BOBCATSSS 2011 – Finding new ways aneb KISK na návštěvě v Maďarsku

Následující zpráva je z konference s názvem BOBCATSSS 2011 – Finding new ways konané v maďarském Szombathely. Studentská konference se konala ve dnech 31. ledna až 2. února. Jednalo se o 19. sympózium tohoto druhu pro studenty oboru, učitele a profesionály z knihoven a příbuzných oborů. Letošní rok byli pořadateli studenti a učitelé ze tří zemí a vysokých škol: Oslo University College, University of West Hungary a University of Applied Science Burgenland. Konference se zúčastnili lidé z celého světa. Za Českou republiku to byl jeden tým z Prahy a náš devítičlenný tým z Brna: projekty Audioknihy.net, E-lka, Viakisk a ProInflow plus učitelský dozor Michala Lorenze.

Úvod

Hlavním tématem bylo Finding new ways, a to pro okruh lidí z knihoven, knihovníky, informační profesionály a profesionály v informační vědě. Konference se skládala z přednášek a workshopů. Podtémata byla:

 • nové skupiny uživatelů,
 • nové metody,
 • knihovny a informační profesionálové,
 • knihovny jako sociální místa.

Musím poznamenat, že mnoho přednášek bylo zajímavých, a tak bylo velice těžké vybrat si mezi nimi ty, které navštívíme. Kolikrát tak člověk přišel o zajímavé informace, jelikož nemohl být zároveň na dvou místech . Všichni jsme se vždy rozprchli do různých sálů, podle toho, co nás podle svého názvu, anotace, popřípadě přednášejícího lákalo. Pořadatelský tým byl velice příjemný a zodpověděl nám každou zvídavou otázku. Mohli jsme se plně věnovat vstřebávání nových informací.

1. den

Opening Ceremony

Při uvítacím ceremoniálu proběhla řeč pořadatelů a také krátké představení konference a jejího průběhu. Také jsme si mohli poslechnout maďarské písně (nazpívané i zahrané na flétnu) a zhlédnout vystoupení místních lidových tanečníků.

Keynote Hungary  (Anna Szabó a György Dragoman)

V první části konference spolu vedli diskuzi o knihách dva maďarští spisovatelé. A to Anna Szábo (básnířka) se svým manželem, který je také spisovatel a překladatel - György Dragoman, jehož kniha Bílý král byla přeložena do 20 jazyků. Zmínili se o tom, že je hraní se slovy baví a u poezie je ponejvíce znatelné a využitelné. Jejich vzpomínky vedly až do jejich dětství, poznávali literaturu i knihovnu. Také se zmínili o e-knihách, které jsou vlastně také literaturou, jen v jiné podobě, než je klasická kniha. A určitě svoji budoucnost mají.

Keynote Norway (Ragnar Audunson)

Norský profesor na Oslo University College, jenž je předsedou mnoha institucí (EUCLID a BOBCATSSS), se zabývá knihovnou jako „třetím místem". Ukázal nám nejen nové cesty, ale i ty, které již byly dříve a prošli jsme jimi i my. Důvodem bylo poukázání na název konference "Finding new ways". Položil nám všem také otázky: Kdo jsme? Kam směřujeme v našem oboru? Knihovnu můžeme podle něho chápat jako domov, práci, komunitu a další společnost.

Tématy prvního odpoledne byly New working methods (challenges and workplace, social media in the library) a New user groups (accessibility and outreach possibilities).

A new role for librarians and information Professional: community manager (Eli Raminez, Spain)

Prezentace se nám snažila naznačit, že role se v posledních letech změnily. Jedna z našich nových rolí je být i komunitním manažerem, který se stále vyvíjí a udržuje společný obraz organizace. Dále to bylo poukázání na to, jak by knihovníci jako informační profesionálové měli být schopni využívat své nové role a být efektivní. Právě na to měl poukázat výzkum, jež se snažila Eli Raminez ze Španělska představit. Byl proveden průzkum, který analyzoval více než osmdesát pracovních nabídek ve Španělsku, které byly zveřejněny od června do října.

Zde se ukázalo, že nabídky byly většinou ze soukromé sféry, většinou hledali střední vzdělání, ale důležitou podmínkou byl jazyk (především znalost anglického jazyka, a to nejen slovem, ale i písmem). Dále byly ve výzkumu využity (pro doplnění) rozhovory s lidmi z různých institucí.

Poster presentation a Elsevier

Tato část konference byla důležitá jak pro mě samotnou, tak i pro celý projekt Audioknihy.net. Jednalo se o prezentaci posterů. Ty byly rozvěšeny na zdech největšího sálu konference. Prezentující postupně chodili na pódium a představovali svoji práci. Náš poster byl prezentován hned jako druhý. Mezi prezentacemi byli i naši známí, kteří prezentovali letní školu s názvem „Library buildings on the agenda", které se mnoho z nás buď letos, nebo loni účastnilo. Po odprezentování všech posterů se jejich tvůrci přesunuli před svá díla a každý si mohl místnost obejít. U těch posterů, které ho zaujaly, se mohl zastavit a případně se tvůrců zeptat na věci, které ho zajímaly. Musím říci, že mnoho posterů bylo velmi zajímavých a také odlišných. Ať už se jednalo o metadata, průzkum jak knihovny používají sociální sítě nebo přívětivý katalog.

V další místnosti probíhala prezentace Elsevieru, které se zúčastnilo české pánské osazenstvo.

    

Tým Audioknihy.net u svého posteru (3. místo)

1. místo za nejlepší poster

Welcome dinner

Uvítací večeře se konala v místě, kde jsme se scházeli i na obědy. Místnost byla vyzdobena a mohli jsme ochutnat místní speciality (studenou ovocnou polévku, něco jako guláš a také tradiční zákusek).

Česká výprava KISKu u večeře

2. den

Tématy v pořadí druhého dne konference byly: The library and information professional: Information literacy amongs librarians, Chalenging digital service and library, The Hungarian Library.

Hned mezi prvními přednášejícími byly dva české projekty. Virtual worlds in higher education - case of a project VIAKISK (Libor Juhaňák) a e-LKA - e-Learning Course of Librarian English (Pavla Lichnovská a Bára Sedláčková).

Oba projekty jsou velmi inovativní, a tak věřím, že díky konferenci naváží další spolupráci. Například při druhém projektu bylo vidět, že o něj další země mají zájem (Francie). Knihovnická angličtina je očividně více a více potřeba. Jelikož již o obou projektech bylo mnoho řečeno, nebudu se o nich více rozepisovat.

Library´s image: what does it mean? (Petr Budai, Hungary)

Příspěvek se týkal PR a marketingu v knihovnách a shrnoval knihovní aktivity v Maďarsku v souvislosti s těmito tématy. Padly zde otázky typu: jak může být knihovna zajímavá?  Například být online a „jít ven".

Největším problémem Maďarska je finanční situace. Jak tedy mohou knihovny expandovat a využívat PR pro svoji propagaci? Autor provedl porovnání ve dvou místních knihovnách (The Bródy Sándor Library ve městě Eger, a II. Rákóczi Ferenc Library in Miskolc). Padla zmínka i o 4P, který právě knihovny využívat nemohou.

Lidé mají v Maďarsku stále představu, že knihovny jsou staré a nudné. (Musíme být rádi, že u nás se názory na knihovníky alespoň trochu mění.) Velmi důležité je pochopení vytvoření komunity a další následné spolupráce. Přednášející se také zmínil o začarovaném kruhu, který je mezi návštěvností a penězi. Jeho názor je, že jen pokud má knihovna finance, může použít marketing. Dobrým začátkem pro všechny tyto záležitosti jsou i webové stránky.

Enviromentally friendly librarianship - The relation of the knowledge and energy transfer (Laszlo Lashboth, Hungary)

Tato přednáška byla velice zajímavá již svým názvem. Jak vytvořit knihovnu, která by byla ekologická a i přesto příjemná k pracovníkům a také návštěvníkům knihovny. Jak například využívat různé přírodní zdroje (sluneční energii) apod. Přednášející se rozhodl navrhnout přestavbu knihovny, která bude přívětivá k našemu okolí. I zde je ale pochopitelně problém ve financích.

Další ekologické knihovny (green libraries): National Library in SingapourMinneapolis Public LibrarySeattle Central Library

Workshop - Implementation of new technologies in public libraries: users vs. librarians: on Croatian and Latvian example

Tento workshop se mi velmi líbil. Nejdříve jsme se rozdělili do dvou skupin podle toho, zda jsme mladá studentka, nebo knihovnice, přičemž obě skupiny podporují nové věci (sociální sítě) v knihovnách a také chuť se učit. Podrobnosti můžete vidět na obrázku. Vedly jsme diskuzi a poté situace porovnaly. A právě zde byly vidět rozdíly mezi zeměmi a jejich názory podle toho, jaká je u nich situace, a zda to byli studenti, nebo již lidé z praxe.

 

Prohlídka Szombathely

I když stále probíhaly přednášky, rozhodli jsme se, že se zúčastníme prohlídky městečka, které nás a všechny účastníky hostilo čtyři dny. Doposud jsme totiž znali jen cestu od hotelu do školy a do místní jídelny. Díky naší průvodkyni (maďarské studentce) jsme navštívili místní kostel a přišli jsme až na malé náměstí s řadou soch. Podívali jsme se k místní „radnici" a k nově dostavenému muzeu. Největší nevýhodou bylo zmrzlé počasí, které nám bránilo v delších procházkách i po večerech.

Poster presentation

I druhý den probíhalo představení posterů. Opět byly velmi tematicky rozdílné a velmi zajímavé bylo jejich představení i přístup jednotlivých prezentátorů. Někdo jen poster představil a čekal, až za ním člověk přijde zeptat se osobně, jiní se více rozpovídali o svém tématu. Všechny postery visely až do úplného konce, takže je člověk mohl stále prohlížet.

Mezi odpolední témata patřily: New working methods (Entographic approaches to information science, Social media in library) a The library and information professional (Digital competence and new solutions).

Websites for booklovers: a challenge to librarianship? Maté Tóth, Ragnar Adunson

Stránky pro milovníky knih mají stále větší význam a jsou i celkovou podporou pro čtenářství, a tím pádem i pro knihovny. Příspěvek pojednával o dvou projektech - norském Bokelskere.no a maďarském Moly.hu. Vznikl dotazník, který během dvaceti dnů vyplnilo přes 700 lidí.

Poster se pokusil shrnout a vyslovit základní odpovědi na tyto otázky:

 1. Kdo jsou uživatelé internetových stránek?
 2. Jaké stránky používají a jaký zdroj slouží k vyhledání jejich vybrané knihy?
 3. Jak uživatelé využívají zdroje s ohledem na knihovny (kde si knihy půjčují), knihkupectví a uvedené stránky?
 4. Jaký druh knih si lidé chtějí přečíst a jaký je jejich důvod pro takovéto využití jejich volného času?

A jaké byly výsledky? Typický uživatel je mladý, vzdělaný, z většího města a většinou ženského pohlaví. Také má kladný vztah ke knihovnám. Uživatelé těchto webů nejčastěji čtou klasickou literaturu a kriminálky. Jejich hlavní motivací je odpočinek a relaxace.

New Technologies, Challenges and Opportunities for Tradional Public Libraries in the Age of Web 2.0 (Esin Sultan, Turkey)

Prezentace zanalyzovala cestu, kterou by veřejné knihovny měly jít spolu s informačními technologiemi a technologiemi souvisejícími s webem 2.0. Hned na úvod byly položeny otázky, nad kterými je určitě dobré se zamyslet.  

 1. Jak veřejné knihovny využívají technologie webu 2.0 v jejich rozvoji a nových rolích?
 2. Jaké jsou příležitosti pro knihovny v rámci dnešních sociálních médií?

3. den

Třetí den jsme podnikli prohlídku knihovny Berszeney Dániel Könyvtár. Knihovna je situována v centru města. Je městskou knihovnou a plní současně funkci regionální. Hned u vstupu je zařízen koutek pro čtení novin, informační pult, šatna a také malá a útulná kavárnička. Dále jsme navštívili dětské oddělení se spoustou prostoru, nízkými policemi s knihami, místem na sezení a celkově příjemnou atmosférou. Vedle tohoto oddělení je umístěna speciální místnost na akce konané pro dětské návštěvníky. Je zde vytvořeno malé pódium ve tvaru lodi a dokonce jsme objevili přebalovací pult pro ty nejmenší. Další oddělení bylo pro dospělé. S beletrií i odbornou literaturou. V této části je umístěno pár počítačových a studijních míst. Pokusili jsme se i použít jejich katalog, kde jsme chtěli najít některé české autory. Dále naše cesty vedly do hudebního oddělení, kde jsme samozřejmě hledali audioknihy... a hurá, našli jsme. Prozkoumali jsme i kazety a noty. Hned vedle je umístěno oddělení starých tisků spolu s eskladem starých tisků, které se snaží knihovna samozřejmě digitalizovat. V tomto skladu je i regionální literatura. Po schodech nahoru se nachází sklady, kde je přibližně polovina knih. V knihovně jsou umístěny i další počítače, avšak připojení k wifi zde chybí. Knihovna má i velký sál. Zde se konají různé besedy a výstavy. Nesmí chybět ani počítačová studovna pro lekce informační výchovy, kde je umístěno pět počítačů. Celkově na nás knihovna působila velice mile a hlavně prostorně. Naše rozloučení s knihovnou proběhlo v kavárničce nad rozhovory o knihovnách a místních poměrech. 

Digitální sbírka: http://www.vasidigitkonyvtar.hu/

Audioknihy.net u maďarských audioknih

Workshop - Advocating for libraries with new advocates (pod vedením Federicy Marangio z IFLY)

Jelikož jsme na workshop přišli později kvůli návštěvě knihovny, zařadili jsme se do již vzniklých skupinek a diskutovali o tématu „Jak by měl vypadat nový profesionál".

V naší skupince vznikly tyto nápady:  

 • být kreativní, aktivní, flexibilní,
 • plný entusiasmu,
 • umět využívat knihy, e-knihy, mobilní technologie,
 • být agresivní,
 • síťovat se.

Celkově byly nápady stejné, ale podle mého je důležité si takové věci ujasnit, abychom stále směřovali tím směrem, jaký si určíme.

 

Odpolední přednášky patřily do podtémat: Who is the new information professional? New user groups: Services for younger users.

OPAC model for children: The user-friendly catalogue (Margarita Dankova, Latvia)

Prezentace lotyšské studentky nám ukázala, jaké problémy mají děti mezi 7.-10. rokem s OPACem a jaké jsou možnosti, aby pro ně byl více přívětivý. Již takto malé děti jsou totiž častými uživateli počítačů i internetu. Všechny zmíněné poznatky byly uvedeny na základě malého výzkumu. V Lotyšsku žádný katalog (OPAC) pro děti není. Problémy v hledání vidí Margarita Danková v kategorizování a vyhledávacích operátorech. Řešením může být tedy vytvoření ikon na kategorie knih. Dále to může být i celkové pochopení situace a textu, to mohou vyřešit například různé obrázky. Z výzkumu také vyplynulo, že děti neví, co to OPAC je, ale i přesto služeb knihovny využívají. Z toho vyplývá situace, že ve většině případů vyhledávanou knihu nenajdou. A co mají děti rády? A co bychom pro ně mohli více udělat? Barvy, jednoduchost, dělení podle žánrů.

The Library as Social Meeting Place. The library and the intellectual leisure for young adults (Maria Petrova, Russian State Library for Young Adults)

I když zpočátku jsem se bála, že představení této knihovny z Ruska bude poněkud nezajímavé (dle vyprávění ze studijních cest naší spolužačky), mile mě knihovna pro mladé překvapila. V knihovně mají různé druhy knih (audioknihy, e-booky, komiksy) a i jejich celková filozofie a spolupráce vypadaly tak, že v této knihovně bych klidně trávila všechen svůj volný čas. Pořádají různé akce, mají komiksový klub a celkově se snaží být blíže mladým a vytvořit pro ně „komunitu" a vhodné prostředí. Její součástí je i psychologické poradenství, museum, kluby apod. Knihovna má speciální sociálně-vědecké, technické, humanitní, jazykové, počítačové a hudební oddělení s místem na studium a relaxaci.

Workshop - Professional Branding

Workshop měl na starosti tým z Holandska. Nezúčastnilo se ho příliš lidí, jelikož v tu samou dobu probíhal workshop s názvem Augmented Reality, kde byl i zbytek našeho českého týmu.

Nejprve bylo rozebráno, co je vlastně Branding (značka) a poté jeho rozdělení na Corporate Branding a Personal Branding. Corporate branding je

praktické využívání jména firmy jako produktu značky. Zde jsou kroky pro monitorování značky: podívejte se na média, která budete využívat, aktivně využívejte svoji značku, buďte stále informovaný, přijměte negativa apod.

Personal Branding je využíván pro nás osobně. S našimi znalostmi a zážitky. Nejdůležitější je najít sebe spolu s našimi silnými a slabými stránkami. Takže je důležité vytvoření SWOT analýzy. Musíme se také zamyslet nad tím, jak být unikátní, spolehlivý apod. Proč by každý měl mít svoji značku?

Each supply creates its own demand" When you brand youselfs you can create your own market and possibilities.

Důležité je mít všude stejné jméno, nelhat apod. Dále byly řečeny základní informace o sítích jako je Facebook, Linkedin, Twitter a YouTube. A to právě v souvislosti s tím, jak využívat značky v náš prospěch (knihoven, firem nebo jen naší osoby). Měli bychom vědět, co bychom dělat měli a co zase neměli, být aktivní apod. Velkým nebezpečím v této oblasti je Google. Příkladem správné značky je třeba i FB Michelle Phan

Closing ceremony

Tento závěrečný ceremoniál byl pro mě a celkově náš projekt Audioknihy.net překvapivý, jelikož se vyhlašovaly ceny za nejlepší postery. Náš audioknižní se umístil na krásném 3. místě z celkového počtu kolem třiceti posterů z celého světa. Obdrželi jsme diplom a knihu starých pohledů. Dále byla oceněna osobnost této konference, kterou se stal Péter Murányi (hlava našeho oboru v Szombathely). Ten se účastnil všech konferencí, vyjma jedné, která se konala právě v České republice v Praze. Poté promluvil otec Bobcatsssu - Ruuda Bruynse. Následovalo předání vlajky celé konference od letošního týmu k dalšímu, jubilejnímu.

Firewell dinner

Závěrečná slavnostní večeře se konala opět v budově místní univerzity, v jídelně. Poté se společnost přesunula do méně formálního prostředí místního klubu.

Bobcatsss 2012

Další ročník studentské konference je již znám a již se na něm pracuje. 20. výroční konference se bude konat v holandském Amsterdamu, a to ve dnech 23. - 25. ledna. Pořádajícím týmem budou studenti z Amsterdamu, Stuttgartu a Gronigenu. Hlavní téma bylo stanoveno na Information in E-motion. A podtématy - E-media in Motion, Organizations 2.0, My Information, Access to Public Information.

Web konference:

http://www.bobcatsss2011.com/

http://www.bobcatsss2012.org/

Závěr

Na závěr musím poznamenat, že konference byla velmi prospěšná a každý si zde mohl najít přednášky či workshopy, které ho zaujaly, a rozšířit si tak své obzory. V mnoha případech bylo velmi zajímavé porovnání situace v jiných zemích. Jak vnímají například situaci kolem sociálních sítí a jejich používání v knihovnách apod. Moc rádi jsme využili příležitosti reprezentovat projekty, které vznikly v našem ročníku. Měli jsme možnost ukázat je celosvětové knihovnické populaci, navázat spolupráci a celkově se „síťovat".

Nesmíme zapomínat na to, že cizí jazyky jsou velmi důležité a právě na takových konferencích se o tom člověk přesvědčí.

Bobcatsss 2011 byl super, tak ať žije příprava na Bobcatsss 2012.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback