Vojtěch Kořen: Firemní vzdělávací systémy

Vojtěch Kořen ve čtvrtek 9. dubna na pravidelném Bloku expertů představil téma firemních vzdělávacích systémů, které úzce souvisí s jeho profesním zaměřením na personální práci a vzdělávání. Vojtěch Kořen je absolventem více než padesáti vzdělávacích a rozvojových programů v ČR i v zahraničí, lektor, personální manažer, trenér, školitel, HR konzultant, profesní poradce. Dříve pracoval jako personální ředitel ve společnosti Baťa. Dnes působí jako senior konzultant ve společnosti TREXIMA.

Záznam live bloggingu najdete jako obvykle v Blogu z bloku.

Prezentaci Vojtěcha Kořena najdete na Slideshare KISKu.

Vojtěch Kořen se v přednášce zaměřil na různé teoretické přístupy k firemnímu vzdělávání a východiska, která mohou ovlivňovat tvorbu vzdělávacích systémů. Mimo to představil činitele, ovlivňující jejich výběr. Přednášející se pokusil přinést pohled na několik konceptů vzdělávání a ukázat možnosti jejich využití ve firemní praxi. Zdůraznil, že je důležité nad touto problematikou přemýšlet v kontextu přínosů pro firmy a samotné jedince.

Co ovlivňuje povahu firemního vzdělávání?

V začátku přednášky byly představeny různé determinanty, které mohou ovlivňovat to, jak se firmy staví k firemnímu vzdělávání a jaké systémy volí. Jsou jimi již zmíněná východiska, přístupy organizací k rozvoji, pojetí profilu absolventa, formy a prostředky vzdělávání, modely vzdělávacích systémů nebo plány a evaluace vzdělávání.

 

Východiska

První východisko, o kterém se Vojtěch Kořen zmínil, považuje firemní vzdělávání za prostředek socializace. Firmy volí takové prostředky vzdělávání, které tzv. „zmodelují“ zaměstnance takovým způsobem, aby se dobře hodil na dané pracovní místo a přizpůsobil se jazyku firmu a firemním hodnotám. Druhé východisko, které je zároveň více zaměřeno na člověka, vidí ve firemním vzdělávání prostředek humanizace. Zaměstnanec je v tomto případě podporován a motivován k výkonnosti a mistrovství. Stejně tak je zde snaha z něj vytvořit zralou autonomní osobnost.

 Vojtěch Kořen

Přístupy

Vojtěch Kořen pokračoval tím, jak se firmy mohou dívat na vzdělávání jako takové, a jak k němu přistupovat. Jedním z příkladů jsou firmy, které ve vzdělávání svých pracovníků vidí povinnost. Důležité je tedy především získat certifikát nebo jiný hodnotný kredit, ale vzdělanost samotná jde stranou. Častokrát je cílem vzdělávání zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců a předávání jim takových odborných znalostí, které v klasickém vzdělávacím systému nezískali. Většina nadnárodních koncernů usiluje o to, aby se z jejich zaměstnanců stávali experti na práci v konkrétních organizacích. Dochází tak k jejich jisté fixaci v dané firmě. Zcela opačným přístupem některých firem pak je snaha o nastavení takového vzdělávacího systému, který zaměstnancům umožní se seberealizovat, a tím zvýší jejich motivaci.  Není zde tedy vidět snaha o zvyšování odborných dovedností, ale jiných kompetencí, především inovačních. Velké firmy jako Google, Apple nebo BMW jsou toho příkladem.

 

Formy a prostředky

V této části přednášky byly představeny způsoby, kterými se dá vzdělávání realizovat. První ze způsobů se označuje termínem ON THE JOB a snaží se o přizpůsobení člověka fungování dané organizace. Od ukázek prací, stínování, instruktáže po mentoring nebo koučink. Mezi prostředky označované jako OUT OF THE JOB, které se odehrávají mimo práci, je možné zařadit samostudium, přednášky, školení, konference, workshopy, e-learning a opět již zmiňovaný mentoring a koučink.

 Vojtěch Kořen

Jak vypadá absolvent?

Existují dva druhy profilu absolventa. A to tzv. hluboký úzký a široký mělký. Co tyto pojmy znamenají? První typ je označován jako specialista. Vyznačuje se vysokou specializací a znalostmi určitého úzkého prostředí. Druhý typ je označován jako generalista, který disponuje diverzifikovanými znalostmi a oborovými souvislostmi. Specialista má předpoklady pro vytváření inovací a generalista pro ně naopak vytváří vhodné prostředí. Každý absolvent je jiný a bude inklinovat k něčemu jinému.

 

Modely vzdělávacích systémů

Vojtěch Kořen hovořil o dvou modelech vzdělávání, které jsou ve firmách rozpoznatelné. A to tradiční a kompetenční. K tradičnímu modelu tíhnou firmy orientované na výkon, nejčastěji výrobní firmy. Naproti tomu kompetenční model se vyznačuje orientovaností na úkoly a role v organizaci. Zaměstnanci si lépe uvědomují role, které zastávají a jsou sami tvůrci svého vzdělávání.

 

V závěru přednášky byla představena oblast plánování vzdělávání a s tím související zdroje informací o potřebách vzdělávání.

Zdroj titulního obrázku: http://www.businesswire.com/news/home/20140319005864/en/HealthEdge-Launc....

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback