Využívanie sociálnych sietí vybranými knižnicami v SR

Na druhém Bloku expertů podzimního semestru vystoupil Milan Regec, doktorand Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Milan Regec se již delší dobu zabývá tématem sociálních sítí. Byl součástí týmu, který na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK realizoval výzkum způsobu použití sociálních sítí slovenskými knihovnami. Cílem přednášky bylo nejen informovat o výsledcích provedené studie, ale také upozornit na některé problémy, které se mohou u tohoto typu výzkumu vyskytnout.

Záznam live bloggingu i prezentaci najdete na webu KISKu.

 

Knihovny a sociální sítě

Proč by měly knihovny používat sociální sítě? Tímto se zabýval např. výzkum Taylor & Francis Group z roku 2014. Sociální sítě se dají využít k jinému způsobu komunikace se čtenáři, zvýšení míry používání služeb, získání nových čtenářů, diskuzi, získání zpětné vazby, ale také vytváření komunity kolem knihovny. Sociální sítě umožňují získat okamžitou reakci na publikované informace a oslovit více lidí a rychleji než prostřednictvím webových stránek knihoven. Informace na webu si musí lidé sami aktivně vyhledat, zatímco pokud jsou fanoušky na Facebooku, nové příspěvky se jim zobrazují samy.

 

Obsah příspěvků

Na sociálních sítích je vhodné publikovat odlišný typ obsahu než na klasický web. Na sociální sítě se nevyplatí duplikovat obsah z webu, existence profilu v tomto případě začne postrádat větší smysl. Je vhodné přidávat unikátní obsah s dostatečnou frekvencí příspěvků, profilu by se měl vždy věnovat alespoň jeden pracovník knihovny. Na sociálních sítích jsou oblíbené a sdílené příspěvky se zajímavým obsahem, vyvolávajícím emoce, mohou to být např. obrázky či videa. Na web knihovny se vyplatí přidávat dostatečné množství relevantního textu, užitečné a kvalitní informace a fakta.

 

Cíle a metody výzkumu

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak slovenské knihovny komunikují na sociálních sítích, kde mají vytvořené profily a zda jsou aktuální, s jakou frekvencí jsou přidávány příspěvky a jaká je míra reakcí uživatelů, jak velká je míra propojení webů knihoven s těmito profily, jaký je poměr fanoušků a registrovaných čtenářů a mnoho dalších aspektů. 

Z celkem 2462 slovenských knihoven bylo pro účely výzkumu vybráno 212 knihoven, mezi nimi SNK, akademické a fakultní knihovny, vědecké a veřejné knihovny (krajské, městské, regionální a 8 obecných), které byly sledovány v období od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015. Data byla sbírána různými způsoby: manuální vyhledání profilů knihoven na vybraných sociálních sítích s důrazem na Facebook, sběr dat z profilů, obsahová analýza a analýza pomocí nástroje FanPage Karma. Dále bylo zjišťováno pomocí telefonických i osobních rozhovorů, kdo je v knihovně zodpovědný za správu profilů, kolik času této aktivitě věnuje, zda jsou příspěvky autorizované a zda knihovna na svém profilu využívá placenou inzerci Facebooku. Získaná data byla vyhodnocena matematicko-statistickými metodami v programech MS Excel, Statgraphics Centurion a IBM SPSS.

 

FanPage Karma

Jedním z vhodných nástrojů pro analýzu a statistiku obsahu facebookových stránek je FanPage Karma. Umožní identifikovat nejoblíbenější a nejméně oblíbené příspěvky za časové období, které typy příspěvků (obrázky, video, text,…) jsou oblíbené a sdílené a další typy metrik. FanPage Karma správci facebookové stránky umožňuje velice rychle zjistit např. které typy příspěvků jsou populární a jak lze zvýšit míru interakcí fanoušků se stránkou. Vhodným nástrojem pro sledování statistik je např. i SocialBakers.

 

Co výzkum zjistil?

Knihovny mají nejčastěji profil na Facebooku (108 z 212), následuje Foursquare, Google+ a YouTube. Z celkem 108 facebookových profilů má správnou formu profilu (fanouškovskou stránku) 76 % knihoven, zbytek knihoven používá nesprávnou formu (2,7 % osobní profil a 20,3 % diskusní skupinu). 60 % knihoven odkazuje ze svého webu na Facebook profil, ne všechny však z domovské stránky, což může být pro uživatele nepřehledné a matoucí. Velice málo slovenských knihoven používá aktivně Twitter.

Nově získaná data byla srovnána s daty z výzkumu realizovaného roku 2011. Počet profilů na sociálních sítích narůstá, zvyšuje se i počet knihoven, které mají vyplněny na Facebooku základní informace a možnosti kontaktu. Nejaktivnější slovenské knihovny na Facebooku jsou Univerzitná knižnica v Bratislave a Slovenská národná knižnica.

 

Doporučení pro knihovny

Z provedeného výzkumu vyplynulo několik nedostatků, kterými facebookové profily knihoven často trpí. Doporučení pro knihovny, které spravují svůj profil na Facebooku, lze shrnout do několika bodů:

  • propojit web knihovny s profily na sociálních sítích, přidat odkazy (na hlavní stránku nebo tak, aby šly snadno vyhledat),
  • zařadit profil na Facebooku do správné kategorie (Knihovna/Library),
  • přidat na profil aktuální kontaktní informace (otevírací doba, adresa, mapa, telefon, e-mail a další),
  • přidávat pravidelně příspěvky,
  • vkládat unikátní a zajímavý obsah, nekopírovat pouze obsah z webu,
  • odpovídat na dotazy uživatelů a mazat spamy,
  • používat metriky.

 

Data, informace, znalosti – darem!

Přečtěte si detailní analýzu zpracovanou výzkumným týmem – Katarínou Buzovou, Miroslavou Falatovou a Milanem Regecem.

Stáhněte si data z výzkumu – raw data z nástroje Fanpagekarma nebo data z Facebooku – a pracujte s nimi například v rámci své diplomové práce. A neváhejte se na Milana obrátit s případnými otázkami – milan.regec@gmail.com.

 

Odkazy:

  1. BUZOVÁ, Katarína, Miroslava FALATOVÁ a Milan REGEC. Využívanie sociálnych sietí vybranými knižnicami v SR. In: INFOS 2015 [online]. 2015, 60 s. [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: http://www.infolib.sk/files/infos_2015_prezentacie/buzova-regec-falatova-2015-prezentacia-metodikou.pdf
  2. TAYLOR & FRANCIS GROUP. Use of social media by the library: current practices and future opportunities [online]. October 2014, 32 s. Dostupné z: http://www.tandf.co.uk/journals/access/white-paper-social-media.pdf

Zdroj titulního obrázku: http://frommelbin.blogspot.cz/.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback