Služba Google Analytics a její využití pro potřeby analýzy a optimalizace webových stránek. Část II.

Druhé pokračování seriálu o službách Google Analytics se věnuje rozšířeným možnostem úpravy měření a způsobům, jak toto měření nastavit tak, aby nám přineslo potřebná data, která využijeme pro detailnější hodnocení návštěvnosti, efektivity webu, pro detailní posouzení e-commerce, vyhodnocení online reklamních a marketingových kampaní. Rozebereme možnosti sledování elektronického obchodování, zaznamenávání vybraných událostí a aktivit, sledování reklamních a marketingových kampaní či využití metody virtuálního zobrazení stránek.

Pozn. redakce: jedná se o druhou část výtahu z magisterské diplomové práce: ČECH, Martin. Služba Google Analytics a její využití pro potřeby analýzy a optimalizace webových stránek. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2010. 196 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Marin Kráčál, DiS.

Rozšířené možnosti úpravy měření

Virtuální zobrazení stránek

Virtuální zobrazení stránek se v praxi zpravidla používá k převodu dynamických adres URL do vhodnější podoby, za účelem sledování Flash prezentací, odkazů, formulářů[2] nebo stahování souborů. Jak je vidět z uvedených příkladů, služba Google Analytics umožňuje za použití _trackPageview[3] přepisovat názvy stránek (kvůli přesnějšímu sledování v rámci přehledů kategorie Obsah), zaznamenávat události a aktivity[4], které běžně není možno sledovat.[5]

Virtuální zobrazení stránek - stahování souboru

Data o stažených souborech jsou významným zdrojem informací především pro marketingové a obchodní pracovníky. U komerčních, ale i nekomerčních webů se zpravidla jedná o dokumenty či soubory obsahující určité nabídky, ceníky, slevové akce, rozšiřující informace o službách či produktech aj. Mohou to být návody, popisy, zkušební programy ke stažení atd. Tyto soubory jsou často mezikrokem před následným dokončením konverze, proto je vhodné je sledovat a vyhodnocovat.

Běžný odkaz na soubor (viz bod 1) je třeba upravit následujícím způsobem (viz bod 2).[6]

Virtuální zobrazení stránky - označení odkazu

Sledování elektronického obchodu

Díky následujícímu popisu je možné u e-shopu nastavit tzv. sledování elektronického obchodu[7], které automaticky zjišťuje a zaznamenává údaje o transakcích a prodaných produktech. Získáme tak přehled o efektivnosti e-shopu, údaje o nejprodávanějších produktech a všech důležitých faktech, které s procesem nákupu souvisí.[8] Výhodou je, že výše uvedená data můžeme porovnávat s konkrétními informacemi o návštěvnících webu[9], kampaních a zdrojích provozu. Zjistíme tak, které kampaně generují nejvyšší obrat či jaké konkrétní stránky webu přesvědčí návštěvníky k nákupu.[10] Poznatky odvozené z tohoto porovnání můžeme následně použít pro optimalizaci efektu elektronického obchodování.

Prvním krokem v rámci aktivace sledování elektronického obchodu je zapnutí podpory sledování elektronického obchodu v profilu daného webu. Zapnutí můžeme nadefinovat přímo při založení měřicího účtu pro nový web (viz kapitola Profil) anebo aktivaci provést dodatečně za pomoci volby Upravit údaje o profilu.

Dalším krokem je úprava kódu GATC, která zajistí sledování transakcí elektronického obchodování.[11] Upravený kód je nutno vložit na poslední stránku dokončeného obchodního (objednávkového) procesu[12]. Kód GATC vyžaduje volání těchto funkcí po _trackPageview():[13]

 • pageTracker._addTrans();
 • pageTracker._addItem();
 • pageTracker._trackTrans().

Sledování událostí a aktivit

Pod označením „sledování událostí a aktivit" se skrývá možnost měřit interaktivní prvky na webových stránkách. Mezi ně řadíme: prvky technologie Ajax, prvky technologie Flash (weby, videa), samostatné miniaplikace (widget), dobu trvání načítání dat apod. Údaje o těchto událostech mohou být shromažďovány díky využití metody _trackEvent() do přehledu Sledování událostí.[14]

Díky této úpravě dokážeme sledovat interakci návštěvníků s webem a využívání tzv. web 2.0 prvků a aplikací[15]. Na základě zjištěných informací lze vyhodnotit úspěšnost a oblíbenost těchto prvků v rámci nadefinovaných událostí a podle toho následně přizpůsobit obsah a funkčnost webu.

Aby služba Google Analytics události a aktivity sledovala, musí se do zdrojového kódu prvku, který přímo souvisí s událostí, vložit právě funkce _trackEvent. Obecný zápis je následující: _trackEvent(kategorie_události, název_události, popis_události, volitelné_ohodnocení)[16].

Sledování Flash videí a prezentací

Pro tlačítka „play", „stop", „pause", „download" flashového videa nadefinujeme volání metody, což nám umožní získat detailní informace o aktivitách přehrávané prezentace. U objektu pageTracker si vyžádáme metodu _trackEvent, která musí být součástí zdrojového kódu tlačítka daného Flash videa.[17]

Sledování videa - ukázka označení

Sledování odchozího e-mailového odkazu (mailto)

Sledování prokliku na e-mail našeho webu je důležitou událostí jak u komerčních, tak i nekomerčně zaměřených webů. Tato aktivita často znamená, že potenciální zákazník se chce na něco zeptat, odeslat svůj požadavek, poptávku apod. Díky tomu lze sledovat efektivitu této události, která má často spojitost s hodnotou objednávek či konverzí. Veškeré vlastní mailové odkazy na webu musí být proto označeny (viz níže).

Odchozí e-mailový odkaz - ukázka označení

Stejným způsobem je možno sledovat (označovat) i ostatní výstupní odkazy na webových stránkách, což najde uplatnění především při snaze zjistit, přes který odkaz či reklamní blok (banner) návštěvníci web opouští.

Měření online marketingových a reklamních aktivit metodou označování odkazů

Podrobné informace o provozu marketingových a reklamních akcí jsou potřebné k detailnímu vyhodnocení efektu těchto aktivit.[18] Díky takovýmto informacím se můžeme jednoznačně rozhodnout, který banner a z jakého konkrétního umístění přivádí nejvíce návštěvníků, kteří se následně stávají zákazníky. Porovnáme, zda je efektivnější mail verze A či B a zda ho posílat ve formě HTML či klasické. Získáme informace o účinnosti elektronických propagačních materiálů, jež obsahují odkazy, přes které přichází návštěvníci na web. Dokážeme detailně hodnotit i kampaně ostatních systémů mimo AdWords (např. Sklik).

Pokud význam shrneme do jedné věty, pak se dá říci, že značkování odkazů má dopomoci ke zvýšení návratnosti investic, pomoci posílit návštěvnost a optimalizovat efekt působení marketingových/reklamních aktivit.

Sledování vstupních odkazů

Pro sledování externích odkazů, které přivádí návštěvníky na náš web, je nutno přidat za URL adresu daného odkazu značku, která umožní službě Google Analytics identifikaci[19]. Díky tomu získáme jednoznačný přehled o návštěvnosti u reklamních[20] a marketingových aktivit a můžeme vyhodnocovat jejich efektivitu, hodnotit různé varianty a navrhovat možnosti změny, provádět optimalizaci pro zvýšení účinnosti či návštěvnosti. Uplatnění je v podstatě univerzální, nás však zajímá využití této metody s ohledem na sledování e-mailových reklamních akcí, odkazů z dokumentů a souborů, odkazů z propagačních materiálů, bannerů, PPC reklam (jiné než AdWords), ostatních druhů inzercí a marketingových akcí. I když neprovedeme označkování odkazů, tak Google Analytics dané přístupy měří, avšak označuje a řadí je nesprávně či nedostatečně v rámci přehledů dat[21]. Důvodem označování je tedy odlišení těchto pro nás specifických aktivit od běžného provozu.[22] Odkazy je možné označkovat díky níže uvedeným parametrům.[23]

Parametr

Poznámka

utm_source=

Povinné. Identifikace zdroje (např. Sklik, E-mail, Idnes, Facebook).

utm_medium=

Povinné. Identifikace média/typu zdroje (např. banner, PPC/CPC).

utm_campaign=

Identifikace kampaní (např. jaro 2010, sleva 5 %).

utm_content=

Odlišení reklamních formátů - vhodné pro testování (např. banner 468x60 vlevo nahoře, banner 468x60 vpravo nahoře, slevový kupon 1).

utm_term=

Ukládá termíny do přehledů klíčových slov z vyhledávačů. Doporučeno spíše nepoužívat - možnost zkreslení dat.

Tab 1: Přehled značkovacích parametrů

Sledování vstupních odkazů - ukázka označení

Sledování interního vyhledávání

Data z interního vyhledávání (vlastní vyhledávání na webu) jsou velmi významným zdrojem informací, které nacházejí uplatnění v rámci analýzy návštěvnického chování. Rozborem dat z interního vyhledávání zjistíme preference uživatelů. Interní vyhledávání je zdrojem informací, které nám řeknou, co návštěvník našeho webu opravdu chce, proč ho navštívil a co na něm hledá. Poskytne tipy na nová klíčová slova, která návštěvníci používají, a poukáže na případné nedostatky v navigační struktuře.

Přehledy Google Analytics nám mohou odpovědět na mnoho otázek: Které kategorie byly prohledávány? Z které stránky návštěvník přešel na vyhledávání? Jaká slova jsou nejčastějším dotazem? Kam návštěvníci zamířili po vyhledání daného slova a jak dlouho zde zůstali? Jak se odráží použití interního vyhledávání ve výsledných nákupech návštěvníků? Odpovědi nejen na tyto otázky mohou posloužit pro ladění struktury webu a jeho komerčního výkonu, přehodnocení nabídky či pojmenování vybraných produktů a služeb, využití hledaných slov pro potřeby PPC apod.[24]

Samotnou aktivaci sledování interního vyhledávání můžeme provést přímo při založení měřicího účtu pro nový web (viz kapitola Profil) nebo ji provedeme dodatečně v nastavení profilu přes volbu Upravit.

Je třeba znát parametr, který v URL adrese obsahuje výraz hledaný návštěvníkem. Ten je nutno zadat do pole Parametr dotazu. Zpravidla to bývá „q" či „search". Parametr zjistíme tak, že provedeme vyhledávání a následně prozkoumáme URL výsledku vyhledávání. Pokud daná URL nemá ani jeden z výše uvedených parametrů, pak použijeme metodu virtuálního zobrazení stránek pro úpravu v kódu GATC.

Příklad: pageTracker._trackPageview ('/vyhledavani/?q=%hledanafraze').[25] Více viz kapitola Virtuální zobrazení stránek.

Propojení Google Analytics s AdWords

Propojení obou výše uvedených systémů zaručí automatický export kampaňových dat do služby Google Analytics, aniž bychom museli použít metodu označování odkazů[26] (viz předchozí kapitola). Systém AdWords sice obsahuje základní statistiky pro měření efektu PPC kampaní (reklamních sestav), přesto je dobré data přebírat, neboť je v Google Analytics můžeme detailně analyzovat s ohledem na návštěvnické chování.[27] Google Analytics dokáže také navíc poskytnout sofistikovanější pohled na hodnocení PPC kampaní - AdWords sleduje počet prokliků, nikoliv návštěvnost a její další souvislosti.[28] V přehledu Zdroje bude PPC systém označen jako medium CPC!

Propojení obou systémů provedeme následujícím způsobem[29]:

 1. V účtu AdWords vybereme kartu Vytváření přehledů a v rámci nabídky Google Analytics zvolíme položku Účet Google Analytics již mám.[30]
 2. Z rozbalovací nabídky Stávající účet Google Analytics vybereme název účtu daného webu určeného k propojení.
 3. Zvolíme Automatické označování cílových adres URL.[31]
 4. Potvrdíme příkazem Propojit můj účet.

Detailní informace o kampaních, jež nám poskytne Google Analytics, lze využít pro optimalizaci jednotlivých kampaní (reklamních sestav, inzerátů), dopomůže identifikovat nejefektivnější slova a verze reklam s ohledem na uskutečnění konverze[32]. Možností, jak ladit množství nákladů a efektivnost PPC kampaní za pomoci přehledů Google Analytics je mnohem více - zjistíme nové výrazy, které je vhodné zahrnout, či slova, jež je třeba naopak vyloučit z kampaní apod.

V závěru této části je nutno zmínit, že Google Analytics lze propojit i se službou Website Optimizer[33] a Google AdSense[34]. S ohledem na cíle a rozsah práce nebudeme tuto problematiku dále rozebírat.

V rámci části Rozšířené možnosti úpravy měření jsme se věnovali ukázce různých způsobů nastavení měření, které nám mají dopomoci získávat relevantní a specifická data, na základě nichž budeme schopni poměrně detailně provádět rozhodnutí, jež mají dopomoci k optimalizaci provozu webu, hodnocení a navrhování změn pro zvyšování návštěvnosti a efektivnosti e‑commerce. Zaměřili jsme se také na možnosti měření marketingových a reklamních aktivit, které jsou nedílnou součástí činností, mající za cíl podpořit zvýšení návštěvnosti a konverzních výsledků. Vysvětlili jsme si jejich význam a kroky, které zajistí sběr dat z těchto aktivit.

Práce s Google Analytics

Nyní se dostáváme k samotné podstatě Google Analytics, jakožto nástroje webové analýzy, který je určen pro hodnocení návštěvnosti webu. Cílem této části je detailně rozebrat problematiku práce s Google Analytics a následně uvést přehledné informace, které je nutno znát pro přímé využívání služby Google Analytics v procesu analýzy webu. Naučíme se, jak Google Analytics v praxi používat.

Zaměříme se na vysvětlení práce s daty a uživatelským rozhraním, vysvětlíme si použití filtrů a nadefinování cílů se záměrem získat plnohodnotné a relevantní informace.

Ukážeme si možnosti generování konkrétních datových přehledů (reportů), díky nimž dokážeme identifikovat slabá i silná místa webu a vyhodnotit jeho vývoj. Vysvětlíme si, jak nám tato data mohou být prospěšná v rámci procesu analýzy webu. Nejprve je třeba vědět, kde data najít, jak si jejich přehledy přizpůsobit (segmentovat, filtrovat), srovnávat je a zobrazovat dle potřeby. Na základě vysvětlení významu informací, které nám poskytují jednotlivé přehledy, pak dokážeme vyhodnocovat konkrétní a pro nás důležité jevy a problematiky. V úvodu je však nutno nejprve popsat rozdíl mezi profily a účty, upozornit na možnosti správy uživatelů a seznámit se s uživatelským rozhraním.

Profily a účty

Než začneme pracovat s přehledy dat v Google Analytics, je třeba popsat základní rozdíly mezi pojmy „účet" a „profil". Jejich rozlišení je důležité s ohledem na pochopení způsobu práce a variant použití v rámci služby Google Analytics.

Účet

Účet chápeme jako nejvyšší stupeň hierarchie v GA, kde se shromažďují měřená data. Běžně zde můžeme vytvořit účet pro jeden web a v rámci profilů sledovat různě filtrované varianty, nebo můžeme vytvořit jeden účet (např. firemní) pro sledování více webů, kde jednotlivé weby budou vedeny v rámci samostatných profilů.[35] Níže uvedený diagram ukazuje dvě různá pojetí účtu.

Rozdílné pojetí účtu[36]

Nastavení účtu můžeme upravovat, pokud jsme tzv. Správcem účtu, a to v rámci úvodního přehledu účtů, kde se u každého účtu zobrazuje volba Upravit. Do samotného účtu, tj. k datům, se dostaneme proklikem přes odkaz na daný web. Nový účet naopak přidáme pomocí volby Přidat nový účet v přehledu účtů.

V nastavení účtu máme možnost změnit název účtu, smazat účet aj.

Profil

V profilu obecně sledujeme domény, subdomény, geografické varianty nebo námi specifikovanou část webu. V rámci jednoho účtu můžeme spravovat až 50 profilů[37], což může být limitující především v případech, kdy jsou jednotlivé weby definovány na úrovni profilů. Na úrovni profilů můžeme nadefinovat uživatele, kteří budou mít přístup k reportům. Profily se využívají především pro potřeby nastavení filtrů pro daný web. Ke každému profilu pak GA zpracovává reporty s filtrovanými daty.[38]

V nastavení profilu můžeme provést úpravu základního nastavení profilu (název, URL webu, výchozí stránka, časové pásmo, vyloučení parametrů dotazu adresy URL, měna), aktivaci sledování elektronického obchodu, aktivaci sledování interního vyhledávání či aktivaci použití údajů o nákladech ze služby Google AdWords.

Využití profilů pro filtrování dat bude popsáno následně. Nový profil vytvoříme klepnutím na volbu Přidat nový profil.[39]

Ukázka rozhraní profilů

Metriky a dimenze

Pro práci s Google Analytics je také nutné vysvětlit si rozdíl mezi metrikami[40] a dimenzemi, neboť ty jsou základními prvky každého reportu Google Analytics.[41]

 • Metriky - jsou číselná shrnutí uživatelského chování.
 • Dimenze - jsou entity, které vidíme v jednotlivých řádcích reportů. Metriky pak do těchto řádků přinášejí číselné hodnoty. Takže např. v reportu Prohlížeč je jedním z řádků právě dimenze Firefox, která díky uplatněné metrice Návštěvy vykazuje určitou hodnotu (počet).

Rozdíl mezi metrikami a dimenzemi[42]

Správce uživatelů

Rozhraní správy uživatelů slouží primárně pro nadefinování typů uživatelů na úrovni účtu. Toto nastavení je následně platné i pro jednotlivé profily daného účtu.[43] Typy uživatelů mají rozdílná práva pro práci se službou Google Analytics, resp. se jedná především o činnosti týkající se nastavení služby (nastavení cílů, účtů/profilů, exportů dat apod.). V rámci Google Analytics rozlišujeme 2 typy přístupů:

 • Správce - bez omezení v rámci práce s daty a v možnostech nastavení služby (účtů) - např. webový analytik.
 • Uživatel - omezen pouze na prohlížení přehledů dat. Tito uživatelé nemají možnost zasahovat do nastavení, čímž je zabráněno nechtěným změnám a vzniku problémů v měření dat a v samotném nastavení služby.

Přidání nového uživatele, včetně určení jeho typu, se provádí právě přes volbu Správce uživatelů v konkrétním účtu/profilu.

Seznámení s uživatelským rozhraním

Po přihlášení do Google Analytics se zobrazí přehled účtů webů, které sledujeme. Po zvolení účtu konkrétního webu se dostaneme k profilu, u něhož si již můžeme prohlédnout konkrétní naměřená data pomocí odkazu Zobrazit přehled. Následně se nám ukáže tzv. Dashboard[44], neboli hlavní řídicí panel (viz níže).

Ukázka řídicího panelu

V rámci levé hlavní nabídky přejdeme do požadovaného přehledu, kde se nám ukážou konkrétní data - viz obrázek níže, na kterém si vysvětlíme i základní ovládací prvky přehledu.

Popis uživatelského rozhraní

 1. Hlavní navigační menu - vstup do jednotlivých kategorií přehledů a pod-přehledů.
 2. Možnosti exportu dat (volba Exportovat), automatického zasílání dat e‑mailem (volba E‑mail), přidání přehledu na řídicí panel (volba Přidat na řídicí panel).
 3. Přístup k nabídce pokročilých segmentů - umožňuje aplikovat výchozí či vlastní segmenty pro danou sadu dat, resp. přehled. Více viz kapitola Segmentace a použití filtrů.
 4. Výběr časového období pro zobrazení dat.
 5. Změna zobrazení grafu - vývoj dat v čase může být porovnáván dle měsíců, týdnů či dnů.
 6. Změna hodnot zobrazovaných v grafu a nastavení jejich porovnání - umožňuje nám provést volbu metriky, která bude v grafu zobrazována (volba Jedna metrika). V grafu můžeme velmi přehledně porovnat i vzájemný vztah dvou metrik náležících k danému přehledu (volba Porovnat dvě metriky), případně můžeme porovnat metriku (metriky) s průměrnými hodnotami (volba Porovnat s hodnotou stránky).

Rozhraní volby metrik

7. Rozvržení na záložkách - údaje o návštěvnících jsou nadefinovány do určitých oblastí. Při výběru jednotlivých oblastí (záložek) můžeme zobrazit data v souvislosti sdanou oblastí. Zjistíme tak aktivitu návštěvníků související s daným přehledem, nebo naopak údaje o konverzích vsouvislosti s daným přehledem.[45] 

Ukázka rozhraní záložek

8. Náhled na data - volba pro změnu typu zobrazení dat. Varianty: tabulka, procentuální graf, graf účinnosti, srovnávací graf a kontingenční tabulka.

9. Volba položky pro porovnání v rámci křížové segmentace. Více o křížové segmentaci v kapitole Křížová segmentace.

10. Filtrování aktuálně zobrazených dat - umožňuje nadefinovat a aplikovat filtry, kterými řídíme zobrazení dat v tabulce. Můžeme použít základní přednastavený způsob filtrace, nebo nadefinovat vlastní filtr.[46] Způsob užití těchto filtrů je odlišný od využití filtrů, které jsou popsány v kapitole Filtry.

11. Nastavení pro zobrazování dat - volíme počty zobrazených řádků (položek) na stránce přehledu. Slouží i pro přesun mezi stránkami přehledu.

Přechod mezi daty a generování přizpůsobených přehledů provádíme především prostřednictvím výše uvedených prvků. Ke konkrétním datům se lze dostat velmi jednoduše, zpravidla kliknutím na okazovanou položku (příp. dimenzi).

Report se obecně skládá z levého a pravého panelu. Levý panel obsahuje 7 hlavních navigačních kategorií[47] a odkazy pro rychlý přístup k nápovědě. Pravá část je tvořena již samotnými statistikami. Tato sekce zahrnuje kalendář pro vymezení časového období, sumarizaci nejpodstatnějších informací a hlavní obsahovou část. Google Analytics umožňuje zobrazit data jako výpis informací nebo ve formě tabulky, přičemž data lze vizuálně zpřehlednit také pomocí koláčových nebo sloupcových grafů.[48]

Práce s grafy a tabulkami je velmi intuitivní a jednoduchá. Prioritní řazení dat v tabulkách lehce změníme proklikem na konkrétní název sloupce v tabulce, podle kterého mají být data seřazena. Při porovnání dat či vyhodnocení vývoje změny dat v čase (srovnání s jinými obdobími) je pozitivní vývoj zobrazen zelenou barvou a negativní vývoj červenou.

Ukázka porovnání hodnot

Nyní již víme, jak data v jednotlivých přehledech zobrazovat dle svých potřeb, proto se v další kapitole zaměříme na problematiku efektivní práce s daty.

Efektivní práce s daty

Cílem této části je popsat postupy pro efektivní práci s daty, neboť tyto postupy nám usnadní proces analýzy, exportu a reportingu dat.

Export dat

Funkce exportu dat zajišťuje uložení dat konkrétního přehledu do následujících formátů:

 • PDF;
 • XML;
 • CSV;[49]
 • CSV pro Excel;
 • TSV.[50]

 

Nabídka exportu dat

U exportní funkce oceníme především snadnost a rychlost, s jakou lze export dat realizovat. Vyexportovaná data jsou často využívána pro další analytické zpracování v ostatních programech, či pro export do firemních databází a přehledů.[51]

Posílání reportů

Google Analytics umožňuje jednorázové či pravidelné automatické zasílání vybraných reportů (přehledů) e‑mailem. Kde najít danou funkci jsme si ukázali v kapitole Seznámení s uživatelským rozhraním.

Tuto funkci oceníme především tehdy, pokud budeme chtít být pravidelně informováni o aktuálním stavu webu, či tyto informace budeme chtít pravidelně zasílat vedení společnosti, manažerům a marketingovým pracovníkům. Lze zvolit jaké reporty a komu mají být odeslány (max. 25 osobám najednou), v jakém formátu mají být odeslány a určit lze i frekvenci odesílaných reportů (denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně). Připojit můžeme i srovnání s předchozím obdobím. Tato funkce je ideálním řešením právě pro to, že různé osoby bude zajímat (dle náplně práce, reportovací povinnosti apod.) trochu jiná oblast statistik, v různém rozsahu a možná i v jiné časové periodicitě - to vše lze naplánovat právě v rámci funkce E-mail.

Rozhraní pro nastavení posílání reportů

Práce s časem, porovnávání časových období

Práce s časem a porovnávání časových období je důležitou činností v rámci analýzy webu. Pokud nebudeme vědět, jak data zobrazovat podle námi požadovaných časových úseků, nemůžeme pak ani provádět jejich porovnávání v čase a odhalovat změny ve vývoji, jež jsou základem analýzy webu a posuzování jeho úspěšnosti.

Změnu sledovaného (reportovaného) období lze provést buď za použití záložky Kalendář, nebo záložky Časové období v daném rozhraní. Práce v rámci obou záložek je velmi intuitivní. Při analýze vývoje metrik v čase nám pomůže volba Porovnat s minulostí. Zde je třeba jen dbát na to, aby srovnávání bylo nastaveno tak, že proti sobě stojí období, která začínají shodně stejným dnem v rámci týdne (např. pondělím).[52]

Jak uvádí Robert Němec:[53] „...nedoporučuje se provádět sledování po dnech, ale spíše po týdnech nebo měsících. Jen tak dokážeme graficky odfiltrovat pravidelné výkyvy v návštěvnosti webu (a jiných metrikách) a porozumět lépe chování návštěvníků." Doporučuje se tedy data porovnávat spíše v rámci delších časových období.

 

Rozhraní pro práci s časem

Projektový deník (poznámky v grafech)

Analytik si v rámci své činnosti může mimo jiné vést přehled událostí, které ovlivnily návštěvnost či provoz webu. Na základě vědomí těchto událostí pak může vyhodnocovat data v kontextu s těmito událostmi. Pokud si analytik poznámky nevede, může dojít k situaci, že si následně nemůže vzpomenout na problém, který byl důsledkem toho, že v určitý den před 3 měsíci došlo k razantnímu propadu v návštěvnosti! Řešením je tzv. Projektový deník, který umožňuje přidávat popisky ke grafu libovolného přehledu pro konkrétní datum. Stačí pouze v příslušném grafu kliknout na daný den a v zápětí se objeví možnost pro vložení poznámky.[54]

Ukázka projektového deníku

V grafu pak vidíme přehled všech poznámek. Pro analytika je to vynikající pomocník, neboť události, které se na webu či ve spojitosti s webem (marketingové aktivity, činnosti SEO, změna obsahu, navigace, technické úpravy apod.) odehrály, je nutno zaznamenávat. Doporučeno je vkládat poznámky o specifických událostech do konkrétních, s událostí přímo souvisejících přehledů (grafů). Zároveň by si však analytik měl určit jeden obecný přehled (graf), do kterého bude soustředit veškeré poznámky, které bude mít jednoduše a přehledně pohromadě.[55]


Zdroje

Accounts and Profiles. Google Analytics - Google Code [online]. c2009 [cit 2009-10-02]. Dostupné z WWW <http://code.google.com/intl/cs/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsAccounts.html>.

Aktulaizace služby Google Analytics. Nápověda Analytics [online]. c2009 [cit 2009-09-09]. Dostupné z WWW <http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?answer=69588&hl=cs>.

BOHÁČKOVÁ. Klára. Postřehy z webové analytiky - jak se počítá míra konverze v Google Analytics?. Robert Němec.com [online].19. 01. 2010 [cit 2009-02-13]. Dostupné z WWW <http://webova-analytika.robertnemec.com/postrehy-webova-analytika-mira-konverze/>.

KLÁN, Petr. Webová analytika [online]. 9. 12. 2008 [cit 2009-09-15]. Dostupné z WWW <http://www.inflow.cz/%C2%ADpklan/%C2%ADwebovaanalytika.%C2%ADdoc>. 


Poznámky


[1] Bez níže uvedených úprav by služba Google Analytics tato potřebná data neposkytla.

[2] Vhodné je sledovat částečně vyplněné formuláře, které nejsou uživatelem dokončeny. Lze pak vyhodnotit a upravit formuláře z pohledu uživatelské přívětivosti.

[3] Detailní informace o _trackPageview viz kapitola Funkce _trackPageview().

[4] Sledování virtuální stránky jako cíle právě u aktivit, které nelze běžně jako cíle sledovat (např. stažení souboru, interní vyhledávání využívající metody POST). [TechWyse Internet Marketing, Improve Conversion Using Google Analytics & Virtual Pageviews, 2009].

[5] Zpracováno z: [WATSON, F., Virtual Pageviews..., 2010], [GILLIAM, R., Using Google Analytics Virtual Pageviews..., 208].

[6] [Jak v Google Analytics sledovat stažené soubory?, 2008].

[7] Nazýváno taktéž jako sledování elektronického obchodování.

[8] V článku Jiřího Brázdy se uvádí: „není vhodné používat Sledování el. obchodu primárně k reportování on-line prodejů. Hlavní využití dat o prodejích najde uplatnění spíše při optimalizačních aktivitách". [BRÁZDA, J., Co vám Ecommerce v Google Analytics neřekne, 2009].

[9] Informace o jazykovém nastavení prohlížeče, geografickém původu apod.

[10] [BRÁZDA, J., Co vám Ecommerce v Google Analytics neřekne, 2009].

[11] Provést lze i úpravu, která zajistí započítání negativní transakce (úprava přehledů dat v případě vrácení zboží) či sledování platební brány třetích stran. V praxi se však spíše nepoužívá, neboť může ve výsledku data ještě více znepřehlednit. [JAŠEK, P., Odborná konzultace ze dne 11. 5. 2010, 2010].

[12] Většinou jde o stránku s potvrzením dokončení nákupu, poděkováním apod.

[13] [Nastavení Google Analytics pro SEO].

[14] Zpracováno z: [MIHAILOVSKI, N., Event Tracking Now ..., 2009], [CUTRONI, J., Event Tracking Pt. 1..., 2007], [Event Tracking Guide, 2009].

[15] „Webem 2.0 nazýváme webové projekty, které používají technologie a principy namířené co nejvíce k uživatelům služeb, a to často tak blízko, že nechávají samotné uživatele, aby se podíleli na obsahu či tvorbě projektu". [SYMBIO, Web 2.0, 2009].

[16] Kategorie_události, název_události jsou povinné údaje. [KLEIN, R., Analýza Google Analytics, 2009, s. 20].

[17] Zpracováno z: [CUTRONI, J., Event Tracking Pt. 1..., 2007], [Event Tracking Guide, 2009].

[18] Označené odkazy se objeví v přehledové kategorii Zdroje návštěvnosti.

[19] Vynikajícím pomocníkem při označování odkazů je on-line nástroj URL Builder (http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?hl=cs&answer=55578).

[20] Při propojení se systémem AdWords a aktivování automatického označování není nutno provádět značkování vstupních odkazů.

[21] Např.: u zdroje http://www.zbozi.cz/ nemáme přehled klíčových slov, protože není tento zdroj řazen do přehledu vyhledávačů. [JAŠEK, P., Odborná konzultace ze dne 11. 5. 2010, 2010].

[22] Pokud např. neoznačíme kampaň v Sklik, tak se nám bude zobrazovat v přehledech zdrojů jako vyhledávač Seznam.

[23] [APPELTAUER, R., Kampaňové parametry v Google Analytics, 2009].

[24] [CUTRONI, J., Measuring Internal Site Search..., 2006].

[25] [CLIFTON, B., Google Analytics..., 2009, s. 152-153].

[26] Pokud i přesto chceme označovat vlastnoručně odkazy z PPC, pak je dobré vypnout Automatické označování URL.

[27] Integrace dat nám mimo jiné umožní částečné srovnání (v závislosti na konzistenci dat) s kampaněmi z ostatních PPC systémů.

[28] Zpracováno z: [TICHÝ, J., Open Monday..., 2009], [NĚMEC, R.; BOHÁČKOVÁ, K., Implementace Google Analytics, 2009], [Jak lze propojit účet Google Analytics s účtem AdWords?, 2009].

[29] [Jak lze propojit účet Google Analytics s účtem AdWords?, 2009].

[30] Pokud bychom zvolili druhou možnost Vytvořit bezplatný účet Google Analytics, došlo by k nadefinování zcela nového uživatelského účtu dané služby.

[31] Pro otestování funkčnosti je lépe vždy v prohlížeči na stránce http://www.gooogle.com/ za URL adresu přidat řetězec ?gclid=test a potvrdit (Enter). Pokud se i nadále bude v URL nacházet výše uvedený řetězec, pak vše funguje správně. [NĚMEC, R., Přednáška předmětu Webová analytika, 25. 3. 2010].

[32] Událost, kdy se návštěvník transformuje v zákazníka. Stává se tak zpravidla v momentě dokončení objednávky, případně dojde-li ke splnění předem nadefinovaného cíle (stažení souboru, odeslání mailu, vyplnění formuláře apod.).

[33] Domovská adresa: www.google.com/websiteoptimizer. Nástroj Optimalizátor webových stránek slouží pro testování (A/B testování) a experimenty za účelem optimalizace webových stránek.

[34] Domovská adresa: www.google.com/adsense/?hl=cs. Podrobné instrukce propojení viz http://adsense.google.com/support/bin/answer.py?hl=cs&answer=92625. AdSense je reklamní systém společnosti Google sloužící pro správu reklam, které zveřejňujeme inzerentům Googlu na našich webech.

[35] Doporučuje se nastavit měření webu na úrovni účtu, což je žádoucí především při propojování s ostatními službami (např. AdWords). [Accounts and Profiles, 2009].

[36] [Accounts and Profiles, 2009].

[37] [Google Analytics, Wikipedia, 2009].

[38] [DUŠEK, R.; KOKEŠOVÁ, N., Nástroje Google : 7. Google Analytics, 2009].

[39] Pro účely testovací práce s daty - např. zkoušení možností a nastavování pokročilé filtrace či segmentace je vhodné vytvořit testovací profil, kde lze expe-rimentovat, aniž by to mělo vliv na data „hlavního" profilu.

[40] Přehledný seznam hlavních metrik je dostupný na webové adrese: http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?hl=cs&answer=99118.

[41] Zpracováno z: [STEIF, R., Dimensions vs Metrics..., 2009], [Metrics and Dimensions, 2009].

[42] [Metrics and Dimensions, 2009].

[43] Správce má přístup ke všem profilům v účtu.

[44] Panel zobrazuje důležité přehledy, které si do dashboardu můžeme přidat dle našich potřeb. Provedeme volbou Přidat na řídicí panel, která se zobrazuje v jednotlivých přehledech. Takto můžeme ihned po přihlášení do profilu vidět nejvýznamnější hodnoty. Přehledy v řídicím panelu můžeme přesouvat pouhým přetažením myší nebo mazat dle našich aktuálních potřeb.

[45] [CLIFTON, B., Google Analytics..., 2009, s. 62].

[46] [JAŠEK, P., Pokročilé filtry v Google Analytics, 2009].

[47] Počet se může lišit. Např. nemáme-li aktivované sledování elektronického obchodu, nezobrazí se daný přehled.

[48] [DUŠEK, R.; KOKEŠOVÁ, N., Nástroje Google : 7. Google Analytics, 2009].

[49] „CSV (Comma-separated values, hodnoty oddělené čárkami) - je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat." [CSV, 2009].

[50] „TSV je velmi jednoduchý textový formát dat, který dovoluje, aby tabulková data byla vyměněna mezi aplikacemi, které užívají jiné interní formáty dat." [KORPELA, J., Tab Separated Values (TSV)..., 2005].

[51] [NĚMEC, R.; BOHÁČKOVÁ, K., Řídící panel, KPI, výběr časového..., 2009].

[52] [CLIFTON, B., Google Analytics..., 2009, s. 66-68].

[53] [BOHÁČKOVÁ, K.; NĚMEC, R., Řídící panel, KPI, výběr časového..., 2009].

[54] Poznámky lze sdílet, nebo je mít pouze soukromé.

[55] [KOMÁR, J., Projektový deník v Google Analytics je super, 2010].

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

When han xin started his army at the beginning of xiang liang, he left for a pawn. After xiang liang died,

fake gucci beltreplica designer beltsreplica balenciaga triple sreplica hermes belthermes belt replicacheap hermes beltfake hermes beltversace sunglasses replicagucci belt replica

gucci belt was seized by king huai of chu and became the superior general by song yi. gucci belt killed song yi and became the superior general. Han xin should have been transferred to gucci belt's tent at this time and became the soldier of the guard squad. < / p > < p > after the big vassal

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback