Zpráva ze semináře Design služeb a inovace v knihovnách

Ve středu 18. května 2011 se konal v Brně, v prostorách místogalerie na Skleněné louce seminář PARTSIP, který tentokrát nesl název Design služeb a inovace v knihovnách. Jeho cílem bylo účastníkům poskytnout jak vhled do problematiky inovací, tak ukázat některé nástroje inovačního managementu.

O přednášejícím

Pozvání na seminář tentokrát přijal Adam Hazdra, MSc., který se problematikou inovací velmi hluboce zabývá již několik let. Adam Hazdra studoval na Univerzitě v Goerlitz (Německo), kde v roce 2007 získal titul Bsc. Poté studoval Inovační management na Univerzity of Manchester (Velká Británie), kde během jednoho roku dosáhl na titul Msc. Nyní pracuje na vývoji nových informačních produktů ve výzkumné a poradenské společnosti IDC a působí také v týmu společnosti CERMAT, který připravuje podobu státní maturity v oblasti informatiky.

Seminář

Úvodem se lektor Adam Hazdra v krátkosti představil a požádal také jednotlivé účastníky, aby pověděli něco o sobě. Účastníci přijeli z různých koutů České republiky. Byli mezi nimi jak studenti, tak knihovníci z praxe nebo manažeři firem.

Po úvodním vzájemném seznámení mohl Adam Hazdra začít se svou přednáškou. Na začátek se věnoval samotnému pojmu inovace, který sahá do daleké minulosti. Adam Hazdra našel před časem úsměvnou definici Innovatores (Inovátoři), která pochází z Ciceronových spisů. Ta o Innovatores hovoří jako o nezvedené mládeži, která se divně strojí, kazí jazyk a nedbá na mravy otcovské. Dále již lektor popsal aktuálnější definice, které shledal za jedny z nejvýstižnějších. Nejprve se zabýval dvěma definicemi z pohledu akademiků. První pochází z knihy Chrise Freemana s názvem The economics of industrial inovation, která hovoří o inovaci jako o technické, designové, výrobní, řídící a komerční aktivitě spojené s představením nového produktu či s prvním komerčním využitím nového procesu či vybavení. Druhá definice popisuje inovaci jako přeměnu příležitostí v novou myšlenku a její následné uvedení do co nejpoužívanější praxe. Tato definice pochází z knihy Řízení inovací od autorů Joe Tidda a Johna Bessanta.  Dále ještě popsal několik jiných definic pojmu inovace, ale již z pohledu prostředí businessu. Knihy, ze kterých tyto definice čerpal, všechny vřele doporučil k přečtení. Poté rozdělil inovace z hlediska novosti do dvou skupin:

 • Absolutní - úplná novinka
 • Relativní - není novinkou, je však přenesena do nového prostředí


Adam Hazdra vysvětluje inovační procesy

Vzhledem k tomu, že 80 - 90 % inovací se nezdaří a jsou tedy ztrátové, existuje velké rizikom se s nějakou novinkou pokoušet prorazit. Nevíme, zda lidé o neustálé inovace vůbec stojí, zda by pro ně nebylo pohodlnější žít ve světě, který je stále stejný a neměnný. Dále rozdělil také inovace podle jejich průběhu:

 • Nespojitá inovace - nová technologie naruší zaběhnutou praxi prostředí a tím zvýší konkurenční tlak, ostatní dříve stagnující produkty, v tomto prostředí, se začnou rychle přizpůsobovat a vyvíjet.
 • Otevřená inovace - inovační proces není dobré uzavírat uvnitř firmy, firma by měla být otevřená okolí.
 • Uživatelská inovace - na inovačním procesu se podílejí také uživatelé.
 • Platformová inovace - její hlavní myšlenkou je moto: Připravte hřiště a pravidla, ale hru nechte na ostatních.
 • Modrý oceán - vyplutí do nových, ještě neprozkoumaných tržních vod, kde zatím neexistuje konkurence. Tento způsob je v opozici proti tzv. Červenému oceánu, kdy firma s produktem vypluje na oceán plný žraloků, kteří představují konkurenci.

Poté lektor účastníky požádal, aby se rozdělili do několika skupin a v těch společně zapřemýšleli nad inovacemi ve spojení s knihovnami. Především nad těmito tématy:

 1. Důvody, proč inovovat v knihovnách
 2. Zdroje inspirací pro inovace v knihovnách
 3. Překážky pro inovace v knihovnách

Všechny skupinky se nad odpověďmi v podstatě shodly. Jako důvody, proč inovovat v knihovnách, uváděly především potřebu zvyšovat efektivněji informační gramotnost. Z tohoto důvodu je tedy nutné nezaostávat za konkurencí a lákat inovacemi potencionální uživatele. Jako zdroje inspirace pro inovace v knihovnách byli nejčastěji zmiňování jak samotní čtenáři, tak konkurence a nečtenáři. Shoda mezi skupinkami panovala i u posledního tématu. Jako překážky pro inovace v knihovnách byly uváděny finance, nadřízení, lidský faktor (lenost, strach), prostředí nepodporující kreativitu a neschopnost inovátora nadchnout zbytek pracovního kolektivu.


Účastníci semináře

Dále se lektor věnoval tématu inovační strategie. Vysvětlil, že na začátku každého procesu, bychom si měli odpovědět na otázku: Co chceme dělat a kde chceme být za 3 - 5 let. Pokud jsme schopni si na toto odpovědět, je dále snadné odpovídat si na otázky o krátkodobých projektech. Důležité je také vědět, v čem jsme silní a jaká je naše minulost. Nikdy bychom neměli zapomínat na neustálý proces učení. Nezbytné je věřit tomu, co děláme, i když jsme okolím odrazováni. Snad nejdůležitější složkou inovačního procesu je představit si, k čemu bude inovace vlastně prospěšná uživateli, jestli ji opravdu potřebuje. Pokud zjistíme, že inovace uživateli nepřinese vyřešení nebo zjednodušení problému, pravděpodobně o ni nikdo nebude mít zájem. Pro inovace ve službách je klíčovou záležitostí výzkum, který je důležitý už proto, že máme pro provedení inovace argumenty jím podložené. Adam Hazdra se dále zabýval výzkumy podrobněji, popsal jejich typy, upozorňoval také na důležitost reprezentativity vzorku a dále doporučil internetové nástroje pro tvorbu dotazníků, které se mu v minulosti osvědčily. Patří mezi ně například Kinesis survey, Qualtrics a Survey Monkey.

Poté Adam Hazdra přenechal slovo Antonínu Pokornému, který představil velmi inovativní studentský projekt Výzkumy.knihovna.cz. Antonín Pokorný je koordinátorem tohoto projektu a zároveň také zajišťuje technické zázemí týmu.

Garantem projektu vyzkumy.knihovna.cz je Mgr. Ladislava Suchá. Ostatní členové týmu jsou již všichni z řad studentů. Jejich cílem je koncentrovat všechny informace a tipy z oblasti výzkumů na jedno místo. Projekt bude mít dva pilíře. Prvním z nich je portál, kde by se měly nacházet informace o výzkumech a různé tutoriály. Měl by obsahovat také aplikace pro on-line vytváření dotazníků, k jejichž tvorbě bude možno použít přednastavené šablony. Dalším pilířem bude vzdělávání. Projektový tým již pracuje na přípravách e-learningového kurzu, který se bude skládat z jedenácti modulů.  Tento kurz bude akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Aby byla zaručena jeho kvalita, bude studentům s jeho tvorbou napomáhat PhDr. Irena Prázová Ph.D. Absolvent tohoto kurzu by měl být schopen realizace výzkumu od jeho začátku až po konečnou prezentaci zjištění.


Diskuze o přestávce

Dále se ujal slova znovu Adam Hazdra. V této části přednášky se soustředil na uživatele služby. To je prvek, který by měl každého tvůrce nějaké inovace zajímat v prvé řadě. Nejdůležitější je představit si uživatelovu cestu službou. Představíme si uživatele, který prochází kupříkladu naší nově zbudovanou knihovnou. Jak vypadá jeho průchod různými místy? Je-li vše harmonicky a efektivně poskládáno, aby byla v co nejkratším čase a co nejkomfortněji uspokojena jeho potřeba, můžeme být spokojeni, v opačném případě je třeba doladit všechny chyby.

Lektor po vysvětlení této problematiky znovu rozdělil účastníky semináře do několika skupin a každé z nich přidělil jednu knihovnu. Tu měli účastníci navštívit a zmapovat jednotlivé knihovny z pohledu uživatele a to především v těchto bodech:

 1. Webové stránky
 2. Služby
 3. Prostředí
 4. Obsluha a další

Účastníci se tedy vydali na cestu. Asi po hodině se jednotlivé skupiny začaly vracet. Když byli všichni kompletní, mohly se jednotlivé knihovny začít vyhodnocovat. Nejlépe dopadla Knihovna Filosofické fakulty Masarykovy univerzity, které se snad nedalo vytknout ani to nejmenší. Tímto praktickým úkolem se seminář nachýlil ke svému konci. Na závěr dal Adam Hazdra posluchačům ještě několik praktických rad a tipů a poté se s nimi za bouřlivého potlesku rozloučil.

Závěrem...

Tento seminář se vydařil opravdu po všech stránkách. Přednáška Adama Hazdry byla nejen zajímavá, ale také zábavná a interaktivní, což účastníci velmi ocenili. Dalším velkým pozitivem byly útulné prostory místogalerie na Skleněné louce a celková organizace semináře byla také na jedničku. Nezbývá než se těšit na semináře další, které bude PARTSIP pořádat v příštím semestru.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

26 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it valentine glass rose pipe
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it valentine glass rose pipe
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. winwick media
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
I am awed by the information that you have on this blog. It exhibits how well you appreciate this subject. Love Marriage Specialist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
I am awed by the information that you have on this blog. It exhibits how well you appreciate this subject. Love Marriage Specialist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
I am awed by the information that you have on this blog. It exhibits how well you appreciate this subject. Love Marriage Specialist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... weg in nederland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... weg in nederland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... HVAC Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. iq option review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. iq option review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. Energetisches Heilen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. Energetisches Heilen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. sponsored content marketplace
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. sponsored post
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. new kitchen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. new kitchen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job ! Classic Rock Cover Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. onlinecasinos24-eu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. http://cityonlinecasino.com/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. the-online-casinos-net

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback