Zpráva ze semináře Elektronické sociální sítě – praktické zkušenosti a nové trendy

Zpráva ze semináře Elektronické sociální sítě – praktické zkušenosti a nové trendy se věnuje popisu a shrnutí informací, které byly v průběhu této akce představeny. Týkaly se možných vylepšení marketingu knihoven za využití nových možností a technologií, které sociální sítě nabízí. Kromě toho zde byly ještě představeny online nástroje, díky kterým knihovna může více zaujmout cílovou skupinu, která je v prostředí sociálních sítí dominantní, osoby ve věku 15 – 30 let.

Elektronické sociální sítě

Seminář Elektronické sociální sítě - praktické zkušenosti a nové trendy uvedla svou přednáškou s názvem Modrá planeta Facebook a hvězdy kolem ní Olga Biernátová z knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tato entuziasmem nabitá mladá žena podala ohromující představení, jehož úvod byl pro mě osobně poněkud agresivní, ale poté, co jsme si všichni zvykli na tempo přednášky, získali jsme prostor k tomu, abychom se zorientovali v možnostech, které před námi Facebook a ostatní sociální média otevírají a jichž si většina z nás vůbec není vědoma.

Úvodní stránka prezentace

Cílem přednášky bylo, abychom se přestali bát propagace v prostředí sociálních sítí a abychom se naučili tato média správně a efektivně používat. Byla prošpikována praktickými příklady a neotřelými nápady na využití různých sfér internetu. Jejím cílem bylo představit nám všechny poslední trendy a nabídnout způsoby, jakým jich využít ve svůj prospěch, ne jako konkurenci.

Olga Biernátová

Sociální média a marketing knihoven

Na začátku padlo tvrzení, že sociální média jsou realitou a budoucností internetu - nejen marketingu, ale také komunikace a služeb. To, jak postupně pronikají sociální média do našich životů, bylo znázorněno pomocí videa, z něhož nakonec Olga Biernátová zdůraznila slovo socialnomics (znamená to, že tržní mechanismy, ekonomiku a marketing ovlivňují sociální média - tím, jak působí na internetu a jak uživatelé ovlivňují produkty a služby). Tomuto trendu je potřeba se přizpůsobit i v rámci nekomerční sféry, jako např. v knihovnách. Sociální média hrají velkou roli v životě mnoha lidí a pro knihovny je důležité se jim nevyhýbat, vyzkoušet si, které nástroje pro ně budou užitečné. Rozhodně není nutné, aby všichni používali všechna sociální média, ale určitě má smysl se jimi zabývat, najít si pro sebe to pravé a do toho investovat energii, čas a někdy i finance.

Olga Biernátová se přiznala k nespokojenosti se způsobem, jakým se v dnešní době knihovny na sociálních sítích prezentují. Projevila mírnou averzi proti současné propagaci českých knihoven na Facebooku, je tam okolo 140 českých knihoven a 80% z nich má méně než 200 fanoušků a téměř nulové interakce, což způsobuje, že Facebook tyto stránky filtruje z jejich zdí. Přes sociální média máme šanci oslovit především skupinu lidí mezi 15 a 30 lety. Je třeba si opakovat, že mluvíme s mladými lidmi. K orientaci v tom, jací uživatelé navštěvují naši stránku na Facebooku, napomáhají statistiky, které jsou k dispozici. Díky tomu je možné uniknout z univerzálnosti a oslovit právě tu skupinu, která je zde naší cílovou.

Přichází chvíle pro kritiku současného stavu celkového marketingu knihoven, nejen propagace na sociálních sítích. Zatímco web se dostává do fáze 3.0, knihovny zamrzly ve fázi 1.0. Nikdo marketingu nepřikládá velký význam, je považován pouze za doplňkovou metodu, na marketing jako takový, dělání plakátů a věnování se uživatelům online, nejsou čas a peníze. Toto je nutné změnit, knihovny potřebují marketingové pracovníky, kteří budou řídit vztah s uživatelem a posouvat ho dál, budou vytvářet určitou image a touto cestou navyšovat např. účast na besedách a počet čtenářů atd.

Není pravda, že by mladí lidé nechodili do knihoven, chodí si půjčovat knihy, které mají rádi a které potřebují. To ale nesplňuje funkci kulturní a komunitní, ke které se knihovny často hlásí. Je žádoucí, aby mladí lidé byli do knihovny přitahováni neobvyklými cestami. Tento proces není krátkodobý, může se stát, že když na někoho začneme působit v jeho 25 letech, přijde až ve třiceti, ale přijde raději k nám než jinam, díky tomu, že o knihovně ví z Facebooku, který je mu blízký.

Knihovny už nemají pevně dané místo ve společnosti, narůstá počet konkurentů. Kdyby knihovny byly komerční, už by neexistovaly. Nesmíme zapomínat na to, že žijeme v tržním prostředí, což ovšem neznamená to, že by knihovny měly být komercializované. Spíše by se měly chovat jako firmy v tom směru, že budou pružnější a budou přizpůsobovat své služby uživatelům, zapracují na zastaralých produktech a službách.

V sociálních médiích není důležité být jenom moderní, ale také i módní, je žádoucí, aby registrace v knihovně byla doplňkem image moderního člověka. Je potřeba se na funkci knihovny podívat jiným pohledem a kromě seznamu knih a databází propagovat iluzi něčeho, co knihovna zákazníkům nabízí, uspokojení potřeby informací, určitý životní styl apod. Stejně tak, jako prodejce opalovacích krémů prodává spíše iluzi zdravé a krásné pokožky, i knihovna se musí zaměřit tímto směrem a přemýšlet nad tím, jak konkrétní službu či produkt zatraktivnit, zapojit ho do života uživatelů a vyvolat u nich dojem, že tuto službu chtějí.

Důležité je poznat své uživatele. Veřejná knihovna má velice rozsáhlou cílovou skupinu, od dětí po důchodce. S tímto faktem se v současnosti knihovny velice těžko vyrovnávají. Nabízejí všem to stejné a tak se vysokoškolští studenti dozvídají o kurzech práce s počítači pro začátečníky a důchodci jsou informováni o večeru rezervovaném pro hraní počítačových her. Lepší by bylo rozdělení cílové skupiny na menší části a na ty pak konkrétně zamířit marketingové metody, odpoutat se od masového záběru propagace.

Také je dobré zaměřovat se na detaily, protože právě ty jsou přitažlivé, lákají uživatele a tím získá knihovna plusové body.

Nástroje využitelné pro propagaci

Jak Olga Biernátová uvedla v názvu své přednášky, středem všeho je „modrá planeta" Facebook, Youtube a Twitter jsou další dvě menší planety ve vesmíru sociálních sítí a pak se okolo těchto planet sdružují další hvězdičky, které touží po propojení s Facebookem. Mezi tyto hvězdičky patří např. Animoto a Flixtime (jednoduché nástroje na tvorbu slideshow fotografií doplněných hudbou), Zimmertwins a Socialgo (nástroje pro vytvářená animovaných videí), Vimeo (prostor pro sdílení videí, stejně jako Youtube, ale nepřikládá takovou váhu autorským právům, nesnižuje kvalitu videa, používá kód iFrame, který by měl v blízké budoucnosti spolupracovat s Facebookem), Scribd, Slideshare, Issue (nástroje pro sdílení textových dokumentů nebo prezentací), Flickr, Picassa, Photobucket, Deviantart (prostory pro sdílení fotografií), Picnic, Pixrl (fotoeditory), Delicious (sdílení odkazů), Lastfm, Stereomood (nástroje pro tvorbu playlistů - Olga Biernátová má v plánu s jejich pomocí vytvářet „library radio").

Videa mají velkou moc. Na ukázku toho, jak je možné navázat těsnější vztah se zákazníky, přehrála nám Biernátová několik videí - známé Librarians Do Gaga, Ghost Busters v New York Public Library, New Spice Study Like a Scholar a slovenské video prešovské knihovny Vzlietni a čítaj. Tato videa jsou tzv. virální - mezi uživateli Facebooku se šíří jako virus.

Twitter je tzv. mikroblogovací systém, zprávy jsou zde omezeny na 140 znaků. Jedná se o úplně nový informační kanál, který změnil způsob vzniku a distribuce zpráv. Pro propagaci knihovny je potřeba ho využívat jiným způsobem než Facebook. Tzv. tweety, jak se nazývají zprávy na Twitteru, by měly být glosami současného dění nebo zajímavými poznámkami. Není tedy vhodné kopírovat sem novinky z hlavní stránky knihovny ani statusy z Facebooku, je potřeba k tomuto kanálu přistupovat zcela odděleně. Stejně tak není vhodné propojit Facebook s Twitterem pomocí aplikace. Pokud na Twitteru na tento příspěvek někdo zareaguje, nevidíte to, nemůžete zareagovat vy a unikla vám příležitost k navázání vztahu s uživatelem.

Důležitou součástí dnešní doby jsou mobilní zařízení (smartphony, čtečky elektronických knih apod.). Kromě toho, že samozřejmostí by měla být verze webových stránek čitelná těmito zařízeními, mohou knihovny využít i dalších možností, které tato zařízení nabízejí. Jde zejména o augmented reality (pohledem „skrz" telefon je zobrazena virtuální realita na té reálné), QR kódy, geolokační nástroje (jediným kliknutím se přihlásím k poloze na určitém místě a případně mohu získat nějaké výhody), moblogging (posílání aktuálních zajímavých zpráv přímo na internet).

Se sociálními sítěmi souvisí různé změny, které při propagaci knihovny můžeme využít ve svůj prospěch. Posouvá se linie pro vnímání soukromí, sdílíme relativně intimní informace se širokým okruhem osob. Při propagaci můžeme tuto skutečnost využít k lepšímu poznání cílové skupiny. Při vyhledávání se na prvních místech zobrazují real-time informace, existují agregátory obsahu a různé automatické filtry, které knihovna musí svou invencí překonat, pohyb zákazníka po internetu je lépe monitorován, díky tomu je možnost navázat s ním lepší vztahy.

Jak na marketing na Facebooku?

Facebook není určen k přímému prodeji, je dobré ho využívat k zesílení vztahu se zákazníkem a být trpělivý.

Teoretická strategie:

  • prozkoumat okolí, snažit se být v obraze - nevést stránky metodou pokus-omyl,
  • poznejte své uživatele a definujte cílové skupiny - využívat Facebook jenom cílovou pro skupinu 15-30 let, určit ji jako dominantní a pro ni přizpůsobovat komunikaci,
  • definujte svoji osobnost a image - snaha být žádoucí, aby knihovna byla čímsi, čím se zákazníci chtějí chlubit, nezapomínat na lidský rozměr, být originální, snadno rozpoznatelní,
  • stanovte cíle a definujte úspěch - proč Facebook používám, co mám za cíl?
  • stanovte plán kampaně - poznávání uživatelů, zkušební statusy apod., dále fáze získávání (videa apod.), pak fáze intenzivního informování,
  • věnujte se měření, statistikám a hodnocení - využít je, ale ne jim všechno podřídit.

V závěru své přednášky OB na názorných příkladech ukázala zásadní chyby a doporučení pro práci s Facebookem (správně dlouhý název, zajímavá profilová fotka, zkrácená url adresa, zařazení do správné kategorie - knihovna, propojení s jinými sítěmi, statusy (Facebook filtruje především jenom textové statusy, upřednostňuje obrázky, videa, hudbu), landing page, reklama, štítky, fanboxy (speciální záložka marketing).

Celá přednáška včetně použitých videí je dostupná na serveru SlideShare:

Markéta Kukrechtová pak krátce představila Facebookovou prezentaci Regionální knihovny Karviná. Nejprve se krátce věnovala původním sociálním sítím, poté stručně vyjmenovala ty elektronické (Facebook, LinkedIn, MySpace, BlackPlanet, ...). Následoval zběžný popis funkce Facebooku a jeho základní parametry (přeložen do 65 jazyků). Poté pojednala o vzniku Facebooku a jeho vývoji, o možnostech, které nabízí. Následoval návod na samotnou registraci na Facebook, na práci s Facebookem a na různé funkce (přátelé, vyhledávání, události, chat, zprávy, sdílení s přáteli, nastavení soukromí), které může uživatel využít. Tato část prezentace byla doplněna podrobnými a názornými printscreeny s jednotlivými odlišnostmi různých částí. V druhé části přednášky se věnovala samotnému Facebooku Regionální knihovny Karviná, který plní hlavně roli propagačního informačního kanálu pro potenciální uživatele. Jedná se o městskou knihovnu, tzn., že má velice širokou cílovou skupinu. Vzhledem k tomu, že knihovna má více poboček, je zde také více správců stránky. Také společně s Olgou Biernátovou podrobněji přiblížila a představila projekt Přihlaš babi a dědu na Facebook. Následovala ukázka z fotogalerie. Na závěr nám Markéta Kukrechtová pustila videoukázku z dílu kresleného seriálu Southpark, který znázorňuje, jak Facebook mění náš život.

Markéta Kukrechtová

Na úplný závěr semináře měli účastníci možnost využít asistence zkušených uživatelek Facebooku a založit stránku své knihovně.

Notebooky připravené k použití při asistovaném zakládání FB stránek

Na akci bylo představeno mnoho nového a přínosného. Tento seminář byl pro mě velice zajímavý a zaujalo mě, jaké vynalézavé možnosti nám internet nabízí. I přesto, že jsem běžnou uživatelkou sociální sítě Facebook, všechny nástroje, které nám Olga Biernátová představila, pro mě byly novinkou a láká mě je využít, až mě mrzí, že pracuji v knihovně, která má samostatné oddělení marketingu.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback