Z Facebooku jsem tak trochu naměkko

V článku se věnuji knihovnám v prostředí sociálních sítí, konkrétně na Facebooku. Čtenáře seznamuji s problematikou strategie vedení fanouškovské stránky, hlavní pozornost je věnována samotné tvorbě příspěvků. Na konkrétních příkladech ukazuji, kterých chyb je potřeba se vyvarovat a jak správně postupovat, aby byla stránka dlouhodobě úspěšná.

13. říjen 2010. Doručená pošta. Tonda Pokorný. Klik. Zdravím (...) Ačkoli nejsem s tou stránkou úplně spokojený (nenaplnil jsem svoje vlastní očekávání :-) ), tak jsem ji již zveřejnil (...) Jindro - můžeš začít vkládat první příspěvky (pokud si o tom chceš promluvit nebo poradit, tak dej vědět) a můžem postupně začít zvát fanoušky. Klik. Doručená pošta. Dana Lošťáková. Klik. Děkuji, už se těším, až to začne fungovat. Klik. Tak to bychom měli. Jdeme na to. Klik, klik...Vítáme vás na našich nových stránkách. Jsme na Facebooku. 

K problematice knihoven na Facebooku naleznete řadu zdrojů.[1] Mně osobně však poněkud chybí články samotných knihovníků/správců stránek. Některé české knihovny na Facebooku působí již několik let, přesto až na výjimky (Olga Biernátová) není předávání nabytých zkušeností příliš obvyklé.

Působení knihoven na Facebooku je přitom do značné míry specifické a jako takové by se také mělo hodnotit. Základním kamenem úrazu je totiž skutečnost, že klíčové informace, které knihovny nabízejí, získávají obvykle minimum interakcí.

Typický status upozorňující na uzavření knihovny nebo na nově koupenou databázi posbírá (v lepším případě) pár palců...

Z toho vyplývá následné snižující se hodnocení vašich stránek, příspěvky se přestanou objevovat ve feedech uživatelů, což zamezí dalším interakcím a ještě více zhorší vaše hodnocení. Skončíte s mrtvou stránkou, kterou nikdo nesleduje.[2] Z toho důvodu je nutné vypomáhat si atraktivnějšími příspěvky, jež získají dostatek interakcí a nelichotivý trend zvrátí. Neměli byste však přesáhnout určitou míru, protože klíčové informace by i tak měly tvořit významnou část příspěvků. V opačném případě stránka knihovny ztrácí smysl a stává se něčím úplně jiným. To bychom měli mít na paměti také při hodnocení toho, zda je stránka knihovny kvalitní. Pokud má taková stránka vysoký počet interakcí, bývá to často díky příspěvkům, které s vlastní činností knihovny přímo nesouvisí.[3]

Právě zkušenosti, postřehy, úspěchy i neúspěchy při spravování stránky Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci nás vedly k sepsání tohoto článku. Domníváme se, že máme co nabídnout, protože stránku naší knihovny považujeme (v rámci knihoven na Facebooku) za úspěšnou a rádi bychom proto svým kolegům nabídli své know-how.[4] Samozřejmě si nemyslíme, že jedině naše cesta je ta správná a že neexistují jiné alternativy, jak úspěšně působit na Facebooku. Článek chápeme spíše jako rozšíření existujících zdrojů o naše vlastní poznatky.

Začněme samotnou stránkou:

Stránka, skupina nebo profil?

Pokud vaše knihovna hodlá působit na Facebooku, mělo by to být prostřednictvím stránky (fan page), nikoliv skupiny nebo dokonce osobního profilu.[5] O vhodnosti používání stránek pro knihovny není pochyb - základní srovnání výhod a nevýhod oproti skupinám představil nedávno například Faissal Alhaithami.[6]

Design

Vzhled stránek na Facebooku je do značné míry předem dán, přesto se i zde nabízí několik možností, jak se kreativně projevit.[7] Klasickým příkladem je profilové foto,[8] horní proužek s fotkami[9] a také úvodní stránka.[10] Několik skvělých nápadů, jak ozvláštnit stránku, představil Tim Ware,[11] zaujala mě také přednáška Ondřeje Szlauera na Library Marketing Tuesday v Brně.[12]

Úvodní stránka

Často se tvrdí, že velmi důležitá je úvodní stránka (landing page).[13] Podle mého názoru se její význam přeceňuje. Zajisté existují stránky, které se bez kvalitní úvodní stránky neobejdou.[14] Ale knihovna? Pokud jsem jejím uživatelem a chci se stát fanouškem, prostě se jím stanu. Bez ohledu na úvodní stránku. To, co mě zajímá, je obsah stránky, tedy to, co najdu na zdi, nikoliv na úvodní stránce. Mé kroky proto vedou přímo na zeď.[15]

Z těchto důvodů jsme úvodní stránku po čase úplně zrušili a (zcela příznačně) nezaznamenali žádnou změnu. Fanoušci přibývají dál, na zrušení záložky nikdo nereagoval, jakoby nikdy neexistovala.

Pochopitelně máte-li kvalitní úvodní stránku a líbí se vám, nechejte si ji, ovšem nezapomeňte, že chleba se láme na zdi.

Fotogalerie

K nejoblíbenějším činnostem na Facebooku patří sdílení fotografií.[16] Zaměřte svou pozornost na tuto aktivitu a dodržujte několik pravidel:

1) Téma - Fanoušky musí fotky zaujmout; desítky stejných obrázků knih ležících na stole nejsou to pravé ořechové. Vhodné jsou fotografie z akcí knihovny, výstav a soutěží. Úplně nejlepší jsou fotky fanoušků, kteří se tak mohou označit, komentovat či palcovat (klikat na „to se mi líbí").

2) Kvalita - Fotky by měly být kvalitní. Nemusí vám je fotit profesionál, ale rozmazané nebo tmavé snímky jsou k ničemu.

3) Počet - Velké množství unavuje, proto se snažte vybrat skutečně jen to nejlepší. Příjemný počet v jednom albu je 5 - 10 fotek.

Dobrý příklad: Album dokumentující večerní čtení, které jsme pořádali v listopadu 2011 - skládá se ze 7 fotek a přineslo 24 palců, 13 komentářů a 25 označení.[17]

Špatný příklad: Fotodokumentace z Technologického semináře NAKLIV ze Zlína. Fotek je příliš mnoho a polovina z nich je tmavá a nezřetelná.[18]

Co tvůrci stránky?

Autorský tým

Vždycky by měl rozhodovat jeden člověk, neměl by ale dělat všechno sám. Čím více bude mít spolupracovníků, kteří budou přicházet s nápady a budou ochotní přiložit ruku k dílu, tím lépe. Autor (copywriter) by měl Facebook sám aktivně používat a sledovat jiné stránky. Díky tomu může zjistit, co funguje či nefunguje jinde, získá inspiraci, může přebírat obsah a v neposlední řadě se pak dokáže vcítit do role fanouška. Autor by rovněž neměl mít výrazné problémy s tvůrčím psaním.

V naší knihovně spravujeme stránky ve dvou: psaní má na starosti Jindřich Juráš, technickou stránku Antonín Pokorný, ovšem jednotlivé úkoly se často překrývají.[19]

Zasahování ze strany vedení

Nejhorší možná varianta. Autor by měl mít svobodu. Pokud jste vedoucím knihovny a zasahujete autorovi do psaní nebo jej dokonce nutíte, aby vám statusy před uveřejněním dával ke kontrole, styďte se! Je to cesta do pekla.[20]

Pokud každý příspěvek schvaluje pět oddělení a pak někdo ze zahraničního vedení, sebelepší agentura, aplikace a „vymakaná" stránka vám ve finále nepomůže (...) Osoba starající se ve firmě o sociální sítě se tak stává jakýmsi průsečíkem, u které se sbíhají informace mnoha typů a musí s nimi mít schopnost i pravomoc dále pracovat.[21]

Kolik času to zabere?

Opravdu hodně. Má-li být stránka kvalitní, zabere vám to spoustu času a bude to na vás klást zvýšené nároky, včetně aktivity mimo pracovní dobu.

Proto přemýšlejte dopředu nad tím, co pro vás bude Facebook znamenat, kolik jeho správě můžete věnovat času a čeho chcete dosáhnout.[22]

Tady se vyplácí vybudovat si alespoň malý tým spolupracovníků, o kterém jsme hovořili výše. Hodně záleží také na aktivitě vaší knihovny - pokud se u vás pořád něco děje, bude tvorba obsahu na Facebooku mnohem jednodušší.

Syndrom vyhoření

Tak jako při jiných dlouhodobých činnostech, také zde reálně hrozí syndrom vyhoření. Důvody mohou být různé: pozbytí zájmu, stereotyp, ztráta pocitu smysluplnosti, nadměrné množství práce, špatný přístup či odpor ze strany vedení knihovny. Nepodceňujte to. Dobrou obranou je vytvoření týmu - spolupracovníci si mohou rozdělit úkoly, vzájemně se podporovat a chválit. Přínosné jsou také návštěvy seminářů a kurzů,[23] kde můžete načerpat síly, získat nové podněty a kontakty na lidi, kteří se zabývají stejnou činností.

Nemá to logiku

Někdy vám nečekaně zabere status, u kterého jste to vůbec nečekali. A jindy vás naopak zklame naprostá sázka na jistotu. Fanoušci jsou nevyzpytatelní a v tomto je Facebook krásný a hrozný zároveň. Proto všechno berte s rezervou. Když něco nevyjde, nevadí, jede se dál.

Příklad: V den fotbalové baráže o Euro 2012 mezi ČR a Černou horou jsme uveřejnili odkaz na článek o fotbalovém utkání a zeptali se na tipy. Status absolutně propadl, ačkoliv dotazy tohoto druhu by měly být na Facebooku úspěšné.[24] Můžeme tím ilustrovat skutečnost, že ani doporučení sebelepšího článku nemusí platit na 100%.

Je to hra

Musí vás to bavit.

Pokud nebudete mít z aktivity na Facebooku radost, budete se trápit a na stránce to půjde poznat.

Je to hra, a proto k ní takto přistupujte. Neberte to přehnaně vážně. Váš první text není úplně dokonalý? Nenechte se zastrašit a pište dál![25]

Příklad: Po roce existence naší stránky jsme zveřejnili poděkování fanouškům s fotografií obou tvůrců u piva. Cílem bylo pobavit a představit knihovníky jako lidi z masa a kostí.[26]

Teď to nejdůležitější - tvorba příspěvků

Kdy přispívat?

Někteří autoři doporučují úterý a středu,[27] jiní čtvrtek,[28] narazili jsme i na zcela opačný názor, podle něhož je nejlepší víkend.[29] Naproti tomu Jeff Weiner uvádí, že na času tolik nezáleží, a primární je kvalita. Kvalitní příspěvek se prosadí kdykoliv.[30] S jeho závěry naprosto souhlasíme. Mnohokrát se nám to totiž potvrdilo v praxi. Samozřejmě z logiky věci vyplývá, že většinou budete uveřejňovat statusy ve vaší pracovní době - nejčastěji dopoledne. Neberte však časování příspěvků striktně. Nesouhlasím s názorem, že Facebook v sobotu spí. V sobotu spí jen správci stránek, fanoušci jsou vzhůru. Několikrát jsme dosáhli vysokých interakcí právě v sobotu, kdy měla být aktivita minimální.

Příklad 1: Status ze soboty 7. ledna 2012 týkající se Mayského kalendáře přinesl 117 palců, 2 komentáře a 50 sdílení, což byl v té době náš rekord. Padl právě v sobotu![31]

Příklad 2: V sobotu 10. prosince 2011 jsme informovali o nové databázi. Posty tohoto druhu obvykle nepobírají mnoho interakcí, přesto jsme získali 7 palců a 1 komentář.[32]

Počet příspěvků

Neměl by přesáhnout určitou míru. Příliš velké množství příspěvků je nejčastějším důvodem, proč fanoušci přestanou být fanoušky.[33] Zároveň je ale potřeba udržovat stránku aktivní. Dva příspěvky týdně jsou málo, dvanáct moc. Nám se osvědčilo pět až devět příspěvků za týden. Zároveň se snažíme, aby byly mezi statusy časové prodlevy.

Mlčet tři dny a poté nasázet v rychlém sledu čtyři příspěvky je chyba.[34]

Klíčové informace

Jádrem příspěvků na zdi by měly být informace týkající se přímo vaší knihovny. Změny otevírací doby, nové databáze, novinky, aktuality... Tyto statusy vám většinou moc interakcí nepřinesou, o specificích knihoven na Facebooku jsme ostatně hovořili již v úvodu. Proto vám nezbude než si vypomáhat atraktivnějšími příspěvky, aby se mezi uživatele dostala i tato sdělení. Nikdy ale nezapomínejte, proč na Facebooku jste - kvalitní informace by rozhodně neměly chybět.[35]

Příklad: Upozornění na zvýšení poplatku za překročení výpůjční doby přineslo 6 palců a 3 komentáře, což je na tento typ příspěvku poměrně dobrý výkon.[36]

Nikdo vás nepochválí tak, jako vy sami

Samochvála smrdí, ale u Facebooku to tak docela neplatí. Zavedli jste novou službu? Bude amnestie? Prodloužili jste otevírací dobu? Koupili nové počítače? Nezapomeňte se pochlubit! Samozřejmě všeho s mírou...

Příklad 1: „Skvělá zpráva na začátek týdne - třicetidenní výpůjčky půjčujeme až do 2. ledna 2012! Půjčujte, půjčujte, půjčujte...:)" Tento status nás nestál žádné úsilí. Šlo jen o to, všimnout si, co by mohlo uživatele zajímat (13 palců).[37]

Příklad 2: Dlouhý boj liberecké knihovny o přechod pro chodce skončil úspěchem, z čehož byl také výborný status (93 palců a 17 komentářů).[38]

Otázky

Ptejte se! Otazník na konci statusu zvyšuje jeho úspěšnost údajně o 15%.[39] Ideální jsou otázky bez odkazu. Příloha totiž odvede část fanoušků jinam, méně pak komentují a palcují.  Proto si dobré odkazy schovávejte na speciální statusy a otázky dávejte zvlášť. Otázka by měla být stručná a měla by pobízet k odpovědi.

Příklad 1: Otázka „Máte rádi poezii? Napište nám vaši nejoblíbenější báseň, básníka:-)" přinesla 7 palců a 29 komentářů.[40]

Příklad 2: Status „Medvídek Pú... Bílý tesák... Lassie... Která je vaše nejoblíbenější literární zvířecí postava?" získal 6 palců a rovněž 29 komentářů.[41]

Vtip a relaxace

Je dobré stránku oživit a zlidštit. Uživatelé jsou rádi, když vidí za knihovnou normální lidi, kteří se dokážou zasmát.

Vtipné příspěvky mají velmi důležitou funkci, a sice sbírání interakcí, které pak zvedají hodnocení vašich stránek.

To má vliv na jejich zobrazování ve feedech uživatelů, takže pomocí vtipů vlastně pomáháte šířit i klíčové informace. Platí zásada: všeho s mírou.

Příklad 1: Vynikající status Univerzity Palackého s textem „časy se mění..." a obrázkem fanouškům vlastně nic podstatného nepřinesl. Ale pobavil! Díky tomu si vysloužil neuvěřitelných 875 palců, 62 komentářů a 382 sdílení.[42]

Příklad 2: Dlouhodobě nejúspěšnější je na našich stránkách rubrika Knihy ve zkratce.[43]

Události

Připravuje vaše knihovna přednášku, výstavu, seminář nebo jinou akci? Vytvořte událost! Kvalitně připravená událost může výrazně pomoci s propagací akce a ještě vám přinese žádané interakce. Nezapomínejte, že vytvořením události nic nekončí - fanouškům odpovídejte na jejich dotazy a přidávejte doplňující příspěvky na zeď události.

Příklad 1: Formou události jsme propagovali přednášku Martina Hilského - účast byla mnohem vyšší než na přednášce téhož autora rok předtím.[44]

Příklad 2: Událost k večernímu čtení na téma horor fanoušci navštěvovali před i po samotné akci a navzájem si doporučovali literaturu.[45]

Dlouhý chvost

Určitou část příspěvků dáváme na stránky i přesto, že neposbírají příliš mnoho interakcí. Palce a komentáře získáváme jiným způsobem. Tyto příspěvky přinášejí kvalitu, zasahují menší skupinu uživatelů, ale celkově přispívají k vnímání knihovny jako intelektuálního prostředí. Patří sem odkazy na zajímavé články, služby, aplikace.[46]

Příklad: Odkaz na stránku s nástroji na konverzi dokumentů získal 7 palců, což není na tento typ příspěvku vůbec špatné.[47]

Rozmanitost

Opakující se statusy jsou špatně.

Když budete fanoušky zahlcovat jednotvárnými zprávami o nově koupených knihách, přestane je to bavit a odejdou.

Pokud je budete zásobovat jen vtipy, zůstane skupinka očekávající vtipy; navíc knihovna tu není určitě od toho, aby suplovala stránky zaměřené na humor. Chce to rozmanitost, nápaditost, vyváženost. Míchejte různorodý koktejl. Jednotlivé příspěvky by neměly začínat stále stejnými slovy! Hledejte inspiraci u kolegů z jiných stránek, učte se z jejich úspěchů i neúspěchů.[48]

Příklad: Na zdi budějovické akademické knihovny jsem mezi 14. a 20. prosincem 2011 napočítal šest statusů, z toho pět se týkalo ztrát a nálezů. Tady rozmanitost chybí.[49]

Kreativita

Ať už píšete o čemkoliv, dejte si na statusech záležet. Právě na vaší kreativitě závisí úspěch/neúspěch příspěvků. Vynalézavosti se meze nekladou.[50] Příspěvek by určitě neměl vypadat tak, že jen naplácáte na zeď názvy knih a nic víc.[51] Dejte si na tom záležet! Získali jste novou knihu do fondu? Tak si ji vezměte do ruky, prolistujte ji a teprve poté vymýšlejte status. Uvidíte, že to půjde lépe. Příliš vhodné není ani automatické přeposílání aktualit z vašich webových stránek pomocí RSS, které mívá minimum interakcí.[52]

Špatný příklad: Nová kniha ve fondu. Lubomír Nátr: Příroda nebo člověk?

Dobrý příklad: „Skutečné bohatství nepředstavují peníze, ale potraviny, minerály, půda, informace..." (Lubomír Nátr) Nepřehlédněte novinku Příroda nebo člověk?[53]

Co bych chtěl číst já?

Při vymýšlení nového statusu se ptejte: Chtěl bych to číst? Přínosný může být i názor některého kolegy. Pokud máte pochybnosti, patrně bude něco špatně. Představte si fanouška, který přišel ze školy/práce domů, sedl si k počítači a připojil se na Facebook. Musíte ho zaujmout! [54] Pobavit, poučit, navázat s ním kontakt. Komentujte a bavte se s fanoušky.[55]

Relativnost interakcí

V pondělí 2. ledna 2012 jsme zveřejnili status, jehož cílem mělo být upozornění uživatelů na konec výpůjční doby. Doporučili jsme jim prodloužit si knihy a nabídli několik možností, jak to provést.[56] Z hlediska interakcí status propadl, protože po první hodině nezískal ani jeden palec či komentář. Ve skutečnosti jsme však obdrželi během prvních patnácti minut od zveřejnění osm žádostí o prodloužení přes e-mail. Ačkoliv jsou interakce alfou omegou úspěšnosti stránek,[57] tento příklad ukazuje, že to nemusí platit vždy.

Co říci na závěr?

Několikrát jsem se setkal s otázkou:

Co vaší knihovně působení na Facebooku přineslo?

Těžká otázka. Počet uživatelů se nám nezvýšil, knih se půjčuje stále stejně. Spokojenost a přízeň uživatelů? Snad ano, myslíme si to, ovšem hmatatelných důkazů máme minimum.[58]

Jednoznačným přínosem je komunikace.[59] S Facebookem jsme získali nový komunikační kanál. Studenti se nebojí zeptat, chválí nás, stěžují si, ale i děkují. Zatímco dříve museli napsat dopis či e-mail (zdlouhavé), vyžádat si knihu přání a stížností (mají strach) nebo přímo oslovit knihovníky (chybí odvaha), nyní je komunikace velmi pohodlná, příjemná, osobní. Stačí pár kliknutí a je to.

Knihovny, které na sociálních sítích nepůsobí (nebo na nich jsou, ale nekomunikují) si neuvědomují, o co přicházejí.

Sociální sítě vám umožňují vytvářet novou podobu vztahu mezi knihovnou a čtenářem. Domnívám se, že to doceníme zejména v dlouhodobém horizontu.[60] Podle studie bostonské univerzity používají lidé Facebook kvůli potřebě někam patřit a snaze o prezentaci sebe sama.[61] Mohli by fanoušci vnímat knihovnu jako místo, kam chtějí patřit?[62]

13. leden 2012. Pavla Krejčířová okomentovala váš stav. Klik. Je super, že pro svoje fanoušky vymýšlíte pořád něco nového :) Naše knihovna prostě nemá konkurenci - zábava, zajímavosti a k tomu všemu ještě dobrá nálada a ochota vždy poradit a pomoct... palec nahoru :) Klik. Přijatá zpráva. Tonda Pokorný. Klik. Čoveče, tak po komentáři od Pavly Krejčířové jsem tak trochu naměkko. To mi udělalo obrovskou radost. Vyjmenovala tam vlastně všechno to, o co se snažíme - pobavit, informovat, poradit... Děláme to sakra dobře! Příští týden zajdem na paňáka. Tohle musíme oslavit. Klik.


 


[1] Z poslední doby kupříkladu ZBIEJCZUK, Adam. Facebook: jednodušší, než se zdá. ProInflow [online]. 14.11.2011 [cit. 2012-01-21]. Dostupný z WWW: <http://pro.inflow.cz/facebook-jednodussi-nez-se-zda>. ISSN 1804-2406. Pro další zdroje viz poznámkový aparát.

[2] Nezapomínejte, že většinu statusů vidí ve svých feedech (na své zdi) méně než 10% fanoušků! CARTER, Brian. How to get more likes and comments on Facebook. All Facebook: Unofficial Facebook Ressource [online]. 2012-01-20 10:15 [cit. 2012-01-24]. Dostupné z WWW: <http://www.allfacebook.com/how-to-get-more-likes-and-comments-on-facebook-book-excerpt-2012-01>

[3] Typickým příkladem úspěšně vedené stránky s vysokým počtem interakcí je Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - právě zde však můžeme nejlépe demonstrovat to, které statusy jsou úspěšné (vtipy) a které už tolik ne (klíčové informace). Srovnej příklad statusu „trhajícího rekordy" (379 palců, 7 komentářů, 158 sdílení), viz Knihovna UTB ve Zlíně. [Ten správný čas] Facebook [online] 2012-01-05 13:25  [cit. 2012-01-24]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150507880313827&set=a.10150431319553827.381351.117391358826&type=1>, se statusem přinášejícím důležitou zprávu o zvýšení poplatku (5 palců a 2 komentáře), viz Knihovna UTB ve Zlíně. [Na základě rozhodnutí] Facebook [online] 2012-01-04 11:18  [cit. 2012-01-24]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/knihovnautb/posts/10150505592903827>.

[4] Ve statistice „mluví o tom" jsme v období 12.10.2011 - 24.1.2012 neklesli pod hodnotu 69. Nejvyšším dosaženým číslem bylo 488. Co se počtu fanoušků týče, ke 24.1.2012 jsme měli 1827 fanoušků, viz http://facebook.com/knihovnaup.

[5] Používat osobní profil k tomuto účelu může vést k jeho smazání, viz ZBIEJCZUK, Adam. Facebook: jednodušší, než se zdá. ProInflow [online], s. 34. Typickým příkladem je Univerzita Palackého v Olomouci. V roce 2010 byl spuštěn osobní profil UP, který během několika dnů získal na dvě tisícovky přátel. Během týdne byl najednou smazán.

[6] ALHAITHAMI, Faissal. How to decide between Facebook groups and Facebook pages: What's Better? BasicBlogTips [online]. 2011-12-28 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z WWW:

<http://basicblogtips.com/facebook-groups-or-pages.html>.

[7] BIERNÁTOVÁ, Olga. Propagace knihoven a komunikace s uživatelem na Facebooku. Brno, 2010. 133 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/180050/ff_m/Biernatova_magisterska_prace.pdf, s. 96-98.

[8] Líbí se mi logo prostějovské knihovny, viz <http://www.facebook.com/knihovnaprostejov>. Pro nápaditá loga srovnej 40 More Clever Logos With Hidden Symbolism. Bored Panda: the only magazine for pandas [online] 2011-05-25 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.boredpanda.com/clever-logos-with-hidden-symbolism-part2/>. 

[9] Manchester Library používá důvtipně horní proužek fotek jako souvislý panoramatický snímek, viz Manchester Library & Information Service. Facebook [online] [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/manchesterlibraries>.

[10] ROSALES, Francisco. How to built a facebook landing page with iframes. SocialMouths [online] 2011 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://socialmouths.com/blog/2011/03/16/how-to-build-a-facebook-landing-page-with-iframes/>.

[11] WARE, Tim. How to built the perfect facebook fan page. Techipedia [online] 2011-04-12 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.techipedia.com/2011/build-facebook-page/>.

[12] Příspěvek zazněl 6. září 2011, viz Library Marketing Tuesday: konference o marketingu a komunikaci v knihovnách. Partsip[online] 2011-08-15 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.partsip.cz/akce/konference/31-library-marketing-tuesday-konference-o-marketingu-a-komunikaci-v-knihovnach>. V podobném duchu SZLAUER, Ondřej. Tvorba propagačních materiálů. Vimeo [online] 2011-02-17 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z WWW: <http://vimeo.com/20252797>.

[13] ZBIEJCZUK, Adam. Facebook: jednodušší, než se zdá, s. 35. V podobném duchu také BIERNÁTOVÁ, Olga. Propagace knihoven a komunikace, s. 70-71, 84. Srovnej ROSALES, Francisco. How to built you facebook landing page (if you´re not a programmer). SocialMouths [online] 2011 [cit. 2012-01-19]. Dostupné z WWW: <http://socialmouths.com/blog/2010/10/27/build-your-facebook-landing-page/>.

[14] Týká se to komerčních stránek přesvědčujících fanouška, že právě u nich nalezne ty nejlepší produkty, viz CokoBanka.cz (http://www.facebook.com/CokoBanka.cz). Klasickým příkladem nutnosti použít informativní úvodní stránku byl Židloběžec (http://www.facebook.com/zidlobezec).

[15] Velká část fanoušků vaši úvodní stránku nikdy neuvidí. CARTER, Brian. How to get more likes and comments on Facebook. All Facebook, tamtéž, <http://www.allfacebook.com/how-to-get-more-likes-and-comments-on-facebook-book-excerpt-2012-01>.

[16] 87 procent dotázaných někdy vložilo na největší sociální síť fotografie. Ty nejčastěji bývají ze společných akcí s přáteli. LAUSCHMANN, Jindřich. Co dělají mladí a vzdělaní (tedy vy) na Facebooku? Tyinternety.cz [online] 2010-11-26 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW:

<http://www.tyinternety.cz/socialni-site/co-delaji-mladi-a-vzdelani-tedy-vy-na-facebooku1-2209>.

[17] Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci. [Večerní čtení HOROR] Facebook [online] 2011-11-23  [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/media/set/?set=a.310786678938972.86571.128922780458697&type=3#!/media/set/?set=a.310786678938972.86571.128922780458697&type=1>.

[18] NAKLIV. [Technologický seminář Zlín] Facebook [online] 2011-11-24  [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/media/set/?set=a.310786678938972.86571.128922780458697&type=3#!/media/set/?set=a.10150382341748173.360910.296000858172&type=1>.

[19] Spolupracujeme také ze Zuzanou Kelnarovou (stripy, večerní čtení).

[20] V tomto ohledu se v Knihovně UP těšíme značné svobodě, za což patří velký dík paní ředitelce Daně Lošťákové. Podle našeho názoru to má výrazný vliv na kvalitu stránky.

[21] A podobně na jiném místě: Jde-li firmě o opravdové zapojení do dialogu v sociálních sítích, musí své „vyslance" vybavit dostatečnými znalostmi i pravomocemi. ZBIEJCZUK, Adam. Firmy v éře sociálních médií. Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 6 [cit. 2012-01-21]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/firmy-v-ere-socialnich-medii>. ISSN 1802-9736.

[22] ZBIEJCZUK, Adam. Firmy v éře sociálních médií, tamtéž.

[23] SUCHÁ, Ladislava - ZIKUŠKA, Jan. PARTSIP a NAKLIV: Propojujeme informační profesionály. ProInflow [online]. 31.12.2009 [cit. 2012-01-21]. Dostupný z WWW: <http://pro.inflow.cz/partsip-nakliv-propojujeme-informacni-profesionaly>. ISSN 1804-2406.

[24] O aktuálních (např. sportovních) tématech viz ZBIEJCZUK, Adam. Facebook: jednodušší, než se zdá, s. 34. K úspěšnosti sportovní tématiky WARD, Brian. Facebook´s most enganging pages: religion and soccer. All Facebook[online]. 2011-12-12 [cit. 2012-01-21]. Dostupný z WWW: <http://www.allfacebook.com/facebook-engagement-list-2011-12>.

[25] ŠAUER, Martin. 5 rad dávných mistrů, které zdokonalí vaše texty. Copywriter.cz : váš prodavač za klávesnicí [online]. 2010-03-25 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: < http://www.copywriter.cz/clanky/5-rad-davnych-mistru-ktere-zdokonali-vase-texty>.

[26] Knihovna UP v Olomouci [Jsme s vámi už jeden rok] Facebook [online]. 14.10.2011 [cit. 2012-01-21]. Dostupný z WWW: <http://www.facebook.com/media/set/?set=a.182464081793664.59241.165988140107925&type=3#!/photo.php?fbid=289626271055013&set=a.219649164719391.66589.128922780458697&type=3&theater>.

[27] O´NEILL, Nick. New reports suggests Tuesday and Wednesday are best days to post on Facebook.  All Facebook: Unofficial Facebook Resource  [online]. 2009-09-09 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.allfacebook.com/new-reports-suggests-tuesday-and-wednesday-are-best-days-to-post-on-facebook-2009-09>.

[28] EVANS, Kate. Report: Facebook posts are best on Thursday. All Facebook: Unofficial Facebook Ressource [online]. 2011-04-11 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.allfacebook.com/report-facebook-posts-are-best-on-thursday-2011-04>.

[29] O´NEILL, Nick. If you want traffic from Facebook post kontent on the weekend. All Facebook: Unofficial Facebook Ressource [online]. 2010-03-10 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.allfacebook.com/if-you-want-traffic-from-facebook-post-content-on-the-weekend-2010-03>.

[30] WEINER, Jeff. Don´t worry about what time to post on Facebook. All Facebook: Unofficial Facebook Ressource [online]. 2011-11-08 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: < http://www.allfacebook.com/facebook-post-times-2011-11>.

[31] Knihovna UP v Olomouci [Tak to je moc...:D] Facebook  [online]. 2012-01-07 9:38 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/photo.php?fbid=340325165985123&set=a.219649164719391.66589.128922780458697&type=3&theater>.

[32] Přibližně stejný počet získáváme během pracovního týdne. Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci [S námi o nic důležitého nepřijdete...] Facebook  [online]. 2011-12-10 9:08 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/knihovnaUP/posts/257848277608874>.

[33] DOČEKAL, Daniel Bradbury. Nejčastější důvody proč fanoušek už nechce být fanouškem. Bradbury.cz [online]. 2011-02-09 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/02/09/nejcastejsi-duvody-proc-fanousek-uz-nechce-byt-fanouskem/>.

[34] Podle analytické společnosti PageLever žije průměrný Facebookový status 22 hodin a 51 minut. Během této doby se fanouškům objevuje na jejich zdi a mohou na něj tak reagovat palci nebo komentáři. CARTER, Brian. The average Facebook post lives 22 Hours and 51 minutes. All Facebook: Unofficial Facebook Ressource [online]. 2011-10-14 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.allfacebook.com/facebook-post-2011-10>.

[35] Mějte na paměti, že ne všichni fanoušci uvidí každý status! CARTER, Brian. How to get more likes and comments on Facebook. All Facebook, tamtéž, <http://www.allfacebook.com/how-to-get-more-likes-and-comments-on-facebook-book-excerpt-2012-01>.

[36] Knihovna UP v Olomouci [Upozorňujeme] Facebook [online] 2011-11-30 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z www: <http://www.facebook.com/knihovnaUP/posts/315172421833731>.

[37] Knihovna UP v Olomouci [Skvělá zpráva...] Facebook  [online]. 2011-11-21 8:39 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/media/set/?set=a.175511582466483.42293.128922780458697&type=3&saved#!/knihovnaUP/posts/309498329067807>.

[38] Krajská vědecká knihovna Liberec [tohle není fotomontáž] Facebook  [online]. 2011-10-03 [cit. 2012-01-21] Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150311273670893&set=a.172224845892.121456.171464645892&type=3&theater>.

[39] EVANS, Kate. Report: Facebook posts are best on Thursday, tamtéž. Dostupné z WWW: <http://www.allfacebook.com/report-facebook-posts-are-best-on-thursday-2011-04>.

[40] Knihovna UP v Olomouci [Máte rádi poezii?] Facebook  [online]. 2012-01-11 13:40 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/knihovnaUP/posts/343144115703228?notif_t=feed_comment>.

[41] Knihovna UP v Olomouci [Medvídek Pú] Facebook  [online]. 2011-11-22 12:28 [cit. 2012-01-21] Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/knihovnaUP/posts/310207592330214>.

[42] Univerzita Palackého [časy se mění...] Facebook [online]. 23.11.2011 [cit. 2012-01-21]. Dostupný z WWW: <http://www.facebook.com/media/set/?set=a.182464081793664.59241.165988140107925&type=3#!/photo.php?fbid=288268521213219&set=a.182464081793664.59241.165988140107925&type=3&theater>.

[43] Autory stripů jsou Zuzana Kelnarová a Jindřich Juráš. Knihovna UP v Olomouci [Knihy ve zkratce] Facebook  [online]. 2011 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://tinyurl.com/KUP-Stripy>.

[44] Knihovna UP v Olomouci [Přednáška Martina Hilského] Facebook [online] 2011-11-03 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z www: <http://www.facebook.com/events/145248432239252/>.

[45] Srovnej zejména příspěvky Marka Nagyho, viz Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci [Večerní čtení na téma horor] Facebook [online] 2011-11-22 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z www: <http://www.facebook.com/events/271016442934386/>.

[46] Nejzajímavější odkazy soustřeďujeme na http://delicious.com/knihovnaup. Inspirujte se a sdílejte.

[47] Knihovna UP v Olomouci [Potřebujete nějaký soubor...] Facebook  [online]. 2011-10-18 13:16 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/knihovnaUP/posts/243857669020998#!/knihovnaUP/posts/243335655715825>.

[48] Sledovat můžete Knihovnu UTB ve Zlíně (http://facebook.com/knihovnautb), sympaticky se mně jeví Městská knihovna Prostějov (http://facebook.com/knihovnaprostejov) či Krajská vědecká knihovna Liberec (http://www.facebook.com/pages/Krajsk%C3%A1-v%C4%9Bdeck%C3%A1-knihovna-Li...), Čtesyrád (http://facebook.com/ctesyrad.cz) nebo SEX (http://www.facebook.com/sex.knihovna?ref=ts).

[49] Srovnej Akademická knihovna Jihočeské univerzity [Zapomenutou kalkulačku] Facebook  [online]. 2011-12-14 16:36 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/knihovnaUP/posts/243857669020998#!/permalink.php?story_fbid=324483794246158&id=140892332605306>.

[50] Srovnej AMBROŽ, Jan. Souboj titulků: Mountfield proti 123shop.cz. Copywriter.cz : váš prodavač za klávesnicí [online]. 2010-03-25 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW:

< http://www.copywriter.cz/clanky/souboj-titulku-mountfield-proti-123shop-cz> a AMBROŽ, Jan. Víte, co neprodáváte? Copywriter.cz : váš prodavač za klávesnicí [online]. 2010-03-25 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.copywriter.cz/clanky/vite-co-ne-prodavate>.

[51] Takovým špatným příkladem viz strohý seznam novinek: Městská knihovna Třinec [Tron legacy] Facebook [online]. 2012-01-23 13:30 [cit. 2012-01-23]. Dostupný z WWW: <http://www.facebook.com/knihovnaUP#!/photo.php?fbid=10151187330910024&set=a.318879550023.341229.126343890023&type=1>.

[52] BIERNÁTOVÁ, Olga. Propagace knihoven a komunikace s uživatelem na Facebooku. Brno, 2010, s. 85. Typickým příkladem je stránka bolzanské knihovny: Bozen-Bolzano University Library. Facebook  [online]. 2012 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/pages/Bozen-Bolzano-University-Library/98177960772>

[53] Tento příklad byl realizován, viz Knihovna UP v Olomouci [Skutečné bohatství] Facebook  [online]. 2012-01-16 9:50 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/knihovnaUP/posts/243857669020998#!/knihovnaUP/posts/362886937061318>.

[54] LAUSCHMANN, Jindřich. Co dělají mladí a vzdělaní (tedy vy) na Facebooku? Tyinternety.cz [online] 2010-11-26 [cit. 2012-01-10]. Dostupné z WWW:

<http://www.tyinternety.cz/socialni-site/co-delaji-mladi-a-vzdelani-tedy-vy-na-facebooku1-2209>.

[55] Při větší diskuzi nemusíte odpovídat na každý komentář - je to stejné jako v životě, nechte diskuzi volně plynout a občas něco napište. CARTER, Brian. How to get more likes and comments on Facebook. All Facebook, tamtéž, <http://www.allfacebook.com/how-to-get-more-likes-and-comments-on-facebook-book-excerpt-2012-01>.

[56] Knihovna UP v Olomouci [Je tady leden 2012] Facebook  [online]. 2012-01-02 13:41 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/knihovnaUP/posts/243857669020998>.

[57] Skvělým pomocníkem je přísná metrika „mluví o tom", viz DOČEKAL, Daniel. „People Talking About" je novou mantrou marketérů na Facebooku. Lupa.cz [online]. 2011-10-10 6:25 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/people-talking-about-je-novou-mantrou-marketeru-na-facebooku/>.

[58] Srovnej komentář Adély Foldýnové já vás miluju:), Knihovna UP v Olomouci [Pro všechny ztracené] Facebook  [online]. 2011-12-02 11:07 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/knihovnaUP/posts/211241438950708>.

[59] Komunikaci považuje za klíčovou i odborná literatura, viz VETCHÝ, Marek. Internetové sociální sítě jako nové působiště knihoven a knihovníků. Brno, 2011. 128 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/52193/ff_m/Marek_Vetchy_diplomova_prace.pdf, s. 9.

[60] I když se v budoucnu mohou sociální sítě změnit nebo dokonce vymizet, čas věnovaný působení na nich není marný, protože pravděpodobně nezmizí principy, na kterých fungují (sociální charakter, propojení uživatelů, firem a institucí), viz VETCHÝ, Marek. Internetové sociální sítě, s. 12.

[61] ELER, Alicia. Why do people use Facebook? ReadWriteWeb [online]. 2012-01-16 12:00 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.readwriteweb.com/archives/study_why_do_people_use_facebook.php>.

[62] Srovnej komentář Martiny Konvičky, v němž hovoří o táboře knihovny. Knihovna UP v Olomouci [Máte rádi Olomouc?] Facebook  [online]. 2012-01-16 14:27 [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/knihovnaUP/posts/134696183315005>.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

54 komentářů

Obrázek uživatele admin
Anonym
21. 2. 2012

Tohle je opravdu hutný článek se spoustou praktických rad, dlouhodobých zkušeností a odkazů na další hodnotné zdroje. Určitě jej budu sdílet dál. Mám k tomu ještě takové dva dodatky:

a) Ad přínosy prezence na sociálních sítích (na Facebooku) pro Vaší knihonvu. Facebook stránku jsem do této doby nesledoval, a tak nemám úplně relevantní informace, ale z toho co čtu není nastaven cíl: Např. zvýšení počtu čtenářů, půjčených knih za období apod. Protože není nastaven cíl, nejsou (zřejmě) vyvíjené ani žádné aktivity k dosažení těchto cílů (např. placené kampaně zaměřené na zisk nových fanoušků příp. zapojení těch současných). Facebook pro vás funguje vhodně jako rozšíření povědomí o knihovněa  komunikační kanál vedoucí k prohloubení (a k zosobnění) vztahu se zákazníky (návštěvníky knihovny), ale umím si jej představit i jako nástrok k dosažení exaktnějších marketingových cílů. 

b) Určitě si nemyslím, že se význam vstupní stránky na Facebooku přeceňuje. Spíše naopak. Existují studie, kdy tato stránka zvyšuje konverzi (v podobě získání fanouška) o 100%. Ve svých příkladech je toto číslo někdy ještě o dost optimističtější. Dlužno však říci, že změřit tento efekt je jednoduše možné jen v případě vedení reklamních kampaní (Facebook Ads). Velkou výhodou vstupní stránky je však kromě toho možnost efektivní prezentace aktuálně nejdůležitější informace (nových 5 knih v knihovně, aktuálního semináře, úspěchu knihovny, soutěže apod.). Je to otázka nákladů a výnosů - pokud jste schopni levně vyrobit graficky zajímavou vstupní stránku, určitě to doporučuji :-)

 

Pěkný den a mnoho úspěchů v budoucnu.  

Obrázek uživatele karelmatejka

Tak přesně takový užasný a motivujicí článek jsem potřeboval přesně před dvěma lety. Tehdy jsem FB testoval všemi směry, bohužel postupem času jsem se setkal s demotivujícím prvkem jak ze strany lidí z knihovny tak ze strany veřejnosti (nízká interakce).

Musím souhlasit, že úvodní stránka (záložka) na stránce FB je naprosto zbytečná a z vlastní zkušenosti vím, že byl velký problém se samotným zobrazením v různých prohlížečích a navíc za měsíc Facebook bude měnit fan pages, kdy celá stránka bude skoro na chlup stejná jako nové profily Timeline, takže je možné, že úvodní stránka nebude za měsíc už vůbec funkční (zmizne někam do ztracena jako v předchozí změně fan pages).

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 1. 2019

Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog.

phen375 does it work

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 1. 2019

There is definately a great deal to know about this subject. I like all of the points you've made.

seo link builder

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 1. 2019

I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. <a href="https://yourlearnerships.tumblr.com/post/181951204837/decorative-tiles-m...">decorative tiles melbourne</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019

You re in point of fact a just right webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you're doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a fantastic activity on this subject!

[url=https://webdesignerwebsite.be/]Webdesigner[/url]

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 2. 2019
I truly appreciate basically perusing the majority of your weblogs. Just needed to advise you that you have individuals like me who value your work. Certainly an awesome post. Caps off to you! The data that you have given is exceptionally useful. Classic Rock Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 2. 2019
I truly appreciate basically perusing the majority of your weblogs. Just needed to advise you that you have individuals like me who value your work. Certainly an awesome post. Caps off to you! The data that you have given is exceptionally useful. Classic Rock Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

There's no doubt i would fully rate it after i read what is the idea about this article. You did a nice job.. <a href="https://projectdraft.kinja.com/child-care-mulgrave-1832504857?rev=154980...">child care mulgrave</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I am truly getting a charge out of perusing your elegantly composed articles. It would seem that you spend a considerable measure of exertion and time on your blog. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome. wordpress sidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I am truly getting a charge out of perusing your elegantly composed articles. It would seem that you spend a considerable measure of exertion and time on your blog. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome. wordpress sidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
I'm eager to reveal this page. I have to thank you for ones time for this especially awesome read!! I unquestionably extremely enjoyed all aspects of it and I likewise have you spared to fav to take a gander at new data in your site. annabel law
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
I'm eager to reveal this page. I have to thank you for ones time for this especially awesome read!! I unquestionably extremely enjoyed all aspects of it and I likewise have you spared to fav to take a gander at new data in your site. https://revscheckreport.com.au
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
I'm eager to reveal this page. I have to thank you for ones time for this especially awesome read!! I unquestionably extremely enjoyed all aspects of it and I likewise have you spared to fav to take a gander at new data in your site. tax lawyers in lagos
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
Intriguing post. I Have Been pondering about this issue, so a debt of gratitude is in order for posting. Entirely cool post.It 's extremely exceptionally decent and Useful post.Thanks Best DUI Lawyer
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
This post is extremely easy to peruse and acknowledge without forgetting any subtle elements. Incredible work! voyance gratuite par telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
This post is extremely easy to peruse and acknowledge without forgetting any subtle elements. Incredible work! 3dinnovations renovate singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
This post is extremely easy to peruse and acknowledge without forgetting any subtle elements. Incredible work! 3dinnovations renovate singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
I am truly getting a charge out of perusing your elegantly composed articles. It would seem that you spend a considerable measure of exertion and time on your blog. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome. Mer om Wordpressbloggar
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
I am truly getting a charge out of perusing your elegantly composed articles. It would seem that you spend a considerable measure of exertion and time on your blog. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome. Mer om Wordpressbloggar
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 2. 2019
This post is extremely easy to peruse and acknowledge without forgetting any subtle elements. Extraordinary work! Wordpress bloggen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. 8th class result 2019 roll number wise
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 3. 2019
I will really appreciate the writer's choice for choosing this excellent article appropriate to my matter.Here is deep description about the article matter which helped me more. 바카라사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019
I will really appreciate the writer's choice for choosing this excellent article appropriate to my matter.Here is deep description about the article matter which helped me more. Promotion artiste télévision musique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
Mmm.. admirable to be here in your report or tell, whatever, I notoriety I ought to besides process solid for my have site need I play some salubrious further refreshed occupied in your area. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
Mmm.. admirable to be here in your report or tell, whatever, I notoriety I ought to besides process solid for my have site need I play some salubrious further refreshed occupied in your area. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
Astonishing learning and I get a kick out of the chance to impart this sort of data to my companions and expectation they like it they why I do Vidare till bloggen nu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019

I get a kick out of the chance to impart this sort and admirable to be here in your report thanks.<a href="https://classnotes.pk/8th-class-result/"> 8th class result 2019</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
I have a mission that I'm quite recently chipping away at, and I have been at the post for such data สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. xw605
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. xw605
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention. Weebly sajt
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
I require you to thank for your period of this extraordinary read!!! I definately welcome every last bit of it and I have you bookmarked to take a gander at new stuff of your blog a certain prerequisite read blog! Information om Wordpress
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
I am interested in such topics so I will address page where it is cool described. betway88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

For true fans of this thread I will address is a free online! formal dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

Once I thought about things like: why such information is for free here? Because when you write a book then at least on selling a book you get a percentage. Thank you and good luck on informing people more about it… Replica Bags Lover

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

Interesting and interesting information can be found on this topic here profile worth to see it. residential painting Martinez

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019

I have chosen to build and blog, which I have been deficient in. Acknowledged for this inform, it's really serviceable! Hotstar Shows

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019
I like survey objectives which comprehend the cost of passing on the astounding solid resource purposeless out of pocket. I really worshiped inspecting your posting. Thankful to you! the-highlands-the-sepik
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019
I like survey objectives which comprehend the cost of passing on the astounding solid resource purposeless out of pocket. I really worshiped inspecting your posting. Thankful to you! the-highlands-the-sepik
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
Here, the 10-kilometre stretch of soft white sand offers the ultimate in relaxation. Whether you prefer to rest on the beach with a good book or explore the vibrant blue lagoon and all the treasures that lay beneath, Moana Sands Hotel caters to families, groups and couples alike. moana sands
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 11. 2019
I see one point added screening on diverse journal areas day after day. it's possible to usually be improving to audit an item from optional makers still as in addition pursue rather something from their shop. Mostly, I am mosting most likely to provide you a net|a web an online interface on your internet journal. best preventive dentist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 2. 2020

I starting late went over your article and have been scrutinizing along. I have to express my significant regard of your composed work inclination and ability to impact perusers to examine from the most punctual beginning stage to the end. I should need to examine more breakthrough presents and on share my considerations with you.  메이저사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 2. 2020
Genuinely, this article is extremely one of the absolute best ever. I am an antique 'Article' gatherer and I at times read some new articles in the event that I discover them intriguing. What's more, I discovered this one entirely captivating and it ought to go into my gathering. Good work! 안전토토
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2020
I need you to thank for your season of this magnificent read!!! I definately appreciate each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff of your blog an unquestionable requirement read blog!!!! emergency plumber sydney
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2020
We are tied directly into the sate’s renewal database which allows us to process your request almost instantly. 먹튀검증
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2020

I am checking for and I have to post a remark that "The substance of your post is excellent" Great work!  happyluke ฟรี 300 บาท

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2020

The Antminer T17 is equipped with bitmain’s second-generation 7nm chip, which uses the world’s leading TSMC FinFET technology to apply global optimization methodology and significantly improve chip performance. The same powerful performance, lower hashrate cost, so that the 7nm mining machine is at your fingertips. t17

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2020

I am checking for and I have to post a remark that "The substance of your post is excellent" Great work!  kommersiella avtal

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2020
The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right. nationwide security companies
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2020
Stunning post I should state and grateful for the data. Bearing is evidently a sticky subject. Regardless, is still among the central subjects of our shot. I regard your post and anticipate more. lsm99
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2020

I am checking for and I have to post a remark that "The substance of your post is excellent" Great work!  คาสิโนออนไลน์

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2020

I am checking for and I have to post a remark that "The substance of your post is excellent" Great work!  토토

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 2. 2020

Niagara Falls Tours from Niagara Falls Hotels. Tour includes major attractions Hornblower Cruise, Journey behind the Falls, Canadian and American Falls, free time to explore the Falls. Tours Niagara

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback