Společně - otevřeně - efektivně | Bibliotheca academica 2014 (1. den)

V Ústí nad Labem se v těchto dnech (14. a 15. října 2014) koná konference Bibliotheca academica, kterou pořádá Asociace knihoven vysokých škol (AKVŠ) spolu s Univerzitou J. E. Purkyně a Vědeckou knihovnou UJEP.

Program nám dnes slibuje příspěvky zaměřené na otevřený přístup a elektronické informační zdroje, dvě z klíčových aktivit AKVŠ. Rádi bychom přiblížili atmosféru a témata konference i těm, kteří zde nemohou být s námi. Jaký tedy byl první konferenční den?

Bibliothecu academicu 2014 zahajuje místopředsedkyně výkonného výboru AKVŠ Hana Landová spolu s prorektorem UJEP pro rozvoj a informatizaci, akademickým malířem docentem Vladimírem Švecem a jeho metaforou o slonech a chobotnicí. Obojí jsou inteligentní živočišné druhy, pro jejichž zachování je, stejně jako pro nás, důležité předávání informací, jemuž napomáhá i tato konference.

Účastníci konference

První přednášející je Marta Machytková (ÚK ČVUT, předsedkyně VV AKVŠ) s přednáškou nazvanou AKVŠ - profesionalita - spolupráce, ve které publiku v úvodu konference shrnula, co se teď děje v AKVŠ, na jakých klíčových aktivitách pracují. Na závěr vyjádřila přání, že by se nejen vedoucí pracovníci knihoven měli častěji setkávat.

Jako další na pódium přichází trojice Josef Jílek (ČVUT), Kristýna Paulová (ČZU) a Anna Vyčítalová (ZČU), aby představili nedávno zrozenou (3. 9. 2014) skupinu Nových informačních profesionálů (NIP), „ostrůvek pozitivní deviace” pod křídly AKVŠ.  Inspirována je zahraniční praxí a reaguje na potřeby a potíže studentů, absolventů a informačních profesionálů. Více se o NIP dozvíte na blogu, ve Facebookové skupině a brzy také v našem článku a rozhovoru, který s Annou Vyčítalovou vedl Roman.

Daniela Tkačíková (VŠB-TU) hovoří o otevřeném přístupu, který podle názvu její prezentace “nabírá obrátky”. Jaké jsou aktuální trendy v oblasti a jaký vliv mají otevřené informační politiky na činnost vysokoškolských knihoven, jaké otázky by si měly zodpovědět? Zmínila projekty a portály jako PASTEUR4OA, OpenAIRE nebo FOSTER a především evropský rámcový program Horizon 2020. Ten v České republice funguje především jako akcelerátor změn a inspirace.

Další dva příspěvky k tématu otevřeného přístupu byly zprávami z konference Open Repositories, která se konala v červnu v Helsinkách. Helena Kovaříková (ČVUT) inspirovala shrnutím příspěvku Paula Roystera (University of Nebraska-Lincoln), který se podílel na tvorbě institucionálního repozitáře, druhého nejobsáhlejšího v US a ve výsledcích vyhledávání Googlu dokonce předřazeného Elsevieru. Lucie Vyčítalová nám pak ukázalaprostřednictvím keynote přednášející z Helsinek, neurofyziložky Erin McKiernan, pohled z jiné strany - ze strany vědců, kteří chtějí publikovat otevřeně.

Sekci zakončil příspěvek první zahraniční přednášející. Iryna Kuchma, působící v současnosti v sekci otevřeného přístupu iniciativy EIFL v Itálii, Bibliothecu navštívila již podruhé. Tentokrát hovořila o kompetencích knihovníků, kteří by se chtěli věnovat podpoře vědy ve své instituci ve třech zastřešujících oblastech (vědecká komunikace, Research Data Management a Digital Humanities). Také s Irynou Kuchmou jsme pro vás připravili rozhovor.

Po přestávce na oběd nám Marcela Hladíková a Ivo Brožek představili takřka šedesátiletou historii a vývoj nynější Vědecké knihovny. Provedli nás jejími nelehkými začátky od poloviny 50. let až do současnosti, která je díky finanční dotaci Vlády ČR z roku 2009 daleko světlejší. Celý kampus včetně knihovny byl v lokalitě starého nemocničního komplexu dokončen v roce 2012 a stal se jedním z kulturních center Ústí nad Labem.

Následovala firemní prezentace jednoho ze sponzorů AKVŠ a BA, Thomson Reuters, ve které představili InCites, webový nástroj pro evaluaci výzkumu. Dalšími firemními prezentacemi prvního dne bylo představení nového rozhraní pro čtení elektronických knih od ProQuestu a nové platformy pro vědce PlumX od EBSCO.

Věra Svobodová (MENDELU) a Martin Svoboda (NTK) představili pokrok a problémy v otázce CzechELib, národního licenčního centra na podporu a organizaci přístupu k EIZ v knihovnách. Neradi bychom se pouštěli do nějakých dohadů, ale zdá se, že se celá idea zasekla na ministerstvu školství, které není schopno rozhodnout o případné realizaci projektu a nikdo nějak neví, jak s ním dál naložit. 

Příspěvek Jiřího Jiráta (VŠCHT) dostál úvodnímu varování o nevhodnosti pro osoby s alergií na matematiku. Zabýval se zpracováním a výsledky průzkumu mezi členy AKVŠ s pracovním názvem „průměrná cena elektronického článku v r. 2013”. S Jiřím Jirátem si nejen o nástrahách statistického zpracování dat po skončení přednášky povídala Pavla.

Dále se program větvil do dvou diskuzních sekcí na témata přístupnost elektronických zdrojů a podpora vědy a výzkumu. Hlavní náplní diskuze o EIZ bylo financování a otevřený přístup, jejichž důležitost odrážela i přednášková část konference. Druhá diskuze se mimo jiné zabývala identifikací autorů odborných článku pomocí ResearcherID nebo ORCID.

Společenský večírek, na který se za chvíli vydáme, bude zahájen pěveckým vystoupením studentů UJEPu. Ozveme se opět zítra s krátkým reportem a na podrobnější informacemi nabitou zprávu z konference se můžete těšit příští týden zde na Inflow.

Pavla Minaříková & Roman Novotný

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback