Testování přístupnosti webu Knihovny Na Křižovatce

Přístupnost webových stránek je jedním z důležitých kritérií, na něž by měl být brán při jejich tvorbě zřetel. Špatně přístupný web může představovat problém nejen pro uživatele zdravotně hendikepované, ale v určitých momentech i pro kohokoliv z nás. V tomto kontextu za hendikepované nepovažujeme jen uživatele s poruchou zraku, sluchu, pohybového aparátu či kognitivních schopností, ale také vlastníky alternativního softwaru nebo specifických zobrazovacích zařízení. Bez ohledu na tyto faktory se každý uživatel může dostat do situace, kdy bude jeho schopnost vidění dočasně zhoršena, např. na přímém slunci. I tyto hrozby je nutno při tvorbě webu vzít v úvahu a dopředu počítat s tím, že uživatel vždy nemusí obsah našich stránek vidět tak, jak jej vidíme my při jejich designování.

Budeme-li mluvit o webových stránkách knihoven a jiných veřejných institucí, je nasnadě, že zde je přístupnost pro různě hendikepované uživatele nesmírně důležitá, úpravě tohoto aspektu webu je tedy potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Netřeba připomínat, že k faktorům přístupnosti se kromě vhodné barevné úpravy řadí i přehlednost obsahu. Je-li web nepřehledný a příliš složitě strukturovaný, může mít i uživatel bez hendikepu problém s jeho použitím.

Ačkoli se snaha o vytvoření přístupného webu může zdát jako samozřejmá, mnoho knihoven ji nevyvíjí a nadále provozuje těžko přístupné webové stránky, jejichž špatná přístupnost však nemusí být na první pohled zřejmá.

Následující text se nezabývá teorií přístupnosti ani výčtem podmínek, které musí webová stránka splňovat, aby mohla být považována za přístupnou. Jedná se spíše o ukázku praktického uplatnění principů, jež jsou nastíněny v prezentaci pana Mgr. Radka Pavlíčka.

Testovaným webem je web Knihovny Na Křižovatce.  Tato stránka byla oficiálně spuštěna v říjnu loňského roku při příležitosti oslavy 1. výročí znovuotevření pobočky knihovny Na Křižovatce. Za necelý rok své existence se obsahově poměrně rozrostla. Zaplnila se fotografiemi, informacemi o pořádaných akcích a nedávno přibyl i blog, kde jsou publikovány reportáže z akcí a další zajímavé informace ze života knihovny. Co se týče vzhledu a struktury webu, zde k žádné změně zatím nedošlo.

Testování webu proběhlo ve dvou fázích. První fází bylo testování za pomoci on-line validátoru WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool), ve druhé fázi byl web otestován lidskou silou na základě seznamu pravidel přístupnosti definovaných zákonem č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

V první fázi testování WAVE na webu odhalil hned několik zásadních chyb:

 • U mnoha netextových prvků chybí alternativní popisek, což může stěžovat orientaci nevidomým uživatelům užívajících čtečku, nebo i jedincům, kteří si obrázky nemohou z nějakého důvodu zobrazit.

 

 • Je vynechaná jedna úroveň nadpisu, což narušuje strukturu stránky, která je důležitá pro orientaci v jejím obsahu pro uživatele využívajících asistivních technologií.

 • Texty některých odkazů nevypovídají nic o jeho cíli a bez kontextu by nedávaly žádný smysl. Pro zvýšení přístupnosti webu je doporučován opak. Stejný problém se týká odkazů skrytých v obrázcích, jež ovšem nedisponují alternativním popiskem.

WAVE je schopen do jisté míry také testování kontrastu barev použitých na stránce. Zde odhalil celkem 30 chyb, z nichž jsou některé závažnější a jiné méně. Např. malý kontrast mezi barvou pozadí a loga města Brna nelze považovat za závažnou chybu. Naopak položky menu, které WAVE vyhodnotil jako nedostatečně kontrastní oproti pozadí, by mohly být problém, stejně jako oranžové nadpisy a odkazy.

Druhá fáze testování probíhala bez pomoci on-line validátoru. Na základě pravidel přístupnosti (odkaz) byl web důkladně prohlédnut a s těmito pravidly porovnán. Odhaleny byly tyto chyby:

 • Netextové prvky nedisponují alternativními popisky.

 • Očividně malý kontrast mezi bílým pozadím a světle šedými nápisy (zatímco oranžové nápisy se na bílém pozadí jeví poměrně výrazně).

 • Stránka neposkytuje možnost změny velikosti písma.

 • Některé textové příspěvky nesplňují podmínku jednoduchého jazyka a pro jisté skupiny uživatelů může být těžké jejich význam pochopit. Zde je ovšem nutno poznamenat, že se v tomto případě jedná povětšinou o reportáže z akcí. Nezbytné informace jsou zde naopak prezentovány velice jednoduše.

 • Na některých stránkách zcela chybí navigace.

 • Stránka nedisponuje polem pro vyhledávání ani odkazem na mapu webu.

 • Texty odkazů mnohdy nepopisují jejich cíle.

Navzdory množství chyb, které byly při testování identifikovány, je značná část webu z hlediska přístupnosti upravena dobře. Jedná se především o tyto části:

 • Žádný z odkazů se neotevírá v novém okně prohlížeče.

 • Ačkoliv je součástí úvodní stránky pohyblivý banner, mění se každých 6 vteřin, což je dostatečný časový interval.

 • Stránka neobsahuje zvukové ani audiovizuální prvky.

 • Jednotlivé stránky jsou označeny jednoduše a výstižně.

 • Veškeré značky zdrojového kódu jsou vyznačeny korektně.

Závěrečné hodnocení nebude, navzdory několika dobře přístupným elementům webu, příliš příznivé. Stránka obsahuje příliš mnoho základních chyb, které mohou některým uživatelům její použití značně ztížit. Kromě chybějících alternativních popisků netextových prvků, nedostatečně popsaných odkazů a malého kontrastu některých textů, jež mohou způsobit potíže uživatelům se zrakovým hendikepem, se mohou na webu špatně orientovat i běžní uživatelé. Nedostatečná navigace a chybějící pole pro vyhledávání může pro některé uživatele představovat problém.

Jako velkou výhodu webu lze označit jeho jednoduchost. Nemá příliš komplikovanou strukturu a dá se proto předpokládat, že uživatelé nebudou mít problém se zorientovat. Zatím ale nelze tohle tvrzení podložit žádnými výstupy z uživatelského testování.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback