Seminář IVIG 2013

5. 10. 2013
Zpráva informuje o 11. ročníku semináře IVIG 2013, který se konal 19.9.2013 v prostorách auly Univerzity Karlovy v Jinonicích. Seminář pořádala Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví (ÚISK) FF UK a občanských sdružením SPRIG. Tématem semináře byly tentokrát retrospektivy a perspektivy.

Dne 19. 9. 2013 proběhl v aule areálu Univerzity Karlovy v Praze 5 – Jinonicích již tradiční seminář IVIG 2013. Na 11. ročník připadlo témata „Retrospektivy a perspektivy“.

Po úvodním slovu Barbory Drobíkové (ÚISK) přišel na řadu první přednáškový blok               s názvem “Na čem stavíme - teoretické základy informační gramotnosti, spolupráce a výzkumy”.

Jako první se ujal slova Honza Zikuška (KISK & CEINVE) s příspěvkem “K čemu potřebujeme modely a standardy informační gramotnosti”. Honza Zikuška představil současné modely a standardy, které představují nejen základní kořeny a východiska, ale také odráží aktuální trendy a požadavky definující informačně gramotného člověka. Druhý příspěvek s názvem “Informační gramotnost 3D” představila Michaela Dombrovská (SPRIG & UK). Michaela Dombrovská se vrátila k definici a modelu informační gramotnosti, který vychází z konceptu funkční gramotnosti. Informační gramotnost je propojená s dalšími gramotnostmi (např. podle modelu informační gramotnosti vznikla Národní strategie finanční gramotnosti). Tedy vše souvisí se vším a vytváří se tím model 3D, jenž se uplatní i v dalších oborech mimo informační vzdělávání.

Druhý blok “Učíme - formy a obsah výuky v průběhu let, pozitivní (i méně pozitivní) zkušenosti a doporučení” obsahoval krátké příspěvky o vlastních zkušenostech s učením informační gramotnosti. Kateřina Hejduková (2. LF, UK) představila, jak učí informační gramotnost na 2. lékařské fakultě UK, Michaela Dombrovská ukázala, jak využívá Facebook při své výuce na ÚISKu. Dále Jan Skůpa (VUT Brno) poreferoval o svém sedmiletém působení na VUT. Druhý blog završila přednáška Dagmar Chytkové (KISK & CEINVE), která představila velice motivační příspěvek “Tradiční a netradiční témata informačního vzdělávání a jejich formy”. Tyto vzdělávací aktivity pořádají v rámci KISKu a celé MUNI ve spolupráci s CEINVE.

Ve třetím bloku s názvem  “Učíme se - jak se knihovníci vzdělávají v pedagogických dovednostech”, který uvedla Ludmila Tichá (ČVUT Praha) představili knihovníci svoje zkušenosti o vlastním (sebe)vzdělávání v oblasti informačního vzdělávání. Lenka Bělohoubková (VŠE Praha) v krátkosti představila “Co všechno se můžeme dozvědět         o našem vzdělávání ze statistických průzkumů IVIG?”  Lenka Bělohoubková z dat vyzdvihla, že více čteme odborný tisk, více se školíme doma i v zahraničí a prahneme po kurzech lektorských dovedností, pedagogickém minimu a diskuzní skupině. Alena Doláková (VŠE Praha) v příspěvku “Můj příběh: jak přednáším o citacích” představila, jak na VŠE učí studenty nejen citace. Iva Zadražilová (KISK & CEINVE)  “Vzdělávání knihovníků v rámci projektu NAKLIV - zkušenost po třech letech” shrnula výsledky z projektu NAKLIV a jeho pozitivní dopad na komunitu knihovníků, kteří se věnují informačnímu vzdělávání. Kateřina Hejduková v příspěvku “Byla jsem tam” poreferovala o vlastní velmi pozitivní zkušenosti      s projektem NAKLIV. Kateřina Hejduková nejvíce ocenila, že se opět dostala do role studenta. Poslední příspěvek bloku přednesla Petra Hornochová (Metropolitní univerzita Praha) “Vzdělávání lektorů IG: reflexe projektu UNESCO”, jenž se vrátila k semináři TTT Training the Trainers in Information Literacy), který se uskutečnil v roce 2008.

Čtvrtý a zároveň poslední blog s názvem “A jak dál - nové trendy, nové inspirace” uvedl Jakub Štogr (Navreme Boheme, s.r.o.) příspěvkem “Digitální odznaky a gamifikace               v kontextu učení”. Digitální odznaky založené na principu gamifikace představují hravý a perspektivní způsob evidování a sdílení nabytých znalostí a dovedností. Blanka Jankovská (Univerzita Pardubice) s prezentací “Inspirace z konference LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval” přiblížila pro ni velmi hodnotnou a motivační přednášku Alana Carberyho “Arming the teacher librarian: using experiential learning and reflective practice to guide pedagogy”. Jan Zikuška v příspěvku s názvem “Informační vzdělání v roce 2023” představil stěžejní oblasti, které pravděpodobně budou v následujících letech důležité. Tyto oblasti shrnul do sedmi klíčových slov: people, technology, game, personal, social, informal a diversing. Hana Landová (ČZU & UK) v posledním příspěvku semináře s názvem “Kam pro inspiraci aneb co nás čeká a doufejme, že ani nemine?”  shrnula současné a budoucí trendy v informačním vzdělávaní, které jsou založené především na individualizaci, rozmanitosti, technologiích a propagaci.

Součástí semináře byla retrospektivní výstava vybraných fotek ze všech deseti předchozích seminářů.

Na další ročník semináře IVIG se můžeme těšit 25. září 2014.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback