Public relations knihoven trochu jinak aneb na kole za knihovny

Knihovníci a knihovnice z Německa, Dánska a Finska se rozhodli upořádat ne-konferenci. Tuto originální akci „Cycling for libraries“ startovali v dánské Kodani od krásné Královské národní knihovny a podél pobřeží Dánska, dále pak trajektem do Německa, kde v Berlíně po 650 km na Německé knihovnické konferenci (7.-10. 6.2011) s názvem Knihovny pro budoucnost - budoucnost pro knihovny, jízdu zakončili. Berlínská konference proběhla v rámci 100. ročníku „Deutsche Bibliothekartag!“.

Cycling for libraries, což bychom mohli přeložit jako „Na kole za knihovny!", je politicky a ekonomicky nezávislá mezinárodní ne-konference, kterou nepořádá žádná formální organizace, ale mezinárodní síť entuziastických knihovníků[1]. Cycling for libraries odstartovalo 27. května 2011 zahajovací párty v Národní knihovně Dánska (Black Diamond Library)[2]  a skončilo na Berlínské knihovnické konferenci 6. června 2011.  Tato akce se konala poprvé a zúčastnili se jí knihovníci a knihovnice z celého světa - zastoupeny byly Kanada, USA, Rusko, Lotyšsko, Finsko, Dánsko, Francie, Německa a krátce i Česká republika, celkem téměř 100 informačních profesionálů.

Start akce, v pozadí Black Diamond Library, Kodaň. Autor: Entressen kirjasto.

Hlavním důvodem tohoto happeningu bylo neformálně mluvit o roli knihoven v rychle se měnící společnosti, a jejich účasti na podpoře vzdělanosti veřejnosti a rozvoji vědy. Mimo tato knihovnická témata bylo účelem podpořit diskuzi o environmentálních otázkách a ekologickém způsobu života.

Účastníci si předem za domácí úkol připravili témata, která je tíží a chtěli by je konzultovat s ostatními a konfrontovat se s jejich názory, přístupy a zkušenostmi z jejich zemí. Od data registrace, která proběhla v květnu, byly zřízeny různé platformy pro komunikaci (FB[3], Twitter, emailová konference, webové stránky), kde bylo možné představit tyto odborné problémy, ale třeba i to, jak cestovat letadlem s bicyklem, kde se ubytovat v Kodani nebo kde lze v Dánsku/Německu koupit/prodat kolo.

Technické a organizační zabezpečení bylo poměrně dostupné, za poplatek 250 Eur získali participanti ubytování - převážně v hostelech, dále snídaně a obědy, ale také dodávku, která vezla zavazadla.

Na fotografii Jukka Penanen, hlavní organizátor se standartou. Autor: Cycling for libraries.

Akce byla podpořena významnými sponzory, za zmínění určitě stojí IFLA, EBSCO, ExLibris, Národní knihovny Německa, Dánska a Finska nebo Univerzita Abo ve finském Turku.

Ráda bych zmínila alespoň některá témata, která si připravili kolegové ze zahraničí, protože jsem se s nimi setkala během své knihovnické kariéry. Položili si mimo jiné tyto otázky:

  • Jak naučit čtenáře, aby se stali celoživotními studenty a efektivně využívali relevantní zdroje (ne jen Google a Wikipedii)?
  • Jak vytvořit „zelenou" knihovnu? - knihovny jako místa vědění a vzdělávání mohou hrát klíčovou roli v ochraně životního prostředí
  • Mobilní zařízení a jejich aplikace transformují roli osobních počítačů a přístupu k informacím. Téma je - jak můžeme využít mobilní aplikace v informačních službách, které nabízejí knihovny? Jaké by měli mít knihovníci dovednosti, nástroje a zdroje, aby mohli tyto aplikace využívat v knihovnách?
  • Co všechno můžeme nabídnout svým čtenářům na webových stránkách knihovny kromě online katalogu, prolongací, rezervování dokumentů a plateb? Co třeba doporučování knih, hudby, her, jazykových kurzů, odkazů na zajímavé weby nebo třeba online pomoc pro školáky s jejich úkoly?

Se zajímavým příspěvkem přišla Claudia Serbanuta z University of Illinois. Jako svůj domácí úkol si zvolila téma, kterým se v současné době zabývá, a sice jak se změnily informační potřeby za poslední desetiletí. Jak se změnily knihovny od časů našich prarodičů? Míněno knihovny nejen ve smyslu informačních institucí s knihami v regálech, ale jako místa pro sdílení informací. Jak fungovaly knihovny našich prarodičů?

V současné době, kdy se technologie rychle vyvíjí a my bojujeme s nabízením stále nových služeb v knihovnách, je podle Claudie dobré se vrátit a zamyslet se nad tím, jaké jsou vlastně informační potřeby a jak a jestli se vůbec mění v čase. Podnětné, že?

Další diskuze nad tímto tématem se odvíjela ve smyslu vlastní úlohy knihovníků jako partnerů a rádců v informacemi přehlceném prostředí. Kolegové zmiňovali fakt, že čtenáře nezajímá cesta k informacím, ani proces jejich získávání, ale informace samotná. Na to se podle nich v praxi často zapomíná. Knihovníci rádi vyhledávají, ale čtenáři ne.

Čtenáři chtějí službu, rychlou a přesnou a to je podle diskutujících zásadní role knihoven v současné době.

 

I přesto, že všechna tato témata jsou řešena i v českém knihovnickém prostředí jsem získala nový a velmi diverzifikovaný pohled na knihovnictví jako takové. Bohužel jsem se nemohla zúčastnit celé této akce, ale jako hlavní přínos pro sebe samu bych zmínila otevřenost jednotlivých účastníků řešit a poslouchat problémy z knihoven jednotlivých zemí. A hlavně jejich ochotu nalézat řešení místo stížností na nedostatek finančních zdrojů a uznání. I když musím zmínit, pro mě ne zas až tak překvapivé zjištění, že postavení knihovnické profese a samozřejmosti zabezpečení chodu knihoven v rámci organizací, státní správy a dalších zřizovatelů je v zemích na severozápad od našich hranic značné rozdílné.


Poznámka o autorce:

Mgr. Magdalena Hornová - absolventka FF UK ÚISK v Praze, ve studiu pokračuje prvním rokem v doktorském programu tamtéž. Zabývá se online sociálními sítěmi a aktivismem zaměřeným na ženská práva a gender. Účastnice pražských cyklojízd a sympatizantka zeleného způsobu dopravy.

 


[1] Mise celé akce přístupná na: <http://www.cyclingforlibraries.org/2011/04/30/good-karma-points/>

[2] Black Diamond (library) [online], poslední aktualizace 27. dubna 2011 07:29. [cit. 1.6.2011], Wikipedie. Dostupné z WWW: < http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Diamond_(library)>

[3]Volně přístupná „Zeď na FB stránkách iniciativy. Přístupné z: <http://www.facebook.com/profile.php?id=1654617185#!/pages/Cycling-for-li...

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback