Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne?

Jednodenní seminář „Sociální sítě v knihovnách: ano či ne?“ pro vysokoškolské knihovnice a knihovníky byl zaměřen na využívání internetových sociálních sítí (tzv. social network service, dále jen SNS) v knihovnách, informačních institucích a v praxi.
 Ve středu 7. září 2011 v prostorách Fakulty sociálních studií MU proběhl seminář „Sociální sítě v knihovnách: ano či ne?". Seminář byl zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti nových služeb internetu, zejména Facebooku a Twitteru.

Seminář zahájili moderátoři Jan Kříž a Martin Krčál, kteří všechny zúčastněné přivítali, doplnili některé organizační pokyny a předali slovo prvnímu přednášejícímu.

Uvedení do problematiky soc. sítí a jejich představení

Mgr. Tomáš Bouda

Přednášející se nejprve dotkl terminologie „sociální sítě". Dále zmínil několik SNS, kde uživatelé mohou sdílet dokumenty, prezentace a videa, sledovat, co píší ostatní, a vytvářet profily a různé nové vazby.

Co se týče otázky „Co nám přináší SNS?", podle Tomáše nám pomáhá rychle sdílet informace a sledovat, co nás zajímá. Zároveň upozornil, že doba strávená na SNS nám „bere čas". Nejčastěji SNS užívají ženy. Pro studenty SNS není hlavním zdrojem informace, sdílejí pouze znalosti a dovednosti. Také upozornil na to, že bychom měli sledovat, jak se chovají studenti na SNS a jak sociální sítě působí na uživatele. Facebook (FB) je akciová firma, která musí produkovat peníze, v budoucnu může sdílet informace o uživatelích. Zdůraznil, že knihovny by měli upozorňovat studenty (uživatele) na nebezpečí při užívání těchto aplikací. Mnoho uživatelů netuší, jaké informace považovat za důležité a důvěrné. V některých vyspělých státech (Amerika, Kanada) stát zakázal přístup na Facebook. Knihovna by v tomto směru měla být zodpovědná a chránit a upozorňovat uživatele.

Analýza využívání sociálních sítí (kvantitativní výzkum)

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. KISK FF MUNI

Dále zazněl příspěvek Petra Škyříka „Analýza využívání sociálních sítí (kvantitativní výzkum)". Ve svém příspěvku se zabýval problémem „Co pro knihovny znamená být na sociálních sítích?". Uvedl, že původně chtěl udělat kvantitativní výzkum a oslovit minimálně 8-10 účastníků. Poté, co oslovil tři vedoucí vysokoškolských knihoven, byl motivován, neboť zjistil, že zde existují různé stereotypy. Ze tří vysokoškolských knihoven pouze dvě využívají SNS. Knihovnice, které se věnují sociálním sítím, to dělají dobrovolně, ve svém volném čase, rozhodně to nemají v Koncepci knihovny. Z tohoto důvodu se rozhodl nám představit výsledky kvantitativního výzkumu Marka Vetchého. Z výzkumu vyplývá, že počet knihoven na FB se poslední rok zvýšil (na Twitteru vede knihovna UTB Zlín). Výzkum ukazuje, JAK se zvýšil počet, ale neukazuje PROČ.

Dále nastolil otázku „Co přináší a jak hodnotí své působení na FB?". Své působení na FB hodnotí pozitivně jednak proto, že roste počet příznivců, jednak kvůli kladným reakcím návštěvníků a v neposlední řadě kvůli vyšším frekvencím aktualizace. Kromě materiálního a intelektuálního kapitálu klade důraz na sociální kapitál, který má velký vliv na komunitní roli knihovníka. Studenti na vysokých školách chodí do knihoven více než v městských knihovnách, protože potřebují využívat služby knihovny - knihovna stmeluje lidi. Zároveň upozornil, že sociální kapitál je mobilní, studenti se každých 3-5 let mění. Knihovna by s nimi měla pracovat a vytvářet nové vazby.

Podle Petra Škyříka je důležité stmelovat lidi napříč obory a mezi obory. Na základě vlastních zkušeností tvrdí, že chybí propojení mezi jednotlivými obory. Tak jako Policie ČR používá značku „pomáhat a chránit" knihovny by mohly/měly používat značku

informovat, kultivovat, stmelovat".

Sociální sítě a jejich využití v knihovnách

Mgr. Olga Biernatová (Knihovna UTB ve Zlíně).

 V další části semináře vystoupila Olga Biernatová. Na otázku, zda knihovna má používat sociální sítě čí ne, má jednoznačnou odpověď: ano. Myslí si, že je roztomilé mít účet na FB navzdory tomu, že to má i svá negativa; naopak neztrácí tak sociální cítění.  Nejdůležitější je dát o sobě vědět a získat fanoušky a followery, bez nichž nezískáme komunitu. Ve svém příspěvku se Olga zaměřila na praktickou část a prozradila nám pár zajímavých tipů, jak získat fanoušky. Doporučuje dávat odkaz na FB či Twitter do dopisu v e-mailu, reklamu u výpůjčního pultu, reklamu na FB, do studentského časopisu. Je důležitě mít na FB či Twitteru zaměstnance. Odkaz na FB doporučuje dávat také do upomínek se slovy:

„ Kdybyste byli na FB, věděli byste, že si máte knihu prodloužit".

Abychom získali více fanoušků, je podle ní vhodná reklama a soutěživost. Přestože je soutěž na FB zakázána, Olga se s námi podělila o své know-how, jak se může knihovna pomocí níže uvedených aplikací soutěže legálně zúčastnit.

  1. Static HTML: iframe tabs - pomocí aplikace lze přidávat karty do svého profilu. Výhoda - mohou vidět jak fanoušci, tak ne fanoušci.
  2. Přidat na mou stránku"(Add Static HTML to a Page)
  3. Nahrát obrázek" - obrázek (max. 520 pixelů, může být i fotografie zknihovny) by měl obsahovat výzvu „Staňte se naším fanouškem a zapojte se do soutěže!"
  4. Založit „Formulář" (Google.doc)
  5. Do obsahu pro fanoušky zkopírovat html kód.

Rovněž také doporučila soutěž provázat s reklamou. Dalším dobrým informačním zdrojem je Twitter. Zatímco FB pracuje se vztahy, na Twitteru musíme lidi zaujmout. Upozornila také, že je vhodné, aby účet byl vyplněný kompletně.  Na toto doporučení byl vznesen dotaz, co má dělat uživatel, který nemá vyplněný účet, ani jej vyplňovat nechce. - „Je lepší mít vyplnění či nevyplněný účet?" Na toto téma se následně rozpoutala diskuze. Olga upřednostňuje vyplněný učet. Na závěr doporučila klabosení.cz, kde je možnost upozornit na sebe sama. Nejdříve sledujeme ty, kteří mluví o nás, poté upozorníme na sebe.

Přináší sociální sítě jen pozitivní zkušenosti?

Bc. Michal Černý (Ústav fyzikální elektroniky PřF MUNI)

Jako další byl představen Michal Černý, který přispívá na serveru Lupa. Michal na rozdíl od Olgy upozornil také na nevýhody, které na nás číhají na SNS. Celý příspěvek byl zaměřen na to, že je důležité upozorňovat uživatel na tato nebezpečí. FB si buduje značku, ale bez zisku, z toho to důvodu není možné si udržet službu, která je ve ztrátě. Tímto naznačil, že v budoucnu se všechna data z SNS dají zpeněžit - prodávají se personalistům. Uživatele SNS zanechávají digitální stopu, která zůstane na věky uvězněná, pokud ji někdo nevykoupí. Účet nelze smazat, za to jej lze jednoduše odcizit. Je zcela nemožné převést data z jedné sociální sítě do druhé. Upozornil na případ, kdy uživatel na FB psal, že místo čisticích prostředků používal Coca-Colu. Později, když se ucházel o místo u této firmy, již neměl šanci uspět ve výběrovém řízení, neboť zaměstnavatel si o svém uchazeči udělal obrázek. Další uživatel si v době, kdy byl na nemocenské, „odskočil" do divadla. Michal Černý se zaměřil na to, že soukromí nelze vzít zpět ze sociálních sítí. Upozornil na falešné profily. To jsou důvody, proč v některých státech je používání SNS zakázáno - stát chrání své občany. Poukázal na riziko závislosti a kyberšikanu. Pro knihovnu toto může být silný argument.  Na otázku, zda používat sociální sítě či ne, Michal odpověděl:

„Ano, nicméně musíme počítat s tím, že s sebou přináší netriviální balík nelibostí."

Psychologický pohled na používání sociálních sítí.

Mgr. Alena Černá (FSS MUNI)

Poslední příspěvek přednesla Alena Černá s tématem „Psychologický pohled na používání sociálních sítí", která se do své přednášky snažila dát hodně fakt. Ve svém příspěvku se zaměřila jak na přínosy, tak na rizika používání SNS. Posilování vztahů, přátelství a zvýšení sociálního kapitálu považuje za ty nedůležitější přínosy. Největšími riziky jsou pro ni kyberšikana, závislost a přílišně sebeodhalování.

Celý seminář uzavřela panelová diskuze. Moderující Martin Krčál se ptal, zda knihovna má být na SNS, a zda má upozorňovat na rizika, nebo si hrát jen svou hru. Na tuto otázku se následně rozpoutala diskuze. Názory se lišily, nicméně všichni se shodli na tom, že knihovna má společenskou zodpovědnost a tudíž by měla rozšiřovat informaci, jak používat FB, neboť uživatelé nejsou v tomto směru dostatečně vzdělaní. Knihovna nese odpovědnost chránit a upozorňovat. Petr Škyřík má na otázku „ Sociální sítě v knihovnách: ano či ne?" jednoznačnou odpověď: „ ano".  V  tomto má podobný vztah také k automobilům a jiným technologiím.  Poukázal i na to, že automobil má také svá nebezpečí, a přesto jej používáme.

Závěr

Dle mého názoru byl seminář pro všechny zúčastněné přínosný. Pomohl informovat ne jenom o přínosech, ale i o rizicích používání SNS.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

the weak qing dynasty and the eight-power replica louis vuitton belt allied forces of the western powers attacked

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 8. 2019
It is the patriotic whistle that is highly undesirable. What did the “×× unbeaten” once brought to us in addition to satisfying our vanity? replica versace shoes Has our football really winned since then?

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback