Uživatelské testování nového webu Brna-střed

V průběhu června jsme v rámci APLS projektu Přístupnější stát (http://www.pristupnejsistat.cz/) pracovali na sérii uživatelských testování, jejichž hlavním cílem bylo ověřit použitelnost nového webu městské části Brno-střed. Web jsme testovali s pomocí scénářů, na kterých jsme se domluvili s radním Svatoplukem Bartíkem a komunikačním pracovníkem Danielem Zemanem.

Na průběhu jednotlivých testů se podíleli vždy dva zástupci z naší strany a jeden uživatel. Jeden z dvojice pořadatelů byl v roli moderátora, druhý z dvojice měl na starosti podrobné zapisování poznámek o průběhu. Důraz jsme kladli zejména na vnímání uživatelů, co se týče srozumitelnosti navigačních prvků, dostupných informací i na snadnost použití samotného webu.

Metodologie

Co je to použitelnost (usability)?

Na webových stránkách (ale i službách, aplikacích a produktech) je důležitá jejich použitelnost, anglicky usability. Kvalitativní atribut použitelnost se skládá z pěti komponent:  

 • jednoduchost učení (learnability): Jak snadné je pro uživatele vykonat úlohy když se s rozhraním setkají poprvé?
 • efektivita (efficiency): Doba, po kterou uživatelům trvá přivyknout si na rozhraní a následná snadnost používání již známého rozhraní.
 • zapamatovatelnost (memorability): Doba nutná pro znovupřivyknutí na rozhraní k němuž se uživatelé po nějaké době vrátí
 • chyby (errors): Kolik chyb uživatelé způsobí, jak závažné tyto chyby jsou a jak snadno se jim podaří se těmto chybám vyvarovat?
 • uspokojení (satisfaction): Míra příjemností používání konkrétního rozhraní[1]

Testování použitelnosti

Několik pravidel testování od Stevena Kruga (autora knížky Nenuťte uživatele přemýšlet):

 • Když chcete mít skvělý web, musíte testovat.
 • Testování s jedním uživatelem je o 100 % lepší než žádné testování.
 • Testování s jedním uživatelem na začátku je lepší než testování s 50 uživateli před spuštěním.
 • Důležitost výběru uživatelů je přeceňována.  
 • Cílem testování není dokázat nebo vyvrátit, ale formovat názor.
 • Testování je iterativní proces – nestačí ho udělat jenom jednou.
 • Nic nepřekoná reakci živého publika.[2]

Typicky se webové stránky testují ještě před samotním spuštěním. V ideálním případě se testují ještě pred vytvořením (např. testování prototypů či wireframů). Testovat se může v podstatě cokoliv, co se na stránkách nachází: vyhledávání, formuláře atd.

Uživatelé a scénáře

Jelikož jsme testovali obecnou agendu městské části, omezili jsme se na uživatele, kteří dlouhodobě bydlí v Brně. Snažili jsme se o dostatečný průřez napříč profesemi, dosaženým vzděláním i pohlavím. Mezi naše dobrovolníky patřil technolog, šéfredaktorka časopisu, IT specialista, zdravotní sestra a koordinátorka klinických studií. Vskutku pestrá skupina. Testování webu se dobrovolníci ujali ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.

Test se skládal z pěti úkolů:

 1. Přestěhoval(a) jste se za prací do Brna. Máte v plánu změnit si trvalé bydliště na adresu Vámi pronajatého bytu. Zjistěte, jak lze adresu změnit.
 2. Máte zájem o pronájem obecního bytu. Zjistěte, jaké informace je nutné během žádosti poskytnout úřadu a s kým ve věci komunikovat.
 3. Ke změně adresy se váže povinnost platit pravidelné poplatky za komunální odpad. Pokuste se zjistit jejich aktuální výši, datum, do kdy je třeba je pro letošní rok zaplatit a způsob, jakým lze platbu provést.
 4. Do nového bytu si chcete pořídit pejska. Pokuste se zjistit, jaké povinnosti se vážou k vlastnictví zvířete.
 5. Od nového školního roku má Vaše dítě nastoupit do mateřské školy. Zjistěte, které mateřské školy spadají k Vaší adrese. Nějakou z nich vyberte a zjistěte, co vše je třeba před úspěšným zápisem vykonat, aby zápis proběhl hladce.

Dopředu jsme věděli, že třetí z úkolů je nesplnitelný. Se zástupci MČ jsme se shodli na tom, že agenda nového webu by měla pokrývat problematiku plateb za komunální odpad, v aktuálně vyvinuté verzi portálu ovšem tato informace není k dispozici. Úkol jsme zařadili proto, abychom od uživatelů zjistili, kde by informace o této problematice na webu hledali.

Shrnutí výsledků

Oficiální web

V průběhu testování jsme narazili na několik problematických míst, která uživatelům práci s webem znesnadňovala. Na druhou stranu uživatelé vnímali web na první pohled jako docela přehledně členěný a vizuálně atraktivní. V průběhu své interakce ovšem přicházeli s tvrzeními, že se jim s webem ne zcela snadno pracuje. Tyto pocity nejčastěji přicházely v místech, kde byli uživatelé konfrontováni s větším množstvím souvislého textu. Monotónnost poskytnutých textů pocitům nesrozumitelnosti napomáhala.

Jako doplněk k tomuto textu naleznete níže přehled míst, která se v průběhu testování ukázala jako problematická. Je nutno brát v potaz, že se stále jedná o sekce, které jsou nejvíce prospěšné pro poměrně širokou cílovou skupinu, tj. obyvatele městské části Brno-střed. V době mobilních technologií je právě snadná dostupnost nejdůležitějších informací zásadní.

Problematická místa a návrhy k vylepšení

 

Problém

Navrhované řešení

  

Rozcestník sekcí v kategorii Potřebuji si vyřídit

 • Nedostatek oddělovacích prvků mezi rozcestníkem a obsahem jednotlivých kategorií
 • Náhodné třídění položek v rozcestníku
 • Při kliknutí na libovolnou kategorii se rozcestník opět zobrazuje nad obsahem kategorie (tento problém je o to závažnější při použití mobilních zařízení)
 • Lépe vizuálně oddělit rozcestník a obsah jednotlivých kategorií
 • Nezobrazovat vždy rozcestník nad obsahem samostatných kategorií
 • Umožnit uživatelům rozbalit kategorii pouhým kliknutím na ni (nyní je nutné klikat na šipku na pravé straně, která není pro všechny snadno viditelná)

 

psv

Vizuálně slabě oddělená podoba rozcestníku a položek dílčí kategorie

Chybějící tlačítko „domů“ v zanořených sekcích

 • Základní prohřešek proti použitelnosti webových rozhraní
 • Ve chvíli, kdy se uživatelé na webu hůře orientují je právě tlačítko „domů“ pomůckou pro to opět získat kontrolu nad webem
 • Přidat uživatelům možnost vrátit se na domovskou stránku

Význam sekce Středobody

 • Samotné pojmenování působí zmatečně
 • Velká část uživatelů nerozuměla tomu, proč je taková sekce vůbec prezentována na webu městké části
 • Zamyslet se nad nutností této kategorie
 • Další možností by bylo ji sloučit s kategorií Život v centru, která má celkem podobné zaměření

středoby

Sekce Středobody

Obsah přiložených PDF dokumentů

 • Formální jazyk přiložených dokumentů dělá některým uživatelům problémy při jejich pročítání
 • Samotná prezentace informací pomocí externích souborů je základním prohřeškem proti přístupnosti (opět například při použití mobilních zařízení jsou uživatelovy podmínky stíženy)
 • Chybí vypíchnutí zásadních informací, které se k dané problematice váží
 • Uživatelé by před stažením dokumentu ocenili alespoň obecnou anotaci toho, čím vším te přiložený dokument zabývá

  Pokusit se informace prezentovat uživatelům srozumitelněji – pro inspiraci možno využít dokument od kolegyně ze Slovenska, která školila zástupci státní správy právě na toto téma – viz. http://bit.ly/1KgN1k1

  Promyslet zveřejňování klíčových informací na přehledu každé sekce. U některých kategorií byly důležité informace shrnuty dostatečně, jinde uživatelé neměli jinou možnost než stahovat právě přiložené PDF dokumenty

pdf

 

Příklade ne zcela srozumitelného zpracování informací v externím dokumentu

Čitelnost některých položek úvodního rozcestníku

 
 • Pro uživatele s horším znakem byly tyto odkazy obtížně čitelné. Stálo by za zvážení podložit odkazy barevnou výplní pro zajištění dostatečného kontrastu

kontakty

Špatně čitelné položky úvodního rozcestníku

Neintuitivní funkce některých prvků v rozhraní.

 • Příkladem budiž výběr z podkategorií v sekci „Potřebuji si vyřídit“. Uživateli po najetí myší na šedý obdélník reprezentující podsekci obdélník zčervená. Téměř všichni uživatelé očekávali, že po kliknutí na něj se sekce rozbalí. Ta se ale rozbalí až po kliknutí na šipku zcela vpravo. Toto hodnotili jako vyloženě neintuitivní.

  V tomto případě umožnit uživatelům rozbalit celou sekci kliknutím na červeně označený rámeček, nejen na šipku vpravo. Velká část uživatelů měla s tímto detailem problém.

 

 

Závěr

Report z testování jsme odevzdali zodpovědným osobám, a doufáme, že i na základě našich připomínek bude mít Brno-střed web vyhovující potřebám obyvatel městské části.
Víte o jiném webu, kterému by testování také prospělo? Dejte nám tip, anebo se k nám rovnou připojte! (http://www.pristupnejsistat.cz/contact)[1] NIELSEN, Jakob. Usability 101: Introduction to Usability. NN/g Nielsen Norman Group: EvidenceBased User Experience Research, Training, and Consulting. 2012. Dostupné z: http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability

[2] KRUG, Steve. Nenuťte uživatele přemýšlet!: Praktický průvodce testováním a opravou chyb použitelnosti webu. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-7226-892-9.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback