Second Life v Ústřední knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

V článku představíme konkrétní zkušenosti s 3D virtuálním prostředím Second Life tak, jak jsme je v uplynulých dvou letech sesbíraly v referenčním oddělení ÚK FF MU. Kdo/co nás vůbec přivedlo na myšlenku zkusit naše služby do tohoto prostředí uvést, co jsme měly v plánu realizovat, co jsme uskutečnily a v jaké situaci se s virtuální knihovnou nyní nacházíme.

Jak to vzniklo?

Dalo by se říci, že blízkost (geografická, fyzická, personální, profesní a další :) Kabinetu informačních studií a knihovnictví (dále KISK) ovlivňuje (někdy více, někdy méně) chod naší knihovny. V případě expanze do virtuálního 3D světa Second Life to bylo každopádně ovlivnění rozhodující. V březnu 2010 (konkrétně 17. 3.) se uskutečnila Kolaudační party ostrova VIAKISK v prostředí Second Life. Tímto slavnostním způsobem představil veřejnosti své dílo projekt virtuální.knihovna.cz.


V té době byl už projekt virtuální.knihovna.cz a především samotný VIAKISK mezi příznivci KISKu známý a očekávaný a docházelo k ovlivňování našeho referenčního oddělení. K rozhodnutí vyzkoušet si působení ve virtuálu na vlastní kůži nepochybně rozhodlo více faktorů, za hlavní bych označila tyto dva:

Vstřícnost, otevřenost a ochota VIAKISKu

VIAKISK nám nabídl, že na ostrově vybuduje prostory pro virtuální knihovnu (nejen pro ÚK FF, ale v sousedství i pro ÚK FSS), naučí nás se ve virtuálním světě pohybovat (jako mnozí jiní jsme se v tomto prostředí nikdy nepohybovaly) a to vše zcela zdarma. :) Vše se také uskutečnilo a následovalo také několik workshopů, kde jsme si my knihovníce zkoušely základy práce v Second Life.

Aktivní působení Regionální knihovny Karviná v SL

RKK působí v Second Life od 1. 7. 2008 (http://www.inflow.cz/regionalni-knihovna-karvina-v-quotsecondlifequot), takže na jaře 2010 byla již v Second Life ostříleným matadorem. Knihovníci z RKK vystupovali na konferencích, publikovali a celkově šířili nadšení o přítomnosti své knihovny, města a spolupracujících firem v SL - to bylo také dost nakažlivé. Pravděpodobně jako jediná z českých knihoven má RKK dokonce svůj vlastní virtuální 3D katalog.

 

Budování knihovny na ostrově VIAKISK

Naším záměrem bylo, aby virtuální knihovna nabízela svým návštěvníkům příjemné a trochu exotické prostředí, stálé informační panely a v neposlední řadě možnost setkání s avatarem některé z referenčních knihovnic.

Prostředí nám projektový tým ušil na míru a příliš jsme do jeho vývoje nezasahovaly. Tak nějak ze zvyku jsme i ve virtuálním prostředí chtěly mít stůl, za nímž bychom čekaly na návštěvníky a tabuli, na níž bychom mohly dávat aktuální informace. Oproti reálu určitě chyběla možnost prohlížet si fond (jinak než prostřednictvím online katalogu na jedné z tabulí). Na druhou stranu jsme ve virtuální knihovně neměly žádné zákazy konzumace jídel a nápojů, ani jsme nikoho nenutily šeptat (k tomu se ale ještě dostaneme ;).

Avatary referenčních knihovnic ve virtuální knihovně

 Lekce Second Life pro studenty FF MU

Na podzimní semestr 2010 jsme spustily několik workshopů, jejichž cílem bylo naučit studenty základní práci v Second Life a ukázat jim možnosti, jak mohou Second Life využít i ve vzdělávání. Workshopy byly pojaté především prakticky, studenti si tedy přímo na počítačích zkoušeli pohyb ve virtuálním prostředí. Celkem byly upořádány workshopy ve třech pokročilostech: Základy v Second Life 1, Základy v Second Life 2 a Základy v Second Life 3.

Základy v Second Life 1
V prvním workshopu byli studenti seznámeni s tím, co je virtuální prostředí Second Life a  jaké nabízí možnosti. Následně se do Second Life zaregistrovali a založili si avatara.

Základy v Second Life 2
Navazující lekce se věnovala pohybu avatara v prostředí: chůze, běh, létání, přemisťování atd.

Základy v Second Life 3
Poslední část lekce zahrnovala opakování naučeného a dávala prostor pro dotazy. V druhé půli lekce pak byla uspořádána tour po vybraných místech. Místa byla vybrána přibližně dle oboru přihlášených studentů. Podívali jsme se tedy po různých památkách, knihovnách, vzdělávacích centrech i do města Bohemia.

Následně byla studentům nabídnuta jedna virtuální tour "Památky a univerzity", kterou mohli absolvovat z domu. Na tuto tour bohužel nikdo nepřišel.

Projekt virtualni.knihovna.cz pořádal v tomto semestru také akci pod názvem "Jak využít SL ve vzdělávání / How is Second Life Used for Education". Studentům jsme o akci řekly a nabídly jim na ní účast. Návštěvníci se mohli setkat se speciálními hosty Sheilou Webber (University of Sheffield, UK) a Maryanne Maisano (University of North Carolina, Pembroke, USA). Jelikož se jednalo o veřejnou akci nejen pro studenty MU a jelikož jsme nebyly pořadateli, nevíme, zda přišel i některý z našich studentů. Akce to však byla vydařená.

Celkově se studentům lekce velmi líbily, pokládali dotazy a přemýšleli, jak Second Life využijí při studiu či jinde.

Konzultační hodiny v Second Life


Po lekcích jsme v pdzimním semestru 2010 zavedly v Second Life i konzultační hodiny, neboť se nám to zdálo jako výborná možnost, jak studentům odpovídat na dotazy v méně formálním prostředí a bez nutnosti fyzické přítomnosti. Uživatelé se nás mohli ptát na dotazy spojené s provozem a službami reálné i virtuální knihovny, společně jsme mohli vyhledávat dokumenty v katalogu knihovny či v elektronických informačních zdrojích MU.

Přítomnost virtuálního knihovníka byla garantována vždy v pondělí v čase 10-11 hodin a v pátek v 14-15 hodin. Vždy jedna knihovnice byla přítomná se svým avatarem na ostrůvku a čekala na případné dotazy.  Ačkoliv jsme konzultační hodiny propagovaly na webu a Facebooku knihovny i tištěnými letáčky, málokdy k našemu virtuálnímu referenčnímu pultu někdo zavítal. K dispozici byla i nástěnka, kde nám uživatelé mohli v naší nepřítomnosti zanechat vzkaz. Návštěvy uživatele za přítomnosti knihovnice jsme se však dočkaly pouze jednou, a to možná ještě omylem :), jelikož po oslovení a nabídky pomoci opět odešel (a to jsme ho opravdu nenutily šeptat ;). Naznaly jsme tedy, že virtuální konzultace v Second Life nejsou využívány a další semestr jsme od nich již upustily.


Uvědomujeme si, že velký podíl na malé návštěvnosti mělo nepochybně i velmi úzké časové vymezení, v kterém jsme mohly ve virtuálním světě garantovat svou přítomnost. Toto omezení ale vyplynulo z toho, že je velmi obtížné věnovat se práci s reálnými uživateli, dalším povinnostem, které máme a zároveň sledovat Second Life. Popravdě řečeno to místy nebylo možné i proto, že naše počítače souběžný pobyt v SL a další práci prostě nezvládaly.

 

Současnost naší virtuální knihovny...

...by se s trochou slovního humoru dala označit jako virtuální. V létě 2011 se KISK rozhodl přesunout VIAKISK do nového virtuálního prostředí OpenSimulator. Firma Linden Lab vlastnící Second Life se totiž rozhodla zrušit slevy pro neziskovky a vzdělávací instituce a OpenSim najednou nabízel o polovinu levnější řešení.

Domluvily jsme se s týmem, že podzimní semestr 2011 věnují "zajetí" VIAKISKu v novém prostředí a pak uvidíme, co dál. Nový VIAKISK v OpenSimu navštívit můžete (viz návod), ale naši virtuální knihovnu v něm již ne. Předchozí praktické zkušenosti nám ukázaly, že se zatím jedná o natolik okrajovou záležitost, že se nám investice do ní (byť z naší strany výhradně časová) momentálně nevyplatí.

V každém případě děkujeme projektu virtuální.knihovna.cz za možnost "být přitom" a vyzkoušet si virtuální svět na vlastní kůži - této zkušenosti nelitujeme, naopak jsme za ní vděčné, protože byla jedinečná a dala nám informační náskok i možnost zamyslet se nad knihovními službami z trochu jiných úhlů.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback