Putování za folklórem aneb Na lidovů notečku

Po řadě seminářů o problematice vážné hudby byl tento seminář soustředěn na moravský folklór (se zaměřením na Hanou). Především šlo o lidovou hudbu, ale také zde byly přednášky o tradičním oděvu Hanáků aj. Zvláště zajímavé bylo představení elektronické encyklopedie Oxford music online a programový blok České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek).

Seminář se uskutečnil 28. - 29. 4. 2009 ve společenském sále Knihovny Jiřího Mahena v Brně (fot.1,2). Pořádala ho Hudební knihovna KJM zejména pro knihovníky a informační pracovníky hudebních oddělení knihoven ČR.

Společenský sál KJM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář byl rozdělen celkem do šesti bloků a v úterý večer byl také přichystán program s tradiční moravskou cimbálkou.

První blok s názvem Co na sebe? Aneb lidový oděv na Hané - 70. léta. 18. stol až konec 19. stol. vedla paní doktorka PhDr. Lenka Nováková z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně (fot.3). Přednášela zejména o tradičním oděvu Hanáků a jeho proměnách během 18. a 19. století.

PhDr. Lenka Nováková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve druhém bloku semináře jsme se přesunuli do Etnografického ústavu, který je přímo na Kobližné naproti Knihovny Jiřího Mahena. Paní doktorka nám zde názorně předvedla hanácký oděv a bylo také možné zhlédnout expozici Obrázky ze života vesnice.

Třetí blok se jmenoval Hanácké opery - moravský fenomén 18. století. Přednášel prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc., významný český muzikolog, který vyučuje také na Filozofické fakultě MU (fot.4). Jak už název bloku napovídá, pan profesor Štědroň nás seznámil podrobně s hanáckými operami 18. století a pustil nám několik nahrávek (např. Jora a Manda od Josefa Mauritia Bulína nebo opera Kterak Landebork z království českého ani nepškna s Bohem hébal  od Josefa Schreiera).

Prof. Miloš Štědroň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu dopoledne proběhl čtvrtý blok České národní skupiny IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres). Sdružení IAML vzniklo v r. 1951 a jeho Česká  skupina vznikla v r. 1971. Jako představitelka České národní skupiny IAML přijela Mgr. Jana Navrátilová, která působí na hudebním oddělení Městské knihovny v Praze. ČNS IAML se zabývá činností hudebních knihoven ČR a problematikou hudebních dokumentů. Mimo jiné také pořádá semináře pro knihovníky hudebních knihoven. Mohla jsem se tak stát svědkem plánování jedné budoucí akce (návštěva Krnova pro jeho varhanářskou tradici).

Hlavní částí čtvrtého bloku bylo především představení elektronické encyklopedie Oxford Music Online. O ní se více rozepíši. Paní Navrátilová pozvala pana PhDr. Filipa Vojtáška, obchodního manažera Albertiny Icome Praha s.r.o., která tuto encyklopedii distribuuje.

Oxford Music Online (OMO) je jedním z informačních zdrojů pro hudbu, který využívá devět knihoven v ČR. Původní databází OMO byla databáze Grove Music Online, která se později stala jednou z databází OMO. OMO je tedy spíše portál obsahující databáze Grove Music Online a ještě databázi Encyclopedia of Popular Music.

Grove Music Online obsahuje 50 000 článků vztahujících se k historii hudby a hudebních autorů světa. Má celkem 5 částí:

  • New Grove Dictionary of Music and Musicals
  • New Grove Dictionary of Opera
  • New Grove Distionary of Jazz
  • The Oxford Companion to Music
  • The Oxford Dictionary of Music

Encyclopedia of Popular Music obsahuje informace o populární hudbě celého světa, má 27 000 hesel a byla zpřístupněna na podzim roku 2007.

Oxford Music Online je samozřejmě placený informační zdroj. Knihovny na něj platí roční předplatné nebo jsou součástí konsorcia OMO, které existuje třetím rokem. Knihovna si může vybrat jen jednu databázi OMO, pokud nechce obě dvě.

Co se týče technického zázemí, záznamy jsou v MARCU 21, je zde možný export citací do RefWorks nebo EndNote, propojení na externí zdroje (např. Classical Music Library) a také je zde speciální formátování pro tisk (noty mají často jiný formát než klasická A4 - jsou převedeny do známého formátu, aby se to dalo vytisknout na běžné tiskárně).

Internetová adresa OMO je www.oxfordmusiconline.com. Dalším informačním zdrojem pro hudbu je například Alexander Street Press - www.alexanderstreet.com. Obsahuje Classical Music Library (nahrávky), Classical Scores Library (hudebniny), Opera in Video (videozáznamy) a další.

Pátý blok se jmenoval Moravská nářečí v hudbě se zvláštním zřetelem na Hanou coby zdroj originálního humoru. Přednášel prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. (fot.5) opět o hanáckých operách.

PhDr. Dušan Šlosar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A poslední šestý blok s názvem Novodobé inspirace v tvorbě současných popularizátorů folklórní tradice vedl opět prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc. Přišla řeč na současné popularizátory folklóru jako je Zuzana Lapčíková, Tomáš Kočko nebo Dušan Holý, opět doprovázeno nahrávkami.

Organizátorka paní Kučírková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr mohu z vlastní zkušenosti říci, že seminář byl velmi zajímavý a přínosný. Myslím, že byl dobrý i pro knihovníky hudebních oddělení v rozšiřování jejich „hudebních obzorů".

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback