Znalostní portál pro ISK. Nepodpořeno. Nepochopeno?

Asi znáte dotační program Ministerstva kultury VISK 3
http://visk.nkp.cz/VISK3.htm. Cílem programu je podle aktuální výzvy mimo jiné:

Zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblasti získávání, zpracování a sdílení
informačních zdrojů, zejména vytváření regionálních kooperačních systémů na bázi ICT

Rozšíření nabídky služeb uživatelům na bázi ICT, aplikace prvků Web 2.0 a
Knihovny 2.0 do služeb knihoven, např. wikis, sociální sítě, taggování, folksonomie, blog apod.

Využití vzájemné kooperace knihoven, muzeí a archivů při vytváření a
zpřístupňování informačních zdrojů na bázi ICT


Asi znáte KISK. Cílem KISKu je mimo jiné společně s partnery rozvíjet obor a
přicházet s (inovativním) řešením, ze kterého nebudeme mít užitek jen my, ale více
institucí.

Měli jsme vizi. Chtěli jsme vytvořit jednotné znalostní prostředí (znalostní
infrastruktutu) pro obor ISK, poskytnout služby a nástroje 2.0, které pomohou při
kooperaci, vzdělávání a sdílení informací. Je pěkné, když se o službách 2.0 už
několik let mluví na konferencích (ale ve službách knihoven to jaksi není vidět). Je
pěkné, že se už několik let mluví o jednotném e-learningovém systému, který by
propojil terciální a profesní vzdělávání. To vše je pěkné ... ale pouhým mluvením se
to nestane. Pokud se ale propojí několik sfér oboru (veřejné knihovny,
specializované knihovny, VŠ, ...), tak může dojít k synergickému efektu a skokovému
zlepšení. A dojde možná i k situaci, kdy knihovny budou ne na chvostu při zavádění
ICT, ale budou určovat směr.

VISK 3 je podle výzvy přesně na takové projekty/vize podle nás určen. Napsali jsme tedy projekt - zde ke stažení [pdf] - (podle výzvy může být rozsah projektu maximálně na dvě A4!) a čekali jsme na výsledek. Rozšiřující zdroje k problematice např. tady, tady, tady :)

A zároveň jsme začali např. připravovat kurzy v Moodlu, které do e-learningového prostředí poskytneme. Také vrcholilo dokončování VIAKISKu či výběr systému pro webináře (platíme ze svého, vybíráme mezi několika nástroji
http://c4lpt.co.uk/Directory/Tools/conferencing.html - můj favorit je zatím Dimdim
http://www.dimdim.com/). Ale vše je jinak.

Výsledek programu? NEPODPOŘENO!


Proč? Těžko říct. Mluvil jsem osobně s pěti hodnotiteli a jejich vyjádření bylo
různé. Při hlasování o projektu buď nebyli, na projekt si nepamatují, odvolávání na
nejasnost projektu či poukazování na "módnost" projektu".

Získal jsem tedy asi deset projektů (normálně se k projektům ani výsledkům hodnocení
nedostanete, takže jsem šel "nestandardní cestou"), které podpořeny byly a nestačil
jsem se divit, na co přesně jdou prostředky získat (a v jaké formě zpracování).
Seznam všech projektů je zde http://visk.nkp.cz/2010/VISK3_2010vysl.xls
Můj soukromý tip - chcete příští rok získat peníze? Jistotou je knihovní katalog,
trhákem bude RFID.

Ze zápisu komise vyplývá, že se preferovaly inovativní projekty, před žádostmi na
pouhou obnovu hardware.
A taky fakt, že v programu cca 1 milión zůstal nevyužit. Tedy vyřazeny byly projekty ne z nedostatku peněz, ale z jiných důvodů. Z jakých, to se
nikdy nedozvíte, neexistuje veřejný posudek k projektům ani bodové ohodnocení.
http://visk.nkp.cz/VISK3Zapis10.htm

Proč to píši na Inflow?

Po nevěřícném úžasu, nepochopení, bouření a pídění se po informacích jsem ve fázi,
kdy bych (si) rád vyjasnil, jaké preference a vize obor v oblasti ICT má (potažmo
hodnotitelé, kteří VISK 3 zastřešují). Rád bych také pochopil objektivitu a systém
hodnocení, kdy každý z komise hodnotí všech 280 projektů. Hodnotitelé mají můj
obrovský obdiv. Kvalitně zvládnout ohodnotit takové množství projektů je heroický
výkon. O šíři jejich znalostí ani nemluvě.

A také doufám, že se mi podaří rozproudit diskuzi a získat zpětnou vazbu. Od toho tu přece Inflow je, ne? :)

Nerad bych vypadal, že jsem uražený a ukřivděný. Opravdu nejsem. A nejde ani tak o těch 126.000,- Naše spoluúčast (54.000,-) plus další prostředky, které investujeme do technologií vysoce převyšují částku z dotace. Jde o princip.

Projektů jsme psali a realizovali desítky, výsledek projektových žádostí vždy s
pokorou přijímám - za předpokladu, že je hodnocení jednotné, transparentní a
odůvodněné.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

27 komentářů

Obrázek uživatele Stáňa
9. 4. 2010

Naše knihovna patří k těm, kteří dotaci získali /katalog/. Jsme za to skutečně moc a moc rádi. A proč zůstal vás projekt nepodpořen? Můj názor je, že knihovnictví v ČR vizi nemá. A to je ten hlavní a fatální problém.  Stáňa

Obrázek uživatele admin
Anonym
9. 4. 2010
Koukala jsem na výsledky VISK3 a vidím, že jste podávali tři projekty a jen na jeden jste nic nedostali. Nepřijde vám trochu nesportovní v článku nezmínit, že jste na jiných projektech dostali od stejné komise přiděleno 184000 korun a rozčilovat se nad nepřidělenými 126000? Myslím, že dostat peníze na dva ze tří projektů je dobrý výsledek! Takhle ten článek vyznívá, že vás komise úplně "zazdila". Nevím, já bych místo stížností poděkovala...
Obrázek uživatele Petr Škyřík
9. 4. 2010

<p>
<span style="background-color: #f8f8f8">Kolegyně Péťo,</span>
</p>
<p>
<span style="background-color: #f8f8f8">děkovat hodnotitelům mi připadá poněkud nepatřičné, nedávají peníze se svého, ale rozdělují peníze podle priorit výzvy a systému hodnocení. </span>
</p>
<p>
<span style="background-color: #f8f8f8">Tento příspěvek byl pouze o znalostním prostřední, další naše projekty jsem tam netahal, protože přece princip - vy už jste dostali, víc už nedostanete - nemá u projektů co dělat. </span>
</p>
<p>
<span style="background-color: #f8f8f8">Mimochodem, jeden z našich projektů byl o 30% snížen. Projekt, který má &quot;obrat&quot; 25.000 unikátních návštěvníků za měsíc. </span>
</p>
<p>
<span style="background-color: #f8f8f8">Mým cílem není rozebírat všechny projekty, křívdy a preference. Chtěl bych vyvolat diskuzi. </span>
</p>
<p>
<span style="background-color: #f8f8f8"> I když určitě zajímavý je i fakt, že dotaci nedostala ani MKP na jejich web. Dovolím si citovat Tomáše Řéháka z mého Facebooku.</span>
</p>
<blockquote>
<p>
Dopadli jsme s na<span class="text_exposed_show">ším projektem úplně stejně. Taky máme nulu. Asi jsme ho napsali blbě a nepodařilo se nám na dvou stránkách A4 vysvětlit, proč si myslíme, že nově tvořený on-line katalog jako první v ČR postavený na FAST Search Enterprise technologii, s implementací FRBR, s důsledně zákaznickým přístupem, uceleným konceptem webu 2.0 (čtenářské anotace, hodnocení, tagy, propojení do sociálních sítí,...) a dalšími vychytávkami je celkem dost inovativní. Nebo že více než 8000 návštěv webu KAŽDÝ DEN, které máme už teď, představují celkem velkou cílovou skupinu daleko přesahující těch 160 000 lidí, kteří mají platnou průkazku do MKP. Čert to vem. Stejně ten web dotáhneme! Těšte se, bude to už brzy.</span>
</p>
</blockquote>

Obrázek uživatele admin
Anonym
9. 4. 2010
Nezlobte se, ale mě učili, že když něco dostanu, tak za to mám poděkovat, v tomhle se asi neshodneme. Váš článek se mi nelíbí, čiší z něj ublíženost a překrucování faktů.
Obrázek uživatele Petr Škyřík
9. 4. 2010

<p>
Děkuji za dárky, za zdraví, své ženě za lásku.
</p>
<p>
Proč děkovat za peníze na projekt? Peníze nejsou pro nás do kapsy, nedostali jsem je jen tak, peníze jsou jen začátek, následovat bude enormní úsilí, výdej času a energie.
</p>
<p>
A pokud se kouknete na naše projekty, tak zjistíte, že nejsou primárně &quot;pro nás a naše potřeby&quot;. Nebo si myslíte, že mám děkovat za to, že pomohu knihovnám vytvářet použitelné a přístupné 2.0 stránky?
</p>
<p>
Všechny peníze jdou mimo KISK, programátorům, firmám, na techniku. Na naše mzdy tam není ani koruna. Děkuji za pochopení :)
</p>
<p>
P.S pěkné video, tematicky se vztahuje ke Znalostnímu portálu
</p>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#vers... width="480" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G8Yt4wxSblc&amp;hl=cs_CZ&amp;fs=1&amp;rel=0" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="menu" value="false" />
<param name="wmode" value="" />
<embed src="http://www.youtube.com/v/G8Yt4wxSblc&amp;hl=cs_CZ&amp;fs=1&amp;rel=0" wmode="" quality="high" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385"></embed>
</object>

Obrázek uživatele Tomas Bouda
9. 4. 2010

Zběžně jsem se koukal na obsahové oblasti, pro které je projekt VISK určen a zjistil jsem následující:

1. Zahájení automatizace knihovnických činností v knihovnách menších měst a obcí

2. Zvýšení a zkvalitnění produkce, zpřístupnění a prezentace primárních a sekundárních informačních dokumentů v elektronické podobě prostřednictvím veřejných knihoven

3. Rozšíření nabídky služeb uživatelům na bázi ICT

4. Zlepšení přístupu k informačním zdrojům z oblasti veřejné správy (funkce knihovny jako informačního centra obce)

5. Zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblastí získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů

6. Využití vzájemné kooperace knihoven, muzeí a archivů při vytváření a zpřístupňování informačních zdrojů na bázi ICT

Přesto, že jsem zastáncem Projektu a jsem si moc dobře vědom důležitosti, potřebnosti a jeho přínosu, musím uznat, že tahle výzva byla pro někoho jiného. Malé knihovny, které se potřebují dastat na odpovídající úrověň, ať se s tím chceme, nebo nechceme smířit, musí projít určitými kroky. A tomu taky odpovídají schválené projekty.

Naopak projekty, které jsou vysoce inovativní (mnohonásobně převyšují ten malý krok, který musí udělat všechny malé knihovny) - viz projekty:

  • KISK: Komplexní revitalizace webového portálu: migrace na Joomla!1.5, nové funkcionality web 2.0, redesign
  • Česká Třebová: Znalostní a virtuální prostředí pro obor ISK:podpora slopupráce, sdílení a transferu znalostí
  • MKP: Webová presentaceMestské knihovny v Praze,

prostě na podporu nárok nemají.

Shrnuto: mám za to, že Projekt tak uplně nepasoval na výzvu.

Za druhé, a to je myslím to podstatnější, české knihovnictví ještě stále nevyšlo z období "pokoutného uplácení koňským salámem", jak jsme tomu byli zvyklí z nedávného společenské uspořádání, kdy to ani jinak nešlo. A zdůrazňuji, že se to děje nevědomky, má to prostě v sobě, jako kde kdo a kde co v ČR. S tím souvisí, že:

  • nechápu, proč peníze zbyly, ale neinvestujou se,
  • nechápu proč nejsou veřejně dostupné ostatní schválené projekty na stránkách http://visk.nkp.cz/.

Já tedy přesně nevím, jak probíhá vypsání výzvy, ale tenhle moment je asi nejzásadnější. Tam právě musí být ti odborníci, ti vzdělaní lidi, ti, co čtou nejnovější odborné články a ti, kteří musí vědět, co přesně potřebuje ISK v ČR.

Se systémem, který je nastavený tak, že má peníze, ale nepodpoří evidentně poptávanou a v jiných zemí zcela standardní a běžnou věc, je něco špatně.

Nevidí ji?

Nechce ji vidět?

Je zkostnatělý a zpomalený?

Bohužel to tak bude pořád?

 

 

Obrázek uživatele admin
Anonym
9. 4. 2010
pokud vím, tak ty zbylé peníze se nikam nevracejí, jen se převedou do jiného z programů VISK, alespoň v minulých letech to tak chodilo běžně...
Obrázek uživatele admin
Anonym
9. 4. 2010

Myslím, že zamítnutí dotace bylo na místě, z mého pohledu z těchto důvodů: 1. Dotace jsou určeny knihovnám, aby zlepšily služby svým uživatelům. Ve Vašem projektu však čtu, že cílovou skupinou jsou informační pracovníci a knihovny, nikoli jejich uživatelé. Ostatně že má být cílovou skupinou uživatel je i v části Vámi citované pasáže: "Rozšíření nabídky služeb uživatelům na bázi ICT, aplikace prvků Web 2.0 ...."

2. Z Vašich podkladů je nejasné, kdo projekt podával. Některá z knihoven MU nebo KISK? Pokud KISK, zamítnutí je na místě, neboť program je určen knihovnám, nikoli vědeckým pracovištím. Nemluvě o podmínce VISK 3 dodávat záznamy do Souborného katalogu ČR, o čemž Váš projekt nic neříká.

3. Jak již uvedl jiný z diskutujících, primární skupinou jsou veřejné knihovny. K tomu bych dodal, že pokud se nemýlím, veřejné knihovny jsou odkázány na prostředky z ministerstva kultury, zatímco např. vysokoškolské knihovny na prostředky z min. školství s možností žádat o dotace z prostředků min. kultury.

4. Záměr projektu mi připadá obdobný tomu, který má NAKLIV, takže se mi jeví logické nedat peníze na projekt dotovaný z jiných prostředků a poskytnout je raději dalšímu zájemci o dotaci.

Jinak s Vámi souhlasím, že větší transparentnost při vyhodnocování projektů by nebyla od věci (např. detailnější zdůvodnění krácení nebo zamítnutí dotací, zveřejnění podaných projektů)

Obrázek uživatele admin
Anonym
9. 4. 2010
Dodatek k bodu 3: Tím jsem chtěl říci, že veřejné knihovny mají omezenější zdroje financí a chápu, když komise upřednostní veřejnou knihovnu před vysokoškolskou.
Obrázek uživatele Petr Škyřík
11. 4. 2010

Pěkný den,

žádost byla podána v souladu s programem, jinak by ani neprošly další projekty.

Ano, máte pravdu, hodnotitelé mohli usoudit, že projekt PARTSIP/NAKLIV již "podobnou" problematiku řeší.  Mohli se rozhodnout i na základě desítek jiných důvodů, na to mají právo. Výzva je podle mého formulována tak obecně, že umožňuje rozdílný výklad jak pro žadatele, tak i pro hodnotitele. Což je na jednu stranu dobře (vejde se tam více "inovativního"), na druhou stranu to může vést k omylům a nedorozuměním (přiznávám, že třeba i z naší strany). Já si například myslím, že tento projekt na výzvu pasoval. Nikde není řečeno, že projekty musí být primárně určeny na "laické uživatele". Proto nesouhlasím s Tomášem Boudou, namátkově např. projekt MZK Obálky knih (mimochodem velmi potřebný projekt) taky primárně není projekt cílící přímo na uživatele a pro ... "malé knihovny, které se potřebují dastat na odpovídající úrověň".

Šlo mi hlavně o to, poukázat na fakt, že hodnocení bez zpětné vazby je kontraproduktivní. Protirůstové. Demotivující. Vývolávající více otázek než odpovědí.

Za pár hodin odjíždím na tři dny mimo Brno na kurz týmové spolupráce. Není tam internet, takže si dovoluji přerušit z mé strany diskuzi :)

Srdečně

Petr Škyřík

Obrázek uživatele admin
Anonym
11. 4. 2010

Dobrý večer,

škoda, že jste neodpověděl na otázku, kterou jsem vznesl v bodu 2, tj. KDO PROJEKT PODAL? KISK NEBO KNIHOVNA MU?

Odpověď na tuto otázku napoví, má-li další diskuse smysl či nikoli.

Obrázek uživatele tom
11. 4. 2010

Jako žadatel je uvedena Masarykova univerzita. A v projektu je, že "Projekt je realizován ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF MU." 

Obrázek uživatele tom
12. 4. 2010
Já to myslel spíš tak, že projekt asi těžko mohl podat KISK ve spolupráci s KISKem. Ale to je asi jedno..
Obrázek uživatele admin
Anonym
12. 4. 2010
Podle mých informací je žadatelem MU, podepsán rektor, žádající složkou MU knihovna ÚK FF, pověřenou osobou Škyřík. Přesně podle programu, hledáte problém, který není. A souhlasím s Marií (komentář Hodnocení projektů), pokud by projekty byly zveřejněny, nemusel byste spekulovat a fabulovat, ale mohl byste se sám podívat. Takto vaše komentáře poněkud zabíjejí případnou diskuzi o probému.
Obrázek uživatele admin
Anonym
12. 4. 2010
Pokud by informace o podavateli projektu byla řečena ihned, nehledal bych problém. To však nebylo a člověk to v podstatě musí tahat jak z chlupaté kočky. Což je poněkud paradoxní vzhledem ke kritice jisté netransparentnosti v rozhodování o dotacích. Vaši poznámce o zabíjení diskuse nerozumím. Když se člověk pídí po informacích, které nezazněly, zabíjí diskusi? Zajímavá logika.
Obrázek uživatele Emily
11. 4. 2010

<p>
Projekt na výzvu sedí víc než dost, to je podle mě bez debaty. (Např. Cílová skupina/příjemci <i>výstupu projektu</i> /= lepší služby na bázi ICT/ jsou v konečném důsledku uživatelé.)
</p>
<p>
Tom B. to vidí tak, že přednost mají malé knihovny, které musejí udělat malé kroky. Anonym:-) míní, že jde zase o zřizovatele/místo, odkud přicházejí finance. Obě &quot;námitky&quot; jsou podle mě vyoutovány už v samotném příspěvku, kde PŠ připomíná &quot;skokovost pokroku&quot; na základě spolupráce i propojení různých prostředí. 
</p>
<p>
Pádným důvodem pro nepodpoření se mi nezdá ani podobnost s NAKLIVem (ten je přece zaměřen na lektory informačního vzdělávání). Podobnost spočívá pouze ve faktoru spolupráce, požadavku na vzdělávání, platformě ke sdílení ... no ale to je přece trend a potřeba dnešní doby. Tím pádem se (právě ty dobré) projekty logicky budou nějaký čas teď &quot;podobat&quot;. 
</p>
<p>
Nejabsurdnější mi ovšem připadá, že to jsou fakt jen naše <i>domněnky</i>. Jak je možné nedostat oficiální posudek/body?
</p>
<p>
Pak to vyvolává (mimo jiné):
</p>
<p>
1. ten absurdní dojem, že je třeba <i>děkovat. </i>Vždyť finance v těchto programech jsou z daní nás všech, ne? (BTW. Hodnotitelé dostávají plat, rozdělují veřejné zdroje a dávají je veřejnosti.) 
</p>
<p>
2. stagnaci v knihovnách, protože jejich financování je v ČR naprosto neprůhledné - jak financování od zřizovatelů, tak z těchto <i>bonusů. Neprůhledné </i>např. ve smyslu absence <i>zpětné vazby</i>, zda se peníze investují efektivně. (Když srovnám např. s financováním NNO, kde se přímo mluví o  <i>transparency</i>, na kterou tlačí především veřejné mínění - v knihovnách by to paralelně měly být uživatelé.)
</p>
<hr SIZE="2" width="100%" />
<p>
P.S.: Stejně absurdní (a zajímavé) jako situace mi přišlo i označení bloggového příspěvku PŠ za &quot;ublížený&quot;.
</p>
<p>
Sociální média umožňují promluvit každému (občanská/profesní/lidská zodpovědnost?:-)). Předpokládá se u nich subjektivita. Jsou dokonalým prostorem pro veřejnou diskusi o tom, zda současný stav je OK a jak by to mohlo vypadat do budoucna. (Tedy zhruba tohle tvrdí či slibuje paradigma SM.)
</p>
<p>
Nevytvářejme si z nich &quot;rezervaci optimismu&quot;. Připusťme si, že existuje i poloha &quot;NELÍBÍ SE MI&quot; a z jejího ventilování může vzejít mnoho dobrého. <img border="0" src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" /> 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>

Obrázek uživatele admin
Anonym
11. 4. 2010

Dobrý večer, nevím jak Vy, ale z popisu projektu čtu:

- "Znalostní portál umožní efektivní platformu komunikace, sdílení materiálů a online vzdělávání informačních pracovníků v ČR (pracovníků knihoven, pedagogů a studentů z oboru ISK)" - "Přínos projektu spočívá ve vytvoření inovativního znalostního portálu, který umožní efektivní platformu komunikace, sdílení materiálů a on-line vzdělávání informačních pracovníků v ČR." Tedy koncovým uživatelem je knihovník nebo informační pracovník. Jestli to měl být někdo další, je nutné to v projektu uvést konkrétně a nespoléhat na to, že komise se při kvantu podaných žádostí bude domýšlet, jak to vlastně žadatel myslel. Takže být Vámi bych si nebyl tak jistý, že projekt na program "seděl".

Poznámky o veřejných knihovnách nejsou nijak vyoutovány, pokud si cíle programu pozorně přečtete.

Souhlasím, že jde o domněnky,jak píši jinde, chtělo by to odpověď na otázku, kdo projekt podal.

Obrázek uživatele admin
Anonym
12. 4. 2010
Kdybych tento projekt měl hodnotit já, tak jej asi taky nepodpořím. Hlavní důvod by byl v přílišné obecnosti. Zdůvodnění projektu jsem si přečetl několikrát, je to jen jakési obecné shrnutí nových trendů. Pokud si nad tímto zdůvodněním položím otázku co konkrétního, hmatatelného za přidělené peníze vznikne, odpověď v tomto textu nenajdu - vznikne portál, cílovou skupinu teprve zmapujeme, obsah portálu je také zmíněn jen velmi mlhavě. Předpokládám, že hodnotící komise musí dbát na to, aby bylo jasné co vznikne, komu to bude sloužit a kolik to bude stát. K tomu tam ta komise je, aby byly finance rozděleny účelně. Chápu tedy, že u hodně obecných projektů peníze nepřidělí, protože není možno specifikovat konkrétní záměr, tudíž není podle čeho hodnotit následnou úspěšnost projektu.
Obrázek uživatele admin
Anonym
12. 4. 2010

Vám opravdu nepřijde divné, že se projektová žádost píše maximálně na dvě strany? Vám nepřijde divné, že každý hodnotitel hodnotí 280 projektů? Vám nepřijde divné, že se nezveřejňují body, komentáře a důvody hodnocení? Bez oficiálního vyžádání, prostě jako normální součást projektového řízení. Vám nepřijde divné, že se nezveřejňují projektové žádosti? Aby se dalo vysledovat, co a v jaké formě bylo schváleno. Vám nepřijde divné, že při závěrečném monitorování projektů nikoho moc nezajímá, co se vlastně za peníze udělalo? Ono se totiž bez vazby na monitorovací indikátory, které ale nejsou v projektové žádosti vyžadovány (a není na ně ani místo), moc kontrolovat a monitorovat nedá.

Myslím, že cílem PŠ nebylo vyvolat diskuzi o konkrétním projektu, ale o systému, jeho nastavení, prioritách, jednoznačnosti a transparentnosti. A jak jde vidět, toho asi nejsme schopni a ani ochotni :(

 Marie Bakalová, MBA

Obrázek uživatele admin
Anonym
12. 4. 2010

Na tom, že hodnotitelé hodnotí všechny projekty podle mě není nic divného - jak jinak chcete seřadit projekty dle kvality, než tak, že je všechny prostudujete? Také není pravda, že nikoho nezajímá, co se za přidělené peníze udělalo - my jsme mv minulém roce dostali dotaci. Po jejím čerpání jsme museli doložit podrobnou písemnou  zprávu včetně detailního vyúčtování každé koruny. Následovala ještě osobní kontrola plnění předmětu projektu z krajské knihovny. Takže o nedostatečné kontrole nemůže být řeč.

Obrázek uživatele admin
Anonym
12. 4. 2010

Psát projekt na dvě strany A4 mi nepřijde divné - pro vysvětlení podstaty projektu je tento rozsah dostačující. Pokud tam někdo napíše jen obecnou omáčku, nedivím se, že projekt neprojde. Navíc to není tak úplně pravda, že jsou k dispozici jen dvě A4, v žádosti je uvedeno, že je možno dodat přílohy k vysvětlení rozpočtu v potřebném počtu a rozsahu (alespoň minulý rok tomu tak bylo). 

Je těžké o tomto konkrétním projektu debatovat, když neznámeme podstatné věci - například zdůvodnění rozpočtu nebo jestli v projektu nebyla nějaká hloupá ale z hlediska zadávacích podmínek zásadní formální chyba.

Obrázek uživatele Emily
12. 4. 2010

<p>
<span style="background-color: #f8f8f8">Souhlasím s tímto komentářem (Marie Bakalová) od prvního písmenka do poslední tečky. </span>
</p>

Obrázek uživatele admin
Anonym
12. 4. 2010
Což je zajímavý obrat vzhledem k Vaší předchozímu rozhodnému postoji "Projekt na výzvu sedí víc než dost, to je podle mě bez debaty". Nebo že by skálopevná jistota založená - jak se nyní ukazuje díky Vašemu souhlasu s předchozím komentářem - na neúplných informacích o podaném projektu?
Obrázek uživatele Emily
12. 4. 2010

<p>
Obrat? Nikoliv.
</p>
<p>
Na základě textu výzvy, podaného projektu a seznamu těch schválených si stále myslím, že &quot;seděl&quot;.
</p>
<p>
Nedostatek informací?
</p>
<p>
Samozřejmě. Proto také souhlasím s komentářem Marie Bakalové - HODNOCENÍ PROJEKTŮ.<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" /> =&gt; Diskuse by měla směřovat k otázkám, jak (ne)funguje systém VISK.
</p>

Obrázek uživatele admin
Anonym
12. 4. 2010
Zajímalo by mě, stejně jako někoho v komentáři výše jestli autor oficiálně požádal komisi o vysvětlení nepřijetí projektu. Z článku mám dojem, že ne. Pokud vím, výsledky VISK3 byly zveřejněny 7.3. a tento článek vyšel o den později, předpokládám, že za tak krátkou dobu by se nikdo nevyjádřil. Pokud oslovil jednotlivé členy komise, nedivím se, že si důvody zamítnutí jeho projektu nepamatovali - hodnotili jich několik stovek. Když čtu jednotlivá jména hodnotitelské komise, tak většinu z nich profesně znám, podle mého jsou to lidé na svém místě - přijde mi nepravděpodobné, že by na přímou, oficiální žádost oficiálně neodpověděli.
Obrázek uživatele admin
Anonym
15. 4. 2010

Udělala jsem to, co měl pan Škyřík udělat ještě před napsáním svého článku - dotázala jsem se přímo odborného garanta podprogramu VISK3 PhDr. Richtera. Ten mi obratem odpověděl - viz níže.

Argumenty k zamítnutí žádosti jsou podle mého rozumné. Je z nich jasné, že komisi vadila přílišná obecnost projektu, již psal některý z diskutujících.

Touto odpovědí podle mého padá hlavní myšlenka článku PŠ - že jeho projekt byl zamítnut bez možnosti zjistit proč.

 

Text odpovědi:

O přidělení dotace komise hlasovala a většina členů byla proti přidělení dotace. Důvody pro zamítnutí byly zhruba tyto:

1. Projekt je velmi obecný, obsahuje výčet obecných termínů, které se spojují se současnými trendy. Tato obecnost neumožňuje zpětně ověřit, co mělo být vytvořeno.

2. Projekt deklaruje široké využití a spolupráci s knihovnami a knihovnickými školami, ale v textu není uveden jediný konkrétní příklad spolupracující knihovny, instituce či systému, a také nějaké vzájemné dohody pro budoucnost. Z tohoto důvodu to bylo chápáno tak, že bude vybudován systém primárně pro KISK a teprve potom bude nabídnut ostatním knihovnám školám apod.

3. Tento postup nedává velkou naději, že vytvořený systém či portál bude skutečně využíván. Spolupráci nelze řešit pouze vytvořením nějaké technické či softwarové platformy, to je pouhý nástroj. Kdyby bylo řečeno, že v současné době existuje řada konkrétních zdrojů, které budou díky projektu integrovány do jednoho portálu, a že o této integraci existuje vzájemná dohoda a vůle ke spolupráci mezi těmi, kdo to vytvářejí, pak by to jistě mělo naději na úspěch. Spolupráce není pouhá technologie.

4. Nekonkrétní rozpočet. V rozpočtu jsou uvedeny celkové částky bez jakéhokoliv zdůvodnění, způsobu výpočtu apod.

Obrázek uživatele Petr Škyřík
20. 4. 2010

Poruším svoje pravidlo a pro tento jeden komentář ještě otevřu diskuzi :) Tematicky se to vztahuje k projektům MK. A taky tím chci vyjádřit podporu iliteratuře, jedná se o kvalitní portál.

--------------------

zdroj: Roman Giebisch, konference KMS 

Vážené kolegyně a kolegové,

Portál www.iliteratura.cz, který od roku 2002 informuje o literatuře z celého světa, je koncipován jako moderní forma literárního časopisu spojující aktuální zpravodajství a bohatý archiv. Jeho princip je moderní, provoz ekologický. Do minulého týdne byl veřejnosti dostupný zdarma a bez omezení. Jako ojedinělá služba českému knižnímu trhu byl také hojně využíván: návštěvnost se pohybovala kolem 1500 unikátních přístupů denně (přístup z jednoho počítače) a cca 100 000 načtených stránek měsíčně (celkový počet otevřených stránek).

Před několika dny byl celý projekt po 8 letech své existence vyřazen z grantového řízení Ministerstva kultury ČR. Zavedený portál se tak ocitl bez hlavního zdroje financování.

"Bohužel se mi nepodařilo zjistit důvody vyřazení. Jakkoli to zní podivně, MK ČR má ve stanovách, že podrobnosti rozhodnutí nesděluje. Zodpovědný referent MK mi na oficiální dotaz odpověděl, že o důvodech rozhodnutí nic neví (ačkoli by měl být zasedání komise přítomen) a že ho to zaskočilo," říká šéfredaktorka portálu Jovanka Šotolová.

Grant MK ČR tvořil většinu příjmů Sdružení pro iliteraturu. V roce 2009 hospodařilo sdružení s rozpočtem 339 000 Kč, z nichž 200 000 Kč tvořil právě grant z MKČR. Zbylá část prostředků pocházela z plateb za smluvně stanovené služby fakturovaných ambasádám a kulturním institutům jako např. Polský institut, Ambassade de France a Goethe institut, ale také z osobních darů lidí, kteří tento literární portál vytvářejí. (/sponzori.asp)

Zahltit stránky intextovou reklamou nebo propagačními bannery je cesta, která není v zájmu čtenáře a nesleduje smysl a obsah projektu. Portál iliteratura.cz se rozhodl k zásadnímu kroku, o němž se ve spojitosti s internetovými médii hovoří stále častěji, a to zpoplatnění služeb. Za denní přístup zaplatí čtenář od dubna symbolických 10 Kč, za měsíční 50 Kč. Je to způsob, jak fungující literární portál postavit na vlastní nohy, ale přitom zachovat jeho povahu nekomerčního a nezávislého kulturního projektu.

"Zpoplatněním článků reagujeme na tíživou finanční situaci, která ohrožuje naši existenci. Portál iliteratura. cz dbá o udržení kvality a musíme ho prezentovat jako projekt, který kromě nadšení autorů vyžaduje i vzdělání v oboru, zkušenosti a čas. Doufáme, že nás odborná veřejnost i naši čtenáři pochopí. Zároveň se tímto krokem snažíme vyvolat debatu o systému grantových výběrových řízení v naší zemi a o cestě, kterou se díky podobným nezdůvodněným rozhodnutím ubírá česká kultura," vysvětluje šéfredaktorka.

Kontakt pro média: Jovanka Šotolová, šéfredaktorka iliteratura@iliteratura.cz tel:  +420 604274916  +420 604274916

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback