Fascinující možnosti WolframAlpha

WolframAlpha http://www.wolframalpha.com je revoluční vyhledávač, fungující na principu sémantického vyhledávání. Základem celého systému je obsáhlá báze dat, ze které se snaží WolframAlpha najít odpověď. WolframAlpha obsahuje informace z oblasti ekonomie, kultury, astronomie, počasí, matematiky a mnoha dalších. (Text původně vznikl jako studijní materiál ke Kurzu práce s informacemi).

WolframAlpha je projekt, který se poměrně rychle vyvíjí a zdokonaluje. Pokud potřebujete provést nějaký středně složitý integrál, řešit rovnice nebo zjistit, jak vypadá graf nějaké funkce, pak není nic snazšího než vyzkoušet možnosti této online aplikace. Samozřejmě poslouží také při vyhledávání nejrůznějších znalostí z humanitních oborů, převodech letopočtů a v mnoha dalších užitečných situacích.

Zajímavý je i komplexní přístup k problematice řešení příkladů - obvykle nedostanete pouze výsledek, ale také spoustu informací kolem něj - graf, limity, jiné možnosti zápisu... V tomto rozsahu nemá v podstatě žádnou konkurenci.

WolframAlpha nabízí také rozmanitou podporu dalším zařízením. Stáhnout si tak můžete verzi pro iPhone a iPad, Android, čtečku Nook či Kindle Fire. Mimo to existuje samozřejmě také desktopová aplikace pro Windows.[1]

Jistým negativem pro běžného uživatele bude postupné zpoplatňování některých pokročilých funkcí. Ať již jde o možnost pracovat s vlastními daty nebo omezený výpočetní čas.  Dříve se tak dal celý systém používat zdarma také na řešení úloh ve funkcionálním programování  nebo pro složitěší výpočty, což dnes již není možné.

Kromě matematických znalostí se tento výpočetní stroj zaměřuje na znalostně-analytické informace, jako kolik medailí získal který stát na olympiádě; zvládá základy funkcionálního programování, analytické informace z bussinesu, ale i z oblasti vědy či všeobecných znalostí. WolframAlpha je silný všude tam, kde je potřeba data nějakým způsobem nasbírat, setřídit a vyhodnotit.

Je jistě legitimní otázkou, zda s jedná skutečně o sémantický vyhledávač. Jeden ze základních rysů, tedy možnost zpracovávat přirozený jazyk (NPL) relativně slušně splňuje. Zda pro vnitřní organizaci dat užívá RDF je věcí druhou. Podle všeho má vlastní uspořádanou databázi znalostí, výpočetní stroj a možnosti, jak dolovat data ze strukturovaných dokumentů, jako jsou životopisné údaje na Wikipedii či databáze hvězd a počasí. Oproti klasickým sémantickým vyhledávacím strojům je ale mnohem výkonnější, nabízí lepší výsledky i grafické prostředí.

Matematika

Osobně se domnívám, že již vzhledem ke svým tvůrcům, je  tou nejsilnější částí celého nástroje práce s matematickými operacemi. Mimořádně užitečný je seznam příkladů toho, co umí aplikace spočítat či vyhledat. Nejde jen o prostý výčet, ale o praktické ukázky, které jsou důležité také pro zjištění sémantiky a syntaxe daných úkonů. U matematických operací navíc uživatelé jistě ocení možnost vyexportovat stránku do PDF či LaTeXu.

V následující části se zaměříme jen na některé možnosti WolframAlpha v této oblasti. Pro další možnosti se lze podívat na články na Root či na RVP. Zde se stručně podíváme na tři zajímavé možnosti.

Tou první je derivování a integrování. Zvláště druhá činnost není z hlavy vůbec jednoduchá, pokud jde o nějaké složitější výpočty. WolframAlpha si přitom poradí s většinou tabulkových integrálů velice dobře, u numerického řešení či složitých výrazů (na desítky kroků) již ale nevychází bezplatný výpočetní čas.

Podívejte se na příklad integrálu. Nejen, že jej dokáže spočítat, ale také vykreslí graf, nabídne rozvinutí do řady a několik dalších informací. Třešničkou na dortu je pak podpora Taylorova rozvoje třeba právě u složitějších integrál.

Další zajímavou funkcionalitou je možnost vykreslování grafů funkcí. Výhodou je, že můžete pracovat s kartézskými i polárními souřadnicemi, kreslit parametricky zadané objekty nebo tvořit 3D grafy. Aplikace si poradí i s nerovnicemi. Příkladem může být parametricky zadaný graf 3D .

Samozřejmostí je pak podpora základních výpočtů.

Informatika

Další nepochybně zajímavou oblastí, ve které se prosazuje WolframAlpha je informatika. Zde jsou možnosti opět mimořádně široké a nabízíme jen některé ochutnávky. Je třeba říci, že tento nástroj lze dokonce požít pro jednoduché programování, testování algoritmů nebo má řadu praktických dovedností, jako je výpočet RGB barvy ze zadaných hodnot, analýza IP adres, CIDR či převody mezi číselnými soustavami.

První zajímavou funkcí je zjištění, komu patří určitá IP adresa, což je zajímavé především u Class A v případě IPV4. Po zadaní adresy se vypíše majitel, lokalita, ale také případná IPv6 adresa.

Další užitečná funkce se týká volby hesla. Jak známo z řady případů i informatici a vědci mají problém s volbou slabých hesel. WolframAlpha umí vygenerovat heslo zadané délky, nabídnout k němu říkanku na zapamatování a říci vám, jak dlouho by útočníkovi trvalo prolomit daný kód. Například YLhWhYvruWz0 by útočník odhaloval více než 6 miliard let (tedy asi dobu trvání naší Sluneční soustavy) při 100 000 pokusech za sekundu, což odpovídá silným "hádacím" nástrojům.

V tomto nástroji si lze také snadno poradit se základy funkcionálního programování nebo si nechat vygenerovat CAPTCHA obrázek z libovolného slova.

 

Astronomie

Astrofyzika je vědou, která prošla za posledních dvacet let zcela zásadními změnami, které jsou často spojené s tím, že máme k dispozici obrovské množství dat, která umíme efektivně analyzovat, často do určité míry automaticky. Wolfram|Alpha sice neposlouží profesionálům, ale řadu amatérských potřeb uspokojí či poskytne nemalé množství dat pro běžné výpočty.

Pěkným příkladem toho, jaká data umí systém zpracovat a vizualizovat, jsou komety. Pokud se podíváme například na známou Halleyovu komentu, tak se dozvíme všechny potřebné dráhové parametry, zjistíme její aktuální polohu na obloze nebo se můžeme podívat na obrázek.

Další užitečná data se lze dozvědět o hvězdách a dalších objektech oblohy. Pokud se podíváte na informace o Sirius B, tak se dozvíte spektrální třídu, hvězdnou velikost, vzdálenost, objevitele a v případě dvojhvězdy (což je právě Sirius B a Sirius) také základní srovnání obou objektů. Nechybí ani HR diagram a řada dalších drobností.

V neposlední řadě také může být užitečný výpočet vzdáleností různých objektů. Pokud zůstaneme u Sirus B, tak jeho vzdálenost od Slunce je 8,591 světelných let. To znamená, že optickým kabelem bychom poslali informace mezi nimi asi za 13 let.

Chemie

Také v další významné přírodní vědě se tento "sémantický vyhledávač" neztratí. Chemie představuje obor, ve kterém lze řadu věcí vizualizovat, modelovat či počítat. A to vše umí WolframAlpha velice dobře. Bohužel k vyhledávání informací o jednotlivých sloučeninách neposlouží a za vděk budete muset vzít především Wikipedii.

Myoglobin je monomerický protein obsahující jeden globin a navázanou hemovou skupinu. Vyskytuje se v některých svalech, kde přenáší kyslík, což je funkce, kterou v krvi běžně plní hemoglobin. Díky WolframAlpha se můžete podívat, jak vypadá, jakou má hmotnost nebo tzv. sekvenci.Podobným způsobem se lze podívat například na brufen, ke kterému se vypíše třeba také bod varu, poločas života či PH.


Aplikace dokáže také podle procentuálního zastoupení prvků ve sloučenině zjistit její vzorec a například vypočítat hmotnostní podíl. Výsledek analýzy 40% C, 6.70% H, 53.3% O, může někoho překvapit. Podobně zajímavé informace lze nalézt o CO2, včetně jejího fázového diagramu, který se značně liší od toho, který většina lidí zná z vody.

Stejně tak lze snadno spočítat různé chemické reakce jako například Al + O2 jejímž výsledkem je Al2O3.

Ekonomie

Také v oblasti ekonomie, obchodu a peněz má jistě WolframAlpha co nabídnout. Především pak v oblastech, kde se k datům může připojit matematika a pokročilejší analýza dat. Jde o velice kvalitní nástroj, který umožňuje, aby se do tajů a možností ekonomických věd dostal (alespoň) povrchně téměř každý.

 

První zajímavou oblastí je možnost porovnání různých firem mezi sebou. Například srovnání Microsoftu, Apple a Google přinese zajímavé výsledky. Třeba, že v loňském roce vyplatil dividendy jen Microsoft, že nejlepší poměr obratu na zaměstnance má výrazně Apple nebo že Microsoft není považován za společnost, která by byla schopna velkých nákupů.

 

Je dražší bydlení v Bostonu nebo v New Yorku? Jak je to s cenou zdravotní péče?  I to jsou otázky, na které lze odpovědět pomocí nástroje na porovnání životních nákladů v různých městech.

 

Neméně zajímavé je pak srovnání hodnoty peněz dnes a v minulosti. Tak například za 10 000 dnešních amerických dolarů by si člověk koupil totéž, co za 401 dolarů v roce 1910. Lepší ilustraci inflace si asi nelze přát. Zvláště pokud se podíváme na graf a vidíme, že inflace se USA začíná rychleji prosazovat až od sedmdesátých let. Naopak krize v 30. letech byla spojena s deflací. Průměrná inflace za zmíněné období asi sta let je přitom přijatelných a zdravých 3,2 % za rok.

Počasí

Velmi sofistikované nástroje nabízí svým uživatelům WolframAlpha v oblasti meteorologie. Bez problémů samozřejmě zvládá předpověď počasí pro kterékoli místo na světě. Umí však i mnohem zajímavější úkony. Napadlo vás někdy, jaké asi bylo počasí v Praze v revoluční den 17. listopadu 1989? WolframAlpha vám poskytne odpověď na vaši otázku během pár vteřin.

 

Nebo jste se právě vrátili z dovolené v Chorvatsku a chtěli byste vědět, jaké bylo počasí v Čechách, zatímco vy jste si užívali slunečného počasí na pláži? Využijte funkce, která dokáže porovnat počasí ve vámi vybraných lokalitách.

WolframAlpha vám také podá podrobné informace o typech mraků, délce trvání či intenzitě zaznamenaných hurikánů (včetně podrobné mapy postupu hurikánu) či smlouvách a ujednáních souvisejících s globálním klimatem.

Data a časy

Zjistit, jaký je právě nyní čas v New Yorku, či v jakém časovém pásmu se nachází Nikaragua, pravděpodobněte zvládnete snadno i bez využití WolframAlpha. Nejen historikové ale ocení jednoduchost a rychlost s jakou vám tento nástroj dokáže provést převod mezi jednotlivými typy kalendářů

 

 

Užitečná se jeví i funkce, díky níž můžete dohledat, jaká éra panovala na planetě Zemi před 20 miliony let, stejně tak můžete získat celou řadu podrobných informací o geologickém období, které vás právě zajímá, včetně mapového zobrazení rozložení kontinentů ve zvoleném období.

 

Lidé a historie

Analyzujte svůj profil na Facebooku do takových detailů, o kterých jste možná neměli ani tušení! Než se ale do této vzrušující činnosti pustíte, mějte prosím na paměti následující:

Pokud aplikaci využijete, přistupujte k ní s plným vědomím možných hrozících rizik - svá interní data totiž poskytnete ke zpracování třetí osobě a tím pádem v podstatě ztratíte osobní kontrolu nad tím, jak s nimi bude naloženo.

 

Pokud povolíte import dat ze svého profilu do aplikace, zjistíte například:

  • Váš věk spočítaný na den přesně, včetně doby, za jak dlouho budete slavit své příští narozeniny.
  • Typ a množství veškerého obsahu, který jste na Facebook kdy nahráli.

  • Celkový počet „lajků", které jste od vašich přátel získali, nejkomentovanější či „nejlajkovanější" příspěvek nebo také analýzu slov, která se ve vašich statusech objevují nejčastěji. Obdobné informace získáte i o vámi nahraných fotografiích.
  • Pro mnohé bude jistě zajímavým zjištěním, kolik vašich přátel je singel, kolik je zadaných či žijících vmanželství.

  • Pomyslnou třešničku na dortu tvoří skvěle zpracovaná síť všech vašich přátel.

Pokud vás zajímá spíše historie, než současné trendy, má i pro vás WolframAlpha nachystanou řadu užitečných nástrojů. Krom podrobných informací k řadě významných historických událostí, se můžete například podívat také na to, jak se měnila historická hodnota vámi zvolené měny.

 

Jazyky

Bohatou nabídku nástrojů naleznete i v sekci věnované jazyku - nástroj umožňující stanovení definic či synonym k hledaným slovům, či sestavení všech možných variant anagramů k zadanému slovu (to vše však bohužel pouze v angličtině). Za zmínku jistě stojí funkce umožňující porovnání více světových jazyků. Snadno se pak například dozvíte, nejen do jaké jazykové skupiny jazyk patří, ale například také celkový počet lidí mluvících daným jazykem, včetně specifikace na rodilé mluvčí.

 

Závěr

WolframAlpha představuje jeden z nejlepších znalostních vyhledávačů současnosti. Zřejmě není nejdůležitější, zda představuje onoho průkopníka sémantického webu, za který je mnohým považován či zda je skutečně spíše sofistikovaným nástrojem na dolování dat a práci s vlastním zdroji informací.

Velký potenciál má bezesporu také v oblasti práce s uživatelskými daty, které dokáže velice dobře základním způsobem analyzovat. Jestliže se stále více hovoří o Business Intelligence, multidimenzionální analýze dat a řadě dalších témat, v oblasti informačních systémů, lze si možnosti WolframAlpha představit také v řadě dalších odvětví. Od školství, přes osobní znalostní management až po jakéhosi univerzálního analytika, který by mohl být nápomocen každému, kdo se potřebuje vypořádat s bytím v informační společnosti.

Jeho vývoj rozhodně není u konce a bude zajímavé sledovat, s jakými novými nástroji a funkcemi bude přicházet. Z oblasti sociální informatiky je jistě zajímavá zmíněná analýza přátel a komunikace mezi nimi, což je nástroj, který si jistě najde také firemní využití a který lze dále rozšiřovat (více sociálních sítí, hlubší analýza).

Přes všechno výše uvedené jsou zde samozřejmě různé nepřesnosti a chyby, které bude třeba odstraňovat. Předně je to nízká rychlost zpracování některých dotazů, snad až příliš agresivní snaha o prodej Pro verze nebo ne zcela důsledná práce v oblasti NPL. Ať již jde o společenské vědy, přírodní či technické disciplíny jde o oblasti s velkou budoucností a potenciálem měnit současnou formu vyhledávání - místo dat budeme hledat znalosti, místo jejich základní analýzy je budeme interpretovat. To vše dává člověku do rukou nové možnosti.[1] Zajímavostí je také API, které umožňuje možnosti Wolfram|Alpha integrovat do dalších aplikací a produktů. Zvláště na mobilních zařízeních lze používání aplikace jen doporučit.

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

27 komentářů

Obrázek uživatele Jiří Stodola

Nedávno mi jistý evangelický teolog popřál: "Hodně moudrosti a zralosti, stejně jako méně maniakality..."

Možná že si spletl adresáta...

Na druhou stranu je pěkné, že zaměstnanci KISKU také něco píšou, i když nevěřím na marxistickou poučku o "přeměně kvantity v kvalitu" a mezi Inflow a Journal of Documentation vidím dosti podstatný rozdíl.

Obrázek uživatele Jiří Stodola
Mimochodem: nikdy jsem nechápal články popisující nějakou aplikaci z uživatelského hlediska. Připadá mi 100x jednodušší, poučnější a nakonec i zábavnější se na ni přímo podívat, než se prokousávat popisnými články s vloženými screenshoty.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2015

A znáte jejich hustodémonsky krutopřísný programovací jazyk? https://www.youtube.com/watch?v=_P9HqHVPeik

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 2. 2019
I am overpowered by your post with such a decent theme. Typically I visit your web journals and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most obvious. Well done! Classic Rock Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 2. 2019
I am overpowered by your post with such a decent theme. Typically I visit your web journals and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most obvious. Well done! Classic Rock Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 2. 2019
This is a great post I seen because of offer it. It is truly what I needed to see seek in future you will proceed after sharing such a magnificent post. 토토
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. voyance gratuite numero non surtaxe sans cb
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. voyance gratuite numero non surtaxe sans cb
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this subjects in your next articles. Klicka vidare till sidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this subjects in your next articles. Klicka vidare till sidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly made a difference wedding photographer singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly made a difference https://revscheckreport.com.au
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly made a difference litigation lawyers in Lagos
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly made a difference litigation lawyers in Lagos
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
I am overpowered by your post with such a decent theme. Typically I visit your web journals and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most obvious. Well done! Best DUI Lawyer Ontario
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. voyance amour
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. 3dinnovations now
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. 3dinnovations now
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. 3dinnovations now
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this subjects in your next articles. Mer information
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 2. 2019
Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share. Mer information
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
I likewise composed an article on a comparative subject will discover it at compose what you think. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right. Agence spécialisée e-influenceurs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
It's late discovering this demonstration. At any rate, it's a thing to be acquainted with that there are such occasions exist. I concur with your Blog and I will have returned to examine it more later on so please keep up your demonstration. Vidare till hemsidan nu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
A debt of gratitude is in order for such an extraordinary post and the audit, I am completely inspired! Keep stuff like this coming. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. 508148-001
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
Have you considered expanding this article to cover a lot more within it? This is a great start and I really like it. Weebly blogs

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback