Včelomravenec: Týmově se obětovat s vášnivou pracovitostí

Autor v textu představuje SEX jako novou sekci SKIPu. Bohužel tomu tak není! Zároveň však platí vše ostatní, co je v článku uvedeno... Kdo se ukrývá pod provokativní zkratkou SEX? Parta lidí vyznávajících "nekonvenční" způsob života? Jestli jste o SEXu ještě neslyšeli, pak budete možná velmi překvapení. A pokud o něm už dávno víte a se zájmem jeho aktivity sledujete, pak se jistě rádi začtete do článku z pera Tomáše Boudy.

Milí čtenáři,

článek o Sekci Experiemntálního Knihovnictví (SEX) jsem pojal poněkud osobně. Nicméně psal jsem jej především s myšlenkou na vás. Předpokládám, že právě proto článek s chutí zhltnete. Do dnešního dne byl SEX zahalen tajemstvím. Přiznávám, my sami jsme neměli moc jasno. Doufám, že v článku najdete přesně ty informace, které vám chybí a které potřebujete k vytvoření vlastního názoru na novou sekci SKIPu.

Rád bych vám doporučil, abyste článek pročítali pečlivě. V některých pasážích jsem si dovolil zaexperimentovat a připojit několik malých úkolů, které by vás měly donutit k hlubšímu přemýšlení o věcech, které v článku prezentuji. Nemůžu vám to nařídit, ale opravdu bych se zaradoval, kdybych si po nějakém čase mohl přečíst vaše názory a komentáře. Dámy a pánové, dobrou chuť.

Včelomravenci

Přibližně před rokem jsem na třídenním semináři PARTSIP mluvil o zvláštním druhu lidí. Mluvil jsem o Včelomravencích. Včelomravenec je jedinec, ve kterém se snoubí ušlechtilé reflexy včely a mravence. Včela je pilná, sbírá sladký med a je nezbytná při opylování stromů a rostlin. Babička vždycky říká, nejsou včely, nejsou meruňky. A já mám meruňkovou marmeládu docela rád. Jednou jsem v televizi sledoval nějaký pořad o přírodě. Sršeň napadl včelí úl. Víte jak obětavě včely bojují? Nehledí na to, že zahynou a snaží se všechny najednou obalit sršně svými těly. To způsobí, že se zvýší teplota těla sršně, který je za živa ugrilován.

 

Na mravencích mě fascinuje obrovský smysl pro společný sdílený cíl a vizi. Šli jste někdy lesem kolem mraveniště? Mě to nikdy nedá a musím se u něj zastavit a zírat na ten kopeček jehličí, které na jedno místo doneslo tisíce mravenců. Jak spolu komunikují, jak to, že to dokáží? Jak to, že toho mnohdy nejsme schopni my - lidé.

Spojte pracovitost, týmovost, obětavost a vášnivost a jste u zvláštního charakteru včelomravence. Na onom semináři jsem moc chtěl, abych někdy příště o českých knihovnách a knihovnících mohl říct, že takovými včelomravenci jsou.

Po několikaměsíčním pozorovaní jsem sto představit neověřenou teorii. Moje teorie o včelomravencích říká, že tento zvláštní a pozoruhodný druh je dostatečně rozšířený. Můžeme se s ním setkat na nižších, středních i vedoucích pozicích v úlomraveništích (rozuměj knihovnách). Někde je však včelomravenec sám mezi jinými, neméně zvláštními druhy. Někde se přemnožil a založil tak kolonii, která by se mohla dělit a vysazovat do dalších úlomravenišť, kde tento druh ještě není etablovaný.

Myslím si, že včelomravenci a každý, kdo by se rád včelomravencem stal, by měl mít možnost s ostatními včelomravenci mluvit, sdílet dobré i špatné a utvrzovat se v tom, že to, co dělá, má smysl. A právě proto jsme založili sekci SKIP. Sekci Experimentálního Knihovnictví říkáme jednoduše SEX.

 

Úkol č. 1: Zkuste se zamyslet nad tím, jestli jste schopni včelomravence sami poznat Jaký by měl být? Přemýšlejte o tomto specifickém druhu včelomravenců. Není právě vaše knihovna hnízdištěm takového jedince? Když žádného včelomravence v knihovně nemáte, zamyslete se, co mu brání, aby se v knihovně usídlil? Zkuste do tohoto dokumentu (klidně anonymně) napsat 3 důvody, proč se ve vaší knihovně včelomravenci nacházejí nebo nenacházejí.

 

Deset hodnot SEXu

Deset hodnot SEXu je základním stavebním kamenem celé sekce Experimentálního Knihovnictví. Vymýšleli jsme je na prvním oficiálním setkání na Svojanově. Ještě nikdy jsem neviděl patnáct lidí, kteří o definici vlastních hodnot dokázali mluvit dva dny, od rána do pozdního večera. Pro mě osobně to byl hodně silný zážitek a taky důkaz toho, že tu nějaký latentní problém v knihovnictví opravdu je. Každý jej vyjadřuje jinak, ale taková ta nespokojenost je hodně patrná. Pro mě osobně je oněch deset hodnot SEXu jakýmsi návrhem možného řešení.

Posuďte například hodnotu č. 1. Nebojme se experimentovat s cílem najít lepší kvalitu. Je v tom obsaženo hodně. Cítíte to riziko? Jsme ochotni v knihovnách riskovat, nebo si jenom sedět na tom, co máme a nové, neověřené věci raději nezkoušet, protože když se něco pokazí, neseme za to odpovědnost? Hraje tu roli ztráta prestiže nebo třeba nepřijemné pohledy kolegů?

Hodnota č. 2 Budujme vztahy založené na komunikaci, spolupráci, sounáležitosti a podpoře. Hodně to souvisí s hodnotou první. Rád bych zde vyzdvihl především tu sounáležitost a podporu. Snažme se odstraňovat rivalitu a nahraďme ji porozuměním, empatií a povzbuzením. Všichni jsme přece lidi. Stůjme také za těmi, kteří často naráží na nepochopení u vedení, zřizovatelů a vlády. Ať je to situace, kdy se snažíme v knihovně prosadit zrušení záchodu "na klíč" nebo připomínkování novely autorského zákona.

Upozorním vás ještě na hodnotu č. 7 Buďme flexibilní a podporujme změny. Víte, že polovina změn, které se v organizacích dějí nepřicházejí shora, ale od zaměstnancům, kteří nejsou ve vedoucích pozicích. Naslouchejte tomu, co vám říkají ti, kteří se dostávají do kontaktu s návštěvníkem knihovny. Snažte se pochopit vedoucí regionálních knihoven a na krajské úrovní s tím něco dělat.

Osobně se mi strašně líbí hodnota č. 8 Nebojme se zazářit. I na té nejnižší a kdovíjak nezajímavé pozici v knihovně se můžete pokusit o malé změny. Nebojte se presentovat nadřízenému nápad nechat si udělat vlastní bibliobox v místním železářství. Nebojte se s tímto nápadem vystoupit na SEČi.

Myslíme si, že právě tyto hodnoty mohou být základem pro nastartování větší spolupráce mezi knihovnami a lidmi, kteří v knihovnách pracují. Pod celým plakátkem najdete také pět aktivit, které chce SEX naplňovat. Jsou to slova: měníme, propojujeme, sdílíme, inspirujeme a žijeme. Právě u slovesa žijeme jsme na Svojanově strávili téměř celé dopoledne. Nakonec jsme jej zahrnuli proto, že si myslíme, že knihovnictvím, prací s lidmi (jak uživatelem, tak kolegy) nebo vytvářením nových služeb je třeba žít. Žít v tom smyslu, že jsem všichni odpovědní za celkový obraz a stav knihovnictví a knihoven. Prostřednictvím toho jsme odpovědni za celou společnost.

 

Úkol č. 2: Projděte si znovu 10 hodnot SEXu a vyberte si jednu hodnotu, která vás inspiruje, souhlasíte s ní, nebo naopak nesouhlasíte. Zamyslete se nad tím, co pro vás daná hodnota znamená a jak ji prakticky uplatníte další pracovní den v knihovně. Do tohoto dokumentu napište dvě konkrétní věci, co vy sami příští den v knihovně uděláte, změníte, řeknete kolegovi nebo nakousnete na poradě. Nezapomeňte to o pak opravdu udělat!

 

Jakou podobu má Sekce Experimentálního Knihovníctví?

O tom, co je vlastně SEX a zda se máme usilovat o to, abychom se stali oficiální sekcí SKIPu, jsme se bavili dlouho a stále panují docela různé názory. Nicméně je jasné, že:

 

A.) SEX je sekce SKIPu

Na "vostrým" výjezdním zasedání VV SKIP jsme se snažili prezentovat, jak chápeme SEX a naše hodnoty. Byli jsme přijati u některých s radostí, někde samozřejmě s překvapením až možná s kyselým pocitem. Myslím, že největší nepochopení pramenilo z pocitu, že někomu lezeme do zelí, že jsme suveréni, kteří najednou budou poučovat, jak se to má dělat a že to, co se normálně dělá, je špatně. Není to tak, ceníme si práce všech, kteří knihovnám a uživatelům permanentně věnují velké úsilí a čas. Práce s dětmi, studenty, se seniory nebo s menšinami je strašně potřebná a té si samozřejmě vážíme. Rádi do těchto aktivit přispějeme, rádi se od vás něco naučíme nebo převezmeme vaše modely. SEX je otevřený, nabízí to, co umí a sám pozoruje, učí se a přijímá podněty odjinud. Chceme však zároveň otevírat nová témata a ptát se, proč něco funguje po 20 let tak, jak to funguje. Chceme se ptát, jestli by to nebylo lepší dělat jinak, efektivněji a kvalitněji. Chceme, aby se knihovny opravdu staly živými komunitními centry bez bariér. Chceme, aby v SEXu každý nalezl oporu, něčí radu nebo zastání. Nechceme zkrátka bořit (i když i to je někdy třeba), ale spolupracovat, zlepšovat a měnit.

 

B.) SEX je síť lidí

SEX je více než jedno téma, jde o síťlidí, kde každý má své zájmy a své oblasti, kterým nejlépe rozumí a chce se v nich rozvíjet. Zároveň však všichni ctíme oněch 10 hodnot a máme jakousi sdílenou vizi o tom, jak má české knihovnictví a knihovny fungovat. SEX spočívá v setkávání lidí z praxe, akademické a soukromé sféry. Věříme, že právě kontakt a komunikace mezi námi, může přinést nové nápady při řešení starých i nových problémů. Věříme, že tak je možné předcházet situacím, kdy do hry vstupují osobní zájmy nebo situace, kdy není jednoduché domluvit se na domluvit se na společném postupu. Nebo když si prostě jenom jenom nerozumíme. Pokud mluvíme o zájmech jednotlivých členů SEXu, pak je to např. informační gramotnost, marketing, projektový a strategický management, fundraising a myšlenka na konsorcium knihoven, design služeb, práce s dětmi, knihovna jako komunitní centrum, odborné vzdělávání knihovníků a mnoho dalšího. Každý člen SEXu se věnuje jedné nebo více oblastem, tu rozvíjí a snaží se zpřístupnit ostatním. V dané oblasti poskytovat rady, podporu, pořádat akce a inspirovat.

 

C.) SEX není řízen centrálně

Sekcí SKIPu jsme se stali pouze za podmínky zachování našich požadavků na neexistenci centrálního vedení SEXu. Nemáme vedení ani mluvčího, což se odvíjí od samotného charakteru sítě lidí, kde je každý rovnocenný každému. Všechno rozhodování probíhá na nepravidelných poradách SEXu (Svojanov, Havlíčkův Brod), na které jsou zváni všichni členi SEXu.

 

D.) Do SEXu může vstoupit každý.

Do SEXu může vstoupit každý,

  • kdo se ztotožňuje s deseti hodnotami SEXu a aktivně je vyznává,
  • chce se věnovat vlastnímu tématu, rozvíjet jej a inspirovat ostatní a
  • kontaktuje jakéhokoli dalšího člena SEXu, který to sdělí ostatním členům SEXu.

 

Pravidla, která jsou takto nastavena mají zajistit především to, že přijímaný člen SEXu bude chápat a podporovat myšlenku SEXu a bude jakousi inspirací pro své okolí. Bude zástupcem včelomravenců ve své instituci.

 

Úkol č. 3: Zamyslete se nad tím, jakému tématu se nejraději věnujete a v čem jste excelentní. Co vaše knihovna dělá pro uživatele unikátního, nebo na co jste ve vaší knihovně nebo instituci pyšní. V čem můžete být inspirací pro vaše kolegy v regionu? Napište do tohoto dokumentu tři věty, které dané téma přibližují a které by jste rádi přinesli do SEXu.

 

Co vzniklo v rámci SEXu?

V rámci SEXu jsou pořádány aktivity, které by vás v lecčems mohli inspirovat nebo na které byste třeba sami rádi přišli. V prezentaci si můžete proklikat webové stránky akcí. Vaší pozornosti doporučuji především Mládí v hledí knihovny nebo Inspirativní metodiku pořádání oborových akcí.

 

Co připravuje SEX?

Připravované akce SEXu akcentují především to, že je SEX síť lidí. Chceme se poznávat, mluvit spolu, domlouvat spolupráci, bavit se a hrát si. Vaší pozornosti doporučuji především setkání Groupen SEX, který proběhne ve dnech 17. - 19. 8. 2012 v autokempu Klouček u Máchova jezera. Vy, co o SEXu ještě moc nevíte, nedočetli jste se tady, chcete SEX dělat s námi nebo jste se báli zeptat, jste co nejsrdečněji zváni.

V rámci SEXu jsou plánované také dva semináře s vynikajícími lektory. Oba osobně znám a můžu vám říct, že setkat se s někým mimo knihovním je zážitek. Zážitek v dobrým slova smyslu. Budete schopni na knihovny a na sebe pohlédnou z jiného pohledu. Z pohledu vašeho uživatele. Samozřejmě, že se o to snažíme i dnes, ale ruku na srdce, daří se nám to? Proto přijďte 5 září na seminář Adama Hazdry o Designu služeb a inovacích v knihovnách do Městské knihovny Jevíčko. Adama jsem před třemi týdny poznal na Cestě za lepším rozhraním knihoven. Je to skvělý člověk!

V Jevíčku už 15. června proběhne také seminář Prezentační a komunikační dovednosti, který vede Iva Burešová. Ručím za to, že se na svoji knihovnu po těchto seminářích budete koukat jinak.

Pod to, co připravuje SEX by snad ještě mohlo patřit, že pracujeme na webu, který bude co nejdříve zprovozněn a na kterém najdete všechny důležité informace o sekci. Prosíme o trpělivost.

Závěr patří vám

 

Na závěr by nás moc zajímalo, jak vy sami vnímáte SEX, uvažujete o tom, že přijedete na Groupen SEX? Co vám na SEXu vadí a s čím se nemůžete smířit. Čeho se v souvislosti s aktivitami SEXu bojíte. Co může SEX způsobit? Máte nápad na nějakou akci, chcete sami pod záštitou sekce něco uspořádat? Zamyslete se nad tím a napište nám to.

Děkujeme!

váš SEX

 

 

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback