Warm-up podzim 2019

Prázdniny za rohem a většina z nás už se vidí někde u bazénu nebo na letní brigádě vydělávajíc těžké miliony. Studentským povinnostem se však úplně nevyhneme ani během prázdnin. Naštěstí se ale většinou jedná o drobné administrativní formalitky. Důležité je nezapomenout na žádost o zápis do dalšího semestru, kterou vám ovšem připomene IS. Pokud stihnete zkoušky rychle, můžete to mít z krku už v květnu a rovnou se naladit na letní režim. Od začátku července si pak můžete registrovat A, B i C předměty. A právě proto jsme se rozhodli připravit článek zaměřený na povinně volitelné předměty tak, abyste se v jejich záplavě neztratili, na KISKu nás v rozvrhu totiž čeká spousta žhavých novinek!

Technologie ve vzdělávání (EdTech)

V rámci Ed-Tech profilace na nás nově čeká například ISKM57 Reading Seminar: Educational Technology and Learning Society pod záštitou RNDr. Michala Černého, který nám prozradil, na co se v jeho předmětu můžeme těšit.

„Pokud Vás láká anglické čtení, pak je ideální volbou tento online čtecí seminář. Každých 14 dní máme ke čtení jeden zvolený text typicky o tématu technologií měnících společnost, online učení, datech a jejich využití pro transformaci společenských procesů, učící se společnosti, utopie nebo čtvrté průmyslové revoluci. Přečtený text student reflektuje v blogovém příspěvku, na který následně dostane zpětnou vazbu od vyučujícího nebo spolužáků. Vyzkoušíte si tedy čtení i psaní v angličtině a současně načtete něco, co se Vám může hodit u státnic, diplomek atp. Jde o edtechový, plně distanční, povinně volitelný kurz, který ale zdaleka není omezený jen na něj. Pokud chcete o kredit méně (místo 4 jen 3), pak můžete jedno libovolné čtení v semestru vynechat.“

S novým předmětem z oblasti virtuální reality přichází také Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. „ISKM43 Imerzivní virtuální reality v humanitních vědách. Cílem předmětu je plně se ponořit se do virtuální reality a zkoumat možnosti jejího využití ve výzkumu či aplikacích. Student bude nejdříve sám či v malých skupinách zkoušet a zkoumat různé aplikace pro imerzivní virtuální realitu např. edukační aplikace, simulátory, hry. Následně bude diskutována osobní zkušenost. Na základě znalosti oblasti iVR navrhne student téma projektu (koncepce užití VR), na kterém bude samostatně či ve skupině pracovat. Výuka bude probíhat blokově – primárně se jedná o zkoušení různých aplikací. Následně domácí práce (předpoklad hlubšího zkoumání zvoleného tématu včetně podobných aplikací). Důraz je kladen na osobní zkušenost – není možné psát o světech, které neznáme. Zápočet a 5 kreditů získají studenti na základě prezentace projektu.“  

Další zajímavou možností v podzimním semestru je například předmět Online vzdělávání: MOOC o němž se pro nás rozpovídala Mgr. Hana Tulinská, jedna z vyučujících. „Kurz Online vzdělávání: MOOC nabízí zkušenost s jedním z edtechových trendů – otevřenými online kurzy, které si student zapisuje na některé z platforem jako Coursera či EdX. Zároveň nabízí vykročení za hranice univerzity a možnost výběru obsahu, který zde není dostupný. Pro studenty profilované na edtech nabízí díky didaktické analýze vybraných kurzů rozvoj schopnosti posoudit metody online vzdělávání i rozlišovat vzdělávací paradigmata. Díky vzdělávacímu deníku může každý student reflektovat a zlepšovat svou schopnost učit se. Více informací o průběhu kurzu v sylabu.“

Design informačních služeb

Samozřejmě ani v rámci designové profilace se nezahálí a těšit se můžete třeba na Design v souvislostech s Mgr. Romanem Novotným. „Design není jen design služeb, webdesign, interiérový design nebo grafický design. Pro množství různých forem designu často zapomínáme nebo vůbec nepřemýšlíme nad tím, z čeho design jako takový vychází. A tomu se budeme věnovat. Jaké jsou předpoklady designu? Je design zaměřený na člověka dnes dostatečný? Jaké jsou jeho normativní předpoklady? Budeme se bavit o kritické podobě designu, o spekulativním designu jako možnosti jako možnosti navrhování budoucích světů, o designu pro města, o teorii designu a jeho kořenech v sociologii, filosofii. O tom, proč je pro design potřebná imaginace. Předmět bude veden ve formě přednášek obohacených o seminární prvky založené na četbě zadaných textů. K úspěšnému ukončení předmětu pak povede participace na hodinách a závěrečná esej na 5 NS.“ Popisuje Roman nový předmět.

Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu

O nové knihovnicko-literární profilaci jsme si popovídali s její garantkou Mgr. Pavlínou Mazáčovou, Ph.D., kterou můžete od září potkávat třeba v předmětu ISKM60 Literatura pro děti a mládež. „Literatura pro děti a mládež – to je název zcela nového povinně volitelného profilačního předmětu (zároveň volitelného pro všechny magisterské studenty) v nově akreditované magisterské specializaci Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu, zkráceně přezdívané „Literka“.

Na co se můžete těšit, pokud si předmět zapíšete? Společně se vydáme na cestu za převážně současnou dětskou literaturou a jejím čtenářem, jímž zdaleka nemusí být jen dítě – obě role si vyzkoušíme, budeme si všímat klíčových témat, autorů, ilustrátorů, nakladatelství, projektů a akcí, které mozaiku literatury pro děti a mládež vytvářejí jak pro odborníky, tak pro všechny další zájemce o tuto část literární produkce a trhu. Představíme si fenomén vývojového čtenářského kontinua a budeme společně formulovat směry a porozumění tomu, jak s ním didakticky pracovat také v paměťových institucích. Budeme hledat odpovědi na to, zda a jak lze při rozvíjení čtenářské gramotnosti a čtenářství didakticky účelně implementovat technologie. A protože takovému předmětu sluší aplikační rovina, můžete se těšit na jedinečné setkání s žitou praxí a na smysluplné praktické aktivity. Výstupy na úrovni úkolů budou převážně písemného, reflektivního a drobně badatelského charakteru tak, aby předmět mohli absolvovat také studenti kombinované formy studia. Více o předmětu se dozvíte zde.“ Pavlína Mazáčová se na vás moc těší, tak neotálejte s klikáním a hurá do toho!

V rámci nové profilace se můžeme těšit i na doc. PhDr. Jiřího Kudrnáče, CSc. třeba v předmětu ISKM40 Literatura v kulturním kontextu: vybraná témata. „Předmět je vypsán poprvé. Volně navazuje na úvodní předmět bakalářského studia Literatura v kulturním kontextu, je zaměřen na jeho rozvíjení a prohloubení.  Mohou si jej vypsat libovolní zájemci z magisterského i bakalářského studia KISKu.  Je to jeden z předmětů profilačního kurikula Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu. Je určen těm studentům, kteří neabsolvovali zmíněný úvodní předmět, protože nestudovali na KISKu bakalářský stupeň, dále zmíněným zájemcům o profilaci KLKK a dále všem zájemcům studujícím na KISKu.  Tématem je literatura v kulturním kontextu, tedy způsob, jímž se na KISKu věnujeme literatuře a příbuzným oblastem. Tematická specifikace je každý rok jiná, vzniká po domluvě s přihlášenými studenty. Předmět tedy může být zaměřen na určité období, určitou literární tendenci nebo literární skupinu, případně na určitý žánr.  Předmět lze zapisovat opakovaně, protože literární texty a otázky, jimiž se zabýváme, se vždy v aktuálním roce mění podle dohody se studenty. Obsahem jsou výklad, diskuse ve výuce i individuální práce studentů.  Úkolem každého studenta je vypracování seminární práce, její přednesení v hodině a aktivní účast v hodinách, kdy pracujeme s vybranými texty z primární a sekundární literatury a s jejich úryvky.  Závěrem studenti píší písemný test, zaměřený na jejich vlastní pojetí vybrané tematiky.“ Shrnuje docent Kudrnáč nový předmět.

Informační a datový management

O nových možnostech v rámci datové profilace jsme si popovídali s jejím garantem, Mgr. Tomášem Markem. „Studenti datové profilace mají v podzimním semestru na výběr z několika zajímavých a velmi prakticky zaměřených předmětů.

V předmětu Úvod do jazyka SQL (ISKB56) se naučíte využívat tento dotazovací jazyk pro řešení praktických úkolů při získávání informací, a to jak z existujících databází, tak z vlastních dat.

Nástroje a metody datové analytiky (ISKM55) je jeden ze základních předmětů datové profilace, ve kterém nahlédnete do problematiky datové analýzy a nejpoužívanějších metod a nástrojů pro práci s daty. Dokážete pak získat data z rozličných zdrojů, vyčistit je, provést nad nimi základní analytické operace i prezentovat výsledná zjištění pomocí interaktivních vizualizací – takové dovednosti se v moderní společnosti hodí všem studentům KISKu, nejen těm s láskou pro data.

Po roční pauze je v podzimním semestru znovu v nabídce také kurz Vizualizace dat (ISKM56), kde se naučíme nejen jak vytvářet efektivní vizualizace, ale ponoříme se i do zákonitostí vizuálního vnímání, designu a estetiky grafů. Celou aktuální nabídku předmětů, které spadají do datové profilace KISKu, najdete na tady.“

Nuže, je opravdu z čeho vybírat. 1. červenec se blíží a my doufáme, že jsme vám snad alespoň trochu usnadnili výběr. Pěkné léto a pevnou ruku při výběru!  

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

6 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 6. 2019
This video is very useful for those who are associated with digital marketing. tutors-help-online Nowadays digital marketing is the top business assignment writing help because the world is totally on the internet now It's like a meal to them if they don't use the internet it means they did not eat food. So it means this is the best way to promote your item by digital marketing on internet.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 7. 2019

Hy-Vee  is an employee-owned chain of more than 245 supermarkets located throughout the Midwestern United States.

 

<a href="https://hyveesurvey.xyz/">hyvee survey</a>     |

<a href="http://onevanilla.info/">onevanilla</a>    |

 

<a href="http://yourtexasbenefits.info/">yourtexasbenefits</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 7. 2019

Hy-Vee is an employee-owned chain of more than 245 supermarkets located throughout the Midwestern United States.

 

https://hyveesurvey.xyz/

http://onevanilla.info/

 

http://yourtexasbenefits.info/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 7. 2019

A debt of gratitude is in order for offering this quality data to us. I truly delighted in perusing. Will without a doubt going to impart this URL to my companions.  Olife controindicazioni

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback