Z historie Multimediálních festivalů v Regionální knihovně Karviná

Dnešní mladá generace, vlastně můžeme hovořit o generaci dětí narozených po roce 1983, začíná být generací počítačových her, „ net“ generací. Nástupem informačních technologií přišla do běžného jazyka řada nových termínů. Informační technologie, počítače, Internet, multimediální aplikace se však netýkají jen odborné veřejnosti. Začínají je používat všichni.

Zásadním problémem se jevila ztráta komunikace mezi generacemi. Jde pravděpodobně o problém jedné dvou generací, protože elektronická informatika vznikla a prudce se vyvíjela až koncem 20. století. A protože doba elektronických informačních technologií je tady, je třeba ji brát se všemi pozitivy i nedostatky. Je to součást novodobé mediální kultury. Nereagovat na tato fakta, znamená ztratit kontakt mezi generacemi, mezi dospělými a mládeží.

Knihovna, jako kulturní, informační instituce  může a hraje na tomto úseku velmi významnou roli. Regionální knihovna disponovala  a disponuje solidní úrovní výpočetní techniky i technickým vybavením kinosálu, který je předurčen  k organizování  podobných akcí.

Hlavní myšlenkou realizace akce - nazvané Multimediální festival - v březnu roku 2002 bylo rozšíření možností vzdělávání a také prezentace nových informačních technologií mezi žáky, studenty, pedagogy,  pracovníky knihovny.

Hlavním partnerem akce bylo Statutární město Karviná, které tuto akci uvítalo a podpořilo.

Tématem prvního ročníku festivalu v březnu 2002  bylo sestavení prezentace základních a středních škol, kde školy představily samy sebe a svou činnost. Prezentace pak byly vystaveny na stránkách knihovny (http://www.rkka.cz/).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  soutěžním roce 2003 se Regionální knihovna Karviná se snažila podnítit zájem žáků a studentů o dění ve městě Karviná výtvarnou soutěží na téma „Moje město Karviná". Každá škola vyhlásila svou interní soutěž Moje město Karviná, ze které pak bylo vybráno 5-10 nejlepších výtvarných prací, které školy naskenovaly a poslaly prostřednictvím elektronické pošty do knihovny. Současně probíhaly i prezentace středních škol na téma tvorba vlastních www stránek a dalších multimediálních produktů, stejně tak jako prezentace vlastních produktů Regionální knihovny Karviná (DAWINCI, MVS , Domácí knihovnička).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První dva ročníky byly pro nás testováním, sbíráním zkušeností, vychytáváním nedostatků a vzhledem k zájmu škol jsme cítili potřebu zaměřit se na atraktivnost i náročnost soutěžních témat a využít v dobrém velkou soutěživost žáků, studentů i pedagogů, kteří si v zadních řadách kinosálu také tipovali  „jen znalostně", své odpovědi.

V roce 2004 byly školám byly nabídnuty dvě soutěže. Pro základní školy byla vyhlášena soutěž „Virtuální galerie Otakara Barana." Úkolem v rámci této soutěže bylo vytvořit webovou prezentaci výstavy Otakara Barana, jež se toho času odehrávala v Galerii Pod Věží. Cílem akce bylo probudit zájem mládeže o výtvarné umění a přitom využít jejich zájmu o informační technologie.

Forma soutěžní části pro střední školy se pozměnila. Změnou bylo, že  každá ze soutěžících středních  škol měla možnost sledovat zápolení svých spolužáků ve školních  počítačových učebnách. Nakonec přišlo i na ně, když odpovídali na čtyři otázky přes Internet. Body za správné či špatné odpovědi ze škol se připisovaly nebo odečítaly soutěžícím v kinosále.

Takže konečný výsledek mohl být ovlivněn i hlasováním ze škol! Soutěžilo se ve znalostech o  Evropské unii, o městě Karviná a informačních technologiích s využitím online komunikace.

Čtvrtý ročník Multimediálního festivalu probíhal ve dnech 1.3.a 2.3. 2005 a nabídl základním a středním školám vědomostní soutěž o ekologii. Festival byl ve znamení vysoké účasti škol - do soutěže se přihlásilo 10 základních a 5 středních škol (pro informaci - ve městě Karviná se nacházelo 15 základních  a 8 středních škol a učilišť). Ostatní žáci a studenti škol měli možnost sledovat průběh soutěže (díky kameře také své spolužáky vidět) a pomocí chatu své spolužáky povzbuzovat na http://www.festival.rkka.cz/.

V roce 2006 měl Multimediální festival měl dvě témata: vědomostní soutěž o české, světové literatuře a druhé téma bylo o  historii a současnosti regionu Karvinska a Těšínského Slezska, která byla určena žákům základních a studentům středních škol a proběhla ve dnech  23.3. - 24.3.2006. Důraz byl kladen na otázky věnované regionu - z předchozích let bylo známo, že tyto činily žákům a studentům problémy.

Pátý ročník Multimediálního festivalu v roce 2006 probíhal v rámci Dnů irské kultury, které se v Karviné slavily poprvé (ve dnech 10.3.2007 - 16.3.200). Regionální knihovna Karviná přispěla k oslavám Dnů irské kultury stěžejními akcemi, kterými byly  právě Multimediální festival a knižní výstava „Významní irští spisovatelé ve fondu Regionální knihovny. Festival letošním ročníkem probíhal opět formou vědomostní soutěže a byl určen žákům a  studentům základních a středních škol v Karviné a  konal ve dnech 13.3. - 14.3.2007 na téma „Evropská unie a země EU" se zaměřením na Irsko. Samotná soutěž probíhala  opět v kinosále Regionální knihovny Karviná, odkud bylo vše vysíláno do sítě internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V realizaci festivalů všech předchozích ročníků nás podporovalo nejen Statutární město Karviná, ale i řada sponzorů, kteří poskytli hodnotné ceny a občerstvení pro soutěžící. Poděkování patří i školám a zaměstnancům knihovny, kteří se již roky na organizaci MMF podílejí. Vzhledem k jeho cíli - cesta za poznáním a vzděláním v oblasti multimédií -  rok 2008 by měl být již sedmým ročníkem a  nabídnout nové téma, které si zachová i svou soutěžní část, která se mezi žáky a studenty těší velké oblibě.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback