Svobodný software pro veřejné knihovny. Část II.

Druhá část výtahu diplomové bakalářské práce "Zastoupení moderních knihovních služeb současnosti v Jihomoravském kraji." Předmětem textu je výčet doporučeného svobodného softwaru, který by měl plně pokrýt potřeby návštěvníků knihovny.
Poznámka redakce: jedná se o druhou část výtahu z bakalářské diplomové práce: KIESEL, Michal. Zastoupení moderních knihovních služeb současnosti v Jihomoravském kraji. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet knihovnictví, 2009. 87 s. Vedoucí práce Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.  

Příklady doporučeného svobodného softwaru pro knihovny

Dříve než přikročíme k samotnému výčtu softwaru pro knihovny, je třeba nalézt doporučení, jaký software k tomuto účelu vybrat. Poslouží nám tři nalezené zdroje. Prvním z nich je článek „Open Source Software For Libraries[1]" publikovaný v odborném časopise, vydávaném publikační divizí ALA TechSource, která je součástí Americké knihovnické asociace (American Library Association - ALA). Časopis má název Library Technology Report. Tento článek vymezuje následující software:

 • Mozilla Firefox - internetový prohlížeč;
 • Mozilla Thunderbird - emailový klient;
 • OpenOffice.org a NeoOffice[2] - textové editory;
 • Pidgin a Adium[3] - instant messangery;
 • GIMP - grafický editor;
 • VLC media player - multimediální přehrávač.

Jihočeská vědecká univerzita v Českých Budějovicích zpřístupňuje od roku 2003 na svých internetových stránkách seznam svobodného a open source softwaru, ale také zdarma šiřitelného proprietárního softwaru určeného pro knihovny[4]. Tvůrcem tohoto seznamu je Ing. Jiří Nechvátal, který jej naposledy prezentoval na semináři „Využití Open Source Software/Free Software v knihovnách" pořádaném Státní technickou knihovnou v listopadu roku 2008. Svobodný software z tohoto seznamu je následující:

 • ClamWin Free Antivirus - antivirový program;
 • OpenOffice.org, 7-Zip, PDFCreator - kancelářský software;
 • GIMP, Inkscape, Sodipodi - grafické editory;
 • The Rasterbator, Vizitkový Guru - tiskové editory;
 • VirtualDub, Audacity - audiovizuální a audiální editor;
 • VLC media player - multimediální přehrávač;
 • OpenVPN - program pro zprostředkování VPN sítě;
 • Virtual Network Computing - program pro vzdálenou správu počítačů;
 • WinSCP - FTP a SFTP klient.

Posledním příkladem doporučeného svobodného a open source softwaru, tentokrát obecně pro orgány veřejné zprávy a pro soukromí sektor, můžeme nalézt ve zmíněné publikaci „Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru[5]" Bohumíra Štědroně:

 • OpenOffice.org - textový editor;
 • Mozilla, Thunderbird a Mozilla Lightning - emailový klient a jeho nástavba vpodobě plánovacího kalendáře;
 • Novell Evolution[6] - osobní informační manager;
 • Gimp, Inkscape - grafické editory;
 • Scribus - DTP software;
 • muCommander - souborový manager;
 • Mozila Firefox - internetový prohlížeč;
 • Miranda - instant messanger;
 • GNUpg - šifrovací program.

Stručná charakteristika vybraného svobodného a open source softwaru

Textové editory

OpenOffice.org
Současná verze: OpenOffice.org 3.1
Licence: GNU Lesser General Public License (LGPL)
Oficiální internetová stránka: http://www.openoffice.org/
Alternativa k: Microsoft Office, 602PC Suite, T602

OpenOffice.org je plnohodnotný kancelářský software, který spolupracuje s většinou operačních systémů. Balík programů obsahuje program Writer, pokročilý textový editor podporující grafiku, vkládání obrázků, sloupců, vlastních stylů a podobně. Tabulkový kalkulátor programu OpenOffice.org se jmenuje Calc a lze jej využít na tvorbu jednoduchých tabulek, ale také tabulek s pokročilými matematickými funkcemi. Knihovny jistě využijí i možnost tvorby prezentací v programu Impress, jehož součástí jsou šablony prezentací či grafické a přechodové efekty. Balík nepostrádá i kreslící program Draw a program pro přístup a tvorbu databází Base.

Předností OpenOffice.org je podpora různých formátů, do kterých lze soubory ukládat, a které lze otvírat. To přímo nabádá k využití v knihovnách, ve kterých je třeba myslet na fakt, že uživatelé disponují různým softwarovým vybavením. OpenOffice.org tak razí přímo protikladnou politiku proti kancelářskému balíku Microsoft Office, jehož formáty nejsou kompatibilní ani v rámci vlastních verzí.

Gedit
Současná verze: gedit 2.26.2
Licence: GNU General Public License (GPL)
Oficiální internetová stránka: http://projects.gnome.org/gedit
Alternativa k: WebEdit Pro

Gedit je jednoduchým textovým editorem, který využijí zejména lidé zabývající se tvorbou internetových stránek nebo programováním počítačových aplikací. Tento program je schopen zvýraznit syntaxi v celých 57 programovacích jazycích, čímž značně tuto práci ulehčuje. Dále kromě jiného tento program obsahuje klasické pomůcky při práci s textem. Mezi nimi jmenujme vyhledávání a nahrazování (find and replace), formátování textu, zaznamenávání historie práce, automatické ukládání kopií a mnohé další.

DTP software

Scribus
Současná verze: Scribus 1.3.3.13
Licence: GNU General Public License (GPL)
Oficiální internetová stránka: http://www.scribus.net/
Alternativa k: Adobe InDesign

Program pro desktop publishing Scribus může knihovnám prospět při publikování oznámení, brožur, newsletterů, plakátů a dokonce i celých knih. Podporuje běžné textové i grafické formáty. Scribus umožňuje export do formátu pdf, správu barev CMYK a ICC nebo scriptování v jazyce Python.

Rastrová grafika

GIMP (GNU Image Manipulation Program)
Současná verze: GIMP 2.6.6
Licence: GNU General Public License (GPL)
Oficiální internetová stránka: http://www.gimp.org/
Alternativa k: Adobe Photoshop, Zoner Photo Studio

Gimp je silným grafickým nástrojem, který snese srovnání i s oblíbeným komerčním nástrojem Adobe Photoshop. Nevýhodou je složitější ovládání programu. Jedná se o rastrový grafický editor s prvky vektorové grafiky. Využitelný je zejména při úpravě digitálních fotografií, tvorbě webové grafiky nebo tvorbě vlastních obrazů. Zmíněnými silnými nástroji jsou zejména práce s výběry, vrstvami a barevnými kanály. 

Funkce programu Gimp lze ještě libovolně rozšiřovat pomocí různých zásuvných modulů, skriptů a filtrů naprogramovaných v různých programovacích jazycích. Podobně lze do své instalace připojit dokonce i filtry určené pro Adobe Photoshop. Prvotní instalace Gimpu dokonce obsahuje velké množství filtrů, které jsou v jiných grafických programech zpoplatněny. K nevýhodám programu patří nemožnost práce s barevným modelem CMYK.

Vektorová grafika

Inkscape
Současná verze: Inkscape 0.46
Licence: GNU General Public License (GPL)
Oficiální internetová stránka: http://www.inkscape.org/
Alternativa k: CorelDRAW, Zoner Callisto

Inkscape je programem pro tvorbu 2D nepohyblivé vektorové grafiky, podobně jako Corel Draw, Freehand nebo Xara X. Inkscape se ovšem liší tím, že se mu prozatím nepodařilo plně implementovat otevřený standard SVG (Scalable Vector Graphics). SVG je vektorově orientovaný grafický formát založený na XML. Na druhou stranu již dnes svým uživatelům nabízí značné možnosti. Využívá se například pro tvorbu webové grafiky, technických diagramů, ikon, obrazů, log či map.

Sodipodi
Současná verze: Sodipodi 0.34
Licence: GNU General Public License (GPL)
Oficiální internetová stránka: http://sourceforge.net/projects/sodipodi
Alternativa k: CorelDRAW, Zoner Callisto

Sodipodi je vektorový grafický editor pro operační systémy Windows a Linux. Tento program implementoval standard SVG. Projekt není v dalším vývoji, ale je možné jej využívat v současném stádiu. Jeho nástupcem je právě Inkscape.

3D grafika

Blender
Současná verze: Blender 2.49
Licence: GNU General Public License (GPL)
Oficiální internetová stránka: http://www.blender.org/
Alternativa k: CINEMA 4D, 3D Studio Max

Program Blender slouží pro 3D modelování, animaci, tvorbu her, rendering a přehrávání různých grafických formátů jako tga, Iris, SGI Movie, iff a mnoho dalších. Alternativami tohoto programu s proprietární licencí je například 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D či Rhinoceros. Blender začala vyvíjet firma NeoGeo (později Not a Number - NaN), jež měla získávat finanční prostředky z doplňkového prodeje nástrojů a publikací k této aplikaci. Po neúspěchu tohoto obchodního modelu se projektu ujímá nezisková společnost Blender Foundation a na vývoji Blenderu se podílí programátoři z celého světa, tentokrát pomocí open source.

Kancelářský software 

Mozilla Thunderbird
Současná verze: Mozilla Thunderbird 2.0.0.21
Licence: MPL, GPL, LGPL
Oficiální internetová stránka: http://www.mozilla-europe.org/
Alternativa k: Microsoft Outlook, The Bat!

Program Mozilla Thunderbird umožňuje přijímat, odesílat a organizovat emailovou poštu. Podporuje přidávání štítků ke zprávám, desktop oznámení o příchozí poště, vyhledávání v poště a ukládaní výsledků tohoto vyhledávání. Obsahuje ochranu proti phishingu nebo spam filter. Program umožňuje implementovat různá rozšíření, jako například plánovací kalendář Mozilla Lightning. 

Bezpečnost počítače

ClamWin Free Antivirus
Současná verze: ClamWin Free Antivirus 0.95.2
Licence: GNU General Public License (GPL)
Oficiální internetová stránka: http://www.clamwin.com/
Alternativa k: AVG Anti-Virus, Norton AntiVirus, avast!

Jedná se o antivirový program pod GPL licencí pro operační systém Windows. Virová databáze tohoto programu je samozřejmě pravidelně aktualizována, jako u komerčních produktů. Je schopen přímé integrace a spolupráce s operačním systémem a programem Microsoft Outlook.

Komprimační nástroje

7-Zip
Současná verze: 7-Zip 4.65
Licence: GNU Lesser General Public License (LGPL)
Oficiální internetová stránka: http://www.7-zip.org/
Alternativa k: WinRAR, WinZip

7-Zip je komprimační a dekomprimační nástroj s vysokou účinností. Komprimovat a dekomprimovat dokáže 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 a TAR, pouze dekomprimovat umí ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR a Z. V současné době obsahuje lokalizaci pro 74 jazyků.

Internetové prohlížeče

Mozilla Firefox
Současná verze: Mozilla Firefox 3.0.11
Licence: MPL, GPL, LGPL, Mozilla EULA
Oficiální internetová stránka: http://www.mozilla-europe.org/
Alternativa k: Internet Explorer, Opera

Mozilla Firefox je oblíbený internetový prohlížeč. Jádrem tohoto programu je robustnější internetový prohlížeč Mozilla. Kromě jiného podporuje přidávání záložek, obsahuje download manager nebo správce hesel.

Multimediální přehrávače

VLC media player
Současná verze: VLC media player 0.9.9
Licence: GNU General Public License (GPL)
Oficiální internetová stránka:
http://www.inflow.cz/Dunil/Plocha/bakalářka/www.videolan.org
Alternativa k: Microsoft Windows Media Player

VLC media player přehrává audiální a audiovizuální soubory mnoha formátů. K jeho přednostem patří nízké nároky na operační systém počítače, takže jej mohou využít i knihovny se starším hardwarovým vybavením.

Editory multimediálních souborů

VirtualDub
Současná verze: VirtualDub 1.8.8
Licence: GNU General Public License (GPL)
Oficiální internetová stránka: http://www.virtualdub.org/
Alternativa k: Adobe Premiere, Pinnacle Studio

VirtualDub je editor video souborů pro platformu Windows. Mezi jeho základní funkce patří ořezávání videa, práce s audiostopou či implementace filtrů rozostření, přiostřený, změna kontrastu a podobně. Jeho velkou předností je malá velikost a nižší hardwarová náročnost. 

Software pro komunikaci

Pidgin
Současná verze: Pidgin 2.5.6
Licence: GNU General Public License (GPL)
Oficiální internetová stránka: http://www.pidgin.im/
Alternativa k: ICQ, MSN Instant Messenger

Instant massaging je populárním způsobem komunikace a program Pidgin ji umí zprostředkovat v 16 různých sítích. Jedná se o AIM, ICQ, Google Talk, Jabber/XMPP, MSN Messenger, Yahoo!, Bonjour, Gadu-Gadu, IRC, Novell GroupWise Messenger, QQ, Lotus Sametime, SILC, SIMPLE, MySpaceIM, a Zephyr. Tento program podporuje operační systémy Windows a UNIXové systémy jako LINUX.

Miranda IM
Současná verze: Miranda IM 0.7.19
Licence: GNU General Public License (GPL)
Oficiální internetová stránka: http://www.miranda-im.org/
Alternativa k: ICQ, MSN Instant Messenger

Miranda IM je program pro realizaci Instant messaging komunikace. Miranda IM je schopna komunikovat v rámci protokolů sítí ICQ, AIM, IRC, Jabber a MSN a je nenáročná na výkon počítače[7]. Nevyžaduje instalaci do počítače, a proto je možné ji přenášet na externím zařízení. Atraktivní je zejména díky možnosti instalace řady doplňků. V současné době jich má tato open source komunita na svém kontě přes 350.

Příloha č. 1:  Seznam licencí svobodného a open source softwaru

Licence svobodného softwaru kompatibilní s projektem GNU

 • GNU General Public License (GPL) version 3
 • GNU General Public License (GPL) version 2
 • GNU Lesser General Public License (LGPL) version 3
 • GNU Lesser General Public License (LGPL) version 2.1 .
 • GNU Affero General Public License (AGPL) version 3
 • GNU All-Permissive License
 • Apache License, Version 2.0
 • Artistic License 2.0
 • Berkeley Database License 
 • Boost Software License
 • Modified BSD license
 • CeCILL version 2
 • The Clear BSD License
 • Cryptix General License
 • eCos license version 2.0
 • Educational Community License 2.0
 • Eiffel Forum License, version 2
 • EU DataGrid Software License
 • Expat License
 • FreeBSD license
 • Freetype Project License
 • License of the iMatix Standard Function Library
 • Independent JPEG Group License
 • License of imlib2
 • Intel Open Source License
 • ISC License
 • NCSA/University of Illinois Open Source License
 • License of Netscape Javascript
 • OpenLDAP License, Version 2.7
 • License of Perl 5 and below
 • Public Domain
 • License of Python 2.0.1, 2.1.1, and newer versions
 • License of Python 1.6a2 and earlier versions
 • License of Ruby
 • SGI Free Software License B, version 2.0
 • Standard ML of New Jersey Copyright License
 • Unicode, Inc. License Agreement for Data Files and Software
 • License of Vim, Version 6.1 or later
 • W3C Software Notice and License
 • WTFPL, Version 2
 • X11 License
 • XFree86 1.1 License
 • License of ZLib
 • Zope Public License, versions 2.0 and 2.1

Licence svobodného softwaru nekompatibilní s projektem GNU

 • Affero General Public License version 1
 • Academic Free License, all versions through 3.0
 • Apache License, Version 1.1
 • Apache License, Version 1.0
 • Apple Public Source License (APSL), version 2
 • BitTorrent Open Source License
 • Original BSD license
 • Common Development and Distribution License (CDDL), version 1.0
 • Common Public Attribution License 1.0 (CPAL)
 • Common Public License Version 1.0
 • Condor Public License
 • Eclipse Public License Version 1.0
 • European Union Public License (EUPL) version 1.1
 • IBM Public License, Version 1.0
 • Interbase Public License, Version 1.0
 • Jabber Open Source License, Version 1.0
 • LaTeX Project Public License 1.3a
 • LaTeX Project Public License 1.2
 • Lucent Public License Version 1.02 (Plan 9 license)
 • Microsoft Public License (Ms-PL)
 • Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)
 • Mozilla Public License (MPL)
 • Netizen Open Source License (NOSL), Version 1.0
 • Netscape Public License (NPL), versions 1.0 and 1.1
 • Nokia Open Source License
 • Old OpenLDAP License, Version 2.3
 • Open Software License, all versions through 3.0
 • OpenSSL license
 • Phorum License, Version 2.0
 • PHP License, Version 3.01
 • License of Python 1.6b1 through 2.0 and 2.1
 • Q Public License (QPL), Version 1.0
 • RealNetworks Public Source License (RPSL), Version 1.0
 • Sun Industry Standards Source License 1.0
 • Sun Public License
 • License of xinetd
 • Yahoo! Public License 1.0
 • Zend License, Version 2.0
 • Zope Public License version 1

Licence vyhovující normám open source

 • Academic Free License 3.0 (AFL 3.0)
 • Affero GNU Public License
 • Adaptive Public License
 • Apache License, 2.0
 • Apple Public Source License
 • Artistic license 2.0
 • Attribution Assurance Licenses
 • New and Simplified BSD licenses
 • Boost Software License (BSL1.0)
 • Computer Associates Trusted Open Source License 1.1
 • Common Development and Distribution License
 • Common Public Attribution License 1.0 (CPAL)
 • Common Public License 1.0
 • CUA Office Public License Version 1.0
 • EU DataGrid Software License
 • Eclipse Public License
 • Educational Community License, Version 2.0
 • Eiffel Forum License V2.0
 • Entessa Public License
 • European Union Public License (link to every language's version on their site)
 • Fair License
 • Frameworx License
 • GNU General Public License (GPL)
 • GNU General Public License version 3.0 (GPLv3)
 • GNU Library or "Lesser" General Public License (LGPL)
 • GNU Library or "Lesser" General Public License version 3.0 (LGPLv3)
 • Historical Permission Notice and Disclaimer
 • IBM Public License
 • IPA Font License
 • ISC License
 • Lucent Public License Version 1.02
 • MirOS Licence
 • Microsoft Public License (Ms-PL)
 • Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)
 • MIT license
 • Motosoto License
 • Mozilla Public License 1.1 (MPL)
 • Multics License
 • NASA Open Source Agreement 1.3
 • NTP License
 • Naumen Public License
 • Nethack General Public License
 • Nokia Open Source License
 • Non-Profit Open Software License 3.0 (Non-Profit OSL 3.0)
 • OCLC Research Public License 2.0
 • Open Font License 1.1 (OFL 1.1)
 • Open Group Test Suite License
 • Open Software License 3.0 (OSL 3.0)
 • PHP License
 • Python license (CNRI Python License)
 • Python Software Foundation License
 • Qt Public License (QPL)
 • RealNetworks Public Source License V1.0
 • Reciprocal Public License 1.5 (RPL1.5)
 • Ricoh Source Code Public License
 • Simple Public License 2.0
 • Sleepycat License
 • Sun Public License
 • Sybase Open Watcom Public License 1.0
 • University of Illinois/NCSA Open Source License
 • Vovida Software License v. 1.0
 • W3C License
 • wxWindows Library License
 • X.Net License
 • Zope Public License
 • zlib/libpng license

Seznam použité literatury

[1] AVERY, Lee. Virtualdub.org : Proof that I had too much free time in college  [online]. [2004] [cit. 2009-06-17]. Dostupný z WWW:                                 <http://www.virtualdub.org/>.

[2] BISSON, Casey. Open Source Software For Libraries . Library Technology Reports [online]. 2007, vol. 43, no. 3 [cit. 2009-06-16]. Dostupný z WWW: <http://maisonbisson.com/oss4lib>.

[3] ClamWin. ClamWin Free Antivirus [online]. 2009 [cit. 2009-06-16]. Dostupný z WWW: <http://www.clamwin.com/>.

[4] Creative Commons. Creative Commons [online]. [2009] [cit. 2009-05-26]. Dostupný z WWW: <http://creativecommons.org/>.

[5] Creative Commons Česká republika. Creative Commons Česká republika        [online]. 2009 [cit. 2009-06-08]. Dostupný z WWW: <http://www.creativecommons.cz/>.

[6] DOUGIAMAS, Martin, et al. Internetová prezentace projektu Moodle [online]. [1999], This page was last modified on 5 May 2009, at 18:27 [cit. 2009-06-01]. Dostupný z WWW: <http://moodle.org/>.

[7] DRESSLER,  Miroslav Programovací jazyky GNU : volně šiřitelná programátorská prostředí : FORTRAN, jazyk C, Pascal, GRX, DJGPP, RHIDE,         RSX, VESA, EMX, MAKE.  1. vyd. Praha : Computer Press, 1998. 225s. ISBN: 80-7226-070-7.

[8] Free Software Foundation. Free Software Directory [online]. 2000-2009 [cit. 2009-06-09]. Dostupný z WWW: <http://directory.fsf.org/>.

[9] GAGNÉ, Marcel Přejděte na Linux : dejte sbohem modré obrazovce!.  Praha : SoftPress, c2004. 376 s. ISBN: 80-86497-73-9. 

[10] GIMP - The GNU Image Manipulation Program [online]. 2001-2009, [cit. 2009-06-05]. Dostupný z WWW: <http://www.gimp.org/>.

[11]  Inkscape. Kreslete svobodně. [online]. 2009 [cit. 2009-06-06]. Dostupný z WWW: <http://www.inkscape.org/>.

[12] JELÍNEK, Lukáš. Jádro systému Linux : kompletní průvodce programátora . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2008. 686 s. ISBN 978-80-251-2084-2.

[13] Mozill Europe. Mozill Europe [online]. [1999] [cit. 2009-06-14]. Dostupný z WWW: <http://www.mozilla-europe.org/>.

14] NECHVÁTAL, Jiří. Volně šiřitelné programy : výběr pro knihovny [online]. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 2003 [cit. 2009-06-16]. Dostupný z WWW: <http://ftp.cbvk.cz/programy_pro_knihovny/index.html>.

[15] LAPÁČEK, Jiří. OpenOffice.org : podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2004. 320 s. ISBN: 80-251-0360-9

[16] LEE, James, WARE , Brent. Open Source - vývoj webových aplikací  : Linux, Apache, MySQL, Perl a PHP. 1. vyd. Praha : Mobil Media, 2003. 448 s. ISBN 80-86593-43-6.

[17] PAVLOV, Igor . 7-Zip [online]. 2009 [cit. 2009-06-06]. Dostupný z WWW: <http://www.7-zip.org/>.

[18] POKORNÝ, Pavel. Blender : naučte se 3D grafiku . 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 247 s. ISBN 80-7300-203-5.

[19] SourceForge. Internetová prezentace programu Sodipodi [online]. 1999-2009 [cit. 2008-06-16]. Dostupný z WWW: <http://sourceforge.net/projects/sodipodi>.

[20] Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Licencování digitálních zdrojů : Jak se vyhnout právním léčkám?. Aktuality SKIP [online]. 2000 [cit. 2009-04-26]. Dostupný z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZak/PravniLecky.rtf>.

[21] ŠŤĚDROŇ, Bohumír, Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru.  1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3047-9.

[22] The Pidgin developers. Pidgin [online]. [1999] [cit. 2009-06-16]. Dostupný z WWW: <http://pidgin.im/>.

[23] The Scribus Team. Scribus Open Source Desktop Publishing [online]. [2008] [cit. 2009-06-14]. Dostupný z WWW: <http://www.scribus.net/>.

[24] TŮMA, Pavel. Freeware : jak zdarma vybavit počítač softwarem. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. 264 s. ISBN 80-247-1332-2.

[25]  VITOVSKÝ, Antonín. Moderní slovník softwaru : výkladový anglicko-český a česko-anglický. 1. vyd. Praha : AV Software, 2006. 588 s. ISBN 80-901428-8-5.

[26] VYBÍRAL, Josef. GIMP : praktická uživatelská příručka. 2. aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2008. 223 s. ISBN 978-80-251-1945-7.

[27] Zákon č. 121 ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 36, s. 1658-1685.

[28] ŽEMLIČKA, Martin. Základní výbava počítače : 21 nejlepších freewarových programů. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. 254 s. ISBN: 978-80-251-1806-1.[1] BISSON, Casey. Open Source Software For Libraries . Library Technology Reports [online]. 2007, vol. 43, no. 3 [cit. 2009-06-16]. Dostupný z WWW: <http://maisonbisson.com/oss4lib>.

[2] Pouze pro Mac OS X

[3] Pouze pro Mac OS X

[4] NECHVÁTAL, Jiří. Volně šiřitelné programy : výběr pro knihovny [online]. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 2003 [cit. 2009-06-16]. Dostupný z WWW: <http://ftp.cbvk.cz/programy_pro_knihovny/index.html>.

[5] ŠŤĚDROŇ, Bohumír, Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru / Bohumír Štědroň.  1. vyd. Praha : Grada, 2009.  ISBN  978-80-247-3047-9. 

[6] Pouze pro operační systémy Unix, MacOS X

[7] Při využití vhodných pluginů.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback