Seminář NAKLIV: Základy lektorské práce

Seminář byl orientován na zlepšování lektorských dovedností. Jeho cílem bylo vylepšit techniku a výraz veřejného vystupování. Seminář se zaměřil na otevřený dialog mezi posluchači, kteří uváděli konkrétní příklady z praxe, a přednášejícím, který jim dával rady a doporučení jak nejlépe postupovat.

Dne 5. Prosince 2011 byl pořádán jednodenní seminář Základy lektorské práce. Seminář se uskutečnil v rámci projektu Nakliv ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou. Byl zaměřen na klíčové komunikační schopnosti lektora při monologickém vystupování. V rámci semináře se každý účastník seznámil se základními principy lektorské práce ve vzdělávacích institucích.

 

Seminář vedl přednášející Josef Valenta, který učí na katedře pedagogiky FF Univerzity Karlovy v Praze a katedře výchovné dramatiky DAMU, a má soukromou praxi v oboru vzdělávání dospělých. Působí také, jako garant kurzů Dokážu to? Je také autorem řady publikací např. Učíme (se) komunikovat, Manuál k tréninku řeči lidského těla.

 

Seminář započal úkolem pro všechny zúčastněné. Úkol spočíval v okamžité reakci na zadané téma. Byly vytvořeny skupinky po dvou účastnících. Kde jeden člen byl označen jako písmeno A, druhý jako číslice 1. Přednášející vyslovil téma a určil pro každého člena ve dvojici jeden úkol (vždy pro písmeno a číslici). Ten pak měl pět vteřin na přípravu. Cílem úkolu bylo vyprávět o daném tématu jednu minutu. Po uplynutí jedné minuty byl druhým členem, tj. jeho posluchačem, zhodnocen předvedený projev. Jako první téma bylo určeno hovořit o „tlustém doutníku", druhé téma bylo, dle mého názoru náročnější, zadané slovo bylo „žuskans". Po absolvování úkolu následoval rozbor každého z nás. Zajímavé byly především okamžité nápady na druhé zadané slovo. Někdo se k tomu postavil jako ke slovu pocházejícímu z moravského nářečí, ve kterém se toto slovo hojně používalo jako nadávka. Jiný se věnoval rozboru slova na kořen a předložku, případně byl posluchač v dané dvojici odkázán na nastudování významu slova v knihovně. Závěrem byl přednášející dotázán k objasnění významu tohoto slova a sám přiznal, že s ním není obeznámen. Že tohle slovo slyšel během rozhovoru mezi neznámou dvojicí. A důvodem proč tohle slovo vybral, byl ten, aby se seznámil s tím, jak si daní posluchači s naprosto neznámým slovem poradí a jak ho objasní. Což se opravdu povedlo.

Skupinový úkol

 

Pro mě nejpřínosnější část semináře byl samotný projev přednášejícího. Kde nám zmínil důležité informace, kterými bychom se měli řídit během lektorského vystupováni.

V průběhu semináře byl zmíněn také tzv. Americký přístup. Přednášející upozorňoval na to, že by se při prezentaci mělo postupovat dle manuálu, ale zároveň kladl velký důraz na Osobnostní přístup. To znamená, že by každý z nás měl do svého výkladu včlenit kus své vlastní osobnosti a tím ho oživit. Nevypadalo by totiž příliš dobře, kdyby všichni měli stejný způsob prezentace a podobali by se sobě jako vejce vejci. Každý má svou typickou osobnost a měl by ji dát najevo v průběhu přednášky.

 

Ze strany posluchačů byly na přednášejícího kladeny dotazy, jako například:

  • Jaký by měl být rozsah daného učiva. Odpověď na dotaz byla, že není potřeba všechno probrat. Učitel by měl udělat výběr z učební látky. A student/posluchač si pak vše pro něj potřebné doplní.
  • Běžný problém je komunikace v publiku. Ta by měla být tolerována, ale jen do určitého stupně. Pokud je tím již narušena samotná prezentace, je dobré se zeptat co se děje, o čem je samotné téma diskuze mezi posluchači. Dotyční pak většinou sami zmlknou. Případně se započne dialog.
  • Byla položena otázka co dělat jestli je mezi posluchači záškodník. Přednášející se nejdříve zeptal, jak postupují ostatní. Někdo v takovém případě zmlkne. Tím dá prostor záškodníkovi, který se většinou poté také ztiší. Jiní zase vyzvou dotyčnou osobu, aby svůj názor vyjádřila na místě lektora. Avšak odborníci doporučují promluvit si. Dát mu najevo že pokud mluví dva lidé tak to není dobré pro práci učitele. Mezi takovéto osoby ale nemusí patřit jen osoby méně chápavé, ale také například vzdělaný člověk, který má problémy jít do otevřené diskuze se školitelem.

 

Během semináře nám byly také sděleny nejlepší možnosti jak se vyhnout trémě. Samozřejmě obecný návod neexistuje, jelikož jsme každý jiný. Zbraně pro boj s trémou ale byly definovány jako - připravenost a příprava před samotným projevem (princip prvních deseti vět). Práce s ukazovátkem, fixou (při správném použití působí přirozeně a profesionálně). Pravidelný prodloužený dech. Pomalý spíše pravidelný pohyb, žádné trhavé pohyby v prostoru. Rozcvičení, rozhýbání pusy. Doporučuje se verbální kontakt s účastníky před samotným výstupem. Zrakový kontakt s vybraným účastníkem (neměl by být ale zase příliš dlouhý). Vkládání vtipu do výkladu, musí se ovšem dávat velký důraz na přiměřené množství a na razantnost, v opačném případě způsobí obrovské rozhození a ještě větší trému. Pozitivní postoj k posluchačům.

 

Další část semináře byla věnována natáčení ukázek na video, pro jeho následný rozbor. Přihlásilo se celkem osm dobrovolníků. Každé prezentaci bylo vyměřeno časové rozpětí pěti minut. Témata prezentací byly libovolné, například - Stěhování knihovny, Internet, Podprsenka, Brainstorming. Dvě z těchto prezentací byly pojaty víceméně jako kabaretní vystoupení. Tedy byly postaveny na zábavné formě projevu. Úkol posluchačů byl zhodnotit každé vystoupení, jak kladně tak i záporně. Samotný rozbor následoval po přestávce.

Prezentace

 

Po přestávce jsme prováděli pohybové cvičení na prokrvení obou hemisfér mozku. Protože jak všichni víme, po obědě má člověk celkový útlum. Tímhle jsme tomu alespoň částečně zabránili.

Cvičení

 

Konkrétně jsme ve stoje plácli rukama do stehen a pak se chytily pravou rukou za levé ucho a levou rukou za nos. Pak jsme opět plácly rukama do stehen a změnily jsme uchycení, takže levou rukou jsme se chytily pravého ucha a pravou rukou jsme se chytili nosu. Nutno podotknout, že to bylo opravdu náročné. Obzvláště když kolem nás procházel vedoucí semináře a snažil se nás rozhodit nepříjemným pohledem.

 

Před puštěním konkrétního videa jsme byli dotázáni na naše pocity a postřehy které jsme měli při a po skončení samotné prezentace. V průběhu ukázek vedoucí semináře video zastavoval a sděloval nám své postřehy k případným nedostatkům nebo naopak poukazoval na dobře od prezentovanou část.

Rozbor videa

 

Dle mého názoru nejlepší vystoupení byla prezentace Brainstormingu. Přednášející mluvila srozumitelně, dostatečně hlasitě. Projev působil kultivovaný a uspořádaným dojmem. Během prezentace byla použita tabule jako do vysvětlující prvek a bylo také zapojeno publikum. Snad jediná drobná vada byla, že prezentace byla vedena v příliš rychlém tempu.

 

Přednášející nás obeznámil s tím, že je velice důležité dodržovat optimální postoj. Nehrbit se mít těžiště rozděleno souměrně mezi obě nohy. Zdůrazňoval význam správného dýchání. Lektor by měl dat během své prezentace najevo zaujetí pro dané téma. Měl by se také usmívat na publikum, jelikož to působí velice dobrým dojmem. Neměl by zapomínat na správnou intonaci a přiměřenou hlasitost. Měl by se vyvarovat nářečí, a měla by se dodržovat správná artikulace slov. Důležitý je také pohyb v prostoru, před posluchači, přiměřená gestikulace a oční kontakt s publikem.

 

Závěr

Nutno podotknout že na tomhle semináři se sešla opravdu kvalitní skupina posluchačů, která již měla určité zkušenosti. Tomu také napovídala kvalita předvedených vystoupení a způsob celého vedení. A i přestože se seminář nazýval Základy lektorského učení, tak se věnoval mnohem specifičtějším problémům. Se kterými se lektor setká během své mnohaleté praxe.

 

Příloha:

Fotografie v práci převzaty, viz citace.

 

Centrum NAKLIV. Základy lektorské práce [online]. 2011[cit. 11. prosince 2011]. Dostupné z: <http://cscz.facebook.com/media/set/?set=a.10150408122413173.363665.296000858172&type=1>.

Centrum NAKLIV. Základy lektorské práce 5.12.2011 MZK [online]. 2011[cit. 11. prosince 2011]. Dostupné z: 

<http://nakliv.rajce.idnes.cz/Zaklady_lektorske_prace_5.12._2011_MZK/>.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback