Služby knihoven z jiného pohledu

Je to asi 20 minut, co mi kolega převyprávěl průběh schůzky ohledně e-prezenčních výpůjček. Musím říct, že si připadám trochu jako v jiném světě, kde se úplně vytratily zákony logiky. Inu posoudit můžete sami.

Některé knihovny MU zavedly službu, kdy zdigitalizují nejvytíženější knihy svého fondu a nabídnou je uživatelům prostřednictvím počítače, který neumožňuje vytvoření elektronické kopie (odeslání na email, uložení kamkoliv). Dokument si lze pouze prohlížet nebo vytisknout si pro svou osobní potřebu přiměřený počet stran. Jenže podle aktuálního práva to je špatně!!!

Napadá Vás, jak to udělat v souladu s naší platnou legislativou? Jednoduše. Do tisku je vše v pořádku a není třeba nic změnit. Tisknout přímo nepůjde, ale uživatelé si vyplní žádanku, kde zadají údaje o knize a musí jim ji vytisknout knihovník. Ano přátelé. Výsledek je stejný, pouze se přidá další mezičlánek a služba se co nejvíce zkomplikuje.

Pak můžeme mluvit o ideálech Webu 2.0, Library 2.0, o zavádění nových a lepších online služeb nebo o větším komfortu pro uživatele. Není to ale jen plané tlachání, když nám ve finále někdo (platná legislativa) háže klacky pod nohy. Nenastal čas apelovat na naše zákonodárce a začít tlačit na novelu autorského zákona. Pokud to neuděláme my, tak to budou vydavatelé a jejich autorské svazy, kteří do další novely protlačí např. úplný zákaz rozmnoženin, půjčování knih nebo třeba jen legislativně zabrání provozování služeb jako jsou e-prezenčky.   

Ja neříkám, že vydavatelé mají dávat vše zdarma. Určitě mají právo za svou námahu žádat přiměřenou odměnu, ale neplatíme jim za některé věci vícekrát. Kam jdou všechny ty poplatky vybrané za rozmnoženiny, pevné disky, USB flash disky, CD/DVD a další zařízení, na kterých se mohou potenciálně šířit chráněné dokumenty (texty, hudba, videa,...). Neodvádíme třeba společnosti DILIA poplatky za tištěné rozmnoženiny proto, aby neměli vydavatelé a autoři finanční ztráty na kopiích.

V tomto světle začínám chápat aktivity tzv. "pirátských" stran a jejich úspěch ve volbách do Evropského parlamentu. Možná opravdu nastal čas upravit zákony tak, aby byly vyvážené na obě strany. Takže teď už zbývá jen otázka, kdo založí profil na Facebooku...

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Obrázek uživatele Martin Senft
Mám v knihovně nastarosti MVS. Zasílání elektronických kopií se po smlouvě s Dilií stalo pro tak malou knihovnu docela problematicke. Domnívali jsme se, že budeme články posílat elektronicky (dočasná rozmnoženina) a knihovník v druhé knihovně je vytiskne (digitální rozmnoženina se nedostane ke koncovému uživateli). Ale i tohle je v rozporu s legislativou. Takže jsem pro..
Obrázek uživatele admin
Anonym
29. 6. 2009

Plně souhlasím s Martinem Krčálem. Přidávám konkrétní ustanovení autorského zákona (121/2000 Sb.), na základě kterých by měla být tisková rozmnoženina vytvořena nikoliv samotným uživatelem, ale knihovníkem (na základě objednávky uživatele): § 37, odst. 1/c - umožňuje službu e-prezenčka, ovšem zakazuje vytváření rozmnoženin s výjimkou rozmnoženin dle § 30a, odst. 1/c a d;

§ 30a, odst. 1/c a d - umožňuje, aby kdokoli na objednávku fyzické nebo právnické osoby k její osobní, resp. vnitřní potřebě vytvořil tištěnou rozmnoženinu (pokud bude zaplacena odměna kolektivnímu správci autorských práv).

Aby si uživatel mohl dokument tisknout sám, bez asistence knihovníka, musel by § 37, odst. 1/c odkazovat na § 30a, odst. 1/a a b.

Autorský zákon je dostupný na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/701?l=121/2000

Podle mě bude do budoucna nezbytné najít nové paradigma autorského práva, resp. okolností a podmínek zpřístupňování výtvorů plynoucích z duševní činnosti.

Argumenty: "Piráti" doposud byli vždy o krok napřed před držiteli a ochránci autorských práv. Někteří "piráti" sice byli potrestáni, nicméně nedojde k zastavení "nelegálního" užívání děl. Současný model autorského práva není funkční; nevyhovuje ani jedné straně.

Kultura nemá být primárně nástrojem pro zbohatnutí tvůrce, natož potom dědice. Proč by měl dědic majetkových autorských práv vyvíjet vlastní duševní činnost, když má dostatečný příjem z práv zdědených? Autorské právo vzniklo původně jako ochrana autorů a motivace k tomu, aby tvořili; aby se rozvíjela kultura. V současnosti působí často spíš opačně.

Lze najít efektivní marketingové modely pro autorské právo, které nebudou motivovat k nelegálnímu užití a zároveň přístup k dílu bude hned od počátku existence díla dostupný pro víceméně kohokoliv.

Domnívám se, že pro prosazení změn je důležité spojit se s konkrétními autory, představit jim změny a nadchnout je pro ně :-) (třeba je to utopie, ale lobovat u zákonodárců bez podpory autorů nepovede podle mě k ničemu). V každém případě je to maraton.

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback