Zpráva ze semináře Design služeb a inovace v knihovnách

Ve středu 18. května 2011 se konal v Brně, v prostorách místogalerie na Skleněné louce seminář PARTSIP, který tentokrát nesl název Design služeb a inovace v knihovnách. Jeho cílem bylo účastníkům poskytnout jak vhled do problematiky inovací, tak ukázat některé nástroje inovačního managementu.

O přednášejícím

Pozvání na seminář tentokrát přijal Adam Hazdra, MSc., který se problematikou inovací velmi hluboce zabývá již několik let. Adam Hazdra studoval na Univerzitě v Goerlitz (Německo), kde v roce 2007 získal titul Bsc. Poté studoval Inovační management na Univerzity of Manchester (Velká Británie), kde během jednoho roku dosáhl na titul Msc. Nyní pracuje na vývoji nových informačních produktů ve výzkumné a poradenské společnosti IDC a působí také v týmu společnosti CERMAT, který připravuje podobu státní maturity v oblasti informatiky.

Seminář

Úvodem se lektor Adam Hazdra v krátkosti představil a požádal také jednotlivé účastníky, aby pověděli něco o sobě. Účastníci přijeli z různých koutů České republiky. Byli mezi nimi jak studenti, tak knihovníci z praxe nebo manažeři firem.

Po úvodním vzájemném seznámení mohl Adam Hazdra začít se svou přednáškou. Na začátek se věnoval samotnému pojmu inovace, který sahá do daleké minulosti. Adam Hazdra našel před časem úsměvnou definici Innovatores (Inovátoři), která pochází z Ciceronových spisů. Ta o Innovatores hovoří jako o nezvedené mládeži, která se divně strojí, kazí jazyk a nedbá na mravy otcovské. Dále již lektor popsal aktuálnější definice, které shledal za jedny z nejvýstižnějších. Nejprve se zabýval dvěma definicemi z pohledu akademiků. První pochází z knihy Chrise Freemana s názvem The economics of industrial inovation, která hovoří o inovaci jako o technické, designové, výrobní, řídící a komerční aktivitě spojené s představením nového produktu či s prvním komerčním využitím nového procesu či vybavení. Druhá definice popisuje inovaci jako přeměnu příležitostí v novou myšlenku a její následné uvedení do co nejpoužívanější praxe. Tato definice pochází z knihy Řízení inovací od autorů Joe Tidda a Johna Bessanta.  Dále ještě popsal několik jiných definic pojmu inovace, ale již z pohledu prostředí businessu. Knihy, ze kterých tyto definice čerpal, všechny vřele doporučil k přečtení. Poté rozdělil inovace z hlediska novosti do dvou skupin:

 • Absolutní - úplná novinka
 • Relativní - není novinkou, je však přenesena do nového prostředí


Adam Hazdra vysvětluje inovační procesy

Vzhledem k tomu, že 80 - 90 % inovací se nezdaří a jsou tedy ztrátové, existuje velké rizikom se s nějakou novinkou pokoušet prorazit. Nevíme, zda lidé o neustálé inovace vůbec stojí, zda by pro ně nebylo pohodlnější žít ve světě, který je stále stejný a neměnný. Dále rozdělil také inovace podle jejich průběhu:

 • Nespojitá inovace - nová technologie naruší zaběhnutou praxi prostředí a tím zvýší konkurenční tlak, ostatní dříve stagnující produkty, v tomto prostředí, se začnou rychle přizpůsobovat a vyvíjet.
 • Otevřená inovace - inovační proces není dobré uzavírat uvnitř firmy, firma by měla být otevřená okolí.
 • Uživatelská inovace - na inovačním procesu se podílejí také uživatelé.
 • Platformová inovace - její hlavní myšlenkou je moto: Připravte hřiště a pravidla, ale hru nechte na ostatních.
 • Modrý oceán - vyplutí do nových, ještě neprozkoumaných tržních vod, kde zatím neexistuje konkurence. Tento způsob je v opozici proti tzv. Červenému oceánu, kdy firma s produktem vypluje na oceán plný žraloků, kteří představují konkurenci.

Poté lektor účastníky požádal, aby se rozdělili do několika skupin a v těch společně zapřemýšleli nad inovacemi ve spojení s knihovnami. Především nad těmito tématy:

 1. Důvody, proč inovovat v knihovnách
 2. Zdroje inspirací pro inovace v knihovnách
 3. Překážky pro inovace v knihovnách

Všechny skupinky se nad odpověďmi v podstatě shodly. Jako důvody, proč inovovat v knihovnách, uváděly především potřebu zvyšovat efektivněji informační gramotnost. Z tohoto důvodu je tedy nutné nezaostávat za konkurencí a lákat inovacemi potencionální uživatele. Jako zdroje inspirace pro inovace v knihovnách byli nejčastěji zmiňování jak samotní čtenáři, tak konkurence a nečtenáři. Shoda mezi skupinkami panovala i u posledního tématu. Jako překážky pro inovace v knihovnách byly uváděny finance, nadřízení, lidský faktor (lenost, strach), prostředí nepodporující kreativitu a neschopnost inovátora nadchnout zbytek pracovního kolektivu.


Účastníci semináře

Dále se lektor věnoval tématu inovační strategie. Vysvětlil, že na začátku každého procesu, bychom si měli odpovědět na otázku: Co chceme dělat a kde chceme být za 3 - 5 let. Pokud jsme schopni si na toto odpovědět, je dále snadné odpovídat si na otázky o krátkodobých projektech. Důležité je také vědět, v čem jsme silní a jaká je naše minulost. Nikdy bychom neměli zapomínat na neustálý proces učení. Nezbytné je věřit tomu, co děláme, i když jsme okolím odrazováni. Snad nejdůležitější složkou inovačního procesu je představit si, k čemu bude inovace vlastně prospěšná uživateli, jestli ji opravdu potřebuje. Pokud zjistíme, že inovace uživateli nepřinese vyřešení nebo zjednodušení problému, pravděpodobně o ni nikdo nebude mít zájem. Pro inovace ve službách je klíčovou záležitostí výzkum, který je důležitý už proto, že máme pro provedení inovace argumenty jím podložené. Adam Hazdra se dále zabýval výzkumy podrobněji, popsal jejich typy, upozorňoval také na důležitost reprezentativity vzorku a dále doporučil internetové nástroje pro tvorbu dotazníků, které se mu v minulosti osvědčily. Patří mezi ně například Kinesis survey, Qualtrics a Survey Monkey.

Poté Adam Hazdra přenechal slovo Antonínu Pokornému, který představil velmi inovativní studentský projekt Výzkumy.knihovna.cz. Antonín Pokorný je koordinátorem tohoto projektu a zároveň také zajišťuje technické zázemí týmu.

Garantem projektu vyzkumy.knihovna.cz je Mgr. Ladislava Suchá. Ostatní členové týmu jsou již všichni z řad studentů. Jejich cílem je koncentrovat všechny informace a tipy z oblasti výzkumů na jedno místo. Projekt bude mít dva pilíře. Prvním z nich je portál, kde by se měly nacházet informace o výzkumech a různé tutoriály. Měl by obsahovat také aplikace pro on-line vytváření dotazníků, k jejichž tvorbě bude možno použít přednastavené šablony. Dalším pilířem bude vzdělávání. Projektový tým již pracuje na přípravách e-learningového kurzu, který se bude skládat z jedenácti modulů.  Tento kurz bude akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Aby byla zaručena jeho kvalita, bude studentům s jeho tvorbou napomáhat PhDr. Irena Prázová Ph.D. Absolvent tohoto kurzu by měl být schopen realizace výzkumu od jeho začátku až po konečnou prezentaci zjištění.


Diskuze o přestávce

Dále se ujal slova znovu Adam Hazdra. V této části přednášky se soustředil na uživatele služby. To je prvek, který by měl každého tvůrce nějaké inovace zajímat v prvé řadě. Nejdůležitější je představit si uživatelovu cestu službou. Představíme si uživatele, který prochází kupříkladu naší nově zbudovanou knihovnou. Jak vypadá jeho průchod různými místy? Je-li vše harmonicky a efektivně poskládáno, aby byla v co nejkratším čase a co nejkomfortněji uspokojena jeho potřeba, můžeme být spokojeni, v opačném případě je třeba doladit všechny chyby.

Lektor po vysvětlení této problematiky znovu rozdělil účastníky semináře do několika skupin a každé z nich přidělil jednu knihovnu. Tu měli účastníci navštívit a zmapovat jednotlivé knihovny z pohledu uživatele a to především v těchto bodech:

 1. Webové stránky
 2. Služby
 3. Prostředí
 4. Obsluha a další

Účastníci se tedy vydali na cestu. Asi po hodině se jednotlivé skupiny začaly vracet. Když byli všichni kompletní, mohly se jednotlivé knihovny začít vyhodnocovat. Nejlépe dopadla Knihovna Filosofické fakulty Masarykovy univerzity, které se snad nedalo vytknout ani to nejmenší. Tímto praktickým úkolem se seminář nachýlil ke svému konci. Na závěr dal Adam Hazdra posluchačům ještě několik praktických rad a tipů a poté se s nimi za bouřlivého potlesku rozloučil.

Závěrem...

Tento seminář se vydařil opravdu po všech stránkách. Přednáška Adama Hazdry byla nejen zajímavá, ale také zábavná a interaktivní, což účastníci velmi ocenili. Dalším velkým pozitivem byly útulné prostory místogalerie na Skleněné louce a celková organizace semináře byla také na jedničku. Nezbývá než se těšit na semináře další, které bude PARTSIP pořádat v příštím semestru.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

100 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it valentine glass rose pipe
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it valentine glass rose pipe
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. winwick media
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
I am awed by the information that you have on this blog. It exhibits how well you appreciate this subject. Love Marriage Specialist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
I am awed by the information that you have on this blog. It exhibits how well you appreciate this subject. Love Marriage Specialist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
I am awed by the information that you have on this blog. It exhibits how well you appreciate this subject. Love Marriage Specialist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... weg in nederland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... weg in nederland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... HVAC Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. iq option review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. iq option review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. Energetisches Heilen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. Energetisches Heilen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. sponsored content marketplace
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. sponsored post
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. new kitchen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. new kitchen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job ! Classic Rock Cover Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. onlinecasinos24-eu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. http://cityonlinecasino.com/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. the-online-casinos-net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. lotto2000.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. lotto2000.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. mobilecasinos24.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
I love this blog!! The flash up the top is awesome!! netonlinecasino.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! novoline-online.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
This is highly informatics. crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things. novoline-online.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it silicone gloves
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it silicone gloves
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
I would prescribe my profile is vital to me, I welcome you to examine this subject... สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. recensioniacquisti
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. kh620
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
I expected to leave a little comment to help you and wish you an OK continuation. Wishing you the good fortunes for all your blogging attempts. Weebly sida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing. cfa level 2 practice exams free download
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. Wordpress baserad hemsida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019
Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. recensioneland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. Stag Strippers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. Stag Strippers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019
The website loading speed is amazing. It kind of feels that you're doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a fantastic activity on this subject! คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 3. 2019
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing. driving tutor
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 3. 2019
Grateful to you for your post, I search for such article along time, today I discover it at long last. this post give me heaps of incite it is to an awesome degree steady for me. Pizza
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. excavation contractor vancouver bc
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. web design consultant
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. web design consultant
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. website design consultant
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. website design consultant
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

I propose merely very good along with reputable data, consequently visualize it: bridesmaid dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it probate professional help
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it probate professional help
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 3. 2019
Float Lab Perth - Floatation therapy is the science of managing multiple sensory triggers, controlling them at the desired level & keeping those levels for the entire float. float tank
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. fireworks for sale
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. fireworks for sale
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
I wear t have sufficient energy right now to completely read your site however I have bookmarked it and furthermore include your RSS channels. I will return in a day or two. much obliged for an extraordinary site. tv i utlandet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. search optimization in South Carolina
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. search engine optimization SC yolasite.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. digital marketing techniques
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. international road freight
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. international road freight
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
I require you to thank for your period of this radiant read!!! I definately value every last bit of it and I have you bookmarked to take a gander at new stuff of your blog an outright need read blog!!!! müzik dinle
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. MI
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. MI Towing Belmont
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 5. 2019

This is great information by this blog. 

http://astrologerforloves.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Jesse from Mylongdistancelove.Com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Jesse from Mylongdistancelove.Com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 12. 2019
I have bookmarked your blog, the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog! ui/ux design agency sf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2020

Thank you for much sharing. I appreciate your time and effort in your work. Keep posting! thank you

website: -  https://concretesingh.com/ 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2020

 

! Such a great post ! thanks for sharing !

website :- https://monrougir.com/lockets-male/  

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2020

Thank you for sharing the article. I find it interesting. I hope to see more articles like this from you.

website :- https://chopal.in/quick-and-healthy-winter-dinner-recipes/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2020

Thank you for sharing the article. I find it interesting. I hope to see more articles like this from you.

website :- https://chopal.in/quick-and-healthy-winter-dinner-recipes/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2020

Thank you for sharing the article. I find it interesting. I hope to see more articles like this from you.

website :- https://chopal.in/quick-and-healthy-winter-dinner-recipes/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2020

Thank you for sharing the article. I find it interesting. I hope to see more articles like this from you.

website :- https://chopal.in/quick-and-healthy-winter-dinner-recipes/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2020
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. ux agency
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 1. 2020
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. branding companies
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2020

It’s really a great and helpful piece of information. I’m satisfied that you just shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing

Click here: google ads training

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2020

It's really a great and helpful piece of information. I'm happy that you just shared this helpful information with us. Please stay up to date like this. Thank you for sharing

Click here:  google ads training

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2020

Budget hotel in Wayanad, Book online now & pay at hotel. Lowest Rate Guaranteed. 100% Genuine Reviews & Photos. Book Direct Now!

visit : https://www.whitemushroomholidays.com/hotels-in-wayanad

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2020

Applying for Canada Visa? Looking for a hassle-free Canada Visa Application from Singapore, We at IVC Services take immense care to process Canada Visa application from Singapore.

visit : https://ivc-services.com/canada-visa-application-embassy-singapore/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2020

I like your blog post. i like it. Farzana&Uzair have successfully run SF Digital Studios since 2002. SF Digital Studios offer digital imaging & marketing services.

website: https://www.sfdigital.co.uk/blog/keyword-research-uber-suggest/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2020

Words are god is the website with a global cause of igniting conscious living in mankind Being with us can be meeting yourself in person Awareness of our existence and improving it is a process which we must seek in life. We are the people with different Conscience but the same.

visit : https://www.wordsaregod.com/textquotes.html 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2020

Great post !  like your post very much. It is very usefull post for me.Are you looking for cell phone repair services.  We fix iPhones, iPads, Samsung Galaxy Note. Broken screen repair or Cracked LCD Glass? Home, Speaker or Volume button not working.

Visit here: https://tcawireless.com/pages/iphones

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 1. 2020

grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Great work.

Visit website:   <a href="https://tcavapor.com/collections/accessories">aspire breeze accessories</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 1. 2020

grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Great work.

Visit website:    smok g priv accessories

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 1. 2020

For over 25 years, David Soble has provided no legal advice to banks, lenders and consumers alike, in the areas of commercial and residential real estate, business and residential lending and contract matters.

David Soble is a graduate of Michigan State University ('87) and the Ohio State University College of Law ('90). Real estate law and lending law.

website:  https://www.provenresource.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 1. 2020

Thank you so much for sharing such a useful information. I will definitely share this with others

website :- https://astromarriagesolution.com/powerful-vashikaran-specialist-for-girlfriend/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 1. 2020

Grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Great work

visit here:-https://www.whitemushroomholidays.com/hotels-in-jaipur

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 1. 2020

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing.

website ;- https://www.stashbandz.com/products/cell-phone-garter-with-silicone-grip

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 1. 2020

The information you shared with us was very helpful, thank you very much. Great post, Keep it up.

Click here:  top digital marketing companies in India

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2020

Thank you so much for sharing such a useful information. I will definitely share this with others

KUNDAN123

website :- https://www.kanhaijewels.com/category/antique-jewellery

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 2. 2020
Much obliged for the decent blog. It was extremely valuable for me. I m cheerful I discovered this blog. Much obliged to you for imparting to us,I too dependably gain some new useful knowledge from your post. 메이저사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 2. 2020
I am overpowered by your post with such a pleasant theme. Generally I visit your sites and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most calculable. Well done! https://www.papipoker.info/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 2. 2020
I am overpowered by your post with such a pleasant theme. Generally I visit your sites and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most calculable. Well done! https://www.papipoker.info/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2020

 

Thanks for sharing such informative videos. I am a regular visitor to your site and I appreciate your efforts to come up with such knowledgeable videos that helps the readers., Keep sharing

Website: - Best laptop under 35000 with i7 processor

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback