Tři "pedagogické" semináře

29. 11. 2010

Lektor informačního vzdělávání, tedy výsledný "produkt" našich seminářů, by měl dle našeho názoru být vzdělaný v základních věcech týkajících se pedagogiky, didaktiky a lektorství. Tyto tři disciplíny tvoří rámec dovedností kvalitního lektora a proto jim byly věnovány celkem tři semináře.

První z nich proběhl v Moravské zemské knihovně v Brně a měl název "Průvodce pedagogickou praxí". Naším průvodcem byl konkrétně Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., z Ústavu pedagogických věd FF MU. Je potřeba podotknout, že tohoto semináře se účastníci asi obávali nejvíce - měli strach, že to bude pouze suchá a nezáživná teorie. Naštěstí se ukázalo, že tomu tak vůbec není a velký podíl na tom měl právě sám lektor.

 

 Lektor Jiří Zounek

Téma, které je velice široké a bývá zařazeno i do několika semestrů, se mu ve velmi zajímavé formě podařilo zhustit do několika hodin. Dozvěděli jsme se, jaké znalosti a dovednosti by měl mít učitel, jaké zásady má pedagogická komunikace a výukový dialog, jaké je moderní pojetí pedagogiky a také třeba to, v kterých lavicích nejčastěji sedávají "šprti".

 Druhý a třetí seminář byly spojeny v seminář dvoudenní a uspořádali jsme ho ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, konkrétně v krásném štukovém sále jejich rektorátu.

 

První den jsme se potkali opět s Jiřím Zounkem. Na minulém semináři od něj účastníci dostali úkol, takže se nejprve hodnotilo jeho vypracování. Seminář měl název "Plánování, příprava, realizace a evaluace výuky", takže po zbytek dne se probíraly jednotlivé kroky nutné k tomu, abychom si uměli naplánovat, uskutečnit a vyhodnotit výukovou hodinu. Dozvěděli jsme se pro mnohé překvapivý fakt - před každou hodinou si učitel musí sám stanovit, co je jejím cílem a toho se držet. Často se tak bohužel neděje - což asi každý z nás může z vlastní zkušenosti bývalého žáka potvrdit.

Druhý den semináře byl zaměřen na lektorství samotné a přednášet nám přišel Mgr. Petr Novotný, Ph.D., kolega Jiřího Zounka. Seminář měl název "Základy lektorské praxe". Lektorství tvoří zřejmě tu nejpraktičtější část celého vyučovacího procesu a tomu odpovídalo i zaměření semináře.

 

 Lektor Petr Novotný

Teoretický základ jsme získali k oblasti andragogiky a dále byl seminář veden v duchu zpracovávání různých praktických úkolů - například jsme dostali seznam jednotlivých "nástrojů" v lektorově kufříku, jehož položky jsme potom jednu po druhé probírali a hodnotili.  A základní poznatek z tohoto semináře? Každý může být lektor - ale jen málokdo je lektorem dobrým. Naštěstí se většině lektorských technik dá naučit.

Všechny tři semináře byly prokládány mnoha různými úkoly, které řešili účastníci buď samostatně anebo v malých skupinkách. To, že jsme museli o probíraném tématu přemýšlet už přímo v rámci seminářů, nám určitě pomohlo k snadnějšímu zapamatování si důležitých informací.

Pevně doufám, že většina z nás ve chvíli, kdy bude někoho vzdělávat nebo školit, si vzpomene alespoň na část informací, které během těchto tří dnů získala.

 

                                                                                                  Iva Zadražilová

                                                                                      odborný garant projektu 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback