Textová analýza knihy "Time Machine" aneb co všechno (ne)umí Voyant Tools

Internetový nástroj Voyant Tools je on-line dostupná open source aplikace určená k analýze digitálních textů. Mezi více než 20 funkcemi, určenými k vizualizaci různých parametrů textu, lze najít nástroje na tvorbu wordcloudů, seznamů frekvence výskytu jednotlivých slov či sítí vzájemných vztahů postav zmíněných v textu.

Pro praktickou ukázku funkcí Voyant Tools jsem zvolila anglický originál knihy "Time Machine" britského spisovatele H. G. Wellse. Dnes již klasické sci-fi dílo, které bylo poprvé vydáno roku 1895, pojednává o cestě muže, který je autorem nazýván pouze "time traveller", do roku 802.701, kde nalezne lidskou společnost jen málo podobnou té současné.

Prvním krokem analýzy byla vizualizace četnosti jednotlivých slov prostřednictvím nástroje Cirrus, jehož výstupem je wordcloud. Nejčetněji se vyskytující slova (po redukci tzv. stop slov) poukazují na ústřední téma knihy a nástroj, jehož pomocí se "time traveller" vydává na svou cestu - jsou to slova "time" (195 zmínek) a "machine" (83 zmínek). Nepočítáme-li obecná slovesa (jako je "said", "saw", "came", "thought"...), patří mezi často užívaná slova rovněž výrazy "little" (112 zmínek), "man" (66 zmínek) nebo právě "traveller" (55 zmínek).

Poté, co "time traveller" dorazí do cíle své cesty, se ve středu jeho zájmu postupně ocitá několik podnětů. Díky nástroji Bubblelines můžeme vidět, že zatímco zpočátku jeho mysl zaměstnávala především snaha o znovunalezení ztraceného stroje času (v diagramu označeném zeleně), zhruba v polovině příběhu se jeho priority mění. Poznává totiž Weenu (v diagramu znázorněnou růžově) a objevuje svět krvelačných Morloků (v diagramu znázorněných oranžově). V závěru knihy se jeho pozornost opět stahuje ke stroji času a návratu domů.

Vzájemné vztahy mezi jednotlivými pojmy v knize můžeme zkoumat pomocí nástroje Type Frequencies Chart. V tomto případě byly do nástroje zadány názvy dvou ras, které nový svět obývají, Eloinů a Morloků. Pro tuto analýzu bylo ovšem důležité vzít v potaz fakt, že narozdíl od Morloků (v grafu zelená linie), kteří jsou v knize, až na výjimky, označováni svým pravým jménem, pojem Eloin (ang. Eloi, v grafu růžová linie) se v knize vyskytuje jen velmi zřídka. O příslušnících této rasy autor hovoří především jako o "little people". Proto bylo do analýzy zahrnuto také slovo "little" (modrá linie). V grafu vidíme, že v první polovině knihy, kdy autor teprve začíná poznávat svět Eloinů, není o morlocích jediná zmínka, zatímco v druhé části převážil cestovatelův zájem o Morloky na úkol Eloinů.

Pomocí téhož nástroje lze vizualizovat i vztah pojmů, které spolu logicky souvisí a ukázat si tak jejich vzájemnou korelaci. To lze dobře vidět např. na vztahu pojmů "Morlocks", "darkness" a "meat". Poučený čtenář ví, že (SPOILER ALERT!) Morloci byli noční tvorové, kteří se živili masem Eloinů (narozdíl od Eloinů, kteří se živili pouze ovocem, proto jsou zmínky o mase nezbytně spojeny právě s Morloky). Následující graf tuto skutečnost vhodně ilustruje. Pojmy "darkness" (zelená linie), "morlocks" (modrá linie) a "meat" (růžová linie) spolu vzájemně korelují, přičemž tma je oproti dalším dvěma mírně napřed. Smysl to ovšem dává - teprve když se setmí, přicházejí Morloci.

Možnosti nástroje Voyant Tools lze zhodnotit jako zajímavé, a ačkoliv v případě této ukázky bylo s jeho pomocí pouze potvrzeno to, co čtenář už věděl, nelze vyloučit, že za použití jiných funkcí či zdrojů může dojít k objevení zajímavých souvislostí.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

6 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019
You eat the same number of calories but you lose less weight or no weight at all. https://www.getfreestuffonlinenow.com/freebies/pure-forskolin-extract-for-weight-loss/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
Easily this fabulous website may perhaps irrefutably be well-known within many blog persons, a result of the conscientious articles or reviews or perhaps opinions. choisir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

I can’t believe focusing long enough to research; much less write this kind of article. You’ve outdone yourself with this material without a doubt. It is one of the greatest contents.<a href="https://www.ecoursenotes.com/post/should-you-use-fba-fulfillment-by-amaz...">Drop shipping on Amazon</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback