Výzkumy.knihovna.cz: Workshop Výzkumy v knihovnách

Workshop projektu Výzkumy.knihovna.cz byl celodenní akcí, jejímž hlavním cílem bylo představit účastníkům základní logiku sociálně-vědného výzkumu a pomoci jim tak v orientaci v této problematice. Workshop byl také zaměřen prakticky a jeho účastníci si mohli vyzkoušet práci s různými online aplikacemi na tvorbu dotazníků v online prostředí. Seminář lektorovaly PhDr. Irena Prázová, PhD. a Mgr. Ladislava Suchá.

 


 

V pondělí 16. května 2011 se v malém sále Moravské zemské knihovny uskutečnil seminář Výzkumy v knihovnách, který proběhl pod patronací projektu PARTSIP ve spolupráci s projektem Výzkumy.knihovna.cz. Seminář moderovaly a lektorovaly Ladislava Suchá a Irena Prázová. Za projekt Výzkumy.knihovna.cz vystupovala Gabriela Šimková.


Úvodní slovo

Seminář byl určen všem, kteří se zajímají o problematiku výzkumů v knihovnách, především pak o možnosti využívání moderních aplikací pro tvorbu online dotazníků a sběr dat.

Seminář byl rozdělen do čtyř bloků, mezi kterými byl vždy prostor na krátký coffee break, neformální rozhovory, seznámení účastníků nebo navázání kontaktů.

První blok „Logika sociálněvědného výzkumu" lektorovala Irena Prázová. Po úvodním slovu Gabriely Šimkové se tak účastníci seznámili s již uskutečněnými výzkumy v knihovnách v České republice, které byly svým rozsahem či zpracováním reprezentativní. Prostor byl mimo jiné věnován nedávno uskutečněnému průzkumu uživatelské spokojenosti v MZK, kdy se Irena Prázová podělila o zkušenosti a postřehy z jí provedeného výzkumu s ostatními účastníky workshopu. Výsledky již zmíněného výzkumu si můžete prostudovat zde.

Lektorka Laďka Suchá


Druhý blok, jímž zúčastněné provedla Ladislava Suchá, byl věnován samotnému výzkumnému problému a jeho rozpracování. Od formulace problému až k tvorbě hypotéz. Účastníci semináře poté dostali za úkol „vymyslet" si výzkumný problém, který by například potřebovali vyřešit ve vlastní instituci. Poté pracovali ve skupinkách na formulaci výzkumného problému a tvorbě hypotéz. V následujícím třetím bloku, který byl věnován tvorbě dotazníku, pak navázali na své již vytvořené hypotézy a dostali za úkol vytvořit set několika otázek, pomocí kterých dané hypotézy ověří.

Poslední část semináře byla zaměřena nejvíc prakticky. Byly představeny moderní nástroje na tvorbu dotazníků v elektonickém prostředí. Prostor dostaly například nástroje jak volně dostupné (např. Google Research, Vyplňto apod.), tak profesionální nástroje s placeným nebo omezeným přístupem (jako např. EasyResearch nebo Survs). Po představení jednotlivých online nástrojů si účastníci v již vytvořených skupinkách vybrali jednu z prezentovaných aplikací a prakticky si vyzkoušeli práci v pro ně neznámém prostředí. Úkolem bylo přenesení sady otázek, které se tvořily v průběhu minulého bloku, do podoby elektronického dotazníku. Poté jednotlivé skupiny prezentovaly své návrhy výzkumných otázek v konkrétních aplikacích a podělily se s ostatními o dojmy z prostředí, ve kterém pracovaly.

Účastníci semináře při práci s online nástrojem


V úplném závěru představila Gabriela Šimková projekt Výzkumy.knihovna.cz. Přiblížila účastníkům vize a cíle projektu i připravované aktivity, jako jsou například:

  • tutorovaný e-learningový kurz,
  • aplikaci pro tvorbu online dotazníků,
  • portál, zabývající se problematikou výzkumů v knihovnách,
  • workshopy a semináře.

Průběh semináře byl hladký a komunikace mezi lektorkami a účastníky příjemná a přínosná. Děkujeme všem, kteří se rozhodli strávit den (s) Výzkumy.

Projektový tým
Výzkumy.knihovna.cz

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback