Terénními projekty k Virtuální národní fonotéce

Píše se rok 2013 a já jsem dostal zajímavý nápad: pokusit se vytvořit skupinu aktivních lidí, kteří by nám dopomohli úspěšně zmapovat fondy paměťových institucí, resp. nalézt zvukové dokumenty, nacházející se v knihovnách, muzeích, archivech či soukromých sbírkách. Má hlavní myšlenka byla: “Musím je správně namotivovat”.

Společně s Martinem Krčálem jsme pak dali dohromady první obrysy spolupráce Moravské zemské knihovny v Brně a Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU a zakomponovali je do Terénních projektů Kabinetu informačních studií a knihovnictví. Pokus mohl začít.

VNF

Uběhly čtyři semestry a tým studentů, kteří se postupně podíleli na úspěšném zmapování knihoven, se rozrostl. Někteří dokonce našli takové zalíbení v projektu, že se začali problematice zvukových dokumentů věnovat nad rámec hodin, vyhrazených na řešení projektu.

“Během třísemestrálního působení v týmu realizátorů Virtuální národní fonotéky (VNF) jsem našla téma své bakalářské práce a zejména směr, kterým se chci na informačním poli dále ubírat. Jde o aktuální téma, kolem kterého se soustředila skupina odborníků, jejichž přístup mne velmi inspiruje a s nimiž se dobře pracuje.”

- Helena Novotná, 1. ročník magisterského studia KISK FF MU  -

Za uplynulé čtyři semestry se studentům zapojeným v Terénním projektu podařilo zmapovat více než 7 oblastí. Bohužel, ne všechny se podařilo dokončit do takové fáze, že by bylo možné výsledky obratem využít. Proto se Terénní projekt v zimním semestru zaměří na pokračování průzkumů zvukových dokumentů ve fondech knihoven, muzeí, archivů apod., ale především na realizaci výstupů v podobě získávání metadat do portálu VNF.

Jak to celé probíhá? Student dostane na starost vybraný kraj v ČR a bude muset připravit podklady pro následné oslovení institucí elektronickým dotazníkem. Výsledky zpracuje, vyhodnotí a předá vedoucímu. Student využije nově vzniklé metodiky Metodika průzkumu fondů paměťových institucí se zaměřením na zvukové dokumenty pro databázi Virtuální národní fonotéky. Cílem je dokončit zmapování institucí, sesbírat co nejvíce využitelných informací a pokusit se dané instituce získat pro spolupráci. Student si prakticky vyzkouší metodologii výzkumů, dostane se do interakce s potenciálními přispěvateli dat a v neposlední řadě získá cenné zkušenosti v praktickém projektu. V tuto chvíly nám zbývá zmapovat sedm krajů. Je před námi tedy stále ještě dost práce a především jsou zde stále Terénní projekty, které jsou vhodné nejen pro zaměření Informační a datový management.

mapa vnf

Obr. 1. Příklad průzkumu - vizualizace přítomnosti zvukových dokumentů v institucích zkoumané oblasti. Barevně je zde odlišeno, zda instituce dokumenty vlastní (zelená), nevlastní (žlutá), či na oslovení neodpověděla (červená).

O to, čeho se snažíme dosáhnout, se v ČR zatím nikdo nepokusil. Proč tedy zůstávat pozadu, projít bakalářským či magisterským studiem a nezapojit se do něčeho zajímavého, smysluplného, nečeho, co má celonárodní význam? Do něčeho, co nám pomůže identifikovat a následně ochránit zvukové dědictví předchozích generací na území České republiky?

“Praxe ve Virtuální národní fonotéce je výbornou zkušeností. Student má jedinečnou příležitost účastnit se něčeho velkého, něčeho, co má svůj smysl v čase a je přínosem pro studium, pro koníčky, pro sběratele, pro celou společnost. V neposlední řadě se dostane k velmi zajímavým zvukovým dokumentům a celá problematika ho prostě musí nadchnout.”

- Jakub Grós, 2. ročník magisterského studia KISK FF MU -

V nadcházejícím zimním semestru bude k problematice zvukových dokumentů, resp. k projektu Virtuální národní fonotéky zacílen větší počet Terénních projektů, kterými se snažíme doplnit náš tým a především předat studentům zajímavé a aktuální informace, vědomosti, ale i čas k možnému rozvinutí zájmu o tuto problematiku. Zároveň zde mají možnost získat skutečně praktické základy své možné budoucí profese, vytvořit si kontakty s odborníky, s institucemi - prostě si vytvořit mnohem lepší podmínky pro start do svého poststudentského období.

Pojďte se tedy i Vy podílet na něčem co dává smysl. Rozvíjejte se v oboru, který mj. přináší zajímavý pohled na naše zvukové kulturní dědictví. Spolupracujte s odborníky a s kolegy, kteří jsou vám ochotni předat své zkušenosti, know-how a nejen to. Získejte lepší rozhled ve své budoucí profesi.

Více informací o Terénních projektech na jobbox.knihovna.cz, o projektu na projekt.narodnifonoteka.cz nebo na e-mailu Filipa Šíra filip.sir@mzk.cz, garanta projektu Virutální národní fonotéka Moravské zemské knihovny v Brně.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback