Fascinující možnosti WolframAlpha

WolframAlpha http://www.wolframalpha.com je revoluční vyhledávač, fungující na principu sémantického vyhledávání. Základem celého systému je obsáhlá báze dat, ze které se snaží WolframAlpha najít odpověď. WolframAlpha obsahuje informace z oblasti ekonomie, kultury, astronomie, počasí, matematiky a mnoha dalších. (Text původně vznikl jako studijní materiál ke Kurzu práce s informacemi).

WolframAlpha je projekt, který se poměrně rychle vyvíjí a zdokonaluje. Pokud potřebujete provést nějaký středně složitý integrál, řešit rovnice nebo zjistit, jak vypadá graf nějaké funkce, pak není nic snazšího než vyzkoušet možnosti této online aplikace. Samozřejmě poslouží také při vyhledávání nejrůznějších znalostí z humanitních oborů, převodech letopočtů a v mnoha dalších užitečných situacích.

Zajímavý je i komplexní přístup k problematice řešení příkladů - obvykle nedostanete pouze výsledek, ale také spoustu informací kolem něj - graf, limity, jiné možnosti zápisu... V tomto rozsahu nemá v podstatě žádnou konkurenci.

WolframAlpha nabízí také rozmanitou podporu dalším zařízením. Stáhnout si tak můžete verzi pro iPhone a iPad, Android, čtečku Nook či Kindle Fire. Mimo to existuje samozřejmě také desktopová aplikace pro Windows.[1]

Jistým negativem pro běžného uživatele bude postupné zpoplatňování některých pokročilých funkcí. Ať již jde o možnost pracovat s vlastními daty nebo omezený výpočetní čas.  Dříve se tak dal celý systém používat zdarma také na řešení úloh ve funkcionálním programování  nebo pro složitěší výpočty, což dnes již není možné.

Kromě matematických znalostí se tento výpočetní stroj zaměřuje na znalostně-analytické informace, jako kolik medailí získal který stát na olympiádě; zvládá základy funkcionálního programování, analytické informace z bussinesu, ale i z oblasti vědy či všeobecných znalostí. WolframAlpha je silný všude tam, kde je potřeba data nějakým způsobem nasbírat, setřídit a vyhodnotit.

Je jistě legitimní otázkou, zda s jedná skutečně o sémantický vyhledávač. Jeden ze základních rysů, tedy možnost zpracovávat přirozený jazyk (NPL) relativně slušně splňuje. Zda pro vnitřní organizaci dat užívá RDF je věcí druhou. Podle všeho má vlastní uspořádanou databázi znalostí, výpočetní stroj a možnosti, jak dolovat data ze strukturovaných dokumentů, jako jsou životopisné údaje na Wikipedii či databáze hvězd a počasí. Oproti klasickým sémantickým vyhledávacím strojům je ale mnohem výkonnější, nabízí lepší výsledky i grafické prostředí.

Matematika

Osobně se domnívám, že již vzhledem ke svým tvůrcům, je  tou nejsilnější částí celého nástroje práce s matematickými operacemi. Mimořádně užitečný je seznam příkladů toho, co umí aplikace spočítat či vyhledat. Nejde jen o prostý výčet, ale o praktické ukázky, které jsou důležité také pro zjištění sémantiky a syntaxe daných úkonů. U matematických operací navíc uživatelé jistě ocení možnost vyexportovat stránku do PDF či LaTeXu.

V následující části se zaměříme jen na některé možnosti WolframAlpha v této oblasti. Pro další možnosti se lze podívat na články na Root či na RVP. Zde se stručně podíváme na tři zajímavé možnosti.

Tou první je derivování a integrování. Zvláště druhá činnost není z hlavy vůbec jednoduchá, pokud jde o nějaké složitější výpočty. WolframAlpha si přitom poradí s většinou tabulkových integrálů velice dobře, u numerického řešení či složitých výrazů (na desítky kroků) již ale nevychází bezplatný výpočetní čas.

Podívejte se na příklad integrálu. Nejen, že jej dokáže spočítat, ale také vykreslí graf, nabídne rozvinutí do řady a několik dalších informací. Třešničkou na dortu je pak podpora Taylorova rozvoje třeba právě u složitějších integrál.

Další zajímavou funkcionalitou je možnost vykreslování grafů funkcí. Výhodou je, že můžete pracovat s kartézskými i polárními souřadnicemi, kreslit parametricky zadané objekty nebo tvořit 3D grafy. Aplikace si poradí i s nerovnicemi. Příkladem může být parametricky zadaný graf 3D .

Samozřejmostí je pak podpora základních výpočtů.

Informatika

Další nepochybně zajímavou oblastí, ve které se prosazuje WolframAlpha je informatika. Zde jsou možnosti opět mimořádně široké a nabízíme jen některé ochutnávky. Je třeba říci, že tento nástroj lze dokonce požít pro jednoduché programování, testování algoritmů nebo má řadu praktických dovedností, jako je výpočet RGB barvy ze zadaných hodnot, analýza IP adres, CIDR či převody mezi číselnými soustavami.

První zajímavou funkcí je zjištění, komu patří určitá IP adresa, což je zajímavé především u Class A v případě IPV4. Po zadaní adresy se vypíše majitel, lokalita, ale také případná IPv6 adresa.

Další užitečná funkce se týká volby hesla. Jak známo z řady případů i informatici a vědci mají problém s volbou slabých hesel. WolframAlpha umí vygenerovat heslo zadané délky, nabídnout k němu říkanku na zapamatování a říci vám, jak dlouho by útočníkovi trvalo prolomit daný kód. Například YLhWhYvruWz0 by útočník odhaloval více než 6 miliard let (tedy asi dobu trvání naší Sluneční soustavy) při 100 000 pokusech za sekundu, což odpovídá silným "hádacím" nástrojům.

V tomto nástroji si lze také snadno poradit se základy funkcionálního programování nebo si nechat vygenerovat CAPTCHA obrázek z libovolného slova.

 

Astronomie

Astrofyzika je vědou, která prošla za posledních dvacet let zcela zásadními změnami, které jsou často spojené s tím, že máme k dispozici obrovské množství dat, která umíme efektivně analyzovat, často do určité míry automaticky. Wolfram|Alpha sice neposlouží profesionálům, ale řadu amatérských potřeb uspokojí či poskytne nemalé množství dat pro běžné výpočty.

Pěkným příkladem toho, jaká data umí systém zpracovat a vizualizovat, jsou komety. Pokud se podíváme například na známou Halleyovu komentu, tak se dozvíme všechny potřebné dráhové parametry, zjistíme její aktuální polohu na obloze nebo se můžeme podívat na obrázek.

Další užitečná data se lze dozvědět o hvězdách a dalších objektech oblohy. Pokud se podíváte na informace o Sirius B, tak se dozvíte spektrální třídu, hvězdnou velikost, vzdálenost, objevitele a v případě dvojhvězdy (což je právě Sirius B a Sirius) také základní srovnání obou objektů. Nechybí ani HR diagram a řada dalších drobností.

V neposlední řadě také může být užitečný výpočet vzdáleností různých objektů. Pokud zůstaneme u Sirus B, tak jeho vzdálenost od Slunce je 8,591 světelných let. To znamená, že optickým kabelem bychom poslali informace mezi nimi asi za 13 let.

Chemie

Také v další významné přírodní vědě se tento "sémantický vyhledávač" neztratí. Chemie představuje obor, ve kterém lze řadu věcí vizualizovat, modelovat či počítat. A to vše umí WolframAlpha velice dobře. Bohužel k vyhledávání informací o jednotlivých sloučeninách neposlouží a za vděk budete muset vzít především Wikipedii.

Myoglobin je monomerický protein obsahující jeden globin a navázanou hemovou skupinu. Vyskytuje se v některých svalech, kde přenáší kyslík, což je funkce, kterou v krvi běžně plní hemoglobin. Díky WolframAlpha se můžete podívat, jak vypadá, jakou má hmotnost nebo tzv. sekvenci.Podobným způsobem se lze podívat například na brufen, ke kterému se vypíše třeba také bod varu, poločas života či PH.


Aplikace dokáže také podle procentuálního zastoupení prvků ve sloučenině zjistit její vzorec a například vypočítat hmotnostní podíl. Výsledek analýzy 40% C, 6.70% H, 53.3% O, může někoho překvapit. Podobně zajímavé informace lze nalézt o CO2, včetně jejího fázového diagramu, který se značně liší od toho, který většina lidí zná z vody.

Stejně tak lze snadno spočítat různé chemické reakce jako například Al + O2 jejímž výsledkem je Al2O3.

Ekonomie

Také v oblasti ekonomie, obchodu a peněz má jistě WolframAlpha co nabídnout. Především pak v oblastech, kde se k datům může připojit matematika a pokročilejší analýza dat. Jde o velice kvalitní nástroj, který umožňuje, aby se do tajů a možností ekonomických věd dostal (alespoň) povrchně téměř každý.

 

První zajímavou oblastí je možnost porovnání různých firem mezi sebou. Například srovnání Microsoftu, Apple a Google přinese zajímavé výsledky. Třeba, že v loňském roce vyplatil dividendy jen Microsoft, že nejlepší poměr obratu na zaměstnance má výrazně Apple nebo že Microsoft není považován za společnost, která by byla schopna velkých nákupů.

 

Je dražší bydlení v Bostonu nebo v New Yorku? Jak je to s cenou zdravotní péče?  I to jsou otázky, na které lze odpovědět pomocí nástroje na porovnání životních nákladů v různých městech.

 

Neméně zajímavé je pak srovnání hodnoty peněz dnes a v minulosti. Tak například za 10 000 dnešních amerických dolarů by si člověk koupil totéž, co za 401 dolarů v roce 1910. Lepší ilustraci inflace si asi nelze přát. Zvláště pokud se podíváme na graf a vidíme, že inflace se USA začíná rychleji prosazovat až od sedmdesátých let. Naopak krize v 30. letech byla spojena s deflací. Průměrná inflace za zmíněné období asi sta let je přitom přijatelných a zdravých 3,2 % za rok.

Počasí

Velmi sofistikované nástroje nabízí svým uživatelům WolframAlpha v oblasti meteorologie. Bez problémů samozřejmě zvládá předpověď počasí pro kterékoli místo na světě. Umí však i mnohem zajímavější úkony. Napadlo vás někdy, jaké asi bylo počasí v Praze v revoluční den 17. listopadu 1989? WolframAlpha vám poskytne odpověď na vaši otázku během pár vteřin.

 

Nebo jste se právě vrátili z dovolené v Chorvatsku a chtěli byste vědět, jaké bylo počasí v Čechách, zatímco vy jste si užívali slunečného počasí na pláži? Využijte funkce, která dokáže porovnat počasí ve vámi vybraných lokalitách.

WolframAlpha vám také podá podrobné informace o typech mraků, délce trvání či intenzitě zaznamenaných hurikánů (včetně podrobné mapy postupu hurikánu) či smlouvách a ujednáních souvisejících s globálním klimatem.

Data a časy

Zjistit, jaký je právě nyní čas v New Yorku, či v jakém časovém pásmu se nachází Nikaragua, pravděpodobněte zvládnete snadno i bez využití WolframAlpha. Nejen historikové ale ocení jednoduchost a rychlost s jakou vám tento nástroj dokáže provést převod mezi jednotlivými typy kalendářů

 

 

Užitečná se jeví i funkce, díky níž můžete dohledat, jaká éra panovala na planetě Zemi před 20 miliony let, stejně tak můžete získat celou řadu podrobných informací o geologickém období, které vás právě zajímá, včetně mapového zobrazení rozložení kontinentů ve zvoleném období.

 

Lidé a historie

Analyzujte svůj profil na Facebooku do takových detailů, o kterých jste možná neměli ani tušení! Než se ale do této vzrušující činnosti pustíte, mějte prosím na paměti následující:

Pokud aplikaci využijete, přistupujte k ní s plným vědomím možných hrozících rizik - svá interní data totiž poskytnete ke zpracování třetí osobě a tím pádem v podstatě ztratíte osobní kontrolu nad tím, jak s nimi bude naloženo.

 

Pokud povolíte import dat ze svého profilu do aplikace, zjistíte například:

  • Váš věk spočítaný na den přesně, včetně doby, za jak dlouho budete slavit své příští narozeniny.
  • Typ a množství veškerého obsahu, který jste na Facebook kdy nahráli.

  • Celkový počet „lajků", které jste od vašich přátel získali, nejkomentovanější či „nejlajkovanější" příspěvek nebo také analýzu slov, která se ve vašich statusech objevují nejčastěji. Obdobné informace získáte i o vámi nahraných fotografiích.
  • Pro mnohé bude jistě zajímavým zjištěním, kolik vašich přátel je singel, kolik je zadaných či žijících vmanželství.

  • Pomyslnou třešničku na dortu tvoří skvěle zpracovaná síť všech vašich přátel.

Pokud vás zajímá spíše historie, než současné trendy, má i pro vás WolframAlpha nachystanou řadu užitečných nástrojů. Krom podrobných informací k řadě významných historických událostí, se můžete například podívat také na to, jak se měnila historická hodnota vámi zvolené měny.

 

Jazyky

Bohatou nabídku nástrojů naleznete i v sekci věnované jazyku - nástroj umožňující stanovení definic či synonym k hledaným slovům, či sestavení všech možných variant anagramů k zadanému slovu (to vše však bohužel pouze v angličtině). Za zmínku jistě stojí funkce umožňující porovnání více světových jazyků. Snadno se pak například dozvíte, nejen do jaké jazykové skupiny jazyk patří, ale například také celkový počet lidí mluvících daným jazykem, včetně specifikace na rodilé mluvčí.

 

Závěr

WolframAlpha představuje jeden z nejlepších znalostních vyhledávačů současnosti. Zřejmě není nejdůležitější, zda představuje onoho průkopníka sémantického webu, za který je mnohým považován či zda je skutečně spíše sofistikovaným nástrojem na dolování dat a práci s vlastním zdroji informací.

Velký potenciál má bezesporu také v oblasti práce s uživatelskými daty, které dokáže velice dobře základním způsobem analyzovat. Jestliže se stále více hovoří o Business Intelligence, multidimenzionální analýze dat a řadě dalších témat, v oblasti informačních systémů, lze si možnosti WolframAlpha představit také v řadě dalších odvětví. Od školství, přes osobní znalostní management až po jakéhosi univerzálního analytika, který by mohl být nápomocen každému, kdo se potřebuje vypořádat s bytím v informační společnosti.

Jeho vývoj rozhodně není u konce a bude zajímavé sledovat, s jakými novými nástroji a funkcemi bude přicházet. Z oblasti sociální informatiky je jistě zajímavá zmíněná analýza přátel a komunikace mezi nimi, což je nástroj, který si jistě najde také firemní využití a který lze dále rozšiřovat (více sociálních sítí, hlubší analýza).

Přes všechno výše uvedené jsou zde samozřejmě různé nepřesnosti a chyby, které bude třeba odstraňovat. Předně je to nízká rychlost zpracování některých dotazů, snad až příliš agresivní snaha o prodej Pro verze nebo ne zcela důsledná práce v oblasti NPL. Ať již jde o společenské vědy, přírodní či technické disciplíny jde o oblasti s velkou budoucností a potenciálem měnit současnou formu vyhledávání - místo dat budeme hledat znalosti, místo jejich základní analýzy je budeme interpretovat. To vše dává člověku do rukou nové možnosti.[1] Zajímavostí je také API, které umožňuje možnosti Wolfram|Alpha integrovat do dalších aplikací a produktů. Zvláště na mobilních zařízeních lze používání aplikace jen doporučit.

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

78 komentářů

Obrázek uživatele Jiří Stodola

Nedávno mi jistý evangelický teolog popřál: "Hodně moudrosti a zralosti, stejně jako méně maniakality..."

Možná že si spletl adresáta...

Na druhou stranu je pěkné, že zaměstnanci KISKU také něco píšou, i když nevěřím na marxistickou poučku o "přeměně kvantity v kvalitu" a mezi Inflow a Journal of Documentation vidím dosti podstatný rozdíl.

Obrázek uživatele Jiří Stodola
Mimochodem: nikdy jsem nechápal články popisující nějakou aplikaci z uživatelského hlediska. Připadá mi 100x jednodušší, poučnější a nakonec i zábavnější se na ni přímo podívat, než se prokousávat popisnými články s vloženými screenshoty.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2015

A znáte jejich hustodémonsky krutopřísný programovací jazyk? https://www.youtube.com/watch?v=_P9HqHVPeik

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 2. 2019
I am overpowered by your post with such a decent theme. Typically I visit your web journals and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most obvious. Well done! Classic Rock Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 2. 2019
I am overpowered by your post with such a decent theme. Typically I visit your web journals and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most obvious. Well done! Classic Rock Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 2. 2019
This is a great post I seen because of offer it. It is truly what I needed to see seek in future you will proceed after sharing such a magnificent post. 토토
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. voyance gratuite numero non surtaxe sans cb
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. voyance gratuite numero non surtaxe sans cb
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this subjects in your next articles. Klicka vidare till sidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this subjects in your next articles. Klicka vidare till sidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly made a difference wedding photographer singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly made a difference https://revscheckreport.com.au
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly made a difference litigation lawyers in Lagos
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly made a difference litigation lawyers in Lagos
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
I am overpowered by your post with such a decent theme. Typically I visit your web journals and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most obvious. Well done! Best DUI Lawyer Ontario
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. voyance amour
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. 3dinnovations now
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. 3dinnovations now
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. 3dinnovations now
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this subjects in your next articles. Mer information
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 2. 2019
Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share. Mer information
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
I likewise composed an article on a comparative subject will discover it at compose what you think. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right. Agence spécialisée e-influenceurs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
It's late discovering this demonstration. At any rate, it's a thing to be acquainted with that there are such occasions exist. I concur with your Blog and I will have returned to examine it more later on so please keep up your demonstration. Vidare till hemsidan nu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
A debt of gratitude is in order for such an extraordinary post and the audit, I am completely inspired! Keep stuff like this coming. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. 508148-001
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
Have you considered expanding this article to cover a lot more within it? This is a great start and I really like it. Weebly blogs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
Extremely pleasant and fascinating post. I was searching for this sort of data and appreciated perusing this one. Continue posting. Much obliged for sharing. Information om Wordpress
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. betway88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
Incredible tips and straightforward. This will be exceptionally helpful for me when I get an opportunity to begin my blog. 8th Class Result 2019
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

I am always searching online for storys that can accommodate me. There is obviously a multiple to understand about this. I feel you made few salubrious points in Attributes moreover. Detain busy, awesome career! maxi dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

It’s very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. Replica Bags Lover

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

On that website page, you'll see your description, why not read through this. highest rated painters in North Augusta

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019

Welcome to the party of my life here you will learn everything about me. Star Plus Serial

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019

I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. YRKKH

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

I exploit solely premium quality products -- you will observe these individuals on: maxi dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 4. 2019

These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: womens shoes

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019
Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your sustenance what's more, Thanks. hawaii kauai 2
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2019
I invite you to the page where you can read with interesting information on similar topics. Walmart one
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

This is very appealing, however, it is very important that it will click on the connection: prepaidgiftbalance

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

I also wrote an article on a similar subject will find it at write what you think. Aluminium veneer

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019

Initial You got a awesome blog .I determination be involved in plus uniform minutes. i view you got truly very functional matters , i determination be always checking your blog blesss. 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
At this point you'll find out what is important, it all gives a url to the appealing page: men's clothing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

It is fine, nonetheless evaluate the information and facts around this correct. Liquid Incense

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019

it's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information. corporate cooking event

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019

During this website, you will see this shape, i highly recommend you learn this review. voyance par telephone

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019

Within this webpage, you'll see the page, you need to understand this data. swedish litigation attorney

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. skiljedomstol

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019

This is very appealing, however , it is very important that will mouse click on the connection: new dvd releases australia

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
Retreat to contemporary Balinese accommodation, designed using local stone, bamboo, and white washed furniture decorated with woven rattan and bamboo ceilings. kayon resort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019

This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this.. online business network

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019

On an hourly basis maid system in Dubai assists you to Dubai residents throughout their cleaning things. They will likewise keep your residential clean not to mention spotless. They provide many cleaning assistance for Dubai homeowners. That system includes house cleaning services, clinic cleaning, assistance, kitchen vacuuming services, dog or cat care assistance, babysitting assistance, sofa not to mention upholstery vacuuming, window vacuuming services, event helpers assistance, laundry not to mention ironing assistance etc. house cleaning dubai​​​​​​​

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019

Acknowledges for penmanship such a worthy column, I stumbled beside your blog besides predict a handful advise. I want your tone of manuscript... 918kiss

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will quickly get your rss channel to remain educated of any updates. şarkı indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

wow this saintly however ,I love your enter plus nice pics might be part personss negative love being defrent mind total poeple , www.walmartone.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will quickly get your rss channel to remain educated of any updates. fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

This is very useful, although it will be important to help simply click that web page link: voyante par telephone

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

I invite you to the page where you can read with interesting information on similar topics. liteblue login

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

This is very useful, although it will be important to help simply click that web page link: vps uk

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

It is attractive that basketball is not affected by weather due to the nature of indoor sports.농구중계티비

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

So I can only use official TOTO sites that operate legally, but this official legal TOTO site is just bad guys공식토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

No matter how old sites and bad batters find the private toto site,먹튀토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

In order to prevent such frying, I have been looking for "Major Tortoise Site" as a Toto Veteran's aged for several years, and I have received a deposit. Get an introduction of "Toto Veteran who does not worry about eating"메이저토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

The replicas are intended for the preservation or learning of the original work and are not intended to be fraudulent.홍콩레플리카

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

Ulsan Mobis takes home the last game of the league this season. He has been in the league for the past seven consecutive seasons and has been showing good concentration.NBA중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

The name of Son Heung min was out of the top 50 ranking. This ranking based on the recent form has to swing.해외축구중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019

For many people this is important, so check out my profile: outlook connexion

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 7. 2019

I liked the illustrations they are very representative, Agence web marrakech.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 믈브중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 7. 2019
NeneCop, which is famous for EQ verification, is safe and thoroughly verified to help you use it more easily and safely. 사설토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019
If you search Google for TutuTV, you will get a sports video TV that you can watch for free. Watch for free해외스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠티비
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
I exploit solely premium quality products -- you will observe these individuals on: bb13
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 9. 2019

I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! upphandling

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 9. 2019

 

I think this is an informative post and it is very beneficial and knowledgeable. Therefore, I would like to thank you for the endeavors that you have made in writing this article. All the content is absolutely well-researched. Thanks... Insurance agency

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 10. 2019
Power TV is the top TV that you can watch for free. 느바중계 Watch the 24-hour counseling sports free of charge. 느바중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2020

Wow...This article of yours is outstanding to the point that I have prescribed it to my friends...You have portrayed things in such a simple manner that anybody can get it. Holding on to peruse a greater amount of your blog entry...

<a href="http://www.thebangaloreescorts.in/escorts/whitefield.html"> Escorts in Whitefield </a>

<a href="http://www.thebangaloreescorts.in/cunningham-road-call-girls.html"> Escorts in Cunningham Road </a>

<a href="http://www.thebangaloreescorts.in/majestic-call-girls.html"> Escorts in Majestic </a>

<a href="http://www.thebangaloreescorts.in/mg-road-call-girls.html"> Escorts in MG Road </a>

<a href="http://www.thebangaloreescorts.in/richmond-road-call-girls.html"> Escorts in Richmond Road </a>

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback