Warm-up podzim 2019

Prázdniny za rohem a většina z nás už se vidí někde u bazénu nebo na letní brigádě vydělávajíc těžké miliony. Studentským povinnostem se však úplně nevyhneme ani během prázdnin. Naštěstí se ale většinou jedná o drobné administrativní formalitky. Důležité je nezapomenout na žádost o zápis do dalšího semestru, kterou vám ovšem připomene IS. Pokud stihnete zkoušky rychle, můžete to mít z krku už v květnu a rovnou se naladit na letní režim. Od začátku července si pak můžete registrovat A, B i C předměty. A právě proto jsme se rozhodli připravit článek zaměřený na povinně volitelné předměty tak, abyste se v jejich záplavě neztratili, na KISKu nás v rozvrhu totiž čeká spousta žhavých novinek!

Technologie ve vzdělávání (EdTech)

V rámci Ed-Tech profilace na nás nově čeká například ISKM57 Reading Seminar: Educational Technology and Learning Society pod záštitou RNDr. Michala Černého, který nám prozradil, na co se v jeho předmětu můžeme těšit.

„Pokud Vás láká anglické čtení, pak je ideální volbou tento online čtecí seminář. Každých 14 dní máme ke čtení jeden zvolený text typicky o tématu technologií měnících společnost, online učení, datech a jejich využití pro transformaci společenských procesů, učící se společnosti, utopie nebo čtvrté průmyslové revoluci. Přečtený text student reflektuje v blogovém příspěvku, na který následně dostane zpětnou vazbu od vyučujícího nebo spolužáků. Vyzkoušíte si tedy čtení i psaní v angličtině a současně načtete něco, co se Vám může hodit u státnic, diplomek atp. Jde o edtechový, plně distanční, povinně volitelný kurz, který ale zdaleka není omezený jen na něj. Pokud chcete o kredit méně (místo 4 jen 3), pak můžete jedno libovolné čtení v semestru vynechat.“

S novým předmětem z oblasti virtuální reality přichází také Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. „ISKM43 Imerzivní virtuální reality v humanitních vědách. Cílem předmětu je plně se ponořit se do virtuální reality a zkoumat možnosti jejího využití ve výzkumu či aplikacích. Student bude nejdříve sám či v malých skupinách zkoušet a zkoumat různé aplikace pro imerzivní virtuální realitu např. edukační aplikace, simulátory, hry. Následně bude diskutována osobní zkušenost. Na základě znalosti oblasti iVR navrhne student téma projektu (koncepce užití VR), na kterém bude samostatně či ve skupině pracovat. Výuka bude probíhat blokově – primárně se jedná o zkoušení různých aplikací. Následně domácí práce (předpoklad hlubšího zkoumání zvoleného tématu včetně podobných aplikací). Důraz je kladen na osobní zkušenost – není možné psát o světech, které neznáme. Zápočet a 5 kreditů získají studenti na základě prezentace projektu.“  

Další zajímavou možností v podzimním semestru je například předmět Online vzdělávání: MOOC o němž se pro nás rozpovídala Mgr. Hana Tulinská, jedna z vyučujících. „Kurz Online vzdělávání: MOOC nabízí zkušenost s jedním z edtechových trendů – otevřenými online kurzy, které si student zapisuje na některé z platforem jako Coursera či EdX. Zároveň nabízí vykročení za hranice univerzity a možnost výběru obsahu, který zde není dostupný. Pro studenty profilované na edtech nabízí díky didaktické analýze vybraných kurzů rozvoj schopnosti posoudit metody online vzdělávání i rozlišovat vzdělávací paradigmata. Díky vzdělávacímu deníku může každý student reflektovat a zlepšovat svou schopnost učit se. Více informací o průběhu kurzu v sylabu.“

Design informačních služeb

Samozřejmě ani v rámci designové profilace se nezahálí a těšit se můžete třeba na Design v souvislostech s Mgr. Romanem Novotným. „Design není jen design služeb, webdesign, interiérový design nebo grafický design. Pro množství různých forem designu často zapomínáme nebo vůbec nepřemýšlíme nad tím, z čeho design jako takový vychází. A tomu se budeme věnovat. Jaké jsou předpoklady designu? Je design zaměřený na člověka dnes dostatečný? Jaké jsou jeho normativní předpoklady? Budeme se bavit o kritické podobě designu, o spekulativním designu jako možnosti jako možnosti navrhování budoucích světů, o designu pro města, o teorii designu a jeho kořenech v sociologii, filosofii. O tom, proč je pro design potřebná imaginace. Předmět bude veden ve formě přednášek obohacených o seminární prvky založené na četbě zadaných textů. K úspěšnému ukončení předmětu pak povede participace na hodinách a závěrečná esej na 5 NS.“ Popisuje Roman nový předmět.

Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu

O nové knihovnicko-literární profilaci jsme si popovídali s její garantkou Mgr. Pavlínou Mazáčovou, Ph.D., kterou můžete od září potkávat třeba v předmětu ISKM60 Literatura pro děti a mládež. „Literatura pro děti a mládež – to je název zcela nového povinně volitelného profilačního předmětu (zároveň volitelného pro všechny magisterské studenty) v nově akreditované magisterské specializaci Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu, zkráceně přezdívané „Literka“.

Na co se můžete těšit, pokud si předmět zapíšete? Společně se vydáme na cestu za převážně současnou dětskou literaturou a jejím čtenářem, jímž zdaleka nemusí být jen dítě – obě role si vyzkoušíme, budeme si všímat klíčových témat, autorů, ilustrátorů, nakladatelství, projektů a akcí, které mozaiku literatury pro děti a mládež vytvářejí jak pro odborníky, tak pro všechny další zájemce o tuto část literární produkce a trhu. Představíme si fenomén vývojového čtenářského kontinua a budeme společně formulovat směry a porozumění tomu, jak s ním didakticky pracovat také v paměťových institucích. Budeme hledat odpovědi na to, zda a jak lze při rozvíjení čtenářské gramotnosti a čtenářství didakticky účelně implementovat technologie. A protože takovému předmětu sluší aplikační rovina, můžete se těšit na jedinečné setkání s žitou praxí a na smysluplné praktické aktivity. Výstupy na úrovni úkolů budou převážně písemného, reflektivního a drobně badatelského charakteru tak, aby předmět mohli absolvovat také studenti kombinované formy studia. Více o předmětu se dozvíte zde.“ Pavlína Mazáčová se na vás moc těší, tak neotálejte s klikáním a hurá do toho!

V rámci nové profilace se můžeme těšit i na doc. PhDr. Jiřího Kudrnáče, CSc. třeba v předmětu ISKM40 Literatura v kulturním kontextu: vybraná témata. „Předmět je vypsán poprvé. Volně navazuje na úvodní předmět bakalářského studia Literatura v kulturním kontextu, je zaměřen na jeho rozvíjení a prohloubení.  Mohou si jej vypsat libovolní zájemci z magisterského i bakalářského studia KISKu.  Je to jeden z předmětů profilačního kurikula Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu. Je určen těm studentům, kteří neabsolvovali zmíněný úvodní předmět, protože nestudovali na KISKu bakalářský stupeň, dále zmíněným zájemcům o profilaci KLKK a dále všem zájemcům studujícím na KISKu.  Tématem je literatura v kulturním kontextu, tedy způsob, jímž se na KISKu věnujeme literatuře a příbuzným oblastem. Tematická specifikace je každý rok jiná, vzniká po domluvě s přihlášenými studenty. Předmět tedy může být zaměřen na určité období, určitou literární tendenci nebo literární skupinu, případně na určitý žánr.  Předmět lze zapisovat opakovaně, protože literární texty a otázky, jimiž se zabýváme, se vždy v aktuálním roce mění podle dohody se studenty. Obsahem jsou výklad, diskuse ve výuce i individuální práce studentů.  Úkolem každého studenta je vypracování seminární práce, její přednesení v hodině a aktivní účast v hodinách, kdy pracujeme s vybranými texty z primární a sekundární literatury a s jejich úryvky.  Závěrem studenti píší písemný test, zaměřený na jejich vlastní pojetí vybrané tematiky.“ Shrnuje docent Kudrnáč nový předmět.

Informační a datový management

O nových možnostech v rámci datové profilace jsme si popovídali s jejím garantem, Mgr. Tomášem Markem. „Studenti datové profilace mají v podzimním semestru na výběr z několika zajímavých a velmi prakticky zaměřených předmětů.

V předmětu Úvod do jazyka SQL (ISKB56) se naučíte využívat tento dotazovací jazyk pro řešení praktických úkolů při získávání informací, a to jak z existujících databází, tak z vlastních dat.

Nástroje a metody datové analytiky (ISKM55) je jeden ze základních předmětů datové profilace, ve kterém nahlédnete do problematiky datové analýzy a nejpoužívanějších metod a nástrojů pro práci s daty. Dokážete pak získat data z rozličných zdrojů, vyčistit je, provést nad nimi základní analytické operace i prezentovat výsledná zjištění pomocí interaktivních vizualizací – takové dovednosti se v moderní společnosti hodí všem studentům KISKu, nejen těm s láskou pro data.

Po roční pauze je v podzimním semestru znovu v nabídce také kurz Vizualizace dat (ISKM56), kde se naučíme nejen jak vytvářet efektivní vizualizace, ale ponoříme se i do zákonitostí vizuálního vnímání, designu a estetiky grafů. Celou aktuální nabídku předmětů, které spadají do datové profilace KISKu, najdete na tady.“

Nuže, je opravdu z čeho vybírat. 1. červenec se blíží a my doufáme, že jsme vám snad alespoň trochu usnadnili výběr. Pěkné léto a pevnou ruku při výběru!  

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

40 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 6. 2019
This video is very useful for those who are associated with digital marketing. tutors-help-online Nowadays digital marketing is the top business assignment writing help because the world is totally on the internet now It's like a meal to them if they don't use the internet it means they did not eat food. So it means this is the best way to promote your item by digital marketing on internet.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 7. 2019

Hy-Vee  is an employee-owned chain of more than 245 supermarkets located throughout the Midwestern United States.

 

<a href="https://hyveesurvey.xyz/">hyvee survey</a>     |

<a href="http://onevanilla.info/">onevanilla</a>    |

 

<a href="http://yourtexasbenefits.info/">yourtexasbenefits</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 7. 2019

Hy-Vee is an employee-owned chain of more than 245 supermarkets located throughout the Midwestern United States.

 

https://hyveesurvey.xyz/

http://onevanilla.info/

 

http://yourtexasbenefits.info/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 7. 2019

A debt of gratitude is in order for offering this quality data to us. I truly delighted in perusing. Will without a doubt going to impart this URL to my companions.  Olife controindicazioni

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 7. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. Nyc Tailor
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019

 

I am glad you take pride in what you write. This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content. invasion timer

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 7. 2019

Your share is the great knowledge I have gathered, you are an important person I admire, thank you <a href="https://candycrushsoda.co">candy crush soda</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019
Great article Lot's of information to Read...Great Man Keep Posting and update to People..Thanks gebze web tasarım
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 8. 2019

a debt of gratitude is in order for this usefull article, sitting tight for this article like this once more.  togel online

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 8. 2019
The sports lottery in Korea is called Sportstoto(스포츠토토), and these websites are called as safety playground(안전놀이터) nickname. The Totosite(토토사이트) is many but the best site Koreans have a good expectation for this sports lottery. 먹튀검증 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019

Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post.

www.freesitemaker.net

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
Carry on sharing your outstanding ideas with us! boxingstarcoins.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
Congrats on the layout and even awesome posts. monsterlegendsgems.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019

         You are really brilliant content writer. I impressed with your writing skills as well as with the layout of your article. Thanks for sharing your nice article. Clipping Expert Asia is the best leading photo editing and clipping path Service provider Company around the world. Which provides high-quality all kinds of photo editing services at a competitive price that ensures to make the product images appealing and professional? If you want to get the best high-quality photo editing service and product photo editing service at a competitive price, then you order us as soon as possible and you take stay relax. We are accepting orders 24 hours from every client. So no doubt about us. If you want to order us then we shall approve your order and finally, your work will be done by us safely and then sent to you.

https://clippingexpertasia.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019

This weekend marks the 50th anniversary of the legendary Woodstock Festival, so New Balance has created a special New Balance 997 that’s loosely inspired by the on-stage attire of the festival’s final performer: Jimi Hendrix. Every little piece of Hendrix’s outfit is included here.https://www.buypopsneaker.com/cheap-jordan-11s-space-jam-onsale.html

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019

Away from the knockout of Gogoanime, it is also one of the anime streaming sites to trust for HD timbre contents. And you wickerwork obtain several genres such as accomplish, hazard, drollery, drama, fantasy, play, kids, etc. 9Anime besides features a ‘schedule’ department. This subdivision provides the diagnose of coming movies or episodes of an on-going anime serial, the appointment of firing will too be included in the bill.

Gogoanime is free, and you necessarily renowned cross-file earlier you jump cyclosis, 9anime vip links to 9Anime website.

Gogoanime is another anime cyclosis place to conceive for an alternate to Gogoanime https://playboxmovies.com/gogoanime/; the place wicker fill your anime demands rapidly if you recognise how to explore the site. Moreover, Chia-anime is one of the oldest anime streaming website, famous that the site hasn’t cladding challenges, but Chia-anime has forever creation a way to girdle atop of challenges. Chia-anime updates its library nigh every day, and you wickerwork e'er count on the website to be one of the offset streaming sites to upload the latest episodes of ongoing anime serial. Bulk of the contents provided hither are in 1080p quality; HD calibre.

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 8. 2019
social bookmarking has been the trend in the last few years, Facebook really dominated Friendster, Myspace and others, voyance web
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 8. 2019

Marvelous article! I need individuals to know exactly how great this data is in your article. It's fascinating, convincing substance. Your perspectives are much like my own particular concerning this subject.  The Debts Relief Reviews

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 8. 2019

I truly delighted in perusing this post, enormous fan. Keep doing awesome me when would you be able to distribute more articles or where would I be able to peruse more on the subject?  garage door repair

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019

This is truly a decent and instructive, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it  mynordstrom

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 8. 2019

I am upbeat to discover this post exceptionally helpful for me, as it contains part of data. I generally want to peruse the quality substance and this thing I found in you post. A debt of gratitude is in order for sharing.  the front porch 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 9. 2019

This is an incredible motivating article.I am basically satisfied with your great work.You put truly extremely supportive data...  voyance amour gratuite 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019

 

Hey there,

Welcome to my blog! I'm Huma Syed, 21 years old Lifestyle blogger.Here at humasyed.com I write all about Health & Makeup tips and Technology trends. It's my goal to inspire women to reach their full potential while living happy lives!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019

In India, every second parent wants their child to become an engineer or doctor. And for that, they want them to get admission in best engineering college..

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019

Results – Gravity classes:

best iit coaching in lucknow- Gravitybest iit coaching in lucknow- Gravity

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019

Much obliged for sharing this data. I truly like your blog entry all that much. You have truly shared a useful and intriguing blog entry with individuals..  Cbd Rainbow Belts 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019

I like your article based on warm-up autumn, many information contained in this article which I did know. I here want to give you an opportunity to get training in digital marketing, leaning SEO and more you can check out about it by visit here <a href="https://www.digitalhikes.com/digital-marketing-seo-training/pitampura.html">Best Digital training institute in Pitampura</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019

Extraordinary post, you have pointed out some phenomenal focuses , I in like manner think this s an extremely great site.  voyance sentimentale 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019

I know your skill on this. I must say we ought to have an online exchange on this. Composing just remarks will close the exchange straight away! Also, will confine the advantages from this data.  property management company

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019

Im no master, however I trust you simply made a brilliant point. You absolutely completely comprehend what youre talking about, and I can genuinely get behind that.  airport parking

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 9. 2019

I was taking a gander at some of your posts on this site and I consider this site is truly informational! Keep setting up..  prostate massage london

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 9. 2019
Well decorated and a well filled content i appreciate. Keep on holding on your followers with such updates. Thanks a lot. As it stands to those it may concern, you can thanks for the blog post stiiizypods flavors Dank vapes cartridges buy stiiizy pods dankvapes official dankvape pens dankvapes dankvapes official
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 9. 2019

Why be less, the content is there and ill be back for more lecture. Thanks. Note that it would be less of an issue if people get checked before... I am for . A lot would resile the idea but I think it's ignorance. For those interested <a href="https://topgradedcannabis.com/product/biscotti/">biscotti strain</a> or <a href="https://topgradedcannabis.com/product/710-kingpen-gelato/">kingpen gelato</a>. You could also <a href="https://topgradedcannabis.com/product/moon-rock/">moon rock cannabis online</a> and have the opportunity to <a href="https://topgradedcannabis.com/product-category/flowers/">buy weed online</a>.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 9. 2019
Why be less, the content is there and ill be back for more lecture. Thanks. Note that it would be less of an issue if people get checked before... I am for . A lot would resile the idea but I think it's ignorance. For those interested biscotti strain or kingpen gelato. You could also moon rock cannabis online and have the opportunity to buy weed online.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 9. 2019

Your web journal gave us important data to work with. Each and every tips of your post are great. You're the best to share. Continue blogging..  Divorce Certificate 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019

A debt of gratitude is in order for setting aside an ideal opportunity to examine this, I feel unequivocally about it and adoration adapting more on this subject. On the off chance that conceivable, as you pick up aptitude, would you psyche overhauling your web journal with additional data? It is to a great degree accommodating for me.  guzy

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback