Redakce nově vznikajícího časopisu s názvem ProInflow: Časopis pro informační vědy vyzývá ODBORNOU VEŘEJNOST A STUDENTY z oboru informačních věd ke spolupráci.

Časopis vzniká pod patronací KISK FF MU a jeho cílem je stát se recenzovaným periodikem uvedeným na seznamu Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Zřízení časopisu je reakcí na potřebu kvalitního odborného recenzovaného periodika z oboru informačních věd, který v našich podmínkách chybí. Recenzovaný časopis tvoří původní vědecké texty a kvalita jeho obsahu je zajišťována recenzenty na základě anonymního recenzního řízení. 

V našem prostředí postrádáme účinný a prestižní nástroj odborné komunikace, který by představoval trvalý a vysoce kvalitní zdroj informací. Časopis bude nabízet prostor pro setkávání cenných myšlenek odborníků a studentů především z České republiky a ze Slovenska. Pro tuto skupinu lidí bude vytvořeno prostředí, v němž budou moci publikovat své kvalitní texty a vzájemně konfrontovat své myšlenky. Pojetí časopisu bude odrážet transdisciplinární povahu informační vědy. Časopis bude mít mezioborový přesah a jeho čtenáři z něho budou moci čerpat mimo jiné také četné inspirace pro svoji práci.  

Vydání prvního čísla, jehož téma zní: „(Mezi) oborová spolupráce v oboru informačních studií a knihovnictví“, je naplánováno na přelom roku. Časopis bude vycházet v elektronické podobě a s půlroční periodicitou. Časopis je otevřen příspěvkům domácích i zahraničních autorů. Jsou přijímány texty v českém, slovenském a anglickém jazyce. Základní požadovaná délka textu pro odborný článek je 5-10 stran.  

Pokud máte zájem prezentovat své práce v odborném recenzovaném periodiku, neváhejte a kontaktujte nás na:

casopis_IV@inflow.cz

V případě, že byste se rozhodli přispět již do prvního čísla, kontaktujte nás obratem. Uzávěrka pro zaslání názvů příspěvků a abstraktů článků je 27. listopadu 2009.

Na spolupráci s Vámi se těší
Redakce ProInflow

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback