Zpráva z konference MoodleMoot.cz 2010 – 1. den

Zpráva z prvního dne 1. ročníku konference MoodleMoot.cz 2010 konané v Brně. Hlavním mottem konference bylo: „Moodle jako technologie efektivních a úsporných řešení“.

Ve dnech 10.-11. června se v prostorách Vysokého učení technického v Brně (VUT) konala konference MoodleMoot.cz 2010. Konference navazuje na konference Silesian Moodle Moot. Záštitu nad konferencí po Ostravské univerzitě převzalo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy a prof. Ing. Karel Rais, Csc., MBA, rektor VUT Brno.

Současně s přednáškami se v počítačových učebnách konaly workshopy. První den proběhly čtyři. Dopoledne patřilo odborníkům z PragoData Consulting Bohumil Havel vedl workshop „Nástroje LMS Moodle pro pedagogy - začátečníky", souběžně s ním systémový specialista Luděk Šulák vedl „Možnosti LMS Moodle pro administrátory - začátečníky". Odpoledne nastoupili lektoři z Masarykovy univerzity. Tamara Váňová z Pedagogické fakulty vedla workshop „Nástroje LMS Moodle pro pedagogy - pokročilé" a vedle Daniel Mikšík z Filozofické fakulty měl „Možnosti LMS Moodle pro administrátory - pokročilé".

MoodleMoot.cz

První den konference začala Sekcí, kterou moderoval ředitel divize elektronického vzdělávání PragoData Consulting Marek Kocan.

Úvodního slova se ujal za zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy náměstek mininistryně Petr Špirhanzl. Za VUT promluvil prorektor. Za pořádající PragoData Consulting, s. r. o. přivítal účastníky ředitel Jaroslav Hindra. Poslední pozdrav účastníkům poslal až z Austrálie původním autor Moodlu Martin Dougiamas, který koordinuje jeho vývoj dodnes.

Martin Dougiamas

Poté již následoval David Mudrák z Univerzity Karlovy. Promluvil o chystaném Moodle 2.0, jež můžeme očekávat začátkem prázdnin. Na verzi 2.0 mnozí nahlíží jako na "svatý grál", je spousta očekávání. Vývojáři se soustředili především na jádro Moodlu, které není pro běžného uživatele viditelné. Poté Mudrák promluvil o historii. Od počátků Moodle 1.0, první prototypy v Pythonu a Zopu (1999), přes rok 2008 a Moodle špičku. V roce 2010 bylo již 589 registrovaných serverů

Dále se již zabýval viditelnými změnami ve verzi 2.0. Jedním z vylepšení je globální navigace, která bude mít stromovou strukturu. Další změna se týká bloků, které bude možné zobrazit jako záložky. Proměnou prošel také souborový systém. Dříve bylo nutno duplikovat soubory do jednotlivých kurzů, nyní je soubor na disku uložen jen 1x. Zcela přepracovány byly workshop, wiki a studijní materiály. Ve workshopech jsou nyní nástroje pro hodnocení prací studentů ostatními studenty. Další novinky nalezneme v repozitářích. Při nahrávání soborů si budeme moci vybrat z různých repozitářů (náš počítač, wikimedia, Google docs, URL dokument, obrázek nahrát jako stažený soubor nebo na něj jen linkovat).

Na řadu přišly dotazy. Samozřejmostí byl dotaz na stav češtiny, ten je nevalný. Přes prázdniny, kdy se bude dolaďovat verze 2.0, David Mudrák postupně novou verzi přeloží. Dále padla otázka na přepracovaný modul test - neví se, jestli se stihne nebo půjde až do verze 2.1. A co se nejvíce líbí samotnému Mudrákovi? Workshop (sám ho napsal). A kdo se má pustit do 2.0? Nedoporučuje to větším zavedeným institucím. Pro ty, kteří začínají, klidně mohou jít rovnou do verze 2.0.

Dále nastoupila Danuše Bauerová z Technické univerzity Ostrava s přednáškou "Schopnost a způsobilost být ‚current‘ jak klíčový cíl učení". Příspěvek se zabývá nutnou změnou paradigmatu (přirovnává v lékařství - kdybychom zůstali u toho, že za všechny nemoci může krev, nikam bychom se neposunuli). Školy ani akademičtí pracovníci si nedostatečně připouštějí, že pouhá elektronizace starých metod nemůže vést k produkování absolventů, kteří jsou dnes a budou i zítra „current".

Po krátké přestávce přišel blok spíše reklamních přednášek. První přišel na řadu Jakub Vlček z Microsoftu, který promluvil o sadě služeb Microsoft Live@edu, která je zaměřená na školy. Služby a aplikace pro mobilní telefony, počítače a web, které pomáhají studentům
a škole komunikovat, spolupracovat a vytvářet komunity s nulovými náklady. Office Live Workspace umožňuje spolupráci v týmech na školních projektech nebo zadávání úkolů
a seminárních prací.

V prezentaci Stanislava Szkandera z Digital Media jsme se dozvěděli bližší informace na téma "Softwarové nástroje Adobe pro e-learning, video, grafiku a webdesign". Podrobněji se věnoval programu Adobe Captivate. Zaujala mě například možnost simulace práce s počítačovými programy (např. pokud chceme naučit někoho pracovat s wordem, v programu vidí, na co klikáte při jednotlivých úlohách - pokud student klikne na něco jiného, tak se program ozve a napoví mu správně).

Dále nastoupily firmy Ysoft, IMPROMAT, jež se zaměřují na software hardware pro tisková řešení. Jaroslav Musil z Ysoftu mluvil na téma omezení práv v tiskovém prostředí, což vede k šetření nákladů a bezpečnosti. Bohužel jsme nedostali ukázku, jelikož nebyla odpovědná osoba.

Jako poslední si vzal slovo Marek Kocan s přednáškou "Moodle partnerství - zisk pro Vás" a vlastně pouze informoval, že Moodle partner existuje a spolupráce s nimi je výhodná. Např. slibuje, že kurzy pro administrátory budou častěji než jen v rámci konference.  

Po polední pauze se konference rozdělila do tří sekcí. Pokusím se Vám pomocí prezentací a získaných přednášek přiblížit všechny sekce. Některé příspěvky jsou pouze shrnutím prezentace, jelikož jsem se nedostala k textu přednášky. Mimo Sekci 1 se většinou jednalo o prezentaci jednotlivých projektů. Uvádím proto internetové stránky kurzů, abyste si sami mohli kurzy okouknout a vytvořit si vlastní názor.

V 1. sekci v Aule VUT ještě před oficiálními přednáškami nám byl představen systém online přenosu konference.

Představení online přenosu konference

Poté již nastoupil David Pačes, administrátor Moodlu na VUT Brno, který má za sebou již 5leté zkušenosti s Moodle. Krátce shrnul historii implementace. V akademickém roce 2009/2010 má VUT již 860 kurzů, které už pouze zlepšují. Na některých fakultách běží souběžně stále ještě jiné systémy. Jako perličku uvedl, kdy je největší zátěž: začátek týdne a hodinu před půlnocí v neděli.  Představil nám své plány - Moodle na všechny fakulty, sjednocení elektronických studijních materiálů do Moodle a Gigadisku, další integrace s IS VUT (automatizovat přesun bodů, skupin z do IS VUT) a jako neposlední vytvoření týmu e-learningové podpory (jako je na MU; dosud vše dělal především Pačes).

Na řadu přišla Zuzana Horváthová z Metropolitní univerzity Praha a představila "Elektronické testovanie jako motivačný faktor študia". Přiblížila projekt „Škola bez bariér", kdy hendikepovaní studenti získávají zdarma ubytování a notebook. Dále se věnovala e-kurzům, kterých za dva roky vytvořili již 200. Menší využití e-kurzů je v oborech, které jsou jen v denní formě. Po prvním roce semestru proběhlo hodnocení vyučujících a studijních materiálů, které bylo negativní. Vysvětlují si to tak, že se studenti bojí počítačů a nevěděli, jak bude el. testování fungovat. Dnes 60 % studentů hodnotí e-kurzy pozitivně. Jako hlavní výhodu předkládají okamžité vyhodnocení testu. Do budoucnosti by škola chtěla zlepšit komunikaci či nasadit burzu studijných materiálů.

Slovo dostal opět Marek Kocan s příspěvkem "Integrujeme s Moodlem". Ukazuje přednosti Moodle, který není vázán na jeden operační systém. Verze 2.0 má snadné napojení na Mahara, Google docs, Amazon S3, flickr, YouTube aj. Představil produkt na integraci různých portfolií  PNIR - jeho schéma, integraci a praktické ukázky. Dále se dotkl Moodle a jeho adresářových služeb. Přednášku ukončil povídáním o zvýšení zabezpečení solením (= k ukládanému heslu se přidají další informace).

Po krátké přestávce nastoupili Adreas Hruska a Katarzyna Potocka z Vienna University of Technology a představili LMS TUWEL, jejímž základem je Moodle. Dotkli se i provázání informačního systému univerzity TUWIS++ a ukázali praktické ukázky.

Po nich přišel jejich kolega Gergely Rakoczi s "Evaluation of eye movements" - experiment, jak rakouští studenti vnímají učební materiály uvnitř Moodlu. Vysvětlil termíny a metody experimentu a podrobněji výsledky. Nakonec dal několik doporučení - např. optická hranice mezi učebními materiály či obtížný text rozdělit na menší části.

Posledním přispěvatelem sekce byla Klára Císařová z Technické univerzity v Liberci s prezentací o zaznamenávání přednášek s názvem "‚Živě na webu‘ aneb klasický streaming již nestačí". Představila realizaci projektu „Inteligentní multimediální e-learningový portál - Prostor pro pokročilé vzdělávání". Důraz je kladen na vznik a úpravu pokročilých forem výukových médií (např. streamovaných přednášek) a jejich následnou publikaci formou strukturovaného katalogu s definovanými přístupovými právy. Cílem je pak vzdělanější absolvent, dílčími cíli je nová kvalita e-learningového portálu, nasazení snímání přednášek do běžné výuky nebo ve spolupráci s průmyslovou oblastí pořádat přednášky s experty.

Představila 4 typy přednášek:

 1. přednes + powerpointová prezentace;
 2. přednes + výklad pojmů se zápisem na tabuli;
 3. přednášky IT předmětů;
 4. přednášky doplněné videoprezentací.

Snaží se učebny a její vybavení zařídit podle typu přednášek. I ti největší odpůrci si již zvykli a např. v datovém okně lze zobrazit i složitou matematiku. Odpůrci argumentovali tím, že nemohli říct nic mimo záznam. Byla zde psychologická bariéra: co na to šéfové, nahrávání mě vyvede z konceptu, jak vypadám. Co když studenti hlídají každé naše slovo. Byl tak problém sehnat pedagogy. Pro získání přednášejících pořádali ilustrační přenášky, multimediální návody a motivace finanční odměnou. Po skončení semestru se uskuteční slavnostní setkání účastníků, kteří získají DVD se svými přednáškami. Studenti nahrávky velmi oceňují a vůbec jim nevadí, že to není profesionální nahrávka. Za 3 semestry mají již dobré výsledky - fungující archiv (652 záznamů, 15 tis. přístupů), fungující pracoviště zajištující provoz. Studenti se dokonce dočkali zaznamenání zadání závěrečných prací z praxe. Škola má v plánu investovat do vybavení dalších učeben či posílit prvky automatizovaného provozu - až ke zpracování výsledku. Jako zpětnou vazbu lze doložit zlepšení výsledků studentů kombinovaného studia.

Poté se rozjela velice plodná debata, která musela být kvůli dalšímu programu ukončena. Účastníci se například dozvěděli, že základní vybavení učebny stojí 700 tis. (ozvučení, kamera). Studenti se již u zkoušky nemohou vymlouvat, že něco nebylo na přednášce řečeno (u zkoušky mu to pustí). Na dotaz, jestli se nestává studium studiem distančním, bylo odpovězeno, že účast na přednáškách neklesla (živý výklad je živý výklad).

Sekci 2 začal Ladislav Šiška z Vysoké školy polytechnické Jihlava s přednáškou "Číselně individualizovaná zadání formou cloze úloh v Moodle". Česky přeloženo se jednalo o návod a praktickou ukázku, jak vytvořit matematické příklady, které mají stejné textové zadaní, ale liší se v číselných parametrech, které dostává každý student individuálně.

Poté nastoupil jeho kolega František Smrčka se související "Problematikou vytváření e-opor v LMS Moodle". Představil metodickou příručku, grafické ikony pro lepší orientaci studenta a šablonu pro rychlé vytvoření struktury pro psaní e-learningové opory.

Stanislava Pavlíková z Technické univerzity v Liberci nám nastínila "Pohled studentů na e-learning". V současné době mají 54 kurzů pro výuku jazyků. Studenti online výuku hodnotí pozitivně a 55 % se líbí tak, jak je, 30 % by uvítalo více gramatiky.

Následovala opět Jihlava a Hana Vojáčková a "E-learning na VŠPJ a Metodika tvorby distančních materiálů". Metodika vznikla v realizaci projektu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 • Stránky projektu - „Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor na VŠIJ" - http://kei.vspj.cz/elearning/.

Vilém Pechanec a Aleš Vávra z Univerzity Palackého v Olomouci nás seznámili s "Realizací e-learningových kurzů celoživotního vzdělání pro oblasti klimatu a jeho změn (E-klima) v prostředí LMS Moodle", různými specifikacemi a přizpůsobením Moodlu.

 • Výsledkem zprovoznění, testování a nastavení je stabilní a optimalizovaný otevřený výukový systém na veřejně dostupné adrese http://www.atlas.upol.cz/eklima/.

"Praktické zkušenosti s nasazením LMS MOODLE v malé vesnické škole" prezentoval Ludvík Zimčík, ředitel Základní a mateřské školy v Březové, kde je kontakt s počítačem umožněn již v mateřské škole. Kromě vyučovacích předmětů využívají Moodle i pro zkvalitnění práce s nadanými žáky a s žáky v individuálním vzdělávání.  

S posledním příspěvkem přišla Martina Majorová ze Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s názvem "E-learning vo výučbe predmetov Štatistika a Ekonometria na FEM SPU v Nitre", kde představila tři volně dostupné kurzy, jejich strukturu, komunikaci a evaluaci. 

Stránky kurzů:

Ve 3. sekci začala Helena Novotná z VUT s příspěvkem "Výuka 3D modelování s podporou e-learningu na FAST VUT". Uvedla i získané plusy a zápory kurzů v Moodle, konkrétně na příkladech 3 kurzů. Studenti mají větší snahu dokončovat práci doma, ale spoléhají na to, že „všechno je v moodlu", a nechodí na přednášky.

Své zkušenosti se zaváděním e-learningu Jarmila Helmanová a Milan Hála ze Soukromé vysoké školy ekonomických studií v příspěvku "Zavedení blended learningu na vysoké škole s pomocí ESF".

Jan Skůpa z VUT představil "E-learningový kurz Informační výchova VUT", který je určen primárně pro studenty prvních ročníků, jenž se zabývá informačním vzděláváním a informační gramotností (hlavně vyhledávání relativních informací na Internetu a v databázích.

Západočeská univerzita v zastoupení Jany Vejvodové prezentovala "On-line kurz Informační a komunikační technologie v předmětu český jazyk a literatura". Autorka se zabývá porovnáním možností studia on-line kurzu ve dvou různých LMS (Moodle a Eden) a výhodami využití autorského nástroje ProAuthor.

Přednáška Andrey Jindrové a Julie Poláčkové z České zemědělské univerzity v Praze se zabývala "On-line kurzem Analýza dotazníkového šetření". Kurz je určen studentům, kteří chtějí dotazníkové šetření použít v rámci zpracování bakalářské nebo diplomové práce či projektu z jiného předmětu.

Tomáš Nosek a Aleš Bezrouk z Univerzity Karlovy v Praze představili "Využití MSL konceptu při tvorbě kurzů pro praktika z lékařské biofyziky". Mnohastupňový e-learning (MSL) je koncept tvorby kurzů, který se snaží reflektovat předchozí znalosti studentů. Koncept je vhodný převážně pro kurzy, kde se počítá s velkým rozdílem vstupních znalostí studentů, které je potřeba sjednotit na danou úroveň. Na prezentaci kurzu ultrazvuku (vlastní příprava před praktiky) ukázali třístupňový e-learning. První stupeň je stručný, poté následuje zhodnocení porozumění. Pokud to nestačí, nastupuje podobnější vysvětlení tématu a nakonec případně komplexní přístup. Pokud se ani to nezdaří, student je odkázán na vyučující. Student má vždy jen 1 průchod. Kurz je pozitivně hodnocen studenty. Ze zákulisí prozradili, že nepíšou v Moodle, ale přes šablonu s CSS stylem, což je sice náročnější, ale osvědčilo se jim to.

Ondřej Sukup prezentoval "Virtuální chemická laboratoř I - elektronický studijní materiál". Program, který vznikl v rámci bakalářské práce jako doplňující výukový materiál pro studenty Moodle kurzů „Praktikum z obecné a anorganické chemie I a II". Kurz obsahuje obsáhlou textovou podporu k sekcím „Popisy aparatur" a „Laboratorní vybavení". V interaktivní sekci „Sestavování aparatur" si studenti mohou vyzkoušet sestavování jednotlivých aparatur v laboratoři. Autor vychází z toho, že 75 % informací si zapamatujeme, pokud použijeme kombinaci sluch + zrak + vlastní aktivita. Kurz je zatím bez odezvy studentů, byl testován pouze na autorových spolužácích.

Danuše Bauerová z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v rychlosti představila "Projekt EU Women" aneb Ženy, učme se podnikat. Jedná se netutorované kurzy, jež mají přinášet inovativní metodiku školení a výuky napříč Evropou (konkrétně 8 zemí) a různými sociálními prostředí a zpřístupňovat problematiku podnikání ženám v jejich národních jazycích. Projekt je financován LL programu Leonarado da Vinci. Jedná se o výukový program na míru, kdy byl hlavní požadavek, aby bylo všechno jednoduché (Moodle byl proto naprosto očesán). Jednání se španělským partnery bylo zdlouhavé, protože nevěděli, co je e-learning. Momentálně je hotov pilotní kurz. Ve zpětné vazbě si uživatelky stěžovaly, že chybí místo pro komunikaci. Všechno je hotové v angličtině. Přihlašovat se mohou uživatelky v Rumunsku, Bulharsku a Itálii. Prostor pro diskuzi byl miniaturní.

Více o aktivitách projektu se dozvíte na wiki stránkách „Virtuální univerzita" http://www.virtuniv.cz/  - do vyhledávacího okénka stačí zadat "EU Women".

Dále nastoupila její kolegyně Hana Poštulková s "Projektem ELDOŠ - eLearning do škol!". Představení bylo ještě kratší než předchozí a bez diskuze. Projekt si dává za cíl připravit školy na samostatnost v oblasti e-learningové podpory jejich vzdělávacích aktivit. Jedná se o 11 vzdělávacích modulů, kde studenty tvoří pedagogové navzájem. Cílem je vtažení všech účastníků do vznikající sítě e-learningu na středních, resp. základních školách s názvem ELDOŠ, v kterém by si pedagogové a studenti navzájem pomáhali. Projekt má již pilotní běh, do kterého jsou zapojeny 2 školy a 20 účastníků. Dokonce již běží 4 ostré kurzy.  

Více o aktivitách projektu se dozvíte opět na http://www.virtuniv.cz/  - do vyhledávacího okénka tentokrát nutno zadat "Eldoš".

Poslední prezentací byl "eLearningový kurz English for Health Studies" od Lindy Pospíšilové a Petra Krčmáře z Univerzity Pardubice. Pro posluchače s notebookem dovolili přístup rovnou do kurzu. Kurz vznikl kvůli nedostatečné hodinové dotaci pro angličtinu, špatné jazykové úrovni studentů a v neposlední řadě jako studijní opora nejen pro denní studenty. Inspirovali se v Brně a hned na úvod uvádí, aby lidé neopakovali jejich chybu, když sami opravovali glosáře. Kurz je letos odpilotován a chtějí ho dále rozšiřovat. Jedná se o 15 modulů, které sledují učebnici (rozšiřují ji a procvičují, na což není prostor). Studenti dostávají přístup do modulu týden před reálnou hodinou. Jako „následek" to mělo, že studenti chodili do hodin připravení. Nastal také efekt „Big Brother". Studenti nemuseli získat žádné body, ale nalezli motivaci. Studenti se vracejí a dělají znovu cvičení, aby získali více bodů. Vyučující jsou na sebe po právu hrdí, protože to zvedlo úroveň hodiny.

Na závěr dne byla přichystána společná panelová diskuze ve Dvoraně Centra VUT. Podle mě bylo bohužel vybráno špatné místo, hlavně co se týče a akustiky. Ještě před diskuzí a během ní odchází mnoho lidí. Jsou přítomni 4 z přednášejících (bezpečně jsem identifikovala pouze Davida Mudráka a pána z Chemické fakulty) a role konferenciéra se ujal Marek Kocan.

Panelová diskuze ve Dvoraně Centra VUT

Seděla jsem až vzadu, takže pouze uvedu některé myšlenky, které jsem zaslechla.

 • nejúspěšnější na využití Moodle jsou američtí partneři;
 • přínosy Moodle: student se dostane k materiálům. V dnešní době dávají školy kurzy
  k dispozici i mimo školu;
 • dříve si lidé e-learning dávali do rovnítka s PDF, to už snad pryč. E-learning je pro učitele, kteří opravdu chtějí děti něco naučit;
 • studenti se specifickým potřebami a Moodle: je přístupný všem, ale zpětnou vazba se k autorům dostává pozdě (v Česku nemají žádného speciálního experta).

Krátce po 18 moderátor prosí o poslední dotazy s tím, že další možnost bude až za rok. Lidem to moc nevadí. Od jednoho z účastníků vychází názor, že je důležitá bezprostřední reakce studentů.

Večer se konal společenský večer, na který jsem omylem obdržela pozvánku. Čestně jsem ji vrátila a šla se vyspat na druhý den konference. Ale to až příště.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

31 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I don t have the time at the moment to fully read your site but I have bookmarked it and also add your RSS feeds. I will be back in a day or two. thanks for a great site. Classic Rock Cover Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I don t have the time at the moment to fully read your site but I have bookmarked it and also add your RSS feeds. I will be back in a day or two. thanks for a great site. Classic Rock Cover Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Here at this site extremely the critical material accumulation so everyone can appreciate a great deal. what is hemp
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
I'm cheerful I found this blog! Every once in a while, understudies need to psychological the keys of profitable scholarly articles making. Your top of the line learning about this great post can turn into a legitimate reason for such individuals. decent one instagram beğeni satın al
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
I'm cheerful I found this blog! Every once in a while, understudies need to psychological the keys of profitable scholarly articles making. Your top of the line learning about this great post can turn into a legitimate reason for such individuals. decent one instagram beğeni satın al
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I like review sites which grasp the cost of conveying the fantastic helpful asset for nothing out of pocket. I genuinely revered perusing your posting. Much obliged to you! locuri de munca united kingdom
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
Amid this site, you will see this shape, I very suggest you take in this audit. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
You re in motivation behind truth a without defect site administrator. The site stacking speed is shocking. It kind of feels that you're doing any unmistakable trap. Furthermore, The substance are ideal gem. you have completed a marvelous activity with respect to this issue! สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
Make the most of mainly premium substances - you will find him or her for: betway88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

I have a similar interest this is my page read everything carefully and let me know what you think. dresses for girls

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

I can give you the address Here you will learn how to do it correctly. Read and write something good. best interior painters in Aiken sc

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019
Enchanting post. I Have Been contemplating about this issue, so a dedication of gratefulness is all together to post. Thoroughly cool post.It 's fantastically surprisingly OK and Useful post.Thanks Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019

Within this webpage, you'll see the page, you need to understand this data. formal dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. womens dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2019

This is very appealing, however , it is very important that will mouse click on the connection:Walmart associate

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: My account access

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

Interestingly you write, I will address you'll find exciting and interesting things on similar topics. china aluminium suppliers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

Interestingly you write, I will address you'll find exciting and interesting things on similar topics. china aluminium suppliers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019

I should say only that its awesome! The blog is informational and always produce amazing things. 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: online shopping
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

Welcome to the party of my life here you will learn everything about me. Buy K2 Online

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. wedding photography

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene. licens

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. tvistelösning advokat

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019

This is important, though it's necessary to help you head over to it weblink: new release movies dvd

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019
Bali remains a world-class holiday destination, drawing streams of holiday-makers to its turquoise waters and picturesque beaches. trans resort bali tripadvisor
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019
Bali remains a world-class holiday destination, drawing streams of holiday-makers to its turquoise waters and picturesque beaches. trans resort bali tripadvisor
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work. 918kiss
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Truly regard this incredible post that you have suited us.Great site and an uncommon subject in like manner I truly get shocked to analyze this. Its better than typical. tubidy müzik indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

I understand this column. I realize You put a many of struggle to found this story. I admire your process. walmartone login

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
Truly regard this incredible post that you have suited us.Great site and an uncommon subject in like manner I truly get shocked to analyze this. Its better than typical. fun88

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback