Rizika internetové komunikace

Vědecká konference Rizika internetové komunikace se zaměřuje na problematiku nebezpečných komunikačních jevů, které se objevují v prostředí internetu a mobilních technologií. Věnuje se teorii, praxi a zahrnuje také prevenci a edukaci v rámci této problematiky. Zahrnuje aktuální trendy spojené s touto oblastí, sleduje činnost Policie ČR. Konference je určena zejména pedagogům, studentům učitelství, policistům či psychologům.

Dne 10. května 2012 se v Olomouci uskutečnila vědecká konference Rizika internetové komunikace, která je zaměřena na aktuální téma, a tím jsou nebezpečné komunikační jevy v prostředí internetu. Místem konání akce bylo příjemné prostředí kina Metropol, které je posledním klasickým kinem v Olomouci.

Konferenci zahájil Kamil Kopecký, který představil projekty E-Synergie a E-Bezpečí, které se podílely na konání akce a finančně ji zabezpečily. Uvedl, že mezi aktivity centra prevence rizikové virtuální komunikace patří edukační aktivity, výzkum, online poradenství či tvorba materiálů pro školy. V rámci projektu E-Bezpečí bylo  realizováno 111 vzdělávacích aktivit pro děti, 39 pro dospělé, bylo řešených 130 případů zneužití ICT. Bylo provedeno 78 blokací závadného obsahu, 144 studentů VŠ je aktuálně ve výcviku.

 

Činnost Policie ČR v oblasti informační kriminality versus aktuální trendy rizikového chování dětí

Karel Kuchařík (Policejní prezidium ČR)

První prezentace představila úkoly Policie ČR v rámci této oblasti, mezi které patří: předcházení trestné činnosti, represivní prvek, prezentace případů, sledování trendů a reakce na nové trendy. Účastníci konference byli informováni o příkladech nejběžnějších případů, ve kterých nejčastěji dochází k vydírání, manipulaci s osobou prostřednictvím získaných fotografií nebo vyhrožování.

Obrázek č. 1: prezentace Karla Kuchaříka (Policejní prezidium ČR)

 

Eliminace dětské internetové kriminality z pohledu Policie ČR

Lukáš Habich (VPŠ v Jihlavě)

Přednášející představil připravovaný návrh eliminace dětské internetové kriminality. V souvislosti s tím uvedl dopady, které útoky na internetu přináší, jako jsou vážné depresivní symptomy, v některých případech dokonce i sebevražedné tendence dětí nebo se některé děti stávají oběťmi trestných činů. Prezentace obsahovala také přehled, jaké tarifní třídy policistů jsou proškoleny na tuto problematiku.

 

Policie a prevence

Marta Vlachová (PIS Krajské ředitelství Policie ČR Olomouc)

Marta Vlachová představila přítomným preventivní informační skupinu, která se zabývá prevencí kriminality. Zmínila se také o projektech, které jsou v rámci prevence kriminality připravovány, jako jsou například Bezpečný domov, Prevence dopravy apod.

 

Linka bezpečí a bezpečný internet

Petr Porubský (Linka bezpečí)

Tématem prezentace byl internet na jedné straně jako nástroj komunikace s klienty, ale na druhé straně jako problém klientů. Pracovníci Linky bezpečí apelují na pedagogy, aby dětem nabízeli jejich služby. Stejně tak dospělí se mohou obracet na rodičovskou linku. V souvislosti s tématem Internet jako problém počet kontaktů rok od roku vzrůstá, rok 2011 je oproti roku 2007 osminásobný! 41 % problémů na internetu činí obtěžování cizí osobou.

Obrázek č. 2: prezentace Petra Porubského (Linka bezpečí)

 

Bezpečně v kyberprostoru

Martina Brtnická (Krajský úřad Jihomoravského kraje)

Pracovnice Krajského úřadu JM kraje informovala o projektu zaměřeném na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Pravidelně se pořádají semináře pro ředitele základních škol v Jihomoravském kraji, učitele ICT, zaměstnance Policie ČR.

 

Centrum bezpečnosti pro rodiče a děti

Eva Martinicová (Google)

Zástupkyně společnosti Google hovořila o stránkách, které se věnují bezpečnosti pro rodiče a děti na internetu. Uživatelé je mohou najít na hlavní straně Googlu, v kategorii Vše o Googlu a následně Centrum bezpečnosti pro rodiče a děti.

 

Stalking a kyberstalking mezi mladistvými

Jan Bartoněk (E-Bezpečí, Centrum PRVoK PdF UP Olomouc)

Vystupující prezentoval téma stalkingu a kyberstalkingu, představil různé definice tohoto pojmu. Současně také upozornil na to, že nebezpečné pronásledování se týká 8 % žen a 2 % mužů. Za nebezpečné pronásledování se považuje jednání, které trvá déle než čtyři týdny. Hovořil o dopadech implementace ICT do života mladých lidí.

Obrázek č. 3: prezentace Jana Bartoňka (E-Bezpečí, Centrum PRVoK PdF UP Olomouc)

 

Aktuální trendy v oblasti informačních technologií

Martin Kožíšek, Václav Písecký (Seznam.cz, Policie ČR)

Prezentaci zahájila videoprojekce filmu Seznam se bezpečně 2, který byl natočen na základě pravdivých příběhů a rozhodně patřil k nejvýstižnějším a nejzajímavějším vstupům celé konference. Video lze shlédnout přímo na stránkách projektu www.seznamsebezpecne.cz, byl současně distribuován do škol v rámci celé ČR. Určitě by ho měla vidět i většina rodičů, protože zejména ze vztahů v rodině se pak odvíjí většina problémů, které děti mají a posléze je řeší právě v prostředí internetu a různými způsoby.

Martin Kožíšek uvedl příklad statistiku přijatých případů z jednoho dne na Seznamu.cz: 17 nabídek dětí (sex za odměnu), 42 nabídek ukázání se nezletilých na webové kameře, 2 aktivně hledající nezletilé, 13 pokusů o podvod a 1 případ kyberšikany.

Václav Písecký z Policie ČR navázal informacemi o trestných činech na internetu. Nejvíce je podvodů na internetu, které jsou prováděny na základě sociálního inženýrství, dále pak mravnostní trestná činnost. Jsou pořádány různé semináře či fóra pro rodiče, ale bohužel o ně není zájem. Písecký také upozornil, že „v dnešní době nečekají pedofilové na děti před školou s bonbóny, ale hledají si je na internetu, kde se jim děti v podstatě samy nabízejí."

Obrázek č. 4: prezentace Martina Kožíška a Václava Píseckého (Seznam.cz, Policie ČR)

 

Výzkum E-Bezpečí v číslech

René Szotkowski (E-Bezpečí, Centrum PRVoK PdF UP Olomouc)

Přednášející přítomným představil výsledky výzkumu prováděné projektem E-Bezpečí, které jsou rovněž k nalezení na stránkách www.e-bezpeci.cz. Mezi nejčastější aspekty internetových hrozeb patří kyberšikana a sexting. Uvedl, že kyberšikana nejčastěji probíhá prostřednictvím sociálních sítí a SMS. Při navazování virtuálních kontaktů je téměř 40 % dětí ochotných jít na osobní schůzku. U sextingu má 10 % dětí tendenci odeslat sexuálně laděný materiál. Jako nejčastěji uváděný motiv k sextingu je nuda, snaha navázat intimní kontakt s osobou opačného pohlaví, sebeprezentace, sebepropagace. Motivem realizace sextingu je v mnoha případech uváděn vliv okolí.

 

Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů

Jan Šmahaj (FHS, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Vystupující uvedl, že existuje několik definic kyberšikany, jako např. „Nová generace nenávisti", „vyšší forma šikany", „určitý vývoj šikany. Aktér nechce být přistižen a chce více ublížit" a další definice. Jan Šmahaj upozornil, že je v České republice nedostatek studií zaměřených na studenty českých státních, veřejných a soukromých vysokých škol. Představil tedy probíhající výzkum zaměřený právě na téma kyberšikany u vysokoškolských studentů.

 

Anonymní a neanonymní vystupování uživatele na internetu aneb kdy jsem skutečně za sebe a kdy ne

Vojtěch Bednář (mediální poradce, IT konzultant)

Uživatelé internetu věří, že internet je v zásadě anonymní médium; některé služby využívají jejich osobní údaje (ale nesdílejí je navzájem; informace o jejich identitě a chování nemají vliv na samotné užívání sítě. To všechno je však klam, kterému uživatelé věří. Dnes na internetu neexistuje žádná anonymita, základem je vzdělávání.

Obrázek č. prezentace Vojtěcha Bednáře (mediální poradce, IT konzultant)

 

Vodafone na sociálních médiích: pomocník nebo hrozba?

Přemysl Filip (Vodafone Czech)

Prezentace pojednávala o postavení Vodafonu v rámci sociálních médií, představila strategii společenské zodpovědnosti této firmy.

 

Addiction on new media among children and adolescents in Poland

Arkadiusz Wąsiński, Łukasz Tomczyk (The School of Administration Bielsko-Biała)

Přednášející z Polska sdělili výsledky výzkumů týkajících se závislosti dětí a mládeže na nových médiích v Polsku. Na závěr přehráli video, které upozorňuje na možné důsledky plynoucí z vkládání intimních fotografií do prostředí internetu. Video neslo název Ovce.sk - Bez kožušteka a jako podnázev je možné uvést výstižný slogan, který přímo v klipu zazní, a to „jakmile jednou něco vložíš na internet, již to nedostaneš zpět".

 

Závěr

Cílem této konference bylo zejména informování o nebezpečných aspektech, které může obsahovat komunikace prostřednictvím internetu a s čím se mohou setkávat zejména děti. Posláním této akce bylo hlavně to, aby lidé chtěli internet jako bezpečné místo pro své děti a minimálně věděli, kam se obracet pro pomoc. Informace, které zazněly na konferenci, byly určeny primárně pedagogům, studentům pedagogických fakult, psychologům apod., ale měly by být určeny zejména rodičům. Problém spočívá v tom, že rodičům chybí dostatek informací o tom, co může děti v prostředí internetu ohrožovat a hlavně jak málo stačí k tomu, aby se dostaly na tenký led.

Akce se dle mého názoru zúčastnilo málo lidí. Je alarmující, že o tuto problematiku není takový zájem minimálně ze strany pedagogů, kteří by následně měli předávat tyto informace dětem a rodičům. Rodiče si ve většině případů ani neuvědomují, jaké hrozby mohou na jejich děti na internetu čekat, a proto je v rámci této problematiky stále potenciál ve vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Obrázek uživatele admin
Anonym
28. 6. 2012
Jen upresnuji, akce se zucastnilo 157 lidi. S pozdravem, kk

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback