Srovnání databází LISA a LISTA - 2. část

Druhá část srovnání dvou databází - LISA a LISTA - přináší praktický příklad vyhledávání informací v těchto databázích.

Praktický příklad vyhledávání informací v databázích LISA a LISTA

Základní vyhledávání

Již při zadání prvního konkrétního dotazu v podobě fráze "learning library" vidíme podstatné rozdíly ve výsledcích. Nejdříve jsme pro náš dotaz použili základní jednoduché vyhledávání (u databáze LISA - Quick Search a u databáze LISTA - Basic Search). Do vyhledávacího pole obou databází jsme zadali výše uvedený vyhledávací dotaz "learning library".

Databáze LISTA nám vyhledala hned 117 odkazů s vyznačeným zvýrazněním hledaných klíčových slov v nalezeném textu, což velmi pomáhá se rychle orientovat v jakém smyslu, kde a kolikrát se daná slova v textu vyskytují. Databáze LISA nám nabízí (po zadání dotazu a zobrazení vyhledaných odkazů) výběr ze dvou kategorií (Published works - publikovaných/zveřejněných prací v počtu 139 a Scholar - odborných/školních prací v počtu 220). Také zde jsou klíčová slova v nalezených odkazech zvýrazněna pro lepší orientaci v textu.

U obou databází jsou velmi užitečné jakési předěly mezi jednotlivými vyhledanými odkazy - u databáze LISA v podobě barevných pruhů (žlutá a bílá) a u databáze LISTA ve formě řádkování. Tím se nám informace mezi sebou nemíchají a je jasné, co k čemu patří. Dalším rozdílem u jednoduchého (někdy nazývaného rychlého) vyhledávání je odlišný levý pruh u vyhledaných odkazů, který má u každé databáze jinou funkci.

U databáze LISTA je tento pruh věnován nejbližším klíčovým slovům (problematikám), majícím nějaký vztah k námi zadaným termínům. Zde se tedy k našemu dotazu "learning library" objevují termíny jako: DISTANCE education, LIBRARIES, LIBRARIES & distance education, LEARNING, ACADEMIC libraries, BOOKS - Reviews, INFORMATION services, LIBRARIANS atd., které naše téma mohou spíše zúžit.

U databáze LISA je v levém sloupci tzv. Community TreeTM, dělící se na jednotlivé společenské oblasti - Anthropology (1), Political Science (11), Linguistics (1), Criminology (3), Economics (34), Family and Consumer Sciences (1), Psychology (85), Geography (3), Sociology (1), ve kterých hned vidíme v jakém počtu a kde se naše vyhledané odkazy nacházejí.

Pokročilé vyhledávání

Pokročilé vyhledávání nám u obou databází nabízí formulář pro zadávání složitějšího dotazu. V obou případech se uživateli zobrazí tři řádky. Rozdíl je v tom, že LISA obsahuje na řádku tři formulářová pole, která jsou pevně spojena logickým operátorem OR, a zadané výrazy v jednom políčku se považují za frázi. U databáze LISTA je na řádku pouze jedno formulářové pole a uživatel musí zadávat booleovské operátory sám. Navíc primárně se mezi výrazy vkládá operátor AND, ale z rozbalovací nabídky lze vybrat i OR nebo NOT. Mezi řádky se pak v obou případech vkládá operátor AND. LISA oproti databázi LISTA umožňuje přidávat další řádky, což uživateli umožňuje jednoduše zadávat složitější dotazy. Na každém řádku lze omezovat vyhledávání na konkrétní pole (názvů, autorů, klíčových slov, předmětových hesel, abstrakt, klasifikace atd.).

Pro otestování vyhledávání jsme chtěli vyhledat všechny články, které budou obsahovat v předmětových heslech výrazy RSS, RSS feed nebo RSS feeds a budou mít vztah ke knihovně. Dotazy vypadaly takto:

Dotazy použité v pokročilém vyhledávání databází LISA a LISTA

LISA: DE=(rss or (rss feed*)) and DE=library

LISTA: SU (rss OR "rss feed*") AND SU library

V databázi LISA bylo na náš dotaz nalezeno 22 záznamů, které odpovídaly zadání. Navíc nám systém nabídl 93 odkazů na odborníky, kteří se danou problematikou zabývají. Nebyla nalezena žádná webová stránka. Co se týče typů dokumentů, bylo nalezeno 22 článků, z nichž 6 bylo recenzovaných a 1 byl příspěvek z konference. V databázi LISTA bylo na náš dotaz nalezeno 69 záznamů, které opět odpovídaly zadání. Bohužel systém nenabízí další rozdělení nalezených dokumentů jako LISA. Zobrazování výsledků zde již popisovat nebudeme, protože je v obou případech stejné jako u základního vyhledávání.

Další možnosti vyhledávání

U databáze LISTA najdeme zajímavou pomůcku pro vyhledávání nazvanou Visual Search, která představuje přehledné barevné grafické zobrazení vzájemných vztahů a oblastí pro zadané klíčové sousloví. Znamená to, že např. na náš dotaz "learning library" se objeví v levé polovině stránky kruh, na němž jsou po jeho obvodu umístěny další menší kruhy, které představují předmětová hesla vztahující se k našemu dotazu. V našem případě se zobrazily tato hesla: Academic Libraries, Distance Education, General, Information Resources, Internet in Education, Librarians Libraries, Library Services, United States, Universities Colleges a More, kde se zobrazují další skupiny, které se nevešly na úvodní obrazovku. Každé heslo pak ještě obsahuje podobory, případně konkrétní články označené čtverečkem. Vše je umocněno barevným rozlišením, a tak už letmým pohledem získáme jasnou představu o tom, co se k danému tématu vztahuje. Díky tomu se dostáváme velmi rychle tam, kam potřebujeme, a to bez načítání stránek a čekání na jejich postupné rozbalování. Proto nám tato funkce může velmi zkrátit čas potřebný k dosažení cíle. Jedinou výhradu bychom měli ke kompatibilitě v různých prohlížečích. Java aplikace použitá ve službě Visual Search se totiž vůbec nespustila ve Firefoxu.

Tezaury a klasifikace

Pod Search Tools u databáze LISA se skrývá LISA Thesaurus (řízený slovník termínů) usnadňující práci s termíny. Pravda je, že jeho načítání však bylo (alespoň v době cvičné práce s databází - cca mezi 00.30 a 02.30 hod. našeho středoevropského času) velmi pomalé a spíše tedy zdržovalo, než pomáhalo. Tezaurus se tedy stal v této době téměř nepoužitelným. To je také jeden z nemalých problémů dnešních provozovatelů databází, které se mnohdy potýkají hlavně s technickými problémy, a databáze, i když je „našlapaná" různými funkcemi, pak tyto nemůže ani využít, protože jejich načítání nebo probíhající selekce při více zadaných kritériích trvá tolik času, že je lepší kombinovat jednoduché zadávání a akci s mírnou obměnou několikrát zopakovat. Nicméně v rámci objektivity musíme přiznat, že při opakování práce s tezaurem v našem běžném dopoledním čase jeho načítání již bylo v pořádku. To, zda lze počáteční problémy s načítáním v jiném čase přičítat časovému posunu, kdy v U.S.A. je zrovna jejich špička ve vytížení práce s databází, nejsme schopni zodpovědět.

Thesaurus LISA v Search Tools nabízí výběr databáze, ale zřejmě se jedná jen o možnost připravenou do budoucnosti, neboť nyní je možno volit pouze LISA Thesaurus. Následující okno je určeno pro vkládání termínů, které chceme nalézt v řízeném slovníku. Výstup je pak možno zobrazit v abecedně řazeném indexu, rotovaném indexu nebo v hierarchické struktuře. Pokud se pokusíme nalézt řízené nebo nejbližší termíny pro části složeného výrazu „learning library", výsledek je následující:

Termín „learning" byl ve slovníku nalezen, nicméně je zřejmé, jak z poznámek, tak ze zúžených výrazů, že se jedná o termín vztahující se k psychologické aktivitě a nejedná se o synonymum k termínu vzdělání.

Naopak termín „library" slovník neobsahuje a byly automaticky nabídnuty nejbližší termíny „libraries" a „library administration".

Thesaurus LISTA byl mnoha pokusy marně hledán. V obsáhlé a přívětivé nápovědě je sice návod, kde je možno řízený slovník nalézt, a návod obsahuje i screenshoty, nicméně v databázi  EBSCO - LISTA je naprosto neviditelný. Měl by se nacházet v sekci Advanced Search na subliště. Je tam však pouze možnost výběru mezi Keyword, Cited References a Indexes. Teprve podrobným prozkoumáním ostatních databází EBSCO se podařilo dohledat jediný tezaurus, který má vztah k databázi ERIC - Educational Resource Information Centre.

Závěr

Databáze LISA a LISTA jsou velmi kvalitními zdroji informací z oblasti knihovnictví a informační vědy. Chceme-li hodnotit jejich vyhledávací rozhraní, musíme si uvědomit, v jakém prostředí jsou obě databáze přístupné. LISA využívá vyhledávací rozhraní Illumina, které vyvíjí společnost CSA ve spolupráci s gigantem na poli elektronických databází - firmou Proquest. Illumina se vyvíjí již několik let a zdá se nám být stále lepší. Jejich vývojáři ji velmi zjednodušili použitím záložkového systému a uživatelům (zejména profesionálům) výrazně pomáhají i jiné pokročilé formy vyhledávání (Combine Search, Command Search) a zejména LISA Thesaurus. Velmi přehledně působí také možnosti rozšiřování a zužování dotazu u jednoduchého a pokročilého vyhledávání. Narozdíl od prostředí EBSCOhost s ním nebudou mít uživatelé problém.

Pro věcné vyhledávání mohou uživatelé využít vyhledávání v polích předmětová hesla (descriptors), klíčová slova (keywords), klasifikace (classification) a lze fulltextově prohledávat abstrakty (abstracts). To si myslíme, že je víc než dostatečné. Samozřejmě nemohlo být použito prohledávání plných textů, protože LISA obsahuje pouze abstrakty. Také řazení výsledků a jejich další filtrování je přehledné a uživatel může rychleji najít relevantní dokument. Velmi kladně hodnotíme zobrazování deskriptorů u každého záznamu při zobrazení výsledků vyhledávání. Po kliknutí na kterýkoliv z nich se provede nové vyhledávání a zobrazí se všechny články obsahující tento deskriptor. Trochu zde chybí možnost najít podobné dokumenty kliknutím na jedno tlačítko. V detailu je pouze seznam všech deskriptorů k danému záznamu, z nichž si může uživatel některé zatrhnout, zvolit jeden z booleovských operátorů AND nebo OR a provést nové vyhledávání.

LISTA využívá vyhledávací prostředí EBSCOhost. To bylo ve své době velmi kvalitní a patřilo ke špičce. Bohužel se nám zdá, že v poslední době zaostává. EBSCOhost je sice také založeno na záložkovém systému, ale mnohdy působí značně nepřehledně. Velkou výtku bychom směřovali na omezování a rozšiřování dotazu. U některých položek totiž běžný uživatel nepozná, k čemu daná funkce slouží, a většinou mu v tom nepomůže ani nápověda. V databázi LISTA je možné omezit vyhledávání na pole. Z pohledu věcného vyhledávání lze využít omezení na předmětová hesla a prohledávání abstraktu. Docela nás zarazilo, že nelze prohledávat plné texty článků, i když jsou zde k dispozici. Zajímavou a uživatelsky atraktivní funkcí je Visual Search, které umožňuje grafické zobrazování zadaného slova, příbuzných termínů a k nim přiřazených záznamů. Je škoda, že Java aplet není optimalizován pro všechny prohlížeče. U zobrazení výsledků vyhledávání bychom vyzdvihli našeptávač v levé části, který umožňuje snížit počet nalezených záznamů. Zvláštní je řazení výsledků dle data vydání článku. Větším přínosem by bylo řadit záznamy dle relevance a uživatelé navyklí na vyhledávání v Googlu toto očekávají. Samozřejmě je možné si výsledky seřadit dle autora, zdroje nebo relevance, ale je to o jeden úkon navíc.

Zvláštní kapitolou je použití tezaurů a klasifikací. LISA využívá dle našeho názoru kvalitní LISA Thesaurus obsahující pojmy z knihovnictví a informační vědy. Najdeme ho pod záložkou Search Tools v sekci Thesaurus. Práce s ním je velmi jednoduchá a intuitivní. Uživatel zadá výraz a zvolí typ tezauru (abecední, rotační a hierarchický). Zatrhne si termíny, které ho zajímají, a pak už jen stačí zvolit booleovský operátor a spustit vyhledávání.

U databáze LISTA se nám nepodařilo najít žádný tezaurus, i když v nápovědě je uváděn. V detailu záznamu nalezneme třídníky klasifikace NAICS (North America Industry Classification System). Jak již název napovídá, jde o klasifikaci, která popisuje průmyslová odvětví. Její použití u knihovnické databáze článků nám není příliš jasné. Vysvětlením může být snad jen fakt, že se tato klasifikace používá pro všechny databáze kolekce EBSCO, a tudíž byla automaticky použita i pro databázi LISTA.

Velmi důležitým kritériem při hodnocení systémů bývá kvalita nápovědy. Myslíme si, že to i dokresluje výsledky naší stručné analýzy. Odkaz na nápovědu bývá běžně umístěn v pravé horní části obrazovky. Toto pravidlo dodržují obě zkoumané databáze. Nápověda u databáze LISA je označena textem Help & Support a po kliknutí na odkaz se nám otevře nové okno. Uživatel má k dispozici kompletní obsah nápovědy (Content), může také použít prohlížení (Index) nebo vyhledávání (Search). Nápověda je velmi kvalitní, vždy jsme našli vše, co jsme potřebovali. To v souvislosti s intuitivním vyhledávacím prostředím a kvalitním obsahem (i když bez plných textů) dělá z tohoto nástroje atraktivní zdroj informací.

U databáze LISTA to je s nápovědou o poznání horší. Po kliknutí na odkaz Help se zobrazí nové okno. V levé části má uživatel k dispozici nabídku hlavních témat. Bohužel jde o obecnou nápovědu k celému EBSCOhost. Informace zde uvedené nebyly vždy úplně přesné a třeba u popisu možností vyhledávání chybělo vysvětlení funkcí pro omezování a rozšíření dotazu. K nápovědě k samotné databází LISTA jsem se dostali čistě náhodou při výběru databáze po kliknutí na odkaz More information. Náhodou proto, že jsme v té chvíli hledali obecné informace o databázi. Bohužel ani tato nápověda není příliš kvalitní. V zásadě jde o kopii vybraných částí z obecné napovědy. Navíc se v levé části stále zobrazují témata obecné nápovědy, takže pokud uživatel klikne na některé z nich, tak se dostane na nápovědu pro celé prostředí EBSCOhost, což je značně zavádějící. Musíme tedy konstatovat, že nápověda, stejně jako celé prostředí EBSCOhost, jsou poměrně nepřehledné a uživatelsky ne příliš přívětivé. Vývojáři by si měli vzít příklad z Illuminy a zapracovat na vzhledu a funkčnosti celé databáze.

Závěrečné hodnocení:

LISA

LISTA

+ uživatelské prostředí

+ nápověda

+ LISA thesaurus

+ relevance nalezených záznamů

+ různé možnosti vyhledávání

+ našeptávač

+ relevance nalezených záznamů

+ plné texty

- funkce nalezení podobných dokumentů

- pouze abstrakty

- nápověda

- použití NAICS klasifikace

- absence tezauru

- omezování a rozšiřování výsledků vyhledávání

¬ nelze prohledávat plné texty

Hodnocení: 94%

Hodnocení: 45%

 

Použitá literatura

BRATKOVÁ, Eva. Library and Information Science Abstracts : Vyhledávání informací z online databáze z databázového centra CSA v rešeršním systému ILLUMINA. Praha : Národní knihovna České republiky, 2006. 31 s. Metodická příručka, verze 1.2.
Dostupné z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/docs/PriruckaLISA.pdf>.

EBSCOhost Research Databases : EBSCO Help [online]. [200?] [cit. 2007-06-27]. Online nápověda k systému EBSCOhost. Text v angličtině. Dostupné z WWW: <http://support.ebsco.com/help/>.

CSA Illumina : Help & Support [online]. [2005] [cit. 2007-06-27]. Online nápověda k databázi LISA. Text v angličtině. Dostupné z WWW: <http://www-md2.csa.com/help/index.html>.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback