Zdravotnické informace na internetu aneb komunikace s pacienty

22. 6. 2012

Příloha č. 14/2012

Autoři přílohy: InHD + Markéta Kulíková

Liveblogging najdete jako obvykle v Blogu z Bloku.

Rozhovor s Tomášem Prušou najdete v květnovém vydání Inflow. 

Na Blok expertů s Tomášem Prušou jsem byla opravdu zvědavá. Jednak kvůli samotnému přednášejícímu, ale i proto, že mne jakékoliv téma o zdraví velice zajímá. Také jsem se těšila na informace o elektronické zdravotní dokumentaci, o níž se hovoří v českém prostředí téměř deset let.

Vyhledávání informací o zdraví

Na začátku mluvil Tomáš o velkém problému souvisejícím se zveřejňováním informací o zdraví a léčivech. Tím je značná legislativní regulace určující, jaké zdravotní informace a jakým způsobem mohou být prezentovány.

Pak představil graf zachycující vyhledávání informací o zdraví v různých Evropských zemích rozdělený do dvou věkových kategorií (16 - 24 let, 65 - 74 let). Z grafu vyplynulo, že mladí lidé u nás vyhledávají informace o zdraví minimálně. Důvod není to, že je tyto informace nezajímají, nebo že je česká populace mladých lidí výjimečně zdravá na rozdíl od ostatních zemí. Důvod je český internet nenabízející téměř nic o zdraví určené pro tuto věkovou skupinu. Obecně jsou informace o zdraví vyhledávané na internetu velmi často. V USA je vyhledává až 74 %, u nás kolem 30% dospělých uživatelů internetu a celosvětově tento zájem stále roste. Problémem u nás je, že česká zdravotnická veřejnost neumí s laickou veřejností komunikovat, používá příliš odborný jazyk, nezajímavou formu.

 

Výsledek nedostatku informací o zdraví

Výsledek této situace je nedostatečně informovaná veřejnost, následkem toho pacient nerozumí informacím, nedodržuje léčebný plán, neví jak léky užívat, jak je kombinovat. Zorientovat se je pro něj samotného velmi složité, tudíž se snižuje jeho míra schopnosti spolupracovat (compliance) na léčbě s lékařem. Řešení tohoto stavu je ve zlepšení spolupráce mezi odborníkem a pacientem vede přes spolupráci odborníků, výzkum, edukaci odborníků i pacientů.

 

Elektronická zdravotní dokumentace

Došlo i na elektronickou zdravotní dokumentaci, když nám bylo představeno schéma takové databáze.  Jejím základem je zpracovaná papírová dokumentace (pomocí OCR). Do dokumentace může vpisovat i pacient, obsahuje veškerézdravotní záznamy, užívané léky a i rentgenové snímky, to všechno sdílí lékaři kdykoliv si to zdravotní stav pacienta vyžádá.Smyslem dokumentace je dostupnost, integrita, propojení dat s cílem snížit nadbytečná vyšetření, užívání léčiv a zatížení pacientů. Problém je samozřejmě jako u všech citlivých dat v zajištění jejich bezpečnosti.

S novými přístupy přichází i nový aktivní pacient - ePacient: spolupracuje, chce informace, znát riziko apod.  To ústí k velké změně v přístupu, kdy je pacient na prvním místě, vznikají vyšší nároky na lékaře, zdravotní personál, zdravotnický aparát a jejich um podávat informace.

 

Zdraví na sociálních sítích

Na otázku: "Kdo z vás vyhledával zdravotní informace na sociálních sítích?" neodpověděl kladně žádný student. U nás není zvykem poskytovat a vyhledávat tyto informace v tomto prostředí, ale nemocnice v USA již poměrně úspěšně používají: Twitter, Foursquare , Facebook, LinkedIn , YouTube kanály apod. V rozvojových zemích lze zase výborně využít mobilní telefony a SMS.

Tomáš představil konkrétní příklady dobré praxe využívání sociálních sítí nemocnicemi. Jedná se o Mayo Clinis Center for Social Meida a Children's Hospital Boston. Ty mají pravděpodobně nějakého odborníka na komunikaci v sociálních sítích. Mezi české příklady nemocnic pracující s novými médii zahrnul Nemocnici na Bulovce, IKEM. Především stránky IKEMU  na facebooku https://www.facebook.com/ikemcz označil přednášející za velmi zdařilé. Z uvedených příkladů lze vyvodit tyto doporučení pro FB stránky nemocnic: stránku je třeba individualizovat, komunikujte a odpovídejte, uveřejňujte i jiné informace než počet úspěšných operací, přidejte zábavu ideálně propojenou se vzděláním apod. Pro nemocnice samozřejmě platí obecné zásady pro komunikaci v sociálních sítích.

 

Vizualizace informací a další

Pro usnadnění komunikace s pacienty lze skvěle využít vizualizaci informací např. výživových doporučení - výživové pyramidy, nutriční informace. V nových médiích lze jít ještě dál, lze využít gamifikaci - zavádění herních principů do různých oblastí i do zdravotnictví (vyzkoušejte http://www.nobelprize.org).

 

Co by to mělo přinést zdravotnictví?

Cílem těchto změn je veřejnost edukovat, integrovat jí správný životní styl do každodenního života a vychovávat pacienty k samostatnosti. Posílí se tak v jeho životě toto schéma: motivace (dodržovat léčebný režim) -> štěstí (pomáhá překonat bolest) -> smysl (chápu, proč to dělám) -> komunita (mohu sdílet zkušenost, podpora v rámci komunity). Chce-li lékař např. vyvolat změnu v chování u diabetika, může použít: tudiabetes.org - sociální síť pro diabetiky, deskovou hru pro diabetiky (gamifikace), nutriční databáze apod.

 

Jak komunikovat informace neslyšícím pacientům?

Tomáš pracuje v Oddělení znakového tlumočnictví, podílí se na tvorbě české odborné terminologie pro znakový jazyk a má tak s problematikou komunikace neslyšících velké zkušenosti. Je přesvědčen, že je to komunikačně zanedbané téma. Rodným jazykem neslyšících není čeština, ale je jím znakový jazyk. Může nastat situace, kdy neslyšící pacient podepisuje např. informovaný souhlas - dokument, který není v jeho rodném jazyce a nemusí mu tudíž plně rozumět.

Při takové komunikaci můžeme využít například Youtube kanál http://www.youtube.com/watch?v=HNoYfTj0KA4, nebo on-line slovník českého znakového jazyka http://znaky.zcu.cz/slovnik/1, případně se naučit se znakový jazyk. Rychlost v jeho osvojení záleží hlavně na tom, jak často s neslyšícími komunikujete, pokud se tomu věnujete 8 hodin denně jako Tomáš, jde to prý poměrně rychle.

Přednášené téma přispělo k rozšíření obzoru nejen mého, ale i ostatních posluchačů. V sále nebyl jistě nikdo, koho by téma zdraví a nových technologií nezaujalo.

Zdroj titulního obrázku: http://www.inflow.cz/tomas-prusa.

Fotogalerie

V kategorii: InHD
Štítky: Inflow magazín
Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback