinesli rozhovor. A dále pak sám ředitel Kaprálova mlýnu, pan Michal Medek, který nám záživně a názorně povyprávěl o historii a funkci tohoto nádherného místa. Samotný Kaprálův mlýn je totiž doslova učebnicí ekologicky šetrného provozu.

V rámci jednoho večerního programu jsme měli možnost účastnit se larpu. Pokud pojem larp slyšíte poprvé, jedná se druh rolové hry, kdy se herci i za pomocí kostýmů snaží různě improvizovaně interagovat.

Za zmínku jistě stojí i program Lektorská youtube série, kdy jsme se na jeden večer my sami stali youtubery a měli možnost natočit video na téma vytváření programů. O zábavu tedy rozhodně nebyla nouze.

Klíčovým tohoto kurzu bylo seznámit jeho účastníky s tím, jak postupovat při tvoření programu. Jak vybrat místo a datum adekvátní programu a také jak pracovat s jeho cílovou skupinou. Bylo nám řečeno, jak určitě věci nejlépe odprezentovat a dostali jsme tipy, jak hodit třeba i trému za hlavu.

Lektoři zdůraznili, jak je potřeba dávat si pozor na atmosféru celého programu a poskytli nám rady, jak co možno nejlépe udržet příjemnou atmosféru. Nechyběly informace o tom, jak se chovat při krizových situacích a na co si dávat pozor. Co shledávám velmi užitečným byla část programu, kde jsme se mohli ptát každého lektora zvlášť na jeho postoj v určitých situacích.

Petr_such

V závěru kurzu nám byla doporučena nejen literatura, ale i různé skupiny, ke kterým se můžeme přidat, a i nadále tak zlepšovat své lektorské dovednosti.

Ke konci bych ráda poděkovala celému lektorskému týmu, za krásný program i lidský přístup v momentě, kdy bylo z řad účastníků kurzu cokoli potřeba. Osobně mohu kurz dalším ročníkům více než doporučit. Odnesete si nejen řadu znalostí, ale i kontaktů a snad třeba i přátel.

Závěrem mi prosím dovolte vás spolu s kolegyní Jitkou Holoubkovou pozvat na program, který pro vás v těchto dnech již pečlivě připravujeme. Ponese název Kreativní time management a proběhne 25. dubna od 18 hodin v prostorách Čítárny na FF v rámci nového konceptu MuNIE Meet and Inspire. Podrobnosti v těchto chvílích ještě dolazujeme a více informací bude již brzy k nalezení na Facebooku.

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

46 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019

That is nice but I just want to share this awesome website where I play games for free like mobile legends pc

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 8. 2019
Someone once criticized the slogan Friendship First. gucci belt replica Is this sentence wrong? Will the two warring countries play football matches?
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2019
Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. tech news
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

sdfaffafadfsafasafdas

 

<a href="htt://www.google.com">Google</a>

 

[url=htt://www.google.com]Google[/url]

 

 

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

<a href="htt://www.google.com">Google</a>

 

[url=htt://www.google.com]Google[/url]

 

sadasdadad

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 4. 2019

Thanks for such a great post and the review, I am totally impressed! Keep stuff like this coming.Capital Gains Tax Advice

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

This is an awesome motivating article.I am practically satisfied with your great work.You put truly extremely supportive data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post.  kernels

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019

This release is really informative and shows a good example of a nature-friendly project we can all spend our time on. [download mobile legend](https://games.lol/mobile-legends-bang-bang/)

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019

This release is really informative and shows a good example of a nature-friendly project we can all spend our time on. download mobile legend

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

Decent post. I was checking continually this website and I'm awed! Greatly valuable data exceptionally the last part I nurture such data a considerable measure. I was looking for this sure information for quite a while. Much obliged to you and good fortunes.  greencardorganization

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

This is such an extraordinary asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I cherish seeing blog that comprehend the benefit of giving a quality asset to free.  radio uk

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019

More often than not I don't make remarks on sites, however I'd like to say this article truly constrained me to do as such. Truly pleasant post!  riviere condo

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019

This is a really decent site post. Not very numerous individuals would really, the way you simply did. I am truly inspired that there is such a great amount of data about this subject have been revealed and you've put forth a valiant effort, with so much class. In the event that needed to know more about green smoke surveys, than by all methods come in and check our stuff.  Roku Com Link

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019

Im no master, however I trust you simply made a fantastic point. You unquestionably completely comprehend what youre talking about, and I can really get behind that.  US CDL Training

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019

Woocommerce extra product options plugin helps website admin to customize Woocommerce product ordering page by adding custom fields and thereby collect additional data which will be sent along with the order details. woocommerce custom product options

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019

A debt of gratitude is in order For sharing this Superb article.I utilize this Article to demonstrate my task in college.it is valuable For me Great Work.  voyance amour

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019

Pleasant to be going by your web journal again, it has been months for me. Well this article ive been sat tight for consequently long. i need this article to complete my task inside of the staff, and it has same subject together with your article. Much obliged, pleasant offer.  Modular Kitchen Price in India

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019

It was thinking about whether I could utilize this review on my other site, I will connect it back to your site though.Great Thanks.  piermont grand price

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019

The site is looking piece ostentatious and it gets the guests eyes. Outline is really straightforward and a decent easy to understand interface.  avenue south residence 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019

i am always looking for some free stuffs over the internet. there are also some companies which gives free samples. midwood condo price

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 5. 2019

<a href=" https://www.lechateauguillestre.com/" > lechateauguillestre.com</a>NONNA

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 5. 2019

This is the sort of data I've long been attempting to discover. Much obliged to you for composing this data.  plumber Fuquay Varina

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 5. 2019

Eminently composed article, if just all bloggers offered the same substance as you, the web would be a far superior spot..  buy steroids online

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 5. 2019

This is truly a pleasant and enlightening, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it,  medyum

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

<a href=”https://www.explosederire.com/”>explosederire.com</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019

Was it a case of rags to riches for the scar removal product Dermefface FX7? It must have seemed like it for manufacturers, Skinception, when they discovered their product had attracted the attention of Lisa D’Amato! She had been trying to find out how to reduce her scarring after being involved in an accident. how does scar cream work

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019

I think this is a better than average article. You make this data intriguing and locks in. You give perusers a ton to consider and I welcome that sort of composing.  website design agency in Mumbai

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019

This is really the sort of data I have been attempting to discover. Much obliged to you for composing this data.  movies123 go

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019

I am constantly flabbergasted by the measure of data accessible on this subject. What you displayed was very much inquired about and eloquent so as to get your stand on this crosswise over to every one of your perusers.  شركة مبيد حشرات بالدمام

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019
Decent to peruse your article! I am anticipating sharing your undertakings and encounters. sabeer nelliparamban
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019
Much thanks to you for peopling get the data they require. Extraordinary stuff not surprisingly. Keep up the colossal work! Law Firm Web Design (LFWD)
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019

I can see that you are a specialist at your field! I am dispatching a site soon, and your data will be exceptionally helpful for me.. A debt of gratitude is in order for all your help and wishing all of you the achievement in your business.  buy soundcloud likes

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 6. 2019

This substance is composed extremely well. Your utilization of organizing when mentioning your focuses makes your objective facts clear and straightforward. Much obliged to you.  plumber nyc

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 6. 2019

Wow what a Great Information about World Day its exceptionally pleasant educational post. a debt of gratitude is in order for the post.  orlando magic tickets

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019

A debt of gratitude is in order for setting aside an ideal opportunity to talk about this, I feel emphatically about it and adoration adapting more on this subject.  thám tử bmc

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019

Much obliged for this incredible post, i discover it exceptionally fascinating and extremely well thoroughly considered and set up together. I anticipate perusing your work later on.  one pearl bank showflat

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019

Much thanks for composing such an intriguing article on this point. This has truly made me think and I would like to peruse more.  Seattle domestic violence lawyer

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019

<a href="https://www.aestheticsurgerytunisia.com/en/index.html">plastic surgery in Tunisia</a> 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

The post is composed in exceptionally a decent way and it contains numerous helpful data for me.  langley plumber

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

hermes belt left xianyang in April of the first year of the han dynasty and made a long journey to the south of fengdu city.

replica gucci sneakersreplica gucci sunglassesreplica mcm beltreplica gucci beltfake gucci beltreplica gucci slidesreplica gucci belts

South zheng he is about 700 li away from xianyang as the crow flies. According to the road conditions in qin dynasty

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

it is thousands of miles away from here. It will take you more than a month to move the wagons.

https://mirvba.ru/guccihttps://mirvba.ru/balenciagahttps://mirvba.ru/burberryhttps://mirvba.ru/cartier

When hermes belt left xianyang, the chu army and other rebel armies had tens of thousands of admirers.

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback