TTT – Train The Trainers

Dne 4. prosince 2008 se konal seminář s aktivními prvky s názvem TTT příprava vyučujících k začlenění informační gramotnosti do výuky na VŠ pod vedením lektorky Mgr. Petry Šedinové.

Během semináře byly představeny prezentace s jednotlivými koncepty a definicemi informační gramotnosti (dále jen IG), stručný přehled aktivit IG ve světě, modely, standardy IG a především nové metody. Na programu byla také přednáška o didaktice (ACRL - grafické modelace témat, příklady, IFLA), metodice v informačním vzdělávání, IG a nových trendech jako e-learning či web 2.0.

Mezi zajímavé části semináře patřilo i plánování a příprava vzdělávací činnosti na podporu IG, tvorba vzdělávacího programu IG, didaktické minimum, evaluace čili hodnocení, pružnost, práce s cílovými skupinami. Dalším podnětným bodem bylo projektové učení či motivace pro studenty.

Seminář byl koncipován tak, že se po celou dobu jeho konání pracovalo ve skupinách.

Rozvoj IG představuje oblast s velkým potenciálem, které je třeba věnovat náležitou pozornost.

Průběh semináře

Ve čtvrtek dne 4. prosince 2008 se v Brně v Centru VUT, pod záštitou Ústřední knihovny Fakulty strojní ČVUT a Ústřední knihovny VUT v Brně, konal celodenní seminář s aktivními prvky s názvem TTT příprava vyučujících k začlenění informační gramotnosti do výuky na VŠ pod vedením lektorky Mgr. Petry Šedinové z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Po úvodní prezenci následovala prezentace s jednotlivými koncepty a definicemi informační gramotnosti (dále jen IG), stručný přehled aktivit IG ve světě, modely, standardy IG a především nové metody. Jako další v pořadí proběhla přednáška o didaktice (ACRL - grafické modelace témat, příklady, IFLA) a metodice v informačním vzdělávání, jejíž součástí byly cíle, obecné strategie vyučování IG, konkrétní metody a formy výuky vhodné pro IG, zásady tvorby materiálu kurzu práce s informacemi (Information Literacy), tvorba sylabu

a jednotlivých částí kurzu či programu na podporu IG, hodnocení znalostí, evaluace vzdělávacích akcí a jejich propagace.

U cílů IG jsou důležité 3 základní roviny:

1) analytická: co má cílová skupina vědět, na co se má zaměřit (tzv. hlava)

2) afektivní neboli emocionální (srdce => pocity)

3) psychomotorická (hlava s srdce => dovednosti)

Dále ani IG v učebních programech nebyla opomenuta a to se součástí integrace IG do kurikula a dobrá praxe v zahraničí. Zajímavá byla i prezentace na téma IG a nové trendy jako e-learning či web 2.0.

Seminář byl uspořádán s podporou centralizovaného rozvojového projektu  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy IG bez bariér: webový portál pro rozvoj IG a podporu celoživotního vzdělávání na rok 2008. Mezi zajímavé části semináře patřilo i plánování a příprava vzdělávací činnosti na podporu IG, tvorba vzdělávacího programu IG, didaktické minimum, evaluace čili hodnocení, pružnost, práce s cílovými skupinami. Dalším podnětným bodem bylo projektové učení, motivace pro studenty (např. kredity nebo využití v praxi). Důležitá je pozice učitele, která plyne z učení konstruktivismu a práce s informacemi (provádění, inspirace, ne učení, ale praxe). V této problematice našly své opodstatnění i testy jako SAILS. Závěrečnými kroky je poté v IG i případová studie či např. esej nebo výzkumné portfolium on-line, deník průzkumníka... 

Na semináři se mi zdála užitečná i zpětná vazba ve formě závěrečného úkolu. Oceňuji dotazník, zde v případě ankety, stylem emotikonů. Po celou dobu semináře jsme pracovali i ve skupinách.

Celou prezentaci k semináři je možné shlédnout na

http://knihovny.cvut.cz/ivig/prezentace-petra-sedinova.pdf.

Účast na semináři pro mě byla velmi přínosná. Rozvoj IG považuji za oblast s velkým potenciálem, které je třeba věnovat náležitou pozornost.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback