Výuka na KISKu: nebe, peklo, ráj aneb shrnutí zpětné vazby

29. 4. 2014

1. dubna 2014 přistála studentům Kabinetu informačních studií a knihovnictví v e-mailové schránce zpráva, že bychom rádi znali jejich odpověď na dvě otázky:

“Co byste změnili na kiskové výuce?
Nebo uvítali nového!”

“A co byste neměnili?
Co je zkrátka fajn.”

Cílená stručnost dotazníku měla za cíl zajistit co největší návratnost dotazníků. Naším hlavním záměrem bylo zjistit, co se studentům na výuce líbí a co by se mělo dále rozvíjet, a co se jim nelíbí a na čem by se mělo zapracovat. Chtěli jsme identifikovat nejbolestivější a nejpříjemnější aspekty výuky (tzv. points of pain & points of delight). Součástí byla i roletka (select box), která sloužila k segmentaci studentů podle programu a formy studia. Sběr probíhal přes Google formulář a odpovědělo na něj 51 studentů z celkového počtu 331 obeslaných studentů. Odkaz na formulář si podle statistiky otevřela přibližně polovina z nich.

Jaké byly výsledky? Jak už to bývá, někdy studenti chválili, a někdy ne. Každou odpověď jsme pečlivě zaznamenávali a otagovávali, abychom je pak shlukovali do tematicky stejných bloků. Tyto bloky či kategorie se teď pokusíme popsat v následujících odstavcích.

Poznámka: Nepřinášíme zde hodnocení, která studenti dávali konkrétním učitelům a konkrétním předmětům. Tato hodnocení však byly součástí kompletní zprávy, která byla předána Petru Škyříkovi, vedoucímu KISK.

I. Výuka obecně

Studenti by rádi viděli:

 • Větší zaměření na výzkum.
 • Zlepšení komunikace mezi vyučujícími a studenty (zejména na elektronické úrovni).
 • Lepší informovanost o dění na KISK (státnice, jednotlivé předměty, závěrečné práce atp.).
 • Omezení duplikace či multiplikace informací napříč předměty.
 • Více expertů z praxe.
 • Více zahraničních lektorů.
 • Větší připravenost vyučujících na jednotlivé přednášky a jejich názor na probíranou látku.

Magisterští studenti často poukazovali na:

 • větší důraz na praxi v jednotlivých předmětech,
 • lepší komunikaci a větší časovou dotaci od vedoucích diplomových prací.

Studenti oceňují:

 • Inovativnost oboru.
 • Schopnost dělat změny.
 • Komunitní charakter oboru.
 • Přátelskou atmosféru, která panuje na KISK.
 • Organizované výjezdy a akce.
 • Zaměření na praxi.

II. Předměty obecně

Studenti by rádi viděli:

 • Rozsáhlejší nabídku B předmětů.
 • Zapojení lektorů z praxe.
 • Předměty vyučované v angličtině.
 • Více předmětů s knihovnickým zaměřením.
 • Více předmětů zaměřených na výzkum.
 • Lepší a stabilnější strukturu předmětů s jasným ukončením.
 • Možnost uznávat B předměty i z jiných oborů.
 • Více seminářů.
 • Více institucí, kde je možné absolvovat praxi nebo stáž.
 • Lepší připravenost A předmětů na magisterském stupni.

Studentům se líbí:

 • Nové předměty typu B na magisterském stupni.
 • Jmenovitě zaznamenal pozitivní ohlasy především Blok expertů, Praxe a stáže, Terénní projekt, Informační věda, Informační fondy a služby, Nástroje a možnosti Internetu, Kurz práce s informacemi.
 • Svoboda ve výběru předmětů.
 • Výuka všech předmětů v pátek (v tomto nepanuje shoda a předměty typu A pouze v pátek budily rozporuplné reakce).
 • Zkušenosti získané z projektů APLS.

III. Studijní materiály

Studenti by rádi měli:

 • Studijní materiály dostupné před přednáškou.
 • Studijní materiály na jednom místě (v současnosti jsou často roztříštěné mezi ELF, IS, Gdrive atp.).
 • Skripta či videopřednášky.

IV. Kombinovaní studenti

Studenti by byli rádi za:

Méně týmových úkolů, které mají dva problémy:

 • komunikace přes e-maily často selhává,
 • týmy pro společné práce si kombinovaní často musí vybírat podle toho, kde je volné místo, a ne podle toho, co je zajímá.
 • Variantu každého B předmětu v kombinované formě, aby si kombinovaní studenti nemuseli vybírat předměty na základě dne, kdy probíhají, nebo toho, zda je možné předměty absolvovat bez pravidelné docházky.
 • Vytvořit pro kombinované studenty samostatný program včetně např. výuky ve večerních hodinách a v sobotu.

Co z toho?

Identifikovali jsme celou řadu slabých i silných stránek. Ne se všemi se dá něco dělat, nicméně s většinou ano, s částí i v krátkém časovém horizontu. Je třeba mít na paměti, že odpověděla jen část aktuálních studentů KISKu, avšak z objemu dat, jež jsme zpracovali, jsme vydolovali velké množství praktických závěrů (tzv. actionable insights).

Klíčové nyní bude nešoupnout je do šuplíku, ale skutečně začít na základě nich něco měnit. První vlaštovkou budiž připravovaný a od následujícího semestru zavedený kurz pedagogického základu, kterým budou procházet noví vyučující na KISKu. Stávajícím (vč. externích) bude doporučen, přičemž někteří už podobné školení absolvovali nebo budou absolvovat.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback