Spolupráce Regionální knihovny Karviná a Nového Domova (domova pro seniory)

Článek popisuje aktivity Regionální knihovny Karviná v oblasti komplexní péče o seniory. V úvodu pojmově charakterizuje jmenovanou věkovou skupinu s ohledem na její specifické potřeby a poté se zaměřuje na konkrétní podoby práce se seniory, které realizuje ve spolupráci s Novým Domovem.

Obsahové vymezení pojmu senior se užívá v návaznosti na národní důchodové systémy a k označení osob, které jsou ve věku stanovené hranice odchodů do starobního důchodu. Senioři mohou být rovněž rozděleni na seniory třetího věku, kteří jsou aktivní a nezávislí a seniory čtvrtého věku, kteří jsou závislí na pomoci ostatních lidí. S přibývajícím věkem může docházet k poklesu výkonnosti mozkové činnosti. Úbytku duševních schopností se však lidé mohou do značné míry bránit. Musíme však konstatovat, že právě senioři jsou těmi, kteří tvoří největší skupinu aktivních návštěvníků knihovny. Evropa stárne, seniorů přibývá, právě proto je velice důležité se na tuto cílovou skupinu v knihovnách zaměřit. Pokud bychom charakterizovali životní styl starého člověka, došli bychom ke zjištění, že úspěšné může být pouze aktivní stáří. Přechod z pracovní aktivity do starobního důchodu by měl být postupný. Za velice důležitý je považován pravidelný kontakt s jinými lidmi, který brání pocitu izolace a předchází tak pocitům izolovanosti. Samotářství je totiž v období stáří nejjistější cestou k postupnému úpadku, degradaci osobnosti.

To vše dobře ví zaměstnanci Regionální knihovny Karviná i kolektiv pečující o své klienty v domově pro seniory v Karviné Novém Městě. Regionální knihovna Karviná proto zahájila dlouhodobou spolupráci se seniory z Nového domova, jak se tento dům pro seniory nazývá. Senioři docházejí do knihovny jednou za 14 dní a učí se zde práci s počítačem a internetem.  Knihovna pro seniory představuje právě to neměnné, na co jsou z předchozího aktivního života zvyklí, ale zároveň místo, kde se vždy dozví něco nového a často využijí možnosti dalšího vzdělávání pro ně dostupnou formou. Knihovna klade také důraz na kulturní vyžití této cílové skupiny, a proto jsou do Nového domova dováženy informace o konajících se akcích, besedách a výstavách pořádaných Regionální knihovnou Karviná. Knihovna představuje skvělého iniciátora pro vytváření společné platformy, která umožní bohatou výměnu informací, kontaktů a iniciuje vznik nových aktivit a programy, které mohou napomáhat kvalitnímu životu seniorské populace.

Počítačové kurzy

Senioři, docházející do knihovny se již zúčastnili besedy na téma „Naše město Karviná“, která proběhla v kinosále na pobočce Informačního oddělení v Karviné Mizerově. Tato beseda byla obohacena promítanými fotografiemi zajímavých míst města. Účastníci besedy zde projevili svou aktivitu a hojně diskutovali o tom, jak se naše město v posledních desítkách let změnilo. Neutichající iniciativa aktivních seniorů obohacuje celou společnost. Právě knihovny mají skvělý potenciál k tomu, aby aktivizovaly seniory a daly jim prostor k uplatnění. Všeobecný rozhled si senioři rovněž rozšiřují četbou z tohoto důvodu seniorům, kterým již zdravotní stav nedovolí opustit dům pro seniory, knihovnice z Regionální knihovny na základě jejich zájmu dováží prostřednictvím „Donáškové služby do domu“ požadované tituly knih nebo časopisů přímo do Nového domova. Mezi seniory však patří i lidé, kteří by si knihu či časopis rádi přečetli, ale jejich zdravotní stav jim tuto možnost nedovoluje. Pro tyto seniory Regionální knihovna Karviná našla řešení v podobě zvukových knih. Knihu uloženou na CD nosiči stačí jen vložit do běžného přehrávače a zaposlouchat se do děje. Tyto zvukové knihy jsou rovněž k dostání na pobočce Informačního oddělení v Karviné – Mizerově. Regionální knihovna Karviná se těší ze vzájemné spolupráce a ochoty našich nejstarších občanů zapojovat se do nových aktivit a kulturních činností.

Použité zdroje:

ŠIPR, Květoslav. Jak zdravě stárnout. 1. vyd. Rosice u Brna : Gloria Rosice, 1997. 118 s. ISBN 80-901834-1-7.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback