Průzkum názorů a čtenářství mezi uživateli Inflow

Chtěli jsme vědět víc o čtenářích Inflow. Nachází v e-zinu opravdu to, co chtějí? Článek se zaměřuje na hodnocení průzkumu názorů a čtenářství mezi uživateli e-magazínu Inflow.cz. Průzkumné šetření proběhlo prostřednictvím elektronického dotazníku.

Cíle a přínos

Cílem výzkumu bylo zmapovat spokojenost uživatelů e-magazínu Inflow.cz s jeho strukturou a obsahem. Dále míru jejich zapojení na tvorbě obsahové části portálu. Výzkum vznikl jako činnost studentů pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví na MU v Brně. Cílem je předložit ucelený přehled fungování a použitelnosti e-magazínu Inflow.cz z pohledu uživatelů. Závěrečné výsledky mají posloužit redakční radě. Mohly by také sloužit jako podklad pro obsahové úpravy e-magazínu s ohledem na spokojenost a názory uživatelů.

Popis vzorku

Prostřednictvím informačního systému Masarykovy univerzity bylo osloveno 360 respondentů. Dále byli respondenti osloveni také přes Facebook profil časopisu Inflow a prostřednictvím samotného internetového časopisu Inflow.cz. Na tyto způsoby oslovení reagovalo celkem 38 respondentů. Počet všech respondentů, jež reagovali na výzvu a dotazník vyplnili, dosáhl celkového počtu 148 účastníků výzkumu.

Výzkumný vzorek tvořilo 72% žen a 28% mužů. Většina těchto respondentů byla ve věku mezi 21 až 30 lety.

 

Při zjišťování pracovních, studijních či jiných závazků uživatelů výzkum ukázal dvě silně převažující kategorie. Necelá polovina respondentů pracuje a studuje zároveň a o něco nižší procento se věnuje pouze studiu. Z těchto dat lze tedy usoudit, že celých 86% uživatelů Inflow, kteří se výzkumu účastnili, je z řad studentů. Zjišťování nejvyššího stupně dosaženého vzdělání napříč uživateli e-magazínu ukázalo pouze jednoprocentní rozdíl mezi vysokoškolsky a středoškolsky vzdělanými respondenty, přičemž vysokoškolské vzdělání lehce převažuje.

Bohužel z tohoto celkového vzorku nelze s určitostí usoudit, kolik z dotázaných respondentů je stálých uživatelů Inflow.cz a kolik spíše výjimečných.

Hodnocení otázek

Úvodní otázky jsou zpracovány v předešlé části Popis vzorku, proto už dále nebudou uvedeny v hodnocení.

Otázka 5: Využívání sociálních sítí

V oblasti sociálních sítí bylo v rámci výzkumu zjištěno, že celých 91% čtenářů využívá sociální síť Facebook, často ve spojení s jinou sociální sítí. Z toho pak 21% využívá pouze Facebook. Druhou nejvíce zastoupenou sociální sítí je server na sdílení a sledování videí YouTube a třetí nejvyužívanější sítí mezi uživateli Inflow je dle získaných dat služba Google+.

Mezi další sociální sítě využívané uživateli Inflow se dále řadí Twitter, Diaspora, Spoluzaci.cz, LiveJournal, LinkedIn, tumblr, Slideshare, Foursquare, BookFan, Delicious. Necelých 5% respondentů nevyužívá žádné sociální sítě.

Otázky 6 - 8: Blogging

Ve třech otázkách výzkum zjišťoval aktivitu čtenářů jako blogerů, ať už v rámci Inflow či jiného poskytovatele blogů.

20% čtenářů Inflow uvedlo, že píší příspěvky do vlastních blogů. Z těchto aktivních blogerů pak téměř polovina bloguje na Inflow a větší část přispívá jinde. Např. tumblr, posterous, LiveJournal, xlibrary.eu, bloguje.cz, blogger, blog.cz aj.

Ze zbylých 80% neblogerů je ještě třeba odečíst 11% uživatelů, kteří mají blog na Inflow, ovšem podle všeho do něj nepřispívají. (Získaná data nebyla v této části dotazníku dostatečně směrodatná). Procentuálně vyjádřený počet uživatelů Inflow, kteří s určitostí nemají žádný aktivní blog, je tedy 69%.

Otázky 9 - 10: Zpravodajské zdroje

Nejčastějším zdrojem informací pro uživatele Inflow je v dnešní době internet, následovaný knihami a novinami.

Hojně jsou také zastoupena informační média jako televize a rádio. Respondenti měli na výběr z více odpovědí, tudíž každé procento z následujícího grafu vyjadřuje, jakou oblibu u nich každá odpověď měla.

Oblíbenosti zpravodajské služby u uživatelů Inflow vede server Idnes.cz, následovaný serverem Novinky.cz. Celý seznam využívaných zpravodajů lze vidět na následujícím grafu. Zajímavostí je, že 2% uživatelů Inflow neuvedlo žádné zpravodajské zdroje (nesledují, stačí například pouze novinky ze sociálních sítí).

Mezi další zdroje, využívané čtenáři Inflow, patří následují: aljazeera.com, boston.com, ceskatelevize.cz, e15.cz, forbes.com, ft.com, news.yahoo.com, osel.cz, pravednes.cz, reflex.cz, technet.cz, tn.cz, tvnoviny.sk, wikipedia, blisty, cas.sk, centrum.cz, sme.sk, twitter, tyinternety.cz, zive.cz, zoznam.sk.

Otázky 11 - 14: Čtenářství Inflow

Při zjišťování, jak se uživatelé o e-magazínu Inflow dozvěděli, vyplynulo, že nejvíce z nich od lektora/na přednášce, pak od přátel/spolužáků/známých a dále také přes sociální sítě. Přitom se často k Inflow dostali z různých zdrojů zároveň.

Faktu, že nové číslo Inflow vychází jako měsíčník, také odpovídá rozložení, při kterém respondenti odpovídali, jak často čtou e-magazín.

Několikrát do měsíce si Inflow přečte 47% uživatelů, ale denně ho čte už jen 5% respondentů.

Z vlastního popudu se k Inflow dostane více než polovina čtenářů. Přes odkazy na sociálních sítích se na Inflow podívá téměř polovina z nich a odkaz v mailu od redakční rady využije o něco méně uživatelů. Doporučení ve škole přiměje 11% čtenářů, aby navštívili Inflow, a jen 2% ze všech respondentů využívá jiné možnosti.

Dále výzkum zjišťoval, na jakém zařízení uživatelé Inflow čtou pro případ, že by uvítali mobilní aplikaci pro chytrý telefon. Ukázalo se ale, že všichni uživatelé využívají ke čtení notebook nebo osobní počítač.

Otázky 15 - 21: Aktivita uživatelů na Inflow

Na otázku, zda uživatelé komentují příspěvky na Inflow, odpovědělo celých 83% respondentů záporně a pouze 17% kladně.

Přímý důvod, proč uživatelé nekomentují, žádný respondent neuvedl. Výzkum se ale pokusil otevřenou otázkou zjistit, co by uživatele přimělo ke komentování na stránkách e-magazínu. Odpovědi byly rozděleny do následujících kategorií pro vhodnější porovnání a seřazeny dle největší četnosti. Síla tématu je nejvlivnějším faktorem, který by respondenty mohl ovlivnit. Zpravidla uváděli, že by komentovali témata, která by se jich nějakým způsobem silně dotýkala.

S druhou největší četností byla vytvořena kategorie negativních/nevypovídajících hodnot, kde respondenti uvádějí, že není nic, co by je přivedlo ke komentování na Inflow nebo na tento dotaz nemají ucelený názor. Dalším významným faktorem, který byl v dotazníkovém šetření rozpoznán, byla způsobilost samotných uživatelů. Zde by komentovali tehdy, kdyby se cítili dostatečně sebevědomí a vědomostně způsobilí vyjádřit se k dané problematice. Zvýšení uživatelské aktivity na webu e-magazínu by dle respondentů také mohlo významně ovlivnit četnost komentářů. Druh tématu a změna systému by svým způsobem také mohli přispět k nalákání uživatelů komentovat dění. Jako nejméně častý důvod byl překvapivě zaznamenán faktor času.

Síla tématu

 • pokud bych s něčím hodně nesouhlasila
 • Zřejmě by mě muselo něco opravdu popudit, nadzvihnout...
 • Článek, se kterým nesouhlasím nebo mě nějak pohoršuje, ale to asi nebude to, co jste zde chtěli číst :)
 • potřeba opravdu hodně sdělit svůj názor
 • pokud by se mě příspěvek opravdu silně dotkl (pozitivně i negativně)
 • to by bylo velice nahodilé...
 • Kdyby se mě nějaké téma hodně dotýkalo.
 • Síla tématu.
 • To by mě muselo něco hodně zvednout z křesla ;-)
 • Asi moc velká provokace dehonestující klasické knihovnictví, knihy...
 • Skoro nic. Možná tak nějaké téma, které se mě dotýká hodně.
 • Nejsem si jistá.... možná nějaký téma, který by se mě tak bytostně týkalo, že bych ho prostě musela okomentovat.
 • osobně blízké téma
 • nečekaná událost
 • Články o věcech, ke kterým mám co říct, které se mě týkají.
 • Když by mě něco opravdu nadzvedlo ze židle - např. nějaký totální blábol :)
 • nekomentuji nikde, takže asi nic :)
  komentovala bych jedině v okamžiku, že by mě napadla nějaká super inteligentní poznámka k danému tématu, u které bych měla dojem, že to ostatní opravdu musí vědět.
 • Napsané nesmysly... Ale to bych asi dřív přestal číst.
 • Možná anketní otázka, která by nakopla ke komentování
 • Kdyby tam bylo něco, k čemu bych chtěl něco řict.
 • zveřejňování kravin, vůči kterým bych se musel ohradit, nebo které by způsobily, že bych měl potřebu před nimi ochránit další čtenáře :)

Způsobilost

 • pokud bych o dané problematice věděla více
 • něco, o čem si myslím, že tomu rozumím a že by můj příspěvek k něčemu byl.
 • Až dostuduju a budu o tématech opravdu něco vědět, tak se možná osmělím a budu přispívat... :)
 • Zamyslet se a mít čas na odepsání.
 • sebevedomi
 • Nevím. Nemyslím si, že můj názor by byl kvalifikovaný. Většinou se dozvídám nové věci, nemám co opravovat či komentovat. A napsat "Pěkné." nebo "Zajímavý článek." je podle mě k ničemu.
 • Možná tak psycholog :-D
 • Možná nějaké body - hodnocení, které by se objevovalo u uživatelů podle toho, jak kvalitně komentují... Ale možná ani to ne, nemám moc velkou potřebu se ke všemu veřejně vyjadřovat. :-)

Aktivita na webu

 • více komentářů od ostatních :) (vím, že je to nekonečný kruh, ale pro mě to tak opravdu je)
 • Mozna, kdybych tam travila vice casu... ono na zacatku tam byl clovek denne (asi rok 2008 - 2009), ale postupne se to snizovalo (jako snad u kazde socialni site).
  A vic me bavili blogeri, kteri se ted pomalu vytraci (alespon cetnost prispevku se mi zda mensi).
  A co se tyce komentovani prispevku primo v casopise... na to se necitim dost erudovane.
 • konstruktivni diskuze
 • více příspěvku od jiných uživatelů (což je asi docela začarovaný kruh...)
 • Pravdepodobne začať blogovať o čom uvažujem už dlhšie. Pre začiatok by ma to nútilo komentovať komentáre pod mojim článkom. Potom by som prirodzene asi začal komentovať aj iné články. Takže odpoveď vo všeobecnosti: zapojiť sa aktívne do behu časopisu.
 • Možná, kdyby se zapojilo více lidí a šlo by opravdu o přínosnou diskuzi, která by mě nějak obohatila.
 • Možná kdybych byla na Inflow častěji a víc se do něj "vžila", komentovala bych. Ale těžko říct ;)
 • možná diskuze, výměna názoru...

Druh tématu

 • kdyby tam byly aktualni clanky s aktualnimi tematy a aby melo inflow svuj "nazor na svet"
 • zajimavější příspěvky
 • asi jiná témata
 • Vhodnost a zajímavost článku nebo příspěvku.
 • Zajímavější, lukrativnější, kontroverznější témata, víc příkladů z praxe, porovnání třeba knihovnických oborů, jak se vyučuje v Praze, Brně, Opavě.
 • nějaká odměna? :-)) možná pestřejší nabídka témat, která by mě pošťouchla sdělit svůj názor
 • aktuální a objevné reflektování současnosti

Změna systému

 • povinnost
 • Proc hned komentovani, co pro zacatek like?
 • A ověřování každého diskutujícího - nechci se hádat s cizími spammery a číst, co píšou za bláboly.
 • komentáře jednodušší
 • kdyby to bylo víc přehlednější
 • Ustaveni a respekovani kodexu diskutujicich.

 Čas

 • Více času, kterého se mi momentálně bohužel nedostává. :(
 • volná chvíle

Negativní / Nevypovídající hodnoty

 • Ani nevím.
 • Asi nic.
 • Netuším.
 • Asi nic konkrétního.
 • nic, když už, tak okomentuju něco na fb
 • nevím:)
 • Těžko říct :)
 • to opravdu nevím
 • ťažko povedať, nič ma nenapadá
 • Nic k tomu nepotřebuji.
 • Asi nic.
 • Nevím.
 • nevim
 • Netuším, asi nic.
 • Nejsem ten typ, takže to záleží asi jenom na mně
 • Nic :)
 • ťažko povedať
 • Hard to say
 • kdo ví
 • nic
 • To fakt nevím. Myslím že diskuze se odehrávají spíš na FB.
 • nic

Výzkum také zjišťoval, co vede uživatele ke komentování. Z celkových 17% respondentů největší procento komentuje jednoduše proto, že mají k danému tématu co říci.

Necelá jedna pětina uživatelů Inflow přispívá svými příspěvky k samotnému obsahu Inflow, 81% uživatelů tyto různé příspěvky čte. Na následujícím grafu lze rozlišit, do kterých sekcí uživatelé přispívají.

Další graf vyjadřuje důvody, které by uživatele přivedly k přispívání na Inflow. Jako nejčastější odpověď pod položkou "jiné" respondenti uváděli, že postrádají vhodné nápady na témata, o něco méně z nich pak uvedlo, že není nic, co by je k přispívání přivedlo.

Z ostatních více četných odpovědí výzkum ukázal, že uživatelé postrádají důvod se vyjadřovat, více znalostí či obohacujících informací, které by mohli sdílet, čas, slohové a stylistické dovednosti nebo na přispívání prostě nemají povahu.

Dále také uváděli, že jim chybí odvaha, pocit povinnosti, vlastní aktivita, více zkušeností, jasnější zaměření časopisu či konkrétní nabídka.

Otázky 22: Důležitost/Zajímavost rubrik na Inflow

V následující sekci hodnotili respondenti jednotlivé rubriky Inflow, kdy 1="nejméně důležitá/zajímavá" a 5="velice důležité/zajímavé". Výsledná hodnota tedy hodnotí jednotlivé sekce, čím vyšší dosahuje hodnoty, tím má kladnější hodnocení.

Nejdůležitější

Nejzajímavější

Otázky 23 - 26: Doplňující nepovinné otázky

Když si otevřeš Inflow, jaké jsou první 3 věci, na které se podíváš?

První ze 4 dobrovolných otázek nezodpovědělo 26,4% respondentů z celkového počtu. Jako výchozí stoprocentní hodnotu k této nepovinné otázce tedy budeme brát celkový počet 109 respondentů. Odpovědi jsme pro větší přehlednost rozřadili do kategorií vytvořených na základě sběru odpovědí respondentů.

Aktuální číslo

Obsahu aktuálního čísla věnuje mezi prvními třemi věcmi pozornost celkem 62% respondentů. Největší část respondentů, více než 40% z celkového počtu, věnuje pozornost článkům, dále pak 9,2% shlédne celý obsah nového čísla a 3,7% se zaměří na autory. Jednotlivým sekcím z aktuálního čísla se věnuje 13%, konkrétně následujícím čtyřem sekcím: Editorial přečte 6,4% čtenářů, Interview 3,7%, tématu Knihovníci na cestách věnují pozornost 1,8% čtenáři z celkového počtu a necelé 1% se cíleně věnuje Reportážím.

Postranní panely

Postranními panely jsou myšleny sekce zobrazené na pravé a levé straně webových stránek Inflow. Oblíbenost těchto sekcí, kterých je celkem 9, je znát na výsledcích výzkumu, které ukazují, že na všechny sekce se podívá téměř 90% návštěvníků, kteří se zúčastnili našeho výzkumu. Nejoblíbenějším panelem je bezkonkurenčně sekce Poslední komentáře, kterou mezi prvními třemi shlédne 39,5% čtenářů. Druhým nejoblíbenějším panelem je Expres se 23%. Ke 20% se pak blíží příloha e-magazínu, kde 16,5% čte Magazín a necelá 2% věnují pozornost ostatním publikovaným přílohám. Zbylé panely nedosahují více než 16% a dle oblíbenosti je lze seřadit následovně: Novinky na Inflow (Facebook panel), Read or Die, Kalendář akcí, Vyzkoušejte a Novinky z ProInflow.

Příspěvky z blogů

Na příspěvky z blogů se mezi prvními 3 věcmi podívá celkem přes 53% čtenářů. 12% zhlédne nejnovější blogy, 3,7% blog Petra Škyříka a 1,8% rubriku nejčtenějších blogů.

Ostatní

Souhrnně mezi ostatní věci, na které se čtenáři Inflow dívají, lze dle výzkumu zařadit kategorie Tipy, Zajímavosti, Aktuality, Videorozhovory, Fotky, první článek, první tři články, střed stránky, barvy či logo. Všechny tyto kategorie byly zastoupeny 9,2% uživatelů po jedné odpovědi u každé kategorie. Jeden respondent také odpověděl, že nemá systém a 5,5% respondentů odpovědělo, že na Inflow chodí cíleně za něčím konkrétním.

Je něco, co ti na Inflow chybí?

Z celkového počtu 148 respondentů neodpověděla na tuto otázku více než polovina, a to 58%. Jako výchozí stoprocentní hodnotu v této otázce jsme tedy při vyhodnocení pracovali s hodnotou 62. Z tohoto počtu se pak 58% uživatelů vyjádřilo k tomu, co na e-magazínu postrádají.

Téměř 42% respondentů na Inflow nechybí nic nebo nejspíš nic.        

 

Většina odpovědí ohledně změn na Inflow byla zastoupena s velmi nízkou četností, respondenti využili otevřené podoby otázky a vyjádřili se velmi individuálně. Pokud se pokusíme odpovědi alespoň trochu tematicky roztřídit, můžeme říct, že uživatelé se vyjadřovali, jak na ně e-magazín obecně působí, dále pak k jeho obsahové stránce a sociálnímu aspektu.

Přes 16% uživatelů se vyjádřilo k obecnému dojmu, který z webu e-magazínu mají. Zejména by uvítali větší přehlednost a vylepšenou grafiku/design stránek. Také na stránkách často postrádají srozumitelnost, jednoduchost, uživatelskou přívětivost a pestrost.

Po obsahové stránce strádá téměř 26% uživatelů, uvítali by hlavně doporučení na českou i zahraniční literaturu z oboru a zajímavosti ze světa knihoven. Mezi dalšími připomínkami výzkum zaznamenal, že uživatelé postrádají více zajímavých blogů a souvisejících diskusí, více novinek z knihovnictví, rozhovorů a příloh InHD. Čtenáři e-magazínu by také ocenili více informačních článků a aktualit (technického i sociologického charakteru), odkazy na zajímavé akce s podrobnějším komentářem, odbornější knihovnická témata a články od odborníků ze světa knihoven. Obsahovou změnou je chápáno také vyjádření o zařazení informací o KISKu jako o oboru (předměty, směřování oboru, možnosti uplatnění studentů a absolventů), o klasickém žurnalistickém pojetí e-magazínu a o větší důkladnosti.

Výzkum ukázal, že uživatelé by podpořili přeměnu e-magazínu po sociální stránce a vůči snadnějšímu sdílení informací. 8% čtenářů Inflow nejvíce postrádá aktivitu a spoluúčast uživatelů e-magazínu. A to obecně uživatelů, blogerů a studentů. 6,5% odpovědí se týkalo aktivity/sdílení na Twitteru, kdy se respondenti vyjádřili, že by chtěli vidět Inflow na Twitteru a mít možnost sdílet příspěvky z e-magazínu na Twitteru. Stejné procento uživatelů by také uvítalo prostor pro sdílení fotografií a videí z knihovnických akcí, tlačítko „Like" u komentářů a zábavnou/oddychovou podsekci (např. jako „InflowKaps"). Mezi ostatní připomínky patří zakomponování chatu, společné záložkování, RSS u Read or Die a uceleného odkazu na videa či personalizace učtu (viz. Google).

Výzkum zaznamenal také netradiční odpovědi, při kterých respondentům chybí např. blog Emily, bulvární informace z KISKu, TV týdeník Inflow nebo duch KISK komunity.

Kdyby byla možnost změnit na Inflow 3 věci, které by to byly?

Otázka byla rozdělena na 7 možností výběru odpovědí. Při samotném zadávání otázek bylo jako u každého výzkumu potřeba pochopit samotné možnosti odpovědí. Na otázku odpovědělo 63 dotázaných, což je 42,6% z celkového počtu respondentů. Hodnotu 63 opět bereme jako výchozí, jelikož otázka byla nepovinná.

Z výzkumné otázky se nejvíce lidí přiklání k možné změně designu, zpřehlednění webu a obsahu stránek.

Téměř 40% dotazovaných by preferovalo změnu designu a také se velký počet uživatelů přiklonil k možnosti zpřehlednit web. O něco méně respondentů se pak vyslovilo pro změnu obsahu stránek nebo nevěděli o ničem, co by na stránkách e-magazínu změnili. Něco málo přes 6% čtenářů by se stávající podobou webu neměnilo nic.

 

Závěr

Průzkum názorů a čtenářství mezi uživateli Inflow vznikl především z důvodu poznání uživatelů Inflow, jejich potřeb a zájmů. Primárně mají získané výsledky pomoci redakci Inflow při jeho redesignu, realizátoři výzkumu však věří, že výsledky budou zajímavé nejen pro redakci časopisu, ale i pro všechny jeho uživatele, neboť hlavně jim byl výzkum věnován a pro ně i vytvářen.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

3 komentáře

Obrázek uživatele admin
Anonym
8. 3. 2012

Měl bych pár spíše technických připomínek, které nemají vliv na celkové vyhodnocení výzkumu, ale přesto myslím, že z nich lze vyčíst, s jakou pozorností byl výzkum vyhodnocován.

Služba Delicious se nejmenuje del.icio.us už asi čtyři roky. Autoři si toho mohli všimnout když vkládali odkaz.

Jaký je rozdíl mezi službou blogspot a blogger? Myslím, že blogspot vůbec není služba určená k blogování. Chápu, že je v tom trochu zmatek, ale když už autoři vkládají k těmto službám stejné URL, tak by je mohli i sloučit jako jednu odpověď.

Je http://xlibrary.eu/ skutečně blogovací služba nebo konkrétní blog?

Zpravodajské zdroje -  jaký je rozdíl mezi zpravodajským zdrojem seznam.cz a novinky.cz? Je wikipedia zpravodajská stránka? Lze dát do jedné rubriky službu pravednes.cz a server idnes.cz? Chápu, že to jsou pouze přepsané odpovědi uživatelů, ale naznačuje to, že ta otázka asi byla položena trochu nešťastně.

Proč jsou ve vyhodnocení dvě různá zobrazení stejného typu grafu? (jedno příšerné excelovské u kterého se někdo nenamáhal ani změnit výchozí barvy a které je navíc zbytečně malé a druhé hezké, vyhlazené s příjemnějšími barvami? ). Proč jsou u sloupcových grafů různě vysoké sloupce i v případě, že zobrazují stejnou hodnotu? (zobrazení 1% v grafu Jak se dostáváš ke Inflow a 3% v grafu Odkud víš o Inflow). Chápu, že se může jednat o detail, ale být autorem výzkumu, tak bych si asi ověřil, jestli není někde chyba a nemám výsledky zkresleny.

K samotné metodologii se vyjadřovat nebudu, protože této problematice nerozumím, ale zaujala mne poznámka hned v první části článku.

"Bohužel z tohoto celkového vzorku nelze s určitostí usoudit, kolik z dotázaných respondentů je stálých uživatelů Inflow.cz a kolik spíše výjimečných."

Myslím, že to není příliš překvapující zjištění vzhledem k tomu, že se jednalo o otázky zjišťující profily uživatelů Inflow a nikoli to, jak často Inflow čtou (na což se jste se ptali v otázkách 11-14).

Obrázek uživatele Marta
22. 3. 2012

V Článku byl upraven a doplněn odstavec z "Hojně jsou také zastoupena informační média jako televize a rádio." na "Hojně jsou také zastoupena informační média jako televize a rádio. Respondenti měli na výběr z více odpovědí, tudíž každé procento z následujícího grafu vyjadřuje, jakou oblibu u nich každá odpověď měla.", a to u otázky "Odkud nejčastěji čerpáš nové informace".

V té otázce byla možnost více odpovědí, tzn., každé procento vyjadřuje poměr mezi těmi, kteří zvolili jakoukoliv možnost, a těmi, kteří ji nezvolili.

Věříme, že nyní vám bude tento graf dávat větší smysl, a to třeba takový, jakým byl původně zamýšlený. :)

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

Extremely fast neutral will probably irrefutably result in being well-known among the nearly all blog all those, because the thorough content articles and also 

comments. 

[url=https://casasemmiami.com.br/home-staging-miami/]home staging[/url]

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback