SAR System CZ – informační portál a systém pro SAR

Závěrečná zpráva projektu SAR System CZ přibližuje cíle a poslání informačního portálu a systému pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému. Zaměřuje se především na technické řešení portálu - jeho obsahové členění, funkčnost, informační architekturu a využívané webové aplikace.

Informační portál a systém pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému

Projekt SAR System CZ měl za cíl vytvořit a zprovoznit kvalitní informační portál pro složky integrovaného záchranného systému, které se účastní pátracích a záchranných akcí. Tento portál je dostupný na adrese http://www.sarsystem.cz/ a měl by sloužit všem záchranným složkám, a to nejen profesionálním, ale také dobrovolným.

K jeho tvorbě přispívají:

1. hlavní koordinátorka: Bc. Martina Huječková
2. redaktorka, PR manažerka: Bc. Jana Procházková
3. finanční a legislativní zajištění, redaktorka: Bc. Ludmila Bábíková
4. redaktorka, manažerka zdrojů: Bc. Lenka Divišová
5. odborný poradce, technická podpora: Bc. Jiří Zeman

Po technické stránce je webový portál vytvořen na softwarové platformě Joomla, která umožňuje snadnou manipulaci s obsahem stránky a zároveň umožňuje vkládat různé aplikace a komponenty. Předností je cenová dostupnost jednotlivých prvků a taktéž funkčnost ovládání stránky.

Úvodní stránka projektu (záložka Knihovna)

Web získal během trvání projektu nový, vizuálně velmi přívětivý a moderní design. Na úvodní straně je návštěvník upozorněn především na nové projekty a aktivity, které se týkají SAR problematiky.

Úspěchem týmu je především navazující spolupráce s dalšími subjekty. Jedním z těchto aktivit je i spolupráce s projektem GINA, jenž je realizován studenty VUT v Brně. GINA (Geographical INformation Assistant) je software pro mobilní zařízení, který umožňuje navigaci v náročném terénu, vzájemnou koordinaci pátracích týmů a další výměnu důležitých informací.

Jedná se o unikátní systém, který umožňuje zpřesnění pátracích akcí a lepší sdílení informací. Zvyšuje efektivitu a rozšiřuje možnosti komunikace přímo v terénu. Další aktivitou je například projekt Kamarád Strom, který si klade za cíl formou přednášek a multimediální výuky naučit děti správnému chování v případě, že se ztratí např. v lese nebo kdekoliv jinde v přírodě.

GINA System

Nejnovější částí portálu je komunitní, lokální sociální síť „facebookového" typu, která umožňuje sdílet informace v rámci přímých uživatelů a zároveň usnadňuje komunikaci. Uživatelé se mohou aktivně podílet na růstu portálu, psát vlastní příspěvky, vést diskuse v reálném čase a další. V základní nabídce je zde seřazeno pět záložek, a to „Domů, Profil, Přátelé, Aplikace, Příchozí pošta". Každá ze záložek plní obdobné funkce jako u jiných sociálních sítí. V Profilu si uživatel může nastavit údaje o své osobě a nastavit viditelnost údajů pro ostatní členy komunity. V záložce Aplikace si uživatel může přidat další doplňky, které se mohou týkat jeho profilu, historie aktivit nebo například i mapového přehledu umístění přátel. Používání takového komunitního prostředí znamená pro uživatele možnost využití rychlého prvku k informování o aktuálním dění.

Komunitní web na SAR System CZ

Obsah a členění portálu

Informace o zásazích jsou rozděleny do tří okruhů podle možného typu nasazení: Sutiny, plochy a laviny. Položka v horním menu - Články, odkazuje do kategorie odborných článků z oblasti Search and Rescue, záchranné kynologie a taktéž informuje o novinkách v oblasti technického nebo materiálního vybavení pro zasahující. Knihovna poskytuje základní informace o SAR, výstupy z rešerše týkající se oblasti záchranné kynologie v ČR a dále je zde možno prohlédnout různé prezentace a videa.

Záložka Informační systémy odkazuje na externí zdroje. Jedná se především o databázi pohřešovaných osob Ministerstva vnitra, The Global Disaster Alert and Coordination System, Virtual OSOCC a Geografický informační systém IZS ČR. Další záložka Monitoring zpráv umožňuje sdílet RSS zprávy z několika tematických oblastí. Zdrojem informací jsou především souhrny z Google News dle zadaných klíčových slov a tento prvek je jedním z nejčastěji navštěvovaných na celém portálu - umožňuje sledovat aktuální případy pohřešovaných osob a tím nahrazuje nedostatečnou funkčnost databáze pohřešovaných osob Ministerstva vnitra. Další položka Odkazy obsahuje linky na stránky různých organizací, například Svaz záchranných brigád kynologů ČR, nebo důležité informace, jako seznam atestovaných psovodů MV nebo web USAR Teamu ČR, či archiv zachranari.blog.cz.

Portál umožňuje neziskovým organizacím sdílet relevantní informace na jednom místě, dále umožňuje sdružovat odborníky i laickou veřejnost a udržovat jejich vzájemnou komunikaci na dobré úrovni. Vytváří podmínky pro diskuzi nad aktuálními problémy v oblasti Search and Rescue a podporuje svým technickým zázemím další rozvoj občanského sdružení SAR CZ, které má za cíl informační, komunikační, organizační a materiální podporu složek začleněných do pátracích a záchranných akcí.

Informační systém

Součástí projektu bylo i testování možností webových aplikací pro určitou koordinaci zasahujících složek. Vyhledávání a záchrana osob se vyznačuje především zapojením většího počtu záchranářů z různých oblastí, a proto je webové rozhraní výhodné snadnou dostupností a možnostmi jednoduché úpravy a administrace.

Jako základ jsme použili aplikaci pro sociální síť a přidali jsme komponentu pro řízení událostí. Tímto způsobem je možné zadávat hlavní - mimořádné události a dílčí události jednotlivých skupin. Komunikace zde využívá výhod sociálních sítí, kde je možné filtrovat relevantní informace v návaznosti na kontakty uživatele a jednotlivé skupiny, ovšem lze i použít hromadné zaslání zprávy všem uživatelům. Samozřejmostí je možnost nastavení přeposílání upozornění o různých příspěvcích na soukromý e-mail a tím i na mobilní telefon jednotlivce.

Ukázka použité webové aplikace

Zajímavé by bylo i testování možností sociálních sítí v případě živelných katastrof většího rozsahu k organizaci humanitární pomoci. Orgány státní správy jako starostové obci by mohli zadávat požadavky a potřeby přímo z postižených oblastí a humanitární organizace by mohli spolupracovat například na shromáždění materiálu a organizaci dopravy. Opět se dostáváme k výhodám sociálních sítí, kdy komunikace je rychlá, sdílená a vzhledem k rozmachu Facebooku a jiných sítí i všeobecně známá.

Výhoda oproti Facebooku je ovšem v zaměření celé sociální sítě na jednu specifickou oblast zájmu a odpadají tak problémy s mnoha různými stránkami na globálních sociálních sítích a jejich vyhledáním a následným sledováním.

Jako podpůrné prvky jsou v systému vloženy odkazy na přímé sdílení videopřenosu, lokalizace polohy a hydrometeorologické informace a ukázka podobné aplikace je na adrese http://www.emis.sarsystem.cz/.

Závěr

Věříme, že náš projekt byl inovativní především v samotném zaměření na specifickou oblast zájmu a použitím informačních prvků jako sociálních sítí, kterými se náš obor často zabývá a bohatě je využívá. Snažili jsme se najít praktické možnosti těchto aplikací a představit je i z jiného úhlu pohledu, kdy mohou posloužit při koordinaci pomoci postiženým. Projekt se snažil sjednotit jak profesionální, tak dobrovolné organizace a vybudovat jednotný informační prostor, který poskytuje dostupné informace a důležité odkazy na informační zdroje využitelné pro tuto oblast. Taktéž možnost použití nástrojů a licencí, které jsou schopny vytvořit funkční informační systém za nízkou cenu, je v současné době velmi zajímavé.

Současně s projektem vzniklo i výše zmíněné občanské sdružení Search and Rescue Czech Republic (SAR CZ), které tvoří tým odborníků a specialistů, kteří se mohou významně podílet na dalším rozvoji, standardizaci a vzdělávání v této oblasti.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

6 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2013

Zajímalo by mě, jestli je GIS aplikace pro záchranné složky propojitelná s mobilními telefony. CO třeba vytvořit aplikaci, která by byla lehce promována mezi uživateli chytrých telefonů a po stažení by člověk viděl aktuální informace a mohl se zapojit třeba při heldání osob atp...

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
Congratulations for the structure and even very good article content. singingmonstercoins.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
Continue with the excellent job. I would undeniably show it with my coworkers. fifamobilecoins.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2019

I want to say thanks for beautiful blog sharing with us. Your blog really great resource to update my knowledge. energy comparsion sites

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2019

An obligation of appreciation is all together for posting this data. I basically need to disclose to you that I essentially take a gander at your site and I find it outstandingly captivating and instructive. I can barely wait to examine lots of your posts. one pearl bank showflat

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback