Software pro tvorbu mentálních map

V článku najdete přepracovaný a aktualizovaný text, který primárně pochází z diplomové práce nazvané Implementace nástrojů vizualizace informací jako součást kurzů informační gramotnosti. Je zaměřen na představení některých dostupných softwarů a online aplikací, které umožňují tvorbu mentálních map a často i některých dalších vizualizačních nástrojů.

1  Software pro tvorbu mentálních map

Mentální mapy se staly natolik rozšířeným fenoménem, že bylo jen otázkou času, kdy začnou vznikat nástroje pro jejich tvorbu v elektronické podobě. V současné době lze na webu nalézt celou řadu produktů, mezi nimiž je možné vybrat si vhodný nástroj. Jako nejzákladnější dělení můžeme použít dostupnost zdarma nebo v placené verzi. Řadu nástrojů však nelze takto rozdělit, protože běžnou obchodní strategií je situace, kdy je software/služba v základní verzi k dispozici zdarma a teprve s pokročilejšími verzemi (více funkcí, větší kapacita, ...) se stává placeným.

Moderním trendem je pak samozřejmě sdílení online a služby, které nenutí uživatele produkt instalovat, ale nabízejí mu veškerý uživatelský komfort přímo v prohlížeči.

1.1      Placený software

 • Comapping.com[1] - Online software určený k zaznamenávání, řízení a sdílení informací a znalostí. Rozlišen je dvojí způsob užití: pro podnikání a ve vzdělávání. Nejedná se o typický nástroj pro tvorbu mentálních map, Comapping má řadu dalších funkcí a možností, důraz je ovšem kladen na vizualizaci a principy mentálního mapování. Autoři mají velmi dobře zpracované úvodní informace - názorně, strukturovaně, s příklady. K dispozici je často aktualizovaný blog s novinkami a také trial zdarma. Jinak je možné předplatné na 1 měsíc vceně $10 nebo 12 měsíců za $49. V případě tohoto produktu došlo za poslední rok k zdvojnásobení cen, zřejmě se ho tedy daří dobře prodávat i v době ekonomické krize.

 • ConceptDraw MINDMAP[2] - Jeden z produktů firmy ConceptDraw, která se kompletně zaměřuje na business klientelu. Tomu odpovídá jak skladba a popis produktů, tak jejich cena (€169). ConceptDraw MINDMAP by měl kombinovat techniky myšlenkového mapování, brainstormingu a dalších vizualizačních prvků. K dispozici je třicetidenní trial zdarma.
 • HeadCase Mind Mapper[3] - Software vyvinutý na principech mentálních map Tonyho Buzana. Důraz autoři kladli právě na vizualizační stránku (užívání barev, křivek, ikon aj.). Ovšem mohu-li připojit své subjektivní hodnocení, poněkud celou věc přehnali. Mapy vytvořené v HeadCase mě osobně spíš odrazují, než stimulují a inspirují (viz obrázek). Stránky jsou doplněny nejen návody, tipy a vzorovými mapami, ale také dalšími odkazy, např. na diskusní fóra, cvičení paměti, stránky vývojářů, blog atp. Cena €50.

Takto vypadají pravidla tvorby myšlenkové mapy zpracované v HeadCase

 • iMindMap[4] - Jedná se o nástroj od firmy Buzan Online - a již tento fakt napovídá, že jde o produkty vyvíjené přímo ve spolupráci s Tony Buzanem. Podle jeho zásad také mapy vypadají - stejně jako v jeho knize Mentální mapování.[5]

Přesně podle Buzanovy koncepce firma nabízí, popisuje a propaguje mentální mapy a iMindMap pro potřeby vzdělávání, podnikání a osobnostního růstu. K dispozici jsou tyto verze: Elements, Professional, Ultimate, Ultimate Plus a verze pro iPhone. Ceny se liší nejen podle verze, ale také podle počtu uživatelů, kterým bude licence poskytnuta[6]. K dispozici je trial zdarma. Zájemci se mohou zaregistrovat na The Mind Mapping Resource Centre, kde jsou zdarma dostupné tutorialy, články, videa, příručky a návody. Tony Buzan tak stále podporuje další vzdělávání a osobnostní rozvoj.

 • Inspiration[7] - Pochází z rodiny produktů firmy Inspiration Software zaměřující se na tvorbu softwaru pro výuku, vzdělávání, obchod i osobní rozvoj. Specifikem nástroje je bohatá databáze grafiky a možnost přidávat videa, zvuky či vlastní namluvený komentář. Pro zájemce je k dispozici třicetidenní trial verze zdarma, cena se pohybuje mezi $69 a $895 (opět odstupňované podle počtu uživatelských licencí), českým distributorem je firma Proverbs.[8]

Viktor Vojtko:

...již dlouho používám a tvořím myšlenkové mapy na počítači. Pro výukové účely se neustále držím software Inspiration (http://www.inspiration.com/, www.proverbs.cz), protože obsahuje obrovskou databázi obrázků a umožňuje i jiné formy grafického vyjádření znalostí.[9]

 • MindManager[10] - Jedná se o produkt firmy Mindjet, v ČR je autorizovaným prodejcem firma KPsoft[11]. Jedná se o produkt, který nenabízí žádné trialy ani zkušební verze zdarma - nejnovější verzí je MindManager8 v ceně €299.
 • MindMapper[12] - Software pro tvorbu myšlenkových map zaměřený především na obchodní využití. V nabídce jsou verze MM Professional, Standard, Academic, USB a Jr. for Kids vceně od $20 do $250. Mapy dodržují pravidla mentálního mapování podle Tonyho Buzana. Kdispozici je porovnání verzí, zákaznická podpora a galerie map vytvořených v tomto programu.
 • MindMeister[13] - Nástroj pro kolaborativní tvorbu myšlenkových map online. Užívání funguje na principu předplatného. K dispozici jsou čtyři verze, Basic je zdarma, Premium $59 ročně, Business $9 měsíčně - třicetidenní trial zdarma. Academic je verzí pro instituce a podle množství uživatelů se pohybuje od $18 do $4 000 za rok. Ve všech případech je možné mapy vytvářet, sdílet, spolupracovat na jejich tvorbě, importovat mapy z Freemindu a MindManageru, exportovat mapy ve formátech PDF a RTF a publikovat je na blozích a webových stránkách. Pro mě je MindMeister jasným favoritem a oblíbeným nástrojem, verze Basic se 6 uloženými mapami sice nedovoluje příliš velký rozmach, ovšem výhody jako je velmi jednoduché a intuitivní ovládání, online dostupnost bez nutnosti instalace a možnost sdílení tvorby i výsledků, jsou pro mě momentálně rozhodující.
 • Mindomo[14] - Další online nástroj pro tvorbu myšlenkových map. Nabízí se jako nástroj pro obchodní sféru, ale i vzdělávání jak pro vyučující, tak pro studenty. K dispozici základní verze zdarma, Premium v ceně $6 za měsíc, Team v ceně $9 za měsíc a uživatele. Přímo na stránkách je možno prohlížet si již vytvořené mapy - orientace mj. pomocí „tag clouds". Mapy jsou na Mindomo dostupné ve 20 jazycích, nechybí ani čeština[15]. Kromě nápovědy je uživatelům k dispozici fórum, kde je možná vzájemná diskuse a sdílení poznatků.
 • MindView[16] - Nelze to napsat jinak: pokud by dražší mělo být lepší, máme nyní před sebou špičku mezi softwary zaměřenými na tvorbu myšlenkových map. Tam, kde jiní scenami končí - $249, MindView začíná a pokračuje až k závratným $3501 za licenci pro 10 uživatelů. Je však nutné podotknout, že se jedná o komplexní nástroj, kde myšlenkové mapy jsou takříkajíc spíše odrazovým můstkem než jediným a konečným produktem. MindView „umí" i další způsoby vizualizace, umožňuje kolaborativní práci a integraci se sadami nástrojů MS Office. K dispozici je trial zdarma.
 • NovaMind[17] - Ze stejné rodiny jako výše zmíněný MindManager - vhodný pro manažerské využití. K dispozici jsou verze Epress, Pro a Platinum v ceně €42.14, €128.13 a €214.13. Každá z verzí umožňuje třicetidenní trial zdarma. Producent dává kdispozici tutorialy, informační materiály nebo i např. porovnání funkcí jednotlivých verzí. Novinkou je sdílení myšlenkových map online na NovaMind Connect[18] fungující na principu sociálních sítí.
 • OmniGraffle[19] - Jeden z řady produktů firmy Omni Group. Není specialistou na mentální mapy, ale zvládá více typů „tradičnějších" grafických vizualizací jako jsou diagramy, procesní grafy, mapy webových stránek apod. Dostupné tutorialy, porovnání funkcí a další uživatelská podpora. Cena se pohybuje od $99.95 za základní verzi po $299.95 za Professional Family Pack
 • SmartDraw[20] - Nástroj pro grafické vizualizace ve světě obchodu. Myšlenkové mapy jsou jen jedním z jednadvaceti typů vizualizací, které v nabídce SmartDraw[21] jsou. Součástí tohoto sofistikovaného nástroje jsou online tutorialy, e-learningové kurzy, diskusní fóra, blog nebo třeba velmi užitečná „Encyklopedie obchodní grafiky"[22]. Licence pro jednoho uživatele stojí $197, licence pro 10 pc pak $1695. K dispozici je trial zdarma.
 • Smart Ideas[23] - Software od firmy SMART spodtitulem „concept-mapping software" je určený pro výuku a vzdělávání počínaje základními školami, ale také pro vyšší vzdělávání, vládní instituce a další organizace. Ovšem podle ukázek jednotlivých prvků, které jsou k dispozici, vyznívá jeho zaměření výrazně pro základní školy, čemuž by odpovídala i zmínka v článku o mentálních mapách na portálu Nadané dítě[24]. Opět je kdispozici ke stažení třicetidenní free trial.
 • Solution Language Tool[25] - Nástroj pro tvorbu mentálních map podle Tonyho Buzana: organické tvary, barevné větve, obrázky, ... V nabídce jsou verze pro individuální užití - osobností rozvoj, výuka ($19.90) a obchod ($69). Cena licence platí pro jeden počítač. Používání by mělo být jednoduché a intuitivní.
 • Topicscape 3D[26] - Podporuje 3D mapy, které mají být zpohledu autorů tohoto softwaru srozumitelnější a přehlednější než 2D znázornění. Cena se pohybuje v rozpětí $49.99 až $109.99. Jak je zvykem, k dispozici je trial zdarma, takže posoudit může každý sám. Přiznám se, že mě osobně instalace nezlákala, na videu[27] vypadá např. zobrazení souborů v Topicscape jednoduše, ovšem jestli je varianta „stanový tábor" o tolik lepší než běžná adresářová struktura, si ani z videa netroufám soudit.

1.2      Neplacený software

V této sekci se nacházejí nejen volně dostupné aplikace určené pro tvorbu vizualizačních pomůcek, ale také např. knihovny již hotových myšlenkových map.

 • Bubbl.us[28] - Webová aplikace dostupná zdarma určená především pro online brainstorming. Umožňuje sdílení a spolupráci na vytvářených mapách (což je ostatně podmínkou smysluplného brainstormingu), jejich ukládání, tisk, zasílání e-mailem, zveřejňování na blogu či webu. Začít vytvářet mapu je možné ihned - bez registrace - přičemž používání je názorné a intuitivní.

 • FreeMind[29] - Domovská stránka FreeMindu je ve formě wiki. Jedná se o první a nejstarší volně dostupný nástroj pro tvorbu mentálních map. Používá Javu a díky své jednoduchosti a dostupnosti je ideálním nástrojem pro začátečníky či na zkoušku pro potenciální zájemce.
 • Mappio[30] - Nejedná se o nástroj pro tvorbu mentálních map, ale o online „knihovnu", kde je možné najít (či sem nahrát) mapy vytvořené v programech FreeMind a MindManager i jakékoli jiné mapy ve formátu .jpg. Umožňuje vyhledávání, různé velikosti zobrazení a u vyhledaných map nabízí další podobné položky.

 • Mind42[31] - Neboli myšlenkové mapy pro dva. Jedná se o webovou aplikaci pro tvorbu mentálních map určený pro sdílení a spolupráci. Aplikace je zcela zdarma. K dispozici i bez registrace je na 150 map z celého světa, které se jejich autoři rozhodli zveřejnit. Blog vývojáře Stefana Schustera průběžně informuje o aktualitách a novinkách.[32]

 • MindMapPedia[33] - Nejedná se o nástroj pro tvorbu myšlenkových map, ale ovolně dostupnou platformu určenou pro jejich sdílení. Název sám napovídá, že MindMapPedia funguje na principech wiki - mapy je možné nejen vkládat, ale i online měnit, přičemž zůstává zachována historie. Najdeme zde i určitý odkaz k encyklopediím jako takovým, protože jednotlivé mapy jsou uspořádány dle oborů či lépe řečeno oblastí zájmu. Jednoduchost použití a předmětové třídění patří jednoznačně k výhodám MindMapPedie, stejně jako velké množství formátů, které umožňuje vkládat.[34]
 • Wikimindmap[35] - Umožňuje automaticky generovatmapy ze vzájemně provázaných článků z Wikipedií.
 • WiseMapping[36] - Online nástroj, který kromě myšlenkových map využívá i nové technologie jako „vectorial languages" (VML, SVG) a principy Webu 2.0. K dispozici jsou informace o novinkách, „vzorové" mapy, tutorial. Nástroj je stále ve vývoji.

 • XMind[37] - Projekt Open Source projekt. Zdarma si stáhnete XMind, vytvoříte mapu či jinou vizualizaci a nahrajete ji na web. K mapám mají přístup i nepřihlášení uživatelé, kteří si je mohou např. ukládat do záložek. Pro komerční využití, kde taková otevřenost není zcela vítaná, je k dispozici Xmind Pro (vceně $49 na rok či $6 na měsíc), který nabízí více funkcí a možnost interního sdílení.

1.2.1   Shrnutí: software pro tvorbu mentálních map

Nabídka na trhu je skutečně velká, jak je zřejmé i z předchozího přehledu, který rozhodně není vyčerpávající a uvádí pouze nejznámější či nejpoužívanější nástroje. Rozhodneme-li se začít používat software pro tvorbu mentálních map, neměli bychom se spokojit s prvním, na který narazíme. Jak je zřejmé, je z čeho vybírat. Základní kritéria výběru mohou být tato:

 • Na co budeme software používat? Komerční aplikace, výuka, osobní rozvoj, kombinace.
 • Jak vypadá výstup? Ne všechny mapy či jiné vizualizace jsou vhodné pro každý účel: přehlednost, přívětivost, „snadné čtení", flexibilita, design - to vše může být na různé úrovni.
 • Uživatelsky přívětivá tvorba. Někdo uvítá intuitivní ovládání „osekané" na základní minimum, jiný hledá sofistikovaný nástroj, který mu umožní vystihnout co největší tematické či strukturní nuance.
 • Online nebo offline? Je pro vás důležitá možnost sdílení mentálních map nebo přímo jejich tvorba kolaborativní formou? Nebo preferujete precizní nástroj, který přetaví vaše myšlenky do vizuální podoby a zároveň zvládá více funkcí, přičemž instalace softwaru na jediný PC není na překážku?
 • Zdarma nebo za peníze? Jste ochotni za nástroj pro tvorbu mentálních map zaplatit? Jak mnoho?

Obecně lze říci, že „free" nástroje jsou z velké části online aplikace, které preferují sdílení či přímo kolaborativní tvorbu map. Více než na detailní nabídku možností se soustřeďují na snadné a intuitivní ovládání a flexibilní použití. Často využívají i principů sociálních prvků Webu 2.0.

Placené produkty se snaží být sofistikovanými nástroji s větším výběrem výstupů, kvalitním zázemím a kompatibilitou s dalšími softwary. Díky velké konkurenci na trhu jsou takřka samozřejmostí free trialy, online tutorialy, aktualizované blogy. Typické je zaměření především na komerční klientelu, čemuž odpovídají produkty, jejich prezentace i ceny. Platby probíhají buď jednorázově, nebo formou předplatného licence, přičemž nejčastěji jsou ceny odstupňované podle počtu PC, na nichž licence či software běží.

Poznámka redakce: článek je součástí seriálu "Nástroje vizualizace informací jako součást kurzů informační gramotnosti" vycházejícího ze stejnojmenné magisterské diplomové práce:

Poznámky

[1] http://www.comapping.com/

[2] http://www.conceptdraw.com/en/products/mindmap/main.php

[3] http://www.loanedgenius.com/

[4] http://www.imindmap.com/

[5] BUZAN, T.: Mentální mapování, 2007

[6] http://www.imindmap.com/pricing/EUR.aspx

[7] http://www.inspiration.com/

[8] http://www.proverbs.cz/default.asp

[9] VOJTKO, Viktor. Je MindManager nejlepší software na tvorbu myšlenkových (mentálních) map?. 2009

[10] http://www.mindjet.com/

[11] www.kpsoft.cz/mindman/

[12] http://www.mindmapper.com/

[13] http://www.mindmeister.com/

[14] http://www.mindomo.com/

[15] http://www.mindomo.com/browse.htm?ln=cz&order=0

[16] http://www.matchware.com/en/products/mindview/default.htm

[17] http://www.novamind.com/

[18] http://www.novamind.com/connect

[19] http://www.omnigroup.com/applications/omnigraffle/

[20] http://www.smartdraw.com/

[21] http://www.smartdraw.com/exp/ste/examples/

[22] http://www.smartdraw.com/encyclopedia/index.htm

[23]http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/
SMART+Ideas+software/SMART+Ideas+software/SMART+Ideas+software+for+Windows

[24] http://www.nadanedite.cz/view.php?cisloclanku=2008030009

[25] http://www.solutionlanguage.com/slTool.htm

[26] http://www.topicscape.com/

[27] http://www.youtube.com/watch?v=HdQ6UfiNILE

[28] http://bubbl.us/

[29] http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

[30] http://mappio.com/

[31] http://www.mind42.com/

[32] http://www.sschuster.net/category/mind42/

[33] http://www.mindmappedia.com/

[34] http://www.mindmappedia.com/?m=pr

[35] http://wikimindmap.org/

[36] http://www.wisemapping.com/c/home.htm

[37] http://www.xmind.net/

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Obrázek uživatele admin
Anonym
23. 2. 2012

Dobrý den,

software MindManager nabízí 30-ti denní trialovou plně funkční verzi k vyzkoušení. Doporučuji vyzkoušet.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2014

Mezi programy zdarma musím doporučit skvělý "mindmup", to co ho dělá unikátní je to že je v Cloudu Google Drive, takže to sputíte na všem. Bez jakéhokoliv instalovaného programu můžete prezentovat svou mindmapu. http://mareklecian.cz/mindmapy-programy-pouziti/

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback